Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
P. 1
Muslim View of Death, Bereavement and AfterLife

Muslim View of Death, Bereavement and AfterLife

Ratings: (0)|Views: 416 |Likes:
Published by Saeed AbdulRahim
A 90 page Article on The Muslim View of Death, Bereavement and After Life put together from various sources. 55 Topics with over 250 references from The Quran, Hadith and other Islamic sources and some diagrams.

Including a Late Addition (Section 1.27) on the Islamic Rules and Regulations concerning Sea Burials following an infamous Sea Burial of the Most Wanted Man.
A 90 page Article on The Muslim View of Death, Bereavement and After Life put together from various sources. 55 Topics with over 250 references from The Quran, Hadith and other Islamic sources and some diagrams.

Including a Late Addition (Section 1.27) on the Islamic Rules and Regulations concerning Sea Burials following an infamous Sea Burial of the Most Wanted Man.

More info:

Published by: Saeed AbdulRahim on Jun 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2013

 
8
Bvwlkb ]kf~ om Jfhzd, Ifyfh}fbfcz hcj Hmzfylkmf
Xvozhzkocw myob Zdf Xvyhc hyf nk}fc kc zdkwMoybhz Xvozhzkocw myob Zdf Dhjkzd hyf nk}fc kc zdkwMoybhz Ozdfy Gobbfczhzoyw Xvozfw hyf nk}fc kcIlvf 
KCJFT
NFCFYHL8#
 
IfnkcckcnKc zdf Chbf om Hllhd# Dhjkzd1
‖###
Zdf Kce om h Wgdolhy kw Dolkfy zdhc zdf Ilooj om h Bhyz{y
 
9#
 
Zdf Gobplfzf G{glf om Lkmfzo wff ~dfyf Jfhzd, Ifyfh}fbfcz hcj Hmzfylkmf mkz kc#
7#
 
KWLHB, Gobbhclkz{ hbocnwz Mhkzdw, Yflhzkocwdkp ifz~ffc Hllhd hcj zdf dvbhcw, Dhjkzd $jfmkcfj+
WFGZKOC 8JFHZD
8#8
Yhcnf om Xvyhckg ]fywfw oc zdf wviafgz om Jfhzd
Zdf Xvyhckg ~oyj moy JFHZD kw ‖BH^ZD”# Zdfyf hyf ~fll o}fy 60 }fywfw
om Zdf Xvyhc oc zdfwvi
 afgz jfhlkcn ~kzd kz kc }hykovw Goczftzw hcj Cvhcgfw#
8#9
Jfhzd kw h “Gyfhzfj‒ Zdkcn
 
‖Df $Hllhd+ kw zdf Ocf ~do gyfhzfj Jfhzd hcj Lkmf zdhz Df bh{ zy{ ~dkgd ocf om vw kw ifwz kc jffj”Df kw zdf fthlzfj kc Bkndz, Bowz Moynk}kcn”
 
Whffj HijvlYhdkb
Zdkw hyzkglf
dhw iffc pvz zonfzdfy mollo~kcn Zhlew zdhz ~fyf nk}fc oc zdf wviafgz hz Wz# Bhy{‛w
Gdvygd Ihzzfywfh, oc 87
zd
Bhygd 9088 hcj hz Wz#Zdobhw Boyf Gdvygd, Bhcoy Dovwf, oc 8
wz
Hpykl
 
 
9
8#7
F}fy{ Wovl Wdhll Zhwzf om JfhzdOcf Bvwlkb ~do dhw coz zhwzfj Jfhzd hw {fz
,Zhwzkcn om Mooj hw gobphyfj zo zdf F}fczvhl Fhzkcnom Mooj,Coioj{ ghc mlff myob Jfhzd#
8#:
Pyopdfz Bodhbbhj‟w o~c Boyzhlkz{
 
‖Zdowf ~do ~oywdkppfj Bodhbbhj $Pivd+ wdovlj eco~
zdhz df dhw jkfj, ivz zdowf ~do ^oywdkpHllhd $W~z+ wdovlj eco~ zdhz Df kw Moyf}fy Lk}kcn hcj Cf}fy Jkfw###( whkj Hiv Ihey $y+
8#6
Jfhzd ~kll “O}fyzhef‒ vw ~dfyf}fy ~f bh{ if
 
Coioj{ ghc fwghpf jfhzd#
8#=
Jfhzd zo Oggvy Ocl{ Ocgf
Zdfyf kw Ocl{ Ocf jfhzd kc zdkw Lkmf, hcj, zdf Dfyfhmzfy ~kll if Moyf}fy#
8#>
Zkbf om Jfhzd kw Pyf"Oyjhkcfj
Co dvbhc ifkcn ghc jkf wh}f i{ Noj.w lfh}f, hz h
zfyb pyf"oyjhkcfj#
 
8#4
Plhgf om Jfhzd kw “Coz Eco~c zo Hc{ioj{‒
 
^dfyfhw co ocf eco~w ~dhz df ~kll yfhp zoboyyo~, hcj co ocf eco~w kc ~dhz lhcj df ~kll jkf,]fykl{# Noj UhlocfR kw hll"eco~kcn, hll"h~hyf#
8#;
Wlffp kw lkefcfj zo Jfhzd
^dfc ~f wlffp, ovy wovlw $
Kwlhbkg Zfyb kw ‖Yood”+ hyf zhefc h~h{ myob ovy 
iojkfw#
8#80
NOJ Nk}fw Vw Lkmf hmzfy Jfhzd
H Bhc Jfhj moy h Dvcjyfj [fhyw kw Iyovndz Ihge zo Lkmf
,
Kiyhdkb $Hiyhdhb+—w yfxvfwz zo if
 Wdo~c Do~ Noj Nk}fw Lkmf hmzfy Jfhzd
8#88
Wf}fc Wlffpfyw om zdf Gh}f ~do wlfpz moy o}fy 700 {fhyw
Gdykwzkhc hcj Bvwlkb Chyyhzkocw om zdfky Wzoy{
8#89
Zdowf Zdhz Jkf ^dklwz Wkcckcn
^hw, zdfc, Noj.w fhyzd coz ~kjf fcovnd moy {ov zo moywhef zdf jobhkc om f}kl?
8#87
Zdowf Zdhz Jkf ^dklwz Mlffkcn myob F}kl
Hcj km hc{ocf lfh}fw dkw dobf, mlffkcn myob f}kl vczo Noj hcj Dkw Hpowzlf, hcj zdfc jfhzd o}fyzhefwdkb " dkw yf~hyj kw yfhj{ ~kzd Noj1 moy Noj kw kcjffj bvgd"moynk}kcn, h jkwpfcwfy om nyhgf#
8
#8:
Bhekcn h ^kll kw ikcjkcn oc Hll Bvwlkbw
KZ KW oyjhkcfj moy {ov, ~dfc jfhzd hppyohgdfw hc{ om {ov hcj df/wdf kw lfh}kcn ifdkcj ~fhlzdhcj/oy pyopfyz{, zo bhef ifxvfwzw#
 
7
8#86
J{kcn Wdovlj “Coz‒ If i{ ^h{ om Wflm 
"]fczvyf
Wvkgkjfw hyf Wpfgkmkghll{ Pyodkikzfj kc Zdf Xvyhc hcj Dhjkzd5
H BHYZ[Y ~kll COZ if moynk}fcdkw jfizw#
8#8=
Iykcnkcn Jfhzd vpoc ozdfyw kw
hlwo “Pyodkikzfj‒ kc Kwlhb
 
Zhef coz lkmf, ~dkgd Hllhd dhzd bhjf whgyfj
8#8>
Kw kz Pfybkwwkilf zo ^kwd moy Jfhzd kc Ftzyfbf Jkwzyfww?
Lfz coz hc{ ocf om {ov ~kwd moy jfhzd ifghvwf om wobf dhyb zdhz dhw ifmhllfc dkb
8#84
^dhz zo Wh{ vpoc Dfhykcn Cf~w om h Jfhzd
Zdowf ~do hyf phzkfcz kc hj}fywkz{, ~dfc ghlhbkz{ ifmhllw zdfb, wh{, )]fykl{, vczo Noj jo ~f
 
iflocn hcj, }fykl{ vczo Dkb ~f wdhll yfzvyc
8#8;
 
Jofw zdf hnoc{ om Jfhzd moy wobf pfoplf ftpkhzf wobf om zdfky wkcw?
[fw, f}fy{zdkcn om wkgecfww, jkmmkgvlz{, ~oyy{ oy jkwzyfww zdhz ifmhllw h pfywoc kw hc ftpkhzkoc om Wkcw
8#90
Wdovlj zdowf ~do hyf KLL Hggfpz Jfhzd hw Kcf}kzhilf hcj Coz Wffe Zyfhzbfcz?
[ov wdovlj wffe bfjkghl Zyfhzbfcz, moy Hllhd Zdf Fthlzfj dhw lfz co jkwfhwf ftkwz ~kzdovz pyo}kjkcn moy kzw gvyf
8#98
Hcnfl om Jfhzd
‖UOcf jh{,R zdf hcnfl om jfhzd ~do dhw iffc nk}fc gdhynf om {ov ~kll nhzdfy {ov, hcj zdfc vczo
 {ovy Wvwzhkcfy {ov ~kll if iyovndz ihge 
8#99
Jfwgykpzkoc om zdf Bobfcz om Jfhzd
Kc oyjfy zo nfz h jfwgykpzkoc om Jfhzd ~f looe zo zdf Dhjkzd
8#97
Yfgkzkcn Wvyhd"f"[hwkc $Gdhpzfy 7= om Zdf Xvyhc+ Moy oy Cfhy h J{kcn Pfywoc
Kz kw h Gvlzvyhl pyhgzkgf coz movcjfj oc hc{ wzyocn Zdfolonkghl Bhzfykhl# Wff Jfzhklw
8#9:
Ykzvhl ^hwdkcn, Wdyovjkcn hcj Ivykhl
Plfhwf wff jfzhklw
8#96
Mvcfyhl Pyh{fyw
Plfhwf wff jfzhklw
8#9=
Ivykhl
 
Plfhwf wff jfzhklw

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
waltdisne liked this
Saeed AbdulRahim liked this
Saeed AbdulRahim liked this
Saeed AbdulRahim liked this
Saeed AbdulRahim liked this
Saeed AbdulRahim liked this
pulamasu liked this
Saeed AbdulRahim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->