Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Thi Thu Dai Hoc Mon Vat Li Va Dap An

De Thi Thu Dai Hoc Mon Vat Li Va Dap An

Ratings: (0)|Views: 201|Likes:
Published by lecaonguyen1979
Đề thị thử đại học năm 2011 lần 4
Đề thị thử đại học năm 2011 lần 4

More info:

Published by: lecaonguyen1979 on Jun 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2011

pdf

text

original

 
TRƯỜNG THPT NGỌC HỒI
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011
 
TỔ VẬT LÝ
 
Môn: VẬT LÝ; Khối A
 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi gồm có 05 trang)
 Họ và tên thí sinh: ………………………Số báo danh:……………
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1:
Một con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m, vật nặng m=100g dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang do ma sát,với hệ số masát
1,0
=
 µ 
. Ban đầu vật có li độ lớn nhất là 10cm. Lấy g=10m/s
2
. Tốc độ lớn nhất của vật khi qua vị trí cân bằng là:A. 3,16m/s B. 2,43m/sC. 4,16m/sD. 3,13m/s
Câu 2:
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S
1
, S
2
cách nhau 30cm dao động theo phương thẳng có phương trình lần lượt là
))(20cos(
1
mmau
π 
=
))(20sin(
2
mmau
π π 
+=
. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 30cm/s. Xét hình vuôngS
1
MNS
2
trên mặt nước, số điểm dao động cực đại trên MS
2
là:A. 13B. 14C. 15D. 16
Câu 3:
Điểm tương tự giữa sóng âm và sóng ánh sáng là:A. chai đu là sóng đin t.B. chai đu là sóng dc.C. chai đu truyn đưc trong chân không.D. chai đu là quá trình truyn năng lưng.
Câu 4:
 
 Rn
22286
là chất phóng xạ có chu kì bán rã là 3,8 này. Một mẫu phóng xạ có khối lượng 1mg. Sau 19 ngày độ phóngxạ giảm điA. 69,9%B. 96,9%C. 99,6%D. 96,6%
Câu 5:
Một con lắc đơn có khối lượng m=50g đặt trong một điện trường đều có véctơ cường độ điện trường
 E 
hướngthẳng đứng lên trên và độ độ lớn 5.10
3
V/m. Khi chưa tích điện cho vật, chu kỳ dao động của con lắc là 2(s). Khi tích điệncho vật thì chu kỳ dao động của con lắc là
π  
/2(s). Lấy g=10m/s
2
10
2
=
π  
. Điện tích của vật là:A. 4.10
-5
CB. -4.10
-5
CC. 6.10
-5
CD. -6.10
-5
C
Câu 6:
Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 8cm. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc có độ lớn
)/(4,0
sm
π  
.Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí
cm
32
theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:A.
))(610cos(4
cm x
π  π  
=
B.
))(620cos(4
cm x
π  π  
+=
 C.
))(610cos(2
cm x
π  π  
+=
D.
))(620cos(2
cm x
π π 
=
Câu 7:
Khi tăng khối lượng vật nặng của con lắc đơn lên 2 lần và giảm chiều dài đi một nửa (coi biên độ góc không đổi) thì:A. Chu kì dao đng bé ca con lc đơn không đi.B. Tn sdao đng bé ca con lc gim đi 2 ln.C. Cơ năng của con lắc khi dao động nhỏ không đổi.D. Biên độ cong của con lắc tăng lên 2 lần.
Câu 8:
Một vật nhỏ khối lượng m=400g được treo vào một lò xo khối lượng không đáng kể, đọ cứng k=40N/m. Đưa vậtđến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ để vật dao động điều hoà. Lấy
;10
2
=
π  
g=10m/s
2
. Chọn trục Ox thẳng đứng,gốc O tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên trên. Tính thời gian từ lúc thả vật đến khi vật đi qua vị trí x= -5cm theochiều dương.A. 4/3(s)B. 3/2(s)C. 2/3(s)D. 3/4(s)
Câu 9:
Năng lượng của một vật dao động điều hoà bằng 50J. Động năng của vật tại điểm cách vị trí biên một đoạn bằng 2/5 biên độ là:A. 42JB. 20JC. 30JD. 32J
Câu 10:
Một âm thoa có tần số dao động riêng 850Hz được đặt sát miệng một ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt thẳng đứngcao 80cm. Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30cm thì thấy âm được khuếch đại lên rất mạnh. Biết tốc độ truyền âmtrong không khí có giá trị nằm trong khoảng
 smv sm
/350/300
. Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có thêmmấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại mạnh?A. 1B. 2C. 3D. 4
Câu 11:
Chiếu một chùm bức xạ đơn săc có bước 147nm vào một quả cầu bằng đồng cô lập. Sau thời gian nhất định, điệnthế cực đại của quả cầu là 4V.Giới hạn quang điện của đồng là:A. 0,312mB. 279nm C. 0,423mD. 325nm
Câu 12:
Một nguồn âm được coi là nguồn điểm phát sóng cầu tần số 1000Hz. Tại điểm M cách nguồn một khoảng 2m cómức cường độ âm là L=80dB. Công suất phát âm của nguồn có giá trị là:A. 1,6
4
10.
π  
WB. 5,03mWC.8
4
10.
π  
WD. 2,51mW
 Mã đề thi 251- trang 
1
Mã đề: 251
 
Câu 13:
Một mạch dao động LC gồm tụ điện C = 3000 pF và cuộn dây có độ tự cảm L = 28
 µ 
, điện trở r = 0,1
. Đểdao động trong mạch được duy trì với điện áp cực đại trên tụ điện
5
0
=
thì phải cung cấp cho mạch một công suất là bao nhiêu ?A. 116,7mWB. 233mW C. 268
W
 µ 
D. 134
W
 µ 
Câu 14:
Coi biên độ suất điện động cưỡng bức đặt vào mạch LC có điện trở R 
0 là không đổi, khi có cộng hưởng điện từtrong mạch thìA. sự tu hao ng lượng trong mạch như cũ.B. sự tu hao ng lượng trong mạch nhỏ nhất.C. sự tiêu hao năng lượng trong mạch lớn nhất.D. không có sự tu hao ng ợng trong mạch.
Câu 15:
Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Iâng và phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc
1
λ 
2
λ 
. Khoảng vâncủa
1
λ 
1
i
= 0,3cm. Vùng giao thoa có bề rộng L = 2,4cm, trên màn đếm được 17 vân sáng, trong đó có 3 vân sáng khácmàu với
1
λ 
2
λ 
và 2 trong số 3 vân đó nằm ngoài cùng của khoảng L. Khoảng vân giao thoa của bức xạ
2
λ 
là:A. 0,24cm B. 0,36cm C. 0,48cm D. 0,6cm.
Câu 16:
Chiếu một tia sáng trắng vào lăng kính có góc chiết quang A bằng 5
0
theo phương vuông góc với mặt phẳng phângiác của góc A. Điểm tới gần A. Chiết suất của lăng kính đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là n
t
=1,65, n
đ
=1,61. Quang phổđược hứng trên một màn quan sát đặt song song với mặt phẳng phân giác góc A và cách nó 2m. Quang phổ thu được trênmànA. là quang phổ chỉ có hai vạch màu đỏ và màu tím cách nhau 7mmB. là quang phổ chỉ có hai vạch màu đỏ và màu tím cách nhau 0,4cmC. là quang phổ liên tục có bề rộng 4mmD. là quang phổ liên tục có bề rộng 0,7cm
Câu 17:
Một đơn vị khối lượng nguyên tử (1u) bằng:A. 1/12 khối lượng của hạt nhân
126
.B. khi lưng ca mt phôtôn.C. 931,5MeV.c
2
.D. CA, B, C đu sai.
Câu 18:
Một mạch dao động điện từ LC có
m L F 
50;5
==
µ 
. Điện áp cực đại trên tụ là 6V. Khi năng lượng điện bằng 3 lần năng lượng từ thì năng lượng điện từ trong mạch có giá trị là:A. 9.10
-5
JB. 1.8.10
-5
JC. 7,2.10
-5
JD. 1,5.10
-5
J
Câu 19:
Một đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh biết rằng điện trở thuần, cảm kháng, dung kháng là kháckhông. Phát biểu nào sau đây là
đúng
?A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua các phần tử R, L, C luôn bằng nhau nhưng cường tức thời thì chưa chắc bằngnhau.B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng điện áp hiệu dụng trên từng phần tử.C. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng điện áp tức thời giữa hai đầu từng phần tử.D. Cường độ dòng điện và điện áp tức thời luôn khác pha nhau
Câu 20:
Khi cho đi qua cùng một cuộn dây, một dòng điện không đổi sinh công suất gấp 6 lần một dòng điện xoay chiều. Tỉsố giữa cường độ dòng điện không đổi với giá trị cực đại của dòng xoay chiều là :A.
3
B.
23
C.
2
D.
21
Câu 21:
Tìm kết luận
sai?
A. Electrôn thuc loi ht Leptôn.B. Ht hađrôn là tp hp các ht mêzôn và leptôn.C. Ht nơtrôn có spin bng 1/2.D. Ht nơtrinô có slưng tđin tích bng 0.
Câu 22:
Một cuộn dây có điện trở thuần
=
3100
 R
và độ tự cảm
 H  L
π 
3
=
mắc nối tiếp với một đoạn mạch X có tổngtrở Z
X
rồi mắc vào điện áp có xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số 50Hz thì thấy dòng điện qua mạch điện có cườngđộ hiệu dụng bằng 0,3A và chậm pha 30
0
so với điện áp giữa hai đầu mạch. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X bằng:A.
W39
B.
W318
C.
W30
D.
0W4
Câu 23:
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số mà một phương trình dao động thành phần và phương trình dao động tổng hợp có dạng:
))(20sin(10
1
cm x
π  
=
,
))(420cos(210
cm x
π  π  
=
. Phươngtrình dao động thành phần thứ hai có dạng:A.
))(220cos(10
cm x
π  π  
=
B.
))(20cos(10
cm x
π  
=
C.
))(420cos(210
cm x
π π 
+=
D.
))(20cos(210
cm x
π  
=
 Mã đề thi 251- trang 
2
 
Câu 24:
Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở 
=
380
 R
, tụ điện có dung kháng
=
100
 Z 
và cuộn dâythuần cảm mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều
)(100cos6160
V  u
π  
=
, thì điện áp hiệu dụnggiữa hai đầu tụ điện là 200V. Phát biểu nào sau đây là
sai
?A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là 200V.B. Công suất tiêu thụ của mạch lớn nhất.C. Cường độ dòng điện cùng pha với điện áp giữa hai đầu mạch.D. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là
V680
Câu 25:
Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Điện trở 
=
80
 R
, cuộn dây và tụ điện có điện dung C
0
. Đặt vào hai đầu đoạnmạch điện áp xoay chiều
)(100cos2200
V  u
π  
=
thì trong mạch xẩy ra cộng hưởng điện và cường dộ dòng điện trongmạch có giá trị hiệu dụng bằng 2AĐiện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB là:A. 160VB. 40VC. 20VD. 0V
Câu 26:
Trong mạch điện xoay chiều gồm phần tử X mắc nối tiếp với phần tử Y. Biết rằng X, Y là một trong ba phần tử:điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp
π  
100cos6
u
=
t(V) thì điện áp hiệudụng trên hai phần tử X, Y đo được lần lượt là
2
và U. X, Y là:A. C và RB. cun dây và CC. cun dây và RD. hai cun dây
Câu 27:
Chọn đáp án
đúng.
A. Tia hồng ngoại không thể gây ra hiệu ứng quang điện ở bán dẫn.B. Tia tử ngoại được dùng để kiểm tra chất lượng các sản phẩm đúc trong công nghiệp.C. Tia
γ  
xuất hiện trong sự phân rã phóng xạ.D. Tia X (tia Rơnghen) được dùng để sưởi ấm trong y học.
Câu 28:
Biết bước sóng nhỏ nhất của bức xạ tia X phát ra từ ống tia X là 0,09375nm. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt củaống có giá trị là:A. 7,5VB. 13,25V C. 7,5.!0
4
VD. 5,25KV
Câu 29:
Mức năng lượng nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng có biểu thức:
)(6,13
2
eV n E 
n
=
với n=1, 2, 3 … Khi kíchthích nguyên tử hiđrô ở trạng thía cơ bản bằng việc hấp thụ một phôtôn có năng lượng thích hợp, bán kính quỹ đạo dừng củaelectrôn tăng lên 9 lần. Bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra là:A. 0,657
m
 µ 
B. 0,627
m
 µ 
C. 0,72
m
 µ 
D. 0,276
m
 µ 
Câu 30:
Cho đoạn mạch điện gồm điện trở 
 R
, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạnmạch điện áp xoay chiều có tần số và điện áp hiệu dụng không đổi. Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn lần lượt đo điện ápgiữa hai đầu đoạn mạch, hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn dây thì số chỉ của vôn kế có giá trị tương ứng là U, U
C
và U
L
. BiếtU=U
C
=2U
L
. Hệ số công suất của bmạch điện bằng:A. 1/2B.
2/3
C.
2/2
D. 1
Câu 31:
Trong thí nghiệm về hiệu ứng quang, người ta có thể làm triệt tiêu dòng quang điện bằng cách dùng một hiệu điệnhãm có giá trị bằng 3,2V. Người ta tách ra một chùm hẹp các quang electrôn và hướng nó đi vào một từ trường đều có cảmứng từ
 B
5
10.3
=
theo phương vuông góc với các đường sức từ. Bán kính quỹ đạo lớn nhất của các electrôn làA. 2cm B. 20cmC. 10cmD. 1,5cm
Câu 32:
Chọn câu
đúng.
Trạng thái dừng của nguyên tử là:A. trạng thái electrôn không chuyển động quanh hạt nhân.B. trạng thái đứng yên của nguyên tửC. trạng thái nguyên tử có năng lượng bằng động năng chuyển động của electrôn quanh hạt nhân.D. cả A, B, C đều sai.
Câu 33:
Một mạch dao động LC lý tưởng. Biết điện tích cực đại trên tụ là
6
10
và cường độ dòng điện cực đại trongmạch là 1,256A. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần điện tích trên tụ có độ lớn cực đại là:A. 5.10
-6
sB. 2,5.10
-6
sC. 1,25.10
-6
sD. 7,9.10
-6
s
Câu 34:
Dòng quang điện trong tế bào quang điện đạt bão hoà khi:A. có bao nhiêu electrôn bật ra khỏi catốt đều bị hút trở lại.B. tất cả các electrôn có vận tốc ban đầu cực đại đều đến anốt.C. tất cả các electrôn bật ra khỏi catốt đều đến được anốt.D. số electrôn bật ra khỏi catốt bằng số phô tôn ánh sáng chiếu vào catốt.
Câu 35:
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng, ánh sáng đơn sắc có bước sóng
m
 µ λ 
5,0
=
 phát ra từ khe hẹpS song song và cách đều hai khe S
1
, S
2
. Khoảng cách giữa hai khe S
1
, S
2
là 2mm, màn chứa hai khe S
1
, S
2
cách khe S 1m vàsong song với màn quan sát. Khi đặt ngay sau khe S
1
một
 
 bản thuỷ tinh có bề dày 4
m
 µ 
, chiết suất n=1,5 thì hệ vân giaothoa bị dịch chuyển. Để hệ vân giao thoa trở về vị trí cũ thì người ta phải dịch chuyển khe S theo phương song song với mànquan sát
 Mã đề thi 251- trang 
3
C
AB
LNM

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->