Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
64Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KPSS ÖZETLERİ

KPSS ÖZETLERİ

Ratings:

4.75

(4)
|Views: 24,736 |Likes:
Published by anon-965683

More info:

Published by: anon-965683 on Sep 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
TÜRK KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETLERİ I .Bölüm Selçuklular Devrinden Önceki Dönemİslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür Ve Uygarlık Türklerin Orta Asya'dan göç etmelerinin nedenleri:
Çin baskılarıBoylar arasındaki mücadeleAni iklim değişiklikleri ve kuraklık Salgın hayvan hastalıkları
Türklerin anayurttan Orta Asya'dan diğer bölgelere göçlerini kolaylaştıran ve başka yerlere dağıl-malarını sağlayan temel etken:
Atı evcilleştirmiş olmaları ve tekerleği kullanmaları
Eski Türklerde vergi işlerine bakan görevli :
Todun
Eski Türklerde ölen bir kişinin cesedinin hemen gömülmey erek belli bir süre bekletilmesinin nedeni:
Kötü ruhların bedeni terk edeceğine inanıldığı için
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde toplum düzenini sağlayan en üst kural :
TöreEski Türklerde devlet işleyişini ve toplum düzenini sağlayan en üst kuraldı.Hükümdarın koyduğu hukuk kurallarının kaynağını da töre teşkil etmekteydi.
Eski Türklerde göçebe yaşam tarzının yaygın olduğunu gösteren kanıtlar:
Çadır sanatının gelişmiş olmasıAvcılık ve hayvancılığın gelişmiş olmasıMimarinin ileri boyutlara ulaşamamış olmasıAskerlik sanatının gelişmiş olması
Osmanlı Devleti dışında kalan Türk devletlerinin kısa Ömürlü olmalarının temel nedeni :
Ülke topraklarının hükümdar ailesinin ortak malı sayılmasıdır 
Uygurlara ait Türk destanı :
Türeyiş
 Eski Türklerde cenaze merasimlerine verilen ad:
Y
Türklerin bilinen ilk alfabeleri :
Göktürk Alfabesi
Kıpçaklarla Oğuzlar arasındaki mücadeleyi anlatan Türk destanı:
Dede Korkut Hikayeleridi
 
Türklerin bilinen İlk yazılı edebi metinleri :
Orhun Yazıtları
Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu :
 Uygurlar 
Türklerde ilk devlet teşkilatının kurulduğu devlet dönemi:
Büyük Hun Devleti
Eski Türklerde ölümden sonra da yaşamın devam edeceğine olan inancıgösteren kanıtlar:
Ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömülmesi
Uygurların yerleşik hayata seçtiğini gösteren kanıtlar:
Tarım ve ticaretin gelişmesiŞehirlerin kurulmasıMülkiyet kavramının doğmasıHukuk kurallarının gelişmesi
Türk devletlerinde
 
Devletin ömrünün kısa olmasının sebebi:
Veraset sisteminin belli bir esasa dayanmaması ve ülke topraklarının hükümdar ailesinin ortak masayılması
İslamiyet Öncesi Türk devletlerinde paralı askerlik uygulamasının olduğu devlet:
Hazarlar 
Türklerin bilinen en eski edebi metinleri olarak görülen Orhun Yazıtları hangi Türk Devletinindir?
II. Göktürk Devleti
İslamiyet öncesi Türk topluluklarında en yaygın dini İnanç:
Gök Tanrı Dini
Eski Türklerde mülkiyet kavramının ve kölecilik anlayışının gelişmemesinin temel nedeni:
Göçebelik yaşam tarzının yaygın olması
Ergenekon Destanının anlattığı:
Türklerin tarih sahnesine çıkışlarını
Bîr toplumun göçebe şekilde yaşadıklarını gösteren kanıtlar:
 Avcılık Hayvancılık Toplayıcılık 
İslamiyet öncesi Türklerde orduda onlu sistemi ilk kuran hükümdar:
Mete Han
Göçebe bir toplumda en çok gelişen sanat:
Çadır sanatı
 
 
TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMUBölgelerimiz ve en kalabalık bölümlerinin eşleştirilmesi:
İç Anadolu- Yukarı Sakarya Bölümü,Karadeniz - Doğu Karadeniz kıyıları,Ege-Kıyı ovaları,Marmara - Çatalca - Kocaeli bölümü
Türkiye'nin coğrafi konumları :
Matematik konum : Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık yerel saat farkının olmasıÖzel konumu : İklim özelliklerinin belirlenmesinde denizlerin etkili olması Doğudan batıya olan göçyollarının üzerinde bulunması Transit ticaretin gelişmesi özel konumu.
Karadeniz kıyılarına ait özellikler :
Sinop dışında doğal limanı yoktur.Boyuna kıyı tipi özelliği gösterir.Kıyı önünde bir kaç kayalık dışında ada yoktur.Yüksek kıyılardır.Karadeniz boyuna kıyı özelliğine sahiptir.Boyuna kıyılar düzdür. Girinti çıkıntı fazla değildir.Renklendirme ile yapılmış haritalarda 0 m ile 500 metre arasındaki yükseltiler yeşil renk ile gösterilir.Türkiye'de kış saati uygulaması yapıldığında İzmit 'ten geçen 30° meridyeni esas alınır. İzmit ve civarınınyerel saati ile ulusal saati arasındaki zaman farkı en azdır.Doğu Anadolu en yüksek bölgedir.Akarsuları hızlı akması Hidroelektrik santrallerin kurulması için akarsuların hızlı akması üzerinde olumluetki yapmıştır.
Büyük Menderes ovasında yetişen incir Konya ovasında Kışların sert geçmesi sebebiyle inciryetişmez.Türkiye kaplıca yönünden zengin bir ülke olması neye bağlıdır:
Kırık Fay hatlarının fazla olmasına.
Akdeniz kıyılarında kışların en ılık geçmesinin nedenleri:
Toros Dağlarının iç bölgelerin soğuğunu kesmesi.Denizlerin ılımanlaştırıcı etkisi.Kıyıların tropikal hava kütlelerinin etkisi altıda kalması.Türkiye'nin en güneyinde yer almasıdır.Orman varlığının kışların ılık geçmesinde etkisi yoktur.
Akdeniz ikliminde en yağışlı mevsim :
Kıştır.İzmir ve Adana'da akdeniz iklimi görülür.
İç Anadolu bölgesinde ilkbahar yağışlı, yazlar kurak geçer.İç Anadolu'nun doğal bitki örtüşü olan Bozkırın özellikleri :
İlkbahar yağışlarıyla yeşeren yazın kuruyan otsu bir topluluktur.
Türkiyenin coğrafi özellikleri:
36°-42° kuzey paralelleri ile 26°-45° doğu meridyenleri arasında yer alır.En doğusu ile en batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır.Güneş ışınlarını hiç bir zaman dik açıyla alamaz.Kuzey kıyıları güney kıyılarından daha serindir.Dört mevsim görülür.Yükseltileri doğudan batıya doğru artar.
Ege kıyılarında yer alan körfezler :
Kuşadası Gökova Edremit Güllük
Kıyı ovalarının özellikleri ?
Yükseltileri fazla değildir.Ulaşım olanakları gelişmiştir.

Activity (64)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
emorider liked this
filisra added this note
is reading KPSS ÖZETLERİ.
Imran Borhan liked this
Mehmet Kurttekin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->