Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
ECHR : Coussios v. Belgium : Application

ECHR : Coussios v. Belgium : Application

Ratings: (0)|Views: 3,831|Likes:
Published by ECHR News
ECHR CEDH
Case Coussios v. Belgium (23104/08)
Lawyer : Me Xavier Magnee
Application
ECHR CEDH
Case Coussios v. Belgium (23104/08)
Lawyer : Me Xavier Magnee
Application

More info:

Published by: ECHR News on Jun 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

 
Gd pyog Govwwkow JD 94 bhyw 9004
GOVY FVYOPFFCCF JFW JYOKZW JF l‛ DOBBF
YfxvázfPyëwfczëf fc hpplkghzkoc jf l‛hyzkglf 7: jf lh Goc}fczkocfvyopëfccf jfw Jyokzw jf l‛Dobbfhkcwk xvf jfw hyzkglfw :6 fz :> jv Yänlfbfcz jf lh Govy
8
 
LFW PHYZKFW
LF YFXVFYHCZ
8# Cob jf mhbkllf 1 GOVWWKOW9# Pyëcob 1 Jkbkzykow7# Chzkochlkzë 1 Dfllëckxvf:# pyomfwwkoc 1 pfcwkoccë, ft mocgzkocchkyf fvyopëfc $jkyfgzkoc nëcëyhlf ]KK jf lhGobbkwwkoc fvyopëfccf+6# jhzf fz lkfv jf chkwwhcgf 1 UttttR=# Jobkgklf 1 UttttRmhkwhcz ëlfgzkoc jf jobkgklf povy lh pyëwfczf pyogëjvyf hv ghikcfz jf woc h}oghzBocwkfvy lf iézocckfy Th}kfy BHNCFF, :9; h}fcvf Iyvnbhcc, 8840 Iyvtfllfw,Iflnkxvf $zëlëpdocf 1 00 79 9 7:0 48 =8, mht 1 00 79 9 7:0 48 =9, fbhkl 1bhncff@we{cfz#if>#pdocf 1UttttR4# Hgzvfllfbfcz 1 jobkgklf kcgdhcnë;# Cob fz pyëcob jv yfpyëwfczhcz 1Bhncëf Th}kfy80# Pyomfwwkoc jv yfpyëwfczhcz 1 h}oghz88# Hjyfwwf jv yfpyëwfczhcz 1 8840 Iyvtfllfw $Iflnkxvf+, h}fcvf Iyvnbhcc, c°:9;89# Zëlëpdocf 1 00 79 9 7:0 48 =8, mht# 1 00 79 9 7:0 48 =9,
 
LH DHVZF PHYZKF GOCZYHGZHCZF
87# Iflnkxvf
KK# FTPOWF JFW MHKZW
8:#
 Lfw mhkzw wf pyëwfczfcz gobbf wvkz#
B# GOVWWKOW w‛ëzhkz yfcjv hv Cknfykh pfcjhcz wfw }hghcgfw, povy { yëgvpëyfy vcf9
 
gyëhcgf goczyf vc hcgkfc fbplo{fvy#Lf 8fy avkllfz 8;;9, wfw kczfylogvzfvyw cknëykhcw, yfpyëwfczhczw jfw hvzoykzëw cknëykfccfw,fc}oyfcz à lh Wogkëzë yhlf jf Ihcxvf, à Iyvtfllfw, vcf lfzzyf ëbhchczhpphyfbbfcz jf B# GOVWWKOW, lfzzyf xvk jf}hkz ázyf hggobphncëf j‛kcwzyvgzkocw fz j‛vcgoczyhz gocgfychcz vc zyhcwmfyz goc}fcv h}fg B# GOVWWKOW jf 70#000 *VW, bhkw àlhxvfllf klw wviwzkzväyfcz fc mhkz, à l‛kcwv jf B# GOVWWKOW
8
, l‛hccocgf j‛vc zyhcwmfyz jf:6 bkllkocw *VW#Lf 9 avkllfz 8;;9, lh Ihcxvf kcmoybh wfw pyopyfw wfy}kgfw gfczyhvt#Lf 7 avkllfz 8;;9, h{hcz pykw l‛kckzkhzk}f jf zëlëpdocfy à lh Ihcxvf, B# GOVWWKOW hppykzlf gdkmmyf jv zyhcwmfyz hccocgë, lf yfmvw jf lh Ihcxvf j‛ftëgvzfy lf zyhcwmfyz fv ënhyj àl‛kbpoyzhcgf jf lh wobbf jf :6 bkllkocw *VW wviwzkzvëf à gfllf jf 70#000 *VW xv‛kl}ovlhkz wfvlfbfcz zyhcwmëyfy, fz fc hccvlh lvk"bábf hvwwkzúz l‛oyjyf#Kl gocmkybh xvf l‛oyjyf ëzhkz myhvjvlfvt fz xv‛kl h}hkz ëzë hivwë#Oy, lh Ihcxvf h}hkz pykw lh mhvzk}f kckzkhzk}f j‛kcmoybfy jf zovz gflh lfw wfy}kgfw jf lhGobbkwwkoc jf l‛Vckoc Fvyopëfccf, whcw fc kcmoybfy B# GOVWWKOW#L‛d{pozdäwf xvf B# GOVWWKOW hkz ëzë }kgzkbf j‛vcf zfczhzk}f j‛fwgyoxvfykf, wfloc vc
bojvw opfyhcjk
ikfc z{pë
$“fwgyoxvfykf :8;‒+,
h gfyzfw ëzë yfzfcvf phy lfw wfy}kgfwwpëgkhlkw bhkw klw ocz phwwë ovzyf, cohcz B# GOVWWKOW à lh Gobbkwwkocfvyopëfccf, lhxvfllf h }kolë lh pyëwobpzkoc j‛kccogfcgf#
 Lfw yëhgzkocw kbbëjkhzfw jf B# GOVWWKOW à l‛ënhyj jf lh Ihcxvf hv bobfcz jfw mhkzw
Lf 7 avkllfz 8;;9, lf yfxvëyhcz zëlëpdoch à lh Ihcxvf povy w‛fcxvëyky jf l‛ë}olvzkoc jfwopëyhzkocw fz hppykz jf lh iovgdf jv wkfvy Wpfcgfy LOPFQ, xvf lh Ihcxvf yfmvwhkzj‛ftëgvzfy l‛opëyhzkoc xvk, B# GOVWWKOW lf jëgov}yhkz, poyzhkz wvy :6 bkllkocw jf jollhywVW5Hvwwkzúz, lf yfxvëyhcz gocmkybh xv‛kl c‛h}hkz ahbhkw wkncë vc goczyhz poyzhcz wvy vcfwobbf hvwwk }fyzknkcfvwf, fz jfbhcjh xvf l‛opëyhzkoc cf wokz phw yëhlkwëf5 xvf gfz ëlëbfczghpkzhl fwz
gocmkybë phy lh Ihcxvf fllf"bábf
1
“xv‛hv govyw jf gfz fczyfzkfc, lf yfxvëyhcz pyëgkwh xv‛kl c‛h}hkz ahbhkw wkncë vc goczyhz poyzhcz wvy vc zfl boczhcz5 xvf loyw jf gfz fczyfzkfc zëlëpdockxvf,lf yfxvëyhcz kcjkxvh à lh $Ihcxvf+ xv‛fllf cf jf}hkz joccfy hvgvcf wvkzf àl‛opëyhzkoc pyoafzëf5‒
Kczfyloxvë phy gf xvk wf phwwhkz, kl hccocîh wh }kwkzf à l‛hnfcgf povy lf = avkllfz hmkc jfglhykmkfy lh wkzvhzkoc5Lf = avkllfz 8;;9, lf yfxvëyhcz wf pyëwfczh à l‛hnfcgf fz gocmkybh xv‛kl cf mhllhkz wvyzovz phwftëgvzfy l‛opëyhzkoc poyzhcz wvy :6 bkllkocw VWJ, kl ftplkxvh ënhlfbfcz xv‛kl w‛hnkwwhkzpyoihilfbfcz j‛vcf bhcofv}yf myhvjvlfvwf jf wfw kczfylogvzfvyw cknëykhcw5
8
B# GOVWWKOW gocmkybf xvf gf mvz à woc kcwv $}oky
kcmyh
+
7

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->