Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Ilmu Tasawuf Kegunaan Dan Keutammaanya

Ilmu Tasawuf Kegunaan Dan Keutammaanya

Ratings: (0)|Views: 127|Likes:
Ilmu Tasawuf adalah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku supaya berada dalam kehadiran Allah,dengan melalui menyucia diri dan mempermanis dengan amal baik,Jalan tasawuf dimulai dengan ilmu, pertengahannya dengan amal dan akhirnya dengan akrunia Allah
Ilmu Tasawuf adalah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku supaya berada dalam kehadiran Allah,dengan melalui menyucia diri dan mempermanis dengan amal baik,Jalan tasawuf dimulai dengan ilmu, pertengahannya dengan amal dan akhirnya dengan akrunia Allah

More info:

Published by: Bustanul Arifin Ahmad on Jun 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2011

 
EKDP ^LYLSPJ B@CPALLA NLA
B@P^LDDLLAUL
^LYYLSPJ lnlklh 2 ekdp ulac n`aclaul lanl g`klflw glcledlalg`w`weklbp yplul g`wlnl nlkld b`hlnkewla ^phla LKKLH Ulacdlhl lnl+ d`klkpe `aupiela gl~ea nla d`d`wdlaeyaul n`acla ldlkgleb!Flkla ~lyylspj nedpkle y`glcle ekdp+ ~`aclhaul lnlklh ldlk+ nlalbhewaul lnlklh blwpael EKKLHE!(Yu`ih Ega Lfegl !D<8?5%
Y`mwlac ypjje slfeg d`acldlkbla EYKLD!~enlb lnl ~lyylspj ~lal je|eh+ blw`alhpbpd hpbpd klhewelh nlwe LKKLH ~enlb geyl neb`~lhpe ~lal je|eh!Nla ~enlb lnl je|eh~lal ~lyylspj+ blw`al ~enlb y`dpwal ldlk b`iplke neglw`ace ~pfpla d`achlnlnewe b`lnlAUL+ fpcl ~enlb lnl je|eh nla ~lyylspj ~lal edla!Dlbld`acclgpacbla b`nplaul d`aflne ypl~p b`slfegla+ blw`al b`~`wcla~paclab`nplaul nlkld hpbpd y``w~e b`~`wcla~pacla Wph nla Wlcl!(Yu`ih Lhdln geaDphlddln gea Lfeglh Lk Hlylae %!Yu`ih lk Hljenv Lgp Alºea Wlhedlhpkkmh g`wbl~l 6 D`aflne weaye+ glhsld`achlnl newe b`lnl LKKLH n`acla g`alw d`ayulwl~bla lnlaul b`y`yplelaneweaul n`acla ll ulac newenkme LKKLH!Ll ulac neyulwl~bla ~enlb yulh ~lal~`w`aphe yulwl~aul 6 LKKLH g`wjewdla 6
¹ ¢¢nla Nel ~enlb d`wenkme b`bljewla glce hldglAUL¢!¾ ( \Y695 63%+
dlbl d`w`lkeylyebla b`edlala d`aflne b`slfegla+y`glcledlal jewdla LKKLH ¹ ¢¢!!
nla febl bldp g`wyupbpw+ aeyilul NEL d`w`nhme glcedp yupbpwdp e~p ¢!!¾ (\Y29563%
 G`wglcle `anll~ d`ac`ale `aldlla ^LYYLSPJ+ aldpa d`apwp~ Yu`ih Lhdln gea Dphlddln gea Lfeglh Lk Hlylae lnl kedl wpfpbla pa~pb ey~eklh^LYYLSPJ+ y`glcle g`webp~ 6<! ^lyylspj g`wlylk nlwe bl~l YHPJLH ( y`h`kle gpkp % blw`al y`mwlac ypjeg`wyldl LKKLH lnlklh y``w~e y`h`kle gpkp ulac ~`wk`dlw ulac ~enlbd`dpaule w`ailal ll ll!7! ^lyylspj g`wlylk nlwp yhpjl LK \ljl ( y`h`kle gpkp nepaccpac%+blw`alb`k`dgp~laul+y`mwlac ypje e~p weacla nla k`dgp~ y``w~e gpkp!9! ^lyylspj g`wlylk nlwe bl~l YEJLH ( b` eanlhla %!y`mwlac ypje ~`wyejl~e yejl~yejl~ ~`wpfe nla d`aeacclkbla yejl~ yejl~ ~`wi`kl!>! ^lyyljpj g`wlylk nlwe bl~l YHLJLH +g`wyeh l~lp f`waeh!0! ^lyylspj g`wlylk nlwe bl~l YHPJJLH ( bmwenmw% Dlyfen Alglse ulac d`aflne~`dl~ lwl lhke yhpjjlh+ blw`al y`~el ypje d`acebp~e yejl~ ulac ~`klh mk`h LKKLH b`lnl d`w`bl nlkld jewdlAUL6
 
¹ nla g`wylglwklh bldp g`wyldl yldl n`acla mwlac ulac d`au`wp ^phlaul ne  lce nla y`afl hlwe n`acla d`achlwl b`wenkmllAUL ¹!( \Y6<82 78 %!
 D`apwp~ Yu`ih Vlwpc wlhedlhpkkmh Lul~ eae d`wplbla nlylw wpfpbla y`dpl`anll~ ~`a~lac ~lyylspj Y`klafp~aul g`wgcle `anll~ d`ac`ale n`jeaeye ~lyylspj blde b`dpblbla y`glcleg`webp~ 6<! Yu`bh Fpalen Lk Glcnln 6 ^lyylspj 6 elklh h`anlbaul b`lnlladp g`y`w~l LKKLH ~lal lnl `wla~lwl7! Yu`bh Dlºwpj Lk Blwmbhe 6^lyylspj lnlklh d`ailwe hlb`bl~ nlad`aeacclkbla nlwe y`clkly`ypl~p ulac lnl lnl ~lacla dlbhkp|!9! Nvpaapa Lk Deywe 6^lyylspj lnlklh ~enlb lulh blw`al d`ailwe nla ~enlbypylh dpyalhaul dekeb!>! Ylhlk L~ ^ly~pwu Ypjje lnlklh mwlac ulac g`wyeh nlwe bm~mwla nla `aph`debewla nla hlaul d`dpyl~bla lnl LKKLH y`dl~l ~lal dlapyel+ nlayldl glceaul hlw~l g`anl n`acla ~lalh kel~!0! _wmj!NW!HLDBL^lyylspj lnlklh d`dg`wyehbla fesl nlwe `aclwph g`anll~lp lkld yplul nel dpnlh d`apfp b`lnl ^PHLAnlwe g`g`wll nejeaeye ~`wy`gp~ nll~ neyedpkbla 6lnl nlylwaul ^lyylspj lnlklhklbp d`an`bl~bla newe nlwe hldgl b`lnl ^PHLAaul+n`acla ilwl d`aypiebla newed`klkpe eglnlh eglnlh+ d`aeacclkbla yejl~ ~`wi`kl nla d`achelye n`acla yejl~~`wpfe+y`heaccl d`anll~bla b`npnpbla ulac dpkel neyeye LKKLH!
EE!YPDG@W ^LYLSPJ
 
Nlkld be~lg _`wb`dglacla ^lyylspj Nlwe Lgln b` Lgln _wmj!NW!HLDBLd`auedpkbla6¾^lyylspj eykld ~pdgph y`flb ~pdgphaul lcldl eykld e~py`anewe!G`w~pdgph nenlkld fesl `anewe eykld e~p y`anewe+ule~p alge Dphlddlnyls!Neylpb lewaul nlwe nlkld LK \pwºla!Yu`bh Lhdln gea Dphlddln gea °Lfeglh lk Hlylae +d`acl~lbla 6 Ekdp ^lyylspj g`wypdg`w nlwe Lk \pwºla+ Ypaalh+ Ekhld mwlac mwlac ylkeh nla weslul~ nlwe lwl°lwej!G`g`wll lul~ Lk \pwºla y`glce klanlyla ^lyylspj y`glcle g`webp~ 6<! \pwºla 9 2Ypwl~ Lk Edwma 9<
¹Bl~lblaklh 2 Febl bldp d`aiea~le 
 
 LKKLH+ ebp~eklh
 
lbp+aeyilul LKKLH d`aiea~ledp nla d`acldpae nmyl
 
nmyldp LKKLH dlhl `acldpa dlhl `aululac!¾ 
 
 
7! Lk \pwºla 996Lk Lhvlg 6>< ¼ >7
¹Hle mwlac mwlac g`wedla g`wnvebewklh ( n`acla d`au`gp~ aldl LKKLH  %+nvebew y`glaulb y`glaulbaul+ nla g`w~lygehklh b`lnlAUL neslb~p lce nla `~lac!¾ 
 9! Lk \pwºla 76Lk Gl|mwmh 2<8:¹
Nla llgekl hldglbp hldglbp g`w~laul b`lnldp ~`a~lac LBP dlbl (  flslgklh %+LBP lnlklh n`bl~!LBP d`aclgpkbla `wdmhmala mwlac ulac g`wnml llgekl el g`wnmºl b`lnlBP!Dlbl h`anlbklh d`w`bl e~p d`d`aphe (y`clkl `wea~lhbp % nla h`anlbklh d`w`bl g`wedla b`lnlBP+ lclwd`w`bld`d`wmk`h b`g`alwla ¹!
 >! Lk \pwºla76Lkgl|mwmh 2<<0¹
^edpw nla glwl~ lnlklh b`paulla LKKLH+ b`dlal ylfl bldp g`wlkeac neye~p lnl slflh LKKLH ypaccph!Lkklh dlhl kply dlhl d`ac`~lhpe ¹!
 0!
 Lk\pwºla 0?6 \mj6 <: 
 
¹ Nla y`ypaccphaul BLDE ~`klh d`aie~lbla dlapyel nla d`ac`~lhpe llulac negeyebla mk`h hl~eaul+nla Blde k`geh n`bl~ b`lnlaul nlwe lnl pwl~ k`h`waul !¹ 
 
EEE!B@CPALLA ^LYYLSPJ
 
Gplh ulac nehlwlbla nlwe klbp ^LYYLSPJ lnlklh fesl ulac n`wdlsla+ hl~e ulac~`alac+ nla `b`w~e ulac gleb b`lnl y`dpl dlbkpb!Nla ^lyylspj nll~necpalbla y`glcle ylwlal pa~pb d`aneneb hl~e nla d`ac`~lhpe lkld cleg d`apfpgplhaul ~`wy`gp~ nel~ly!Ekdp ^lyylspj ~enlb g`wgeilwl ~`a~lac pacblla keyla+d`kleabla ~`a~lac `wlylla nla `dmye!Ekdp eae ~enlb geyl ne`klflwe nlwe k`dglw b`w~ly+ d`kleabla neldgek nlwe lwl lhke wlyl!Edp eae ~enlb geyl ne`wmk`h n`aclaglaulb i`we~`wl+ d`kleabla n`acla d`klulae lwl cpwp nla d`au`w~le lwl lhkeb`y`dpwalla ( lhkpkpBldlk%Ekdp ^lylspj d`wplbla `au`dpwal nla yulwl~ glce y`dpl ekdp klea+ blw`al~enlb lnl yl~ppa ekdp nla `wgpl~la b`iplke g`w~pfpla d`achlnl newe b`lnl LKKLH+ nla ebhkly d`wplbla yulwl~ nlkld y`clkl pwpyla!Yu`ih Ly Ylup~heg`wbl~l 6Ekdp ^lyylspj d`aflne `au`dpwal nla d`d`weanlh glce ekdp ekdpklea+hpgpacla ekdp ~lyylspj n`acla ekdp klea y``w~e hpgpacla ekdp glula nlaalhsp l~lpd`apwp~ yuih Vlwp|2y``w~e wph nla flyln!
EZ! B@P^LDLBLA NLA HPBPD D@D_@KLFLWE ^LYYLSPJ
 @y`yaye p~ldl nlwe ~lyylspj lnlklh Nvl~ ulac Dlhl ^eacce+blw`al mgf`b ~lyylspj lnlklh nvl~ ulac dlhl ~eacce!Mk`h blw`al e~p ekdp ulac d`dglhly nvl~ ulac dlhl~eacce y`ilwl dp~klhb lnlklh ekdp lkeac p~ldl!Ekdp ^lyylspj neglcela lslkd`dg`we `~pafpb pa~pb ~lbp~ b`lnl LKKLH+ neglcela ~`aclhaul d`dg`webla`~pafpb pa~pb g`wclpk n`acla AUL! nla neglcela lbhew d`dg`we `~pafpb pa~pb

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->