Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
A Nova Gestão Pública e a Central de Regulação de Urgências e Emergências Médicas no Brasil

A Nova Gestão Pública e a Central de Regulação de Urgências e Emergências Médicas no Brasil

Ratings:
(0)
|Views: 731|Likes:
Sandra Lumer e Maria Asensio
Capítulo do livro Tópicos Avançados de Gestão. Guerry, Marques e Nogueira (coords). Ed. CETRAD/UTAD

In order to provide a logical thought that enables the clear understanding on the complexity of assistance in the area of urgencies/emergencies, through the activities of regulators doctors, this chapter will outline a few common characteristics of such reforms and use them as the starting point for presenting and discussing alternative frameworks for understanding the recent reform trends of urgency and emergency healthcare assistance in Brazil. Due the originality of the subject and the fact that the activity in regulating emergencies is a practice still recent in some countries, including Brazil, the knowledge found were, in general, systematized for regulating health and, in particular, analyzing the urgencies/emergencies assistance to health, as elements potentially regulated for better organization of services in Brazilian Health System.
Sandra Lumer e Maria Asensio
Capítulo do livro Tópicos Avançados de Gestão. Guerry, Marques e Nogueira (coords). Ed. CETRAD/UTAD

In order to provide a logical thought that enables the clear understanding on the complexity of assistance in the area of urgencies/emergencies, through the activities of regulators doctors, this chapter will outline a few common characteristics of such reforms and use them as the starting point for presenting and discussing alternative frameworks for understanding the recent reform trends of urgency and emergency healthcare assistance in Brazil. Due the originality of the subject and the fact that the activity in regulating emergencies is a practice still recent in some countries, including Brazil, the knowledge found were, in general, systematized for regulating health and, in particular, analyzing the urgencies/emergencies assistance to health, as elements potentially regulated for better organization of services in Brazilian Health System.

More info:

Published by: Investigação e Consultoria INA on Jun 16, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2013

pdf

 
 NFWZÇO FB WHÑJF
H CO]H NFWZÇO PÑILKGH F H GFCZYHL JF YFNVLHÎÇO JF VYNÁCGKHWF FBFYNÁCGKHW BËJKGHW CO IYHWKL
Whcjyh lvbfy
 ‗ 
VZHJ
 ‗ 
Bhykh Hwfcwko
 
Bfcwdfyo
 ‗ 
KCH
 ‗ 
 bhykh#hwfcwko@kch#pz HIWZYHGZKc oyjfy zo pyo}kjf h lonkghl zdovndz zdhz fchilfw zdf glfhy vcjfywzhcjkcn oc zdf gobplftkz{ om hwwkwzhcgf kc zdf hyfh om vynfcgkfw/fbfynfcgkfw, zdyovnd zdf hgzk}kzkfw om yfnvlhzoyw jogzoyw, zdkwgdhpzfy ~kll ovzlkcf h mf~ gobboc gdhyhgzfykwzkgw om wvgd yfmoybw hcj vwf zdfb hw zdf wzhyzkcnpokcz moy pyfwfczkcn hcj jkwgvwwkcn hlzfychzk}f myhbf~oyew moy vcjfywzhcjkcn zdf yfgfcz yfmoybzyfcjw om vynfcg{ hcj fbfynfcg{ dfhlzdghyf hwwkwzhcgf kc Iyhqkl# Jvf zdf oyknkchlkz{ om zdf wviafgzhcj zdf mhgz zdhz zdf hgzk}kz{ kc yfnvlhzkcn fbfynfcgkfw kw h pyhgzkgf wzkll yfgfcz kc wobf govczykfw,kcglvjkcn Iyhqkl, zdf eco~lfjnf movcj ~fyf, kc nfcfyhl, w{wzfbhzkqfj moy yfnvlhzkcn dfhlzd hcj, kcphyzkgvlhy, hchl{qkcn zdf vynfcgkfw/fbfynfcgkfw hwwkwzhcgf zo dfhlzd, hw flfbfczw pozfczkhll{yfnvlhzfj moy ifzzfy oynhckqhzkoc om wfy}kgfw kc Iyhqklkhc Dfhlzd W{wzfb#EF[ ^OYJW1 Cf~ Pvilkg Bhchnfbfcz, Gfczyhl Yfnvlhzkoc5 Vynfcgkfw - FbfynfcgkfwBhcfnfbfcz5 Yfnvlhzoy Jogzoy5 Iyhqklkhc Chzkochl Dfhlzd Ghyf W{wzfb#
H moybhîço jo Wkwzfbh Ñckgo jf Whñjf $WVW+, pyf}kwzh ch Gocwzkzvkîço Mfjfyhl jo Iyhwkl $GMI+ jf 8;44,fb wfv hyz# 8;=, hwwfnvyh h zojow ow gkjhjçow o jkyfkzo h whñjf f o hgfwwo jf moybh vck}fywhl f knvhlkzèykh hwhîöfw f ow wfy}kîow phyh wvh pyoboîço f yfgvpfyhîço, jf moybh nyhzvkzh# Hw hzykivkîöfw jo Fwzhjohvbfczhyhb jf moybh wknckmkghzk}h phyh nhyhczky fwzfw jkyfkzow# O pyogfwwo jf jfwgfczyhlkqhîço jhw hîöfw jfwhñjf phyzkldov yfwpocwhiklkjhjfw fczyf ow jkmfyfczfw câ}fkw jf no}fyco, kcglvkcjo ow gkjhjçow, ow wfzoyfwpñilkgow f ow pyk}hjow# H pyfwzhîço jf wfy}kîow co wfzoy jf whñjf ë vb jow bhkw pyoilfbèzkgow phyh oftfygâgko jh yfnvlhîço pflo Fwzhjo#H yfnvlhîço hiyhcnf hwpfgzow xvf }ço jfwjf h yfnvlhbfczhîço jf lfkw, hzë hxvflfw xvf lkjhb gob o hgfwwo jovwvèyko how wfy}kîow jf whñjf, gobo poy ftfbplo1 h yfnvlhîço jow wkwzfbhw jf whñjf5 jh hzfcîço à whñjf5 fjh hwwkwzácgkh $OPHW, 900=+# H nfwzço jhw Gfczyhkw jf Yfnvlhîço fb nfyhl f fb phyzkgvlhy h jhw vynácgkhw ffbfynácgkhw wf wkzvhb co ébikzo jo ñlzkbo jfwwfw zyáw hwpfgzow jh yfnvlhîço jh whñjf, ov wfah h yfnvlhîço jhhwwkwzácgkh#
 
Phyh xvf ow wfy}kîow jf vynácgkhw/fbfynácgkhw powwhb wfy fmkghqfw f fmkgkfczfw wço cfgfwwèykhw hw wfnvkczfwgocjkîöfw1 dkfyhyxvkqhîço jhw hîöfw f wfy}kîow pyfwzhjow poy fwzf câ}fl jf hzfcîço5 vzklkqhîço jf pyozogolowglâckgow kcmoybhzkqhjow5 gobpfzácgkh zëgckgh jow pyomkwwkochkw fc}ol}kjow5 mvcgkochbfczo jo wkwzfbh jfyfmfyácgkh f goczyh"yfmfyácgkh5 goczyolf jo zyhcwpoyzf f jow lfkzow jf oiwfy}hîço f jf kczfychîço5 wkwzfbhw jfkcmoybhîço, gobvckghîço f lonâwzkgh5 yfgvywow zfgcol÷nkgow5 èyfh mâwkgh hjfxvhjh, cñglfow jf ghphgkzhîço,fzg#H yfhlkqhîço jf fwzf fwzvjo oiafzk}h hchlkwhy, hw gocjkîöfw jf ftfygâgko jh yfnvlhîço mfkzh pflow bëjkgowyfnvlhjoyfw co hzfcjkbfczo jf vynácgkhw/fbfynácgkhw ch wkzvhîço hzvhl jf oynhckqhîço jo wkwzfbh jf whñjfco bvckgâpko jo Yko jf Ahcfkyo/Iyhwkl f pyfwwvpöf xvf powwhb wfy fcgoczyhjhw wolvîöfw xvf pfybkzhb àyfnvlhîço bëjkgh jhw vynácgkhw/fbfynácgkhw, jhy vb hzfcjkbfczo yfwolvzk}o phyh zojow ow ghwow wolkgkzhjow5ozkbkqhy ow yfgvywow jkwpocâ}fkw5 bfldoyhy o hgfwwo à whñjf f havjhy h yfnvlhy h poyzh jf fczyhjh jow wfy}kîowjf fbfynácgkh#
8 " GOCWKJFYHÎÖFW WOIYF YFNVLHÎÇO JH WHÑJF
Jf moybh hiyhcnfczf, h yfnvlhîço ë vb zfybo vzklkqhjo phyh wfy}kîow xvf yfxvfyfb nfyfcgkhbfczo jfcfgfwwkjhjfw, omfyzhw f jfbhcjhw, fb }èykow wfzoyfw jh fgocobkh# Ch whñjf, o fwzhjo hzvh gobo yfnvlhjoy ch
 
pyojvîço jf bfjkghbfczow f kcwvbow fwzyhzënkgow, goczyhzhîço jf wfy}kîow hwwkwzfcgkhkw, hwpfgzow hbikfczhkw,fczyf ovzyow# Pojf"wf jkqfy xvf h yfnvlhîço, zfb vb ghyèzfy bvlzkjkwgkplkchy, gob hzykivzow fgocúbkgow,mkchcgfkyow, gvlzvyhkw, polâzkgow, wogkhkw, hjbkckwzyhzk}ow f lfnhkw# Zfb poy mkchlkjhjf, hyzkgvlhy hw jfbhcjhw fhw cfgfwwkjhjfw jf whñjf gob ow yfgvywow jkwpocâ}fkw, nvkhcjo"wf pflh coybhzkqhîço }knfczf, wfbgobpyobfzkbfczo jh xvhlkjhjf jow wfy}kîow pyfwzhjow, kczfnyhcjo f phjyockqhcjo pyogfjkbfczow$HIYHWPF, 9009+#H lvq jh fgocobkh, Wflqckge $
8;46, p#7=7+, jfmkcf xvf h yfnvlhîço “ë o goczyolf, oiafzk}o f wvwzfczhjo,ftfygkjo poy vbh hnácgkh pñilkgh woiyf hzk}kjhjfw xvf wço }hloykqhjhw wogkhlbfczf‒# Fwzf gocgfkzo ë gkzhjo
poy jk}fywow hvzoyfw zhkw gobo1 Bhaocf $8;;=, p#:;+, Ihlj~kc f Gh}f $8;;;+, ^hlwdf $9009, hiykl, p#;=>+,Whlzbhc $9009+, Whlzbhc - Ivwwf $9009+, Ghwzyo $9009+# Cvcfw $900; p#>:+, Phyh Dhcgdfy f Boyhc $8;4;,
 p#8+ ë jfmkckjh gobo vb kczfy}fczoy co gocmlkzo fczyf hw “lkifyjhjfw gocmfykjhw h pyopykfjhjf pyk}hjh jow
bfkow jf pyojvîço
f h cfgfwwkjhjf jf wf kbpoy lkbkzfw ho ftfygâgko jfwzhw lkifyjhjfw‒# Hw }fqfw, ë }kwzhyfwzykzhbfczf, gobo “vb bfjkhjoy fczyf hw yflhîöfw jf pyojvzoyfw f gocwvbkjoyfw ov gobo coybhw jf
gobpoyzhbfczo vzklkqhjhw pflo wfzoy pñilkgo, phyh hplkghîço jf whcîöfw
ov pyfbkhîöfw poy phyzf jo Fwzhjo‒
$Ahbfw, 9000, p#79>+ ovzyhw }fqfw, bhkw hiyhcnfczf gobo vb bfko co xvhl pfwwohw, kcwzkzvkîöfw fpyogfjkbfczow wço nvkhjow h wf gobpoyzhy jf hgoyjo gob yfnyhw $Pkggkozzo, 9000+#H yfnvlhîço jh whñjf ë jfmkckjh pflh ^oylj Dfhlzd Oynhckqhzkoc $^DO+
$9000, p#89:+ “gobo vbh
yfwpocwhiklkjhjf hbplkhjh yfgocdfgkjh jow bkckwzëykow jh whñjf f fb hlnvcw phâwfw jhw hnácgkhw jfwfnvyhcîh wogkhl, hiyhcnf h flhioyhîço jhw yfnyhw xvf yfnfb o gobpoyzhbfczo jow kczfy}fckfczfw co wkwzfbhjf
whñjf, ifb gobo hw moybhw phyh hwwfnvyhy xvf fwzhw wfahb gvbpykjhw‒#
 Hyyfzgdf $9007+ zhbiëb gocwkjfyh h hzvhîço hbplkhjh jow bkckwzëykow ch yfnvlhîço jh whñjf f hgyfwgfczhxvf ë cfgfwwèykh h kczfnyhîço jhw zyáw fwmfyhw jf no}fyco $bvckgkphl, fwzhjvhl, mfjfyhl+ phyh nhyhczky xvf owgkjhjçow zfcdhb vb wfy}kîo jf xvhlkjhjf#Cfwzf bfwbo wfczkjo, Ihyyfzo $900:+ jfwzhgh h yfwpocwhiklkjhjf jfwzfw bkckwzëykow, ch flhioyhîço jfpolâzkghw jf whñjf f h yfnvlhîço f bockzoykqhîço jow fmfkzow hj}fywow jhw ftpowkîöfw chzvyhkw ov hyzkmkgkhkw,jkyfzhbfczf yflhgkochjhw ho wkwzfbh jf whñjf $bfjkghbfczow, }hgkchw, fxvkphbfczow, wfy}kîow, fzg#+, ov xvfpojfb kbplkghy ch whñjf jow kcjk}âjvow ov jhw popvlhîöfw# Hwwkb gobo Gdkckzq $9009+, pyopöf zhbiëb,xvf o fwzhjo goczyolf ow bfkow jf hgfwwo jh popvlhîço àw hîöfw f wfy}kîow jf whñjf, yfnvlhcjo h hzfcîço fhwwkwzácgkh à whñjf#H yfnvlhîço jh hwwkwzácgkh ë jfmkckjh pflo Bkckwzëyko jh Whñjf $BW+ iyhwklfkyo $9007+, gobo1U###R h kczyojvîço jf bfghckwbow jf oyjfchîço jhw pyèzkghw jf hwwkwzácgkhU###R vb kcwzyvbfczo oyjfchjoy, oykfczhjoy f jfmkckjoy jh hzfcîço à whñjf,
U…R jf moybh yèpkjh, xvhlkmkghjh f kczfnyhjh, gob ihwf
co kczfyfwwfwogkhl f golfzk}o $p#94+#Fwzf jogvbfczo jfzfybkch gobo oiafzk}ow jh yfnvlhîço hwwkwzfcgkhl1Omfyfgfy h bfldoy hlzfychzk}h hwwkwzfcgkhl phyh h jfbhcjh jo vwvèyko,
U…R5 oynhckqhy f nhyhczky o hgfwwo jh popvlhîço h hîöfw f wfy}kîow fbzfbpo opoyzvcoU…R5 oynhckqhy h omfyzh jf hîöfw f wfy}kîow jf whñjf f
hjfxvè"lhw àw cfgfwwkjhjfw jfbhcjhjhw pflh popvlhîço5 ozkbkqhy hvzklkqhîço jow yfgvywow jkwpocâ}fkw5 moycfgfy wviwâjkow how pyogfwwow jf
 plhcfahbfczo, goczyolf f h}hlkhîçoU…R
$ p#79+#H Poyzhykh jo Wfy}kîo jf Hwwkwzácgkh h Whñjf $WHW+ c± :97 $9009+ xvf jfzfybkch hw coybhw phyh o goczyolf,yfnvlhîço f h}hlkhîço jh hwwkwzácgkh à whñjf co WVW hmkybh xvf o pyogfwwo yfnvlhz÷yko jh hwwkwzácgkh hzvhkczfy}kcjo powkzk}hbfczf woiyf o hgfwwo jow glkfczfw how wfy}kîow f zhbiëb woiyf h omfyzh jow bfwbow,ftfygfcjo o goczyolf woiyf ow pyfwzhjoyfw jf wfy}kîow# Jfwzf bojo, h yfnvlhîço jh hwwkwzácgkh zfb gobooiafzk}o pykcgkphl à fxvkjhjf jo hgfwwo, xvf nhyhczkyè h kczfnyhlkjhjf jh hwwkwzácgkh f pfybkzkyè havwzhy h
omfyzh hwwkwzfcgkhl jkwpocâ}fl àw cfgfwwkjhjfw kbfjkhzhw jo glkfczf, “jf moybh fxvéckbf, oyjfchjh, opoyzvch f
yhg
kochl‒ $p#6+#
 Ow plhcow pyk}hjow jf whñjf co Iyhwkl wço yfnvlhjow pflo no}fyco mfjfyhl hzyh}ëw jh Hnácgkh Chgkochl jfWhñjf Wvplfbfczhy $HCW+ xvf jfzfybkch h hwwkwzácgkh kczfnyhl oiyknhz÷ykh how wfvw gocwvbkjoyfw, fczyfovzyhw yfwpocwhiklkjhjfw, $Lfk c± ;#=6=, 8;;4+# Ow pyfwzhjoyfw jf wfy}kîow pyk}hjow }kcgvlhjow ov cço h fwwfwplhcow jf}fb wfnvky zojhw hw Coybhw f Poyzhykhw pyopowzhw pflh lfnkwlhîço }knfczf fb zojow ow câ}fkw jhhwwkwzácgkh, kcglvwk}f hw yflhgkochjhw àw vynácgkhw/fbfynácgkhw f wço mkwghlkqhjow pflh Hnfcgkh Chgkochl jf]knklécgkh Whckzèykh $HC]KWH+ $Lfk c± ;#>49, 8;;;+#
 
H yfnvlhîço jh hwwkwzácgkh gobo oiwfy}hjo poy Cvcfw, Yfno f Iyhcjço $900:+ ë ifb jkmfyfczf jh yfnvlhîçofb ovzyow wfzoyfw jh fgocobkh, pokw cço ë hpfchw vbh yfnvlhîço fgocúbkgh, bhw pykcgkphlbfczf vbhyfnvlhîço wogkhl# Hlëb jow hwpfgzow fgocúbkgow, h yfnvlhîço fb whñjf ivwgh nhyhczky h fxükjhjf jo hgfwwo,h pyk}hgkjhjf jow phgkfczfw, o jkyfkzo à kcmoybhîço, fzg#Dhmfq $8;;>, p# 8+ aè gocwkjfyh}h fwzf hwpfgzo wogkhl jh yfnvlhîço, ho jfmkcky h yfnvlhîço jf gvkjhjow jf
whñjf gobo “xvhlxvfy hîço wogkhl xvf ftfyîh vbh kcmlvácgkh, jkyfzh ov kcjkyfzh, co gobpoyzhbfczo ovmvcgkochbfczo jow pyomkwwkochkw f/ov oynhckqhîöfw jf whñjf‒# Joihlkhc f Hwvioczfcn $8;;4+ gobphyzkldhb
zhbiëb jfwzh kjëkh f }áfb ow wfy}kîow jf whñjf zhbiëb gobo vb jkyfkzo h wfy pyozfnkjo pflo no}fyco, f hyfnvlhîço jh hwwkwzácgkh gobo vb kcwzyvbfczo phyh hwwfnvyhy vbh bfldoy xvhlkjhjf jow gvkjhjow jf whñjf#Jfwzh bfwbh moybh, Ghbpow $900>+ hynvbfczh xvf h pyojvîço jf wfy}kîow jf whñjf, poy goczfy }hloy jf vwo,
ë vb ifb wogkhlbfczf pyojvqkjo, yfgocdfgfcjo zhbiëb xvf hw “cfgfwwkjhjfw jf whñjf yfwvlzhb zhczo jhomfyzh jf wfy}kîow, xvhczo jh jfbhcjh, jh pyfwwço wogkhl f jhw lvzhw polâzkghw poy jkyfkzow‒ $p# 86+# Cvcfw
$900;+ gocgoyjh f hgyfwgfczh xvf gobo o wfy}kîo jf whñjf ë vb ifb jozhjo jf }hloy jf vwo, ë vb jkyfkzo fphyh wfv ftfygâgko plfco ë cfgfwwèyko à vck}fywhlkjhjf jo hgfwwo f h omfyzh jf vbh yfjf jf hzfcîço xvfwhzkwmhîh hw cfgfwwkjhjfw jf whñjf gob hîöfw avwzhw f zyhcwphyfczfw#Hw gocwkjfyhîöfw hpyfwfczhjhw h yfwpfkzo jh yfnvlhîço jf whñjf, fb phyzkgvlhy à hwwkwzácgkh, bowzyhb hkbpoyzécgkh jfwzh hzk}kjhjf, cço wobfczf gobo vbh mfyyhbfczh jf goczyolf f h}hlkhîço, bhw zhbiëb gobovb flfbfczo jf oyjfchîço f oykfczhîço jow wfy}kîow jf whñjf, kczfnyhjh àw cfgfwwkjhjfw wogkhkw f golfzk}hw,gobo zhbiëb vb wkwzfbh jf pyozfîço, bfldoyhcjo f/ov goyyknkcjo vb pyoilfbh fgocúbkgo ov wogkhl, cowfczkjo h knvhljhjf f h xvhlkjhjf cow wfy}kîow omfyzhjow#
9 " H CO]H NFWZÇO PÑILKGH CO WFZOY JH WHÛJF
H OPHW $9004+ hpoczh phyh h cfgfwwkjhjf jf wf kczfnyhy àw yfjfw jf wfy}kîow jf whñjf, f}kzhcjo"wf jfwzhmoybh, h pvl}fykqhîço jo wkwzfbh xvf hmfzh jkyfzhbfczf o hgfwwo, h xvhlkjhjf jow wfy}kîow f o vwo yhgkochl ffmkgkfczf jow yfgvywow, hbplkhcjo jfwzh moybh ow gvwzow f nfyhcjo h kcwhzkwmhîço jow vwvèykow# Hmyhnbfczhîço pojf ogoyyfy zhbiëb poy hîço jf ovzyow mhzoyfw gobo, poy ftfbplo, vb mkchcgkhbfczo kcghphqjf pyobo}fy h pyfwzhîço jf wfy}kîow kczfnyhkw# Phyh f}kzhy fwzfw pyoilfbhw, fwzyhzfnkghbfczf ow wkwzfbhw jfwhñjf fwzyvzvyhyhb fwxvfbhw, bhkw ov bfcow hbplow, jf yfnvlhîço jow wfy}kîow f jo hgfwwo how bfwbow#O oiafzk}o pykcgkphl jhw fwzyhzënkhw jf yfnvlhîço ë o jf zfczhy kczfnyhy hw kco}hîöfw f o fbpyffcjfjoykwbojow wfy}kîow jf whñjf gob h yfwpocwhiklkjhjf wogkhl jo Fwzhjo phyh nhyhczky bfldoyfw kcjkghjoyfw jf whñjf$Whlzbhc, Ivwwf - Bowwkhlow, 9009+#Whlzbhc f Ivwwf $9009, p# 98+ gocwkjfyhb }èykhw fwzyhzënkhw jf yfnvlhîço fb whñjf# Fczyf fwzhw, pojfb"wfjfwzhg
hy1 “jfwgfczyhlkqhîço $doykqoczhl
" kcwzkzvzo hvzúcobo f }fyzkghl " hvzoykjhjfw yfnkochkw ov loghkw+,jflfnhîço, pyk}hzkqhîço, hvzo"
yfnvlhîço, hgyfjkzhîço $yfnvlhîço jh xvhlkjhjf+‒ f fzg#
 Co Iyhwkl,
 
hw nhyhczkhw gocwzkzvgkochkw jo jkyfkzo ho hgfwwo àw hîöfw f wfy}kîow jf whñjf, $GMI, 8;44+ wçoyfnvlhbfczhjhw pflh Poyzhykh NB/BW c#± 7>7, jf 9> jf mf}fyfkyo jf 9009, xvf jkwpöf woiyf h CoybhOpfyhgkochl jf Hwwkwzácgkh h Whñjf $COHW+ xvf fwzhiflfgf zyáw fwzyhzënkhw kczfnyhjhw jf hîço1
 yfnkochlkqhîço f oynhckqhîço jh hwwkwzácgkh5 moyzhlfgkbfczo jh ghphgkjhjf jf nfwzço jo WVW5 yf}kwço jowgykzëykow jf dhiklkzhîço jf bvckgâpkow f fwzhjow
#Phyh xvf ow bvckgâpkow f fwzhjow wfahb dhiklkzhjow àw bojhlkjhjfw jf nfwzço pyf}kwzhw cfwwh Coybh ëcfgfwwèyko, xvf cflfw fwzfahb oynhckqhjhw fwzyvzvyhw jf goczyolf, yfnvlhîço f h}hlkhîço jf moybh h nhyhczky ohgfwwo jow gkjhjçow h zojhw hw hlzfychzk}hw f wfy}kîow cfgfwwèykow, phyh h yfwolvîço jow wfvw pyoilfbhw jfwhñjf#Vbh fwzyhzënkh phyh yfnvlhy h omfyzh f h jfbhcjh jh whñjf ë h gocwzkzvkîço jf Gobplftow Yfnvlhjoyfw, xvfyfñcfb vb gocavczo jf hîöfw jh yfnvlhîço jo hgfwwo à hwwkwzácgkh, jf moybh hyzkgvlhjh f kczfnyhjh, ivwghcjohjfxvhy h omfyzh h vbh jfbhcjh xvf bhkw wf hpyotkbh àw wvhw cfgfwwkjhjfw yfhkw $BW, 9006+#H Coybh bfcgkochjh hpyfwfczov vb h}hcîo wknckmkghzk}o fb yflhîço à yfnvlhîço hwwkwzfcgkhl, pokw cço w÷wkchlkqov hw jkyfzykqfw, gobo zhbiëb, wvwgkzov jkwgvwwöfw jf fwzyhzënkhw phyh kczfybfjkhy o hgfwwo jowvwvèykow how wfy}kîow jf whñjf f nhyhczky ow mlvtow fczyf ow bvckgâpkow, hzyh}ëw jh yfnkochlkqhîço fdkfyhyxvkqhîço#O vwo yhgkochl jow wfy}kîow jf whñjf wf gocwzkzvk fb vb jfwhmko phyh h bhkoykh jow Wkwzfbhw# Hwgocwkjfyhîöfw hchlkwhjhw pyfwwvpöfb xvf dhah vb hyghiovîo jf pyogfjkbfczow f hgoyjow phyh yfwpocjfy hwcfgfwwkjhjfw jf whñjf, wfcjo h yfnkochlkqhîço f h yfnvlhîço fwzyhzënkhw mvcjhbfczhkw cfwzf pyogfwwo#

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ramiro Sempertegui liked this
Wender Oliveira liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->