Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Luther Márton: Nyolc böjti prédikáció

Luther Márton: Nyolc böjti prédikáció

Ratings: (0)|Views: 313 |Likes:
Published by Czöndör István

More info:

Published by: Czöndör István on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

 
tJ
·t.;·.....'-.."
b"
"'O~,'"\
~I
J.".••.
i.
A,I.,~._""".',
".
fr<~~Q
ELOSz6
1:522knra
~.a:\la!Szilll.
~Ih!lr'walil.blu:rgi
rcjlclille!,ye:1l
larto?:kodik,.
A
papa
ld~,lkozla>a·bil'{J.dalnml
,!Wiiles,
kjkQW;si~lt.e;,nc~n
tallacsOS
!.~Ildil
IctlwJ~liaRi:a
BiHcsl?dID'~
:5~S;t
'Va~(ls~tQfejedek!n
v
&I(lln~!J5LA
'i'ar~
~Lick
GytlfgJ'
lO"\iilgli:e!ui5f1~crik"
Sl~~(,
v~St1~;brd()lthord,
J~thll
'lllitdiisznijs:el~[j.cgy,d!e
11:
jebiJIlel
m6g~ltma[<l~,
:aki:
wlt'r:tipreng.ol.va5,
h~V'd,cz,~l!J[lae~gles
hO)ll:zA!;~Q[,
!!
~li:r
e.1,b;;\!idl,e
cgyikleg[lilg}loob,
mua-
k.;]j~t
is:
;)]lyanyei,\Ybefoli!!litja
azUj~zOveL:s.Cg,eL
TerIliltke~lY
ma,gijiqy.
~mmi'ob
oem,",ol.nafeliadllffia,,mi.n;:ius·
~1IIf.1
megi,sdJlagyjaa
v,aml
s
~j~
beitpannak
,iI
Wiuenkrgflloka.
ka-
]lujan,
aho[
,o(Yillrlj61
,i:smel'ik
11
szCne~es-'la[I~JI!>
'~biicsue~~etmi
bttOOfifOOig·,
'j]ij.i:lef.oj~~~,..papai
bulla
elegc:!ojel.
lutlil.e.
ugy
Bel;!.
M'ID'a~,efo:rnl.,ci6
vaoo~lm~l
J,lSU111caoo
ju~olt
az
CCi"lul!geliuPl
~a"d~g:jnak
,a:;z
tigre;
:s
b~>o~{)(E~sAgi!:"u!lj\\i~lnlQ~bbszem.eIY~1nI
j,eL~ll
.1eIl!J!lie,Mar
·ulo.n..
VQJt
amikor
!lrtil;gina
BO!~Fr:ig~nek:",..
Wjl~,c.~~~goo
ookkal!~~gaS;'lbb
~6C1~]Cln
<1Mtl:n
Il'"I~gyek,.
J:l~inl
a
fej~j(lnCiu6.
Nom~sgOfi~()l{)ka~il,l:i.ogy
fej:edJelmiKegyebJ]:essCgtek:l61~~lnu~1l(~ek.
l,gel~,.,
en
!3iZlt
~ar!.Qm,
kogy
en
FejedelmiK~ehlllesseg~eke,t
jl~bb::lIIJmegvl!de,m.
T!~Rt
;dmgy0]1
cngemvMhet."Ebklll
11
dQ~o&bunnem'szablld.
6;
uesaIehe],hogya
hrdladjQrI.
lanacsot
vaID'segirscSgel.[U,eIDi'~l'iilbt~:Il!Llc:li;:hIIcsele-
kednle,
I1~indcu
e.mOOrw
,a'gg,MAs:v,1Igy
l1oz:zM.eleL
nclli1l1."
,(Vjra~.Jeno
fOiRJjltAsil,)
A,loy,O}.gielme~rnijgill
~I~!dl!!.ik
ijr.a.
as1:ee~~t~s.
ds
~~r()il$S,9-
(\10'1,Ltl...ooa:v.i:I'I'.<istirn~pj;it61.k~<ld"'~
n}iOI;;;'!'ll!'I~ilJi!
pr6dOOIa""t'MiI
U.'lnlp:.!Qmban.'
Dc
!flj
t1:i~1!I1:i1~
W.il!.CJ]tx;.rg,1i>c;R?
A~Qlcl:e~1'lI'cze!oi.-
eLilkOn
.LJ~llher
tanarl1iirsa,va[,
KarSlad~ta]
-<'II
s~tmd!Sagneveben'll'esz.elybe.sodorL;)k:
I11..1gat.
it
szab1idsagotGyOts
'V,al'tozast,
3..
cgi
azoniiali
[erQmooi;lsa~
kovelel~k,.
es
[je:n~\'o,ltaktekin-[~~!el
Sl;IH
n'
fQfflWk
e:s
3
hagymmmyok:
(lfej:e"1,
scmsdlmk
lemUls:z;etC-S
c'J1!lbcri
d~eke[lyseI¢:re,
,Hal
[etch
~e<rj~te:tti!.k.
a.v~ros~
tmllC:!>
de,
Fne!),"
benk:5vetelllik,
hOIg..y
hatkis~ttadgn
Rurdcll~essc
Istcnige!j~t,hogy
!l:zijlll!.essl.!k
Ineg
a.
keny:sz:c:mtisikel,
il!~ekv~emelw~,
vigiUAlbrle.s.3
szer-
:ooLes~endcl<el.
l]o,!J:J
mnru:!cl1liilL
kei
szinalatt
sZQIg:ilJII;assak
ki
3Z
li!!!'V:li-
ClSQ:r:lit.
hogy,Z4irj4kbe
a
kocsrn.:ik'l.t
CS
<I
oon:M!lyhiitzakan.KaiJsladl
emcll.eti,
:re5l';lc~,esl
!:gylt<i~;i!.ervezetet
iskidQ.lgQ:Z{lll,beulle
,i!
kO"¢!f!ztb,,
 
a;mz
iii
"sz«ia]i:;
l~a]6"
~erv'ev(':[,
a~nelr-
hanl;~kOOik-
n~egs~JjJltel[
a
I1F
Qmo"
fomls<1h.Sz.cipc~lokvO:H.I'~k
ezek,
de
(f~I,['\:',iI
cs;rJ\Ji.i:1:(jk,el
s?.cme-S;ile!lek::
lernplm;uok
bere:nd~Z~,sCt
s<:(h~;1k
iti
,az
i;!fc~.r,a,
p!lpotllliillz!ek
et,
~r{,SlOl"<lIIi].d1Mlaz
urvllcspr.i!7.,6k:kcezetHl;
:I,
kd)"h,{)!.s<lki..
gyenge"
volt,
c-,s
MJIlwdoti,c;gyl~lt,
[I<lliid]llc.zzd
il!,..
llijlooess~l".
aZit
rliletl~ulek
nyi]-
'I'~njtoltiik
It
killo.:te:t
veg~1
Mtinzer
T~:r!J.I:s
liIehloykovet6j6nc!
meg~
jel(l!~es~
tctO•.!e
IDe,
akikmar
[!ClU
~sufipan
3ii:
Iras
cflel:I~lelCse!:1c'k
sza-
b!lids5ga~.
h:tm:m-
ktU5ri
khlyi[~,lkpl;~tasokr.t.
Si1!gallatGkra
h
i\fa
lk>O:l'l,'a-
OJ:
luiliden
rend'c~~eni
crl3~~'Lko~.
z
o!Jk61W
Idj~
s2ab,1ds~ga~
hirtleutk.
AzbW\_1lC<li\li~-JJrCd:Lk:t'id6kban!:I!I!er~'IM::egy~Hlg
i5n:1e:~!
area
lUllik;
elenk,
,Ki~~\lll{
l1indeil~blll]y~OO!,3Jl1lioo
J6-
VE,gy
rofl~indl!llattid
be
:sz,okrik
z8Jnrn
L
Nettl
arad:iUli
s
~jII6,.
rut:i
~l.
cszule!!i~t
In!tldenl
~tS7.,
fc:liil,u:o.<',ni.
,C~
nC.m,11
fdsDbbs6gct
n~i'!!dCIi
l(uriihm!II1r'c:f<kKI.l'i6U(is:'l:![)15
6\la~Q~
kOI,iU/CI"\t~Ui'i'.
Hi.uetuap~pa,
(I
csas..
.:~,.
,h
~!'l!ln<l~llis~.]
OI~dol,koo.{m
dlCIiJkUizdi),Mhilszelse:seges.
IOrUrn&tII.a]a:l.koZi~llk.
haaem~..~cndp'<ls2l"
~or:r<d,akj
'egesz~ngyakQrh"!tt
filodmll
ca¥iitfallcaltnazza
3
:szabilmag
6.$
<1
:Szt'::.t(:i!et
szef!~lpo.I]l,jaj!.
Hom'
r(l]sz,1Itladitscm
a
St:i~gtelr:c•.
Vi!gii'l~e;gyukfd.agyakram!elhang~,6]kcr(lcs[:
!{~J'bec:5iliIC
volna
LnUlCtiaz
c:ttibe'J1It1[d~l~sia
vol
113.
aid
nem$7_:.1;mo]:z~~,
hogy
a~c~llber
lleIlI.
aka:rja
az
urHIlQ'
d~~at;\:rods
sz:.almd!>!iga~,
bilne.III
Wn-eny,"'k:et.
ve-
,ze!es~.
Ikms6
.ketlifSZe;ml
jkj'l'.:\
I~?
Ut6p'ist<l
vO[I]~,.
aki
azlh~s;:::],litogyaz
emberI.rn;:gd:gszikazl,se
m.lszt<i!fl8ze11en~i
l!ekj~ltc~yt\'tl,
s
~lem
'!r'~gyik
dllIDsokJ]OL
ds
blllviilJyoKho~
klilMni,
''!!"~!gy
epp,cn
ilT;)ciont!ilisil~dt!L'lilt<ll.
eUell1ik:
ha~CQI:!1fl
DQSZ~OjlcVS7.kU
l"~gy
t!l.kvizLl!Jirnn..
!.k
vQ,lnai.,ga_za,
sabiZ1)Qtls.argra,c~fa,~eJ::in~~.IYlie
e-hesembcr
Iijr;a
leSIJjrOl
meg
f()gj~
l'e&l:H,enj
.ir6Z\ist,
es
f6lml·a.ld
ez
3.
l..'Il1Ilbert'i'Erre
11.
Mrdes:re
nli:IHI:en
Cr7..o-
gOllldoU.;OOlo
ellllbcm~kv<iJ<I!J'z()lnia
kell-1~i1dd
pClIjlln.hc
valnsWIl"'ba
LUiLher-
~~nmar
rlLaiW3!'!!!:1
,is
o.~'i'lIs~l<lit6
-l<'InuS1Igl.ch::l;e.
~dC:rnJktllet
olv~s6ja
Item
,cs~p~1Ilt!tlt·
r
M:i'i;!1o~!
!]6~ny
prMi,-
k~!:iojfil\.reszi.kezel;)e,haaeme,gy
il~;g..".II~~s
eJlcorI1c:rmc:J!cu:Uknipmb.
M~ljs"
-·P:rCdik.1w:!:lil.a.Va!1I
hordozma
~tio.s.t
~'Q'vetkez6(l.IWlJIllk..
Nem
art
~n(!a~uk
deidulli
aI;JJi:jarLl'!Alilyenigel,li~eio
:i.5
voll
151
v~l~jllb!m7
KerdisiiJ1k:re
ki~
~ig
tart
acsQnd,
Luther,
Mmtil}"C!I!
1:J;b.Iv,C[
HMzzj[k
isa[akjal"me]l'J
ill
elenk
avetiteJIit
k6pp:la~!.iki~1>sagavaL
f~g\!Ilfaj:a
,c~fu.o~
lilliM.yoSuU,ellltlg.yo,It,i1.my6kDtvol
rn
miud
<ltz
dmu]o~iI.
i~.
n:iR~
ped.iga
E~IG".gil1mMlOiz:
1~.pr!d6
j~i~~IiCU}'csi'i~1
.er~!)iltuc~IJ!jl1cl;,
¥d~,men1i'cl.,
YCrnl;'-
k.c~h!~
m6i~w~rp~Cl(!Ciok
ookt1isiligiil.AJ~ol,
a[I!~J~t
J~~Ii!lfiC~1
00;irJl!Sc~k'.
~.ifl1lilMf.11<1.'.
i~sai
wr~.m;e.u,nye[v,i
0..
~a~~[r~m~on
he,y~r~,
~cr:epe.
l.ulher.u;!1J!alUst1e:It1~ka.neIT!
r!ljlnil.'l~t.
;ylkyb~...
wo.krulk
!t.ij
~¢~t
V!
lag.
gyukor(:a
~z~~
~~Ii~l:ll;'lk
s7~1~<irnis,
bjs1Jen.
Iil)'e[vc:<;eteoly.
mette~be~.re..
gies,hogy
~(ltgrtk1Q
t(lIJ[I:t~~Ql;ts;
~lcIM!
RJUoitt,bh
,u'h6'l.•
ml1,t;greldJ,~.~
er!Cln·~czni
,Meg
ak!s;ur,is
fgy
van
ez,.llii.
<I
]utiilin
nye[vm'ilIf
~gelJkomI
ail
a:mOOCTII
[~-mct
lredalml
nj''elv.he:l~
ndJWIe.lyjxJ"non
m~grn.c:g
is.etoJe--
g~e
8Z!L
bs.tMoo!.cle~v",m:15~3Lakja
oo~nEda]ii',csilssze!dt
SZ8Md~~
ooS'dH,
de
predikfJd61l
n~ltles
reloliktlv<l.!~e~lle,
rOIl,t~rta,i:dplgI'lU~,JQI
(:,ioj',e.
S1ti;i~
kOzC,pkI\lLe,tinCllleisegevellzeseill
l:x::.srett,.
d~
WID',.
l1ogyl~"on~
il'lagliJblem'
.ki,sse
iJ~eg!~ldvjjlis,
meg
iegy
I
hanSEll,megcgy
.~~l!
~~g~~
i!sj6~
nl£gerl1lt:lU6k.
Er~1:ntinkk~lt~~~e.h~!
OO$l~l.!'n~~
ererl~I_~zei
kcpcilncl::sokseertaruegg\Judo.laU<Ullwl,.,
zajlo
radatal:
l~ggl!d~g"b6:
illeg;aJ
sztm!;)ild6t:is
:IIl:il.g3I13il
:rn,ga.doI~mdiHelel;
111c.reS?;segel~
es
Ilapl[Jla~O!l
O~~loskooasait
is,
.kllL~dl!le[oID'immar
lctilrill
korl]},elliensl61,~~W~ll
kltl
~nlrt5ereihe'z,I~~:ii:I1!kzyroomt,
m.ar~.~l1<\;r!i(:llCzen
en~LeUi~~~I"
Ila-
Sotl1al~ltb:JJ5~na.IWl.
A
ji;::jellkO(clbenimiH'~r
.magyaml
k{loz[e;;IJdoul'li]:
jegyze!reil
sem5rLl.I.emeg
:J.z
kRi,!csathal.lgatoi
~elnb£k~zel\l.~~ba.st~~~'
kovctOje,,'cs:~cs"J!I,V<l~,l.
clfisztlr
<I.Z
'C'.Illlck!e~~
1a~lal]yo;;a'~
!lzc!t~ly.e!l
IJ!)f-
g;]ltleii600,.s
~ilajdcsak
:keoobb,
.ID'CrLyrueIilY[leJ
'rloll;lprul
~go
.lud,~OUal
PIlJ:i<3.lilpitb,L
A.besz6deklc:jiegydlci.
kii~on~5_
vldek:ro~
:izllrm<1iZtat,
:S
kiJ1til\ruJ:ek~mcn.\'6..1~.
ootC..
k
,il,
".i.J~grUl,
J~.I.Cl1.~.~OI'JLlIll~erf6.
I~.a7.~~f61
a,~:
nQkroo,l
:us.
meJ:yelt
c.gye!!IkCUll
IclkesitcUek
iok~1
Emorn
OlnillkOOlk~(e;m
l.l<!!~llets6gtik,
segyqli'lsrnlik
gyik.o:l1la.SZOgeSCII'....
nydvli.aJ-
6
7
 
MslJik.s
a,f,
.bogya·prddikad6kb6lmi:re
I[e~yetik
ah;'l.nSwLyt.
~l
w"1I!ther
Iiie.szll'Jtei!liit
.keJ£;ijtak~m.i!ijreln{!tnet
n~melsCggel.
~gy.il:[llii[(6Ia!$-
M~omr61jWUinb!S:z:5leppen,
M~gscm
c.saJ6di~
az
ered!eLiftlij>e:gyz.6seli:el1
k~bey~O'
oJVo'l!oo.
A
.lret
jegyz.et
iSzinopl':ibsankiegCszlti"SQk~,?;.QrJ.rure~telm~,
~istID'nl~~lA.
Mlkeziratk~t
I'rooiktiforaegym<1Ss.1i1sz.emben
a~l,hev~ng,e..5z(:j~lIM.]~lkes~I"dOlgal.int,
oklt,
vttazJ:k.
.keser.eg:cgyrOlbe.liztl!1~,
q.e
egyJlUfus:sza.v.~ba.
·vagvllJ,
eg,ym1is~
helyesbll\l'e,
e!1el~
~!!'N,e:.Jd;~gtsz:i:tve..MjndazO[lBI~t.:'l1mcgi·s
urn',
lillJgy
<lldtlemen
ouaUa
VlI]6d~.~gc]~irdcla.
Az
~a~~ge,LiLlnlO.k
WSi
aJabogyIffii'
adjak
ktaz
ese-
meltyek~ijrvoRa~;tl,.
,1'1
W[kc~~l
mlatva:ny
szil.u~!:tJetA
.l.Iibbit
csakis
az
Is!ettliLe~
""Io
s:z:etn6lyc;s
'Ialiilkozas
"il~el~
veg!;;e,
S.
ez
~gy
\'1oIWll'cndjeu.
NenlisvesZilegetflellkCue
<lftlllyi.S2!ol,]!<'.\
nero
VOrul1.l!
j,tt
egy
apm
pmb~¢n~a,.~Akl!ts:zin.op~jkt!:s:a:rnJoID..ash.aJ16'ftjlj:cgy.resr
egy
mlnden
joszim.
~6kt6~f~i~~ezetelln100eIJw
neme(
titdo.~gtl;d),a~,~el!t.e
~!:gya~modern
~~t-
metre,€Ie.ID1.!ltcgy
<ru~;PQtulmiZ:m
aket
Qlva~~o:~,W]a_.dva~
~.HiilIle.p-
penaziapnGrn}:_ijlil!1!b6zfiseg:et
.f1l!lly
a
kel
ve.rtiblcrooe!isegillilk:n
,01.1
~rtClresse
ieJ!jic"
A
hdbcrle~!:tml.lfi
e
k~vc~
iS1n!l:Vl
m~~je'l
olyalil!fQ~!jan
Thk.'lIil<.la.I;I~J[let
l1agyiW·z..'lIJESt5g-
S'l.1m;lrajfJ'lrha~o\'liJ
'I,cnni;
hogy
<'Izarm
vez:ew
,k.e~.
drYiI6ul<'lt
e!lil!'bes.za~ilOUa,.m:ajd
~tt)[Jozt
a_Selll(JIlcID'blik"
.kliIno,
~l'?1
egy
GI.y!t
Mooernaut6palya
fQ'rd]~.al<i!pj~,uI.val!lJ~ztQU
je~c~-rW~e.met!'i!ira~
SilLl1mo
HrnlU.:inol!:kal,.3irJrokkm
jJ'I'obrtotl
!tmiDl.e.,
soretesseggel,
is
egy-egy
ejjd-fUlPPllHn!lk
vagypiiu:.Jlooolynek:
szaE!!sza.
mazon
.I.abjegy.zclte~.
J~j',csak
ki
tie
sMiljlO'II
az
orvas:6!.
Jaj,.csakirisslcvegotnej¥egy,e~I'Csak
me,g
ae
,ennLS{;
a.c.suD'i~~
:lOld'etl'
.Ki
~esz41
j~;l
a
.~ffl]j;!:,~~~
kt1kJW5a"fu.Ij~
LuU]er~hl_kJ;I:r61,/!I
Ugya[l,
Urem,
a
pub.
Ml::UUIMl.<lk
Ik~WI:apnU:baI6
~;ror:rIi!,:'lllDlfkllU!
HaM]';leze.k~t
!1,4
~UfiQ{[-
di'lAool.me~~.ti~~~g!iIi;;J:ll:A
lc!nyega
Hllndeniki
szjmamJ61
osslle~
iI.Oglai:tta~Q_lTI.
'Em:
tesSllk,
cs,;1ik
errelli~~
Ittlmlo
,<1
Ilir,(JS:-J:"Ic~es
retor-
.n1i\:!Qlr~
aki
iMJlti
id'Gblim.
1522-009.."
~i:t
'Ie~taIdctor;a:kivegigo[v31Slaa
Iclkii!>m~~et~1
.e1:k~z:ltetJt
magyar
r'Gm;t~sl,
cgyoovetelleazt.~arul!.:1k
alapjauilS1:01gIH(~
mooem.~
Bjt.e.I!l~nlel,j
aliuuI!zOveg~vcltel:smJll]!.)'OOI.,
SoS5zel.<llloriaHZ'e1"Cdeliszi~
WlOp:Ulita:l!li:iad.ast,.majdmagy
megn}\'U&v~ariii:!illleilt.
<libbml!
,LutlteU:a,
e..
1M.~..
~~ro!.lnl~d~eu;...t!.s~.v~.:~.
O.'.I:.'Y.ell,
a:
'd~.eg;Cihe~te~:tlt
.eID'b.ev...
e!:e.tlea.-z
credel1i!.~8111r.!lttam,
<U
.~Jira~~n3..
lfontiliissaJ.
afo~.jJJ~tllslaz
e.r.edetlvcI,
az
·eredcU
le,gyikvct:Z.i6jat~.
m&!lik.kal,aml$Z~lllUod.e.m
,a.tirana!.
crnezlar~l'dl:!ass.a[~
aztazUt.:liilamWii:k
rlJed:{ltiv.1:uio¥a1,.~
l~
lovlibb:
\!,.s:igy
t,oril1'b.
M:i~.morujllilWil.
3a
ma;BJi'artoJv;'l!oo:n.ald'?Mtiyc.1
!I1:l:~arh:li:arn.a
li!~-g,
Wl,ogy.,...l6gil!l;·n~.m,ItI:iJt:irnii
iti1u:!fis
kie~zij]!:,
llo.W!il.""tgl.egcs
magyar
·ri:Uo:za('selnn.:adj~.'\'iss'lanzc~edcd
s2hl~,t:ibJs
.f,Olr.l1m.t.
hogyJuegy:mo~11azs.;p~edibli~Qrbirdetiaziget~
,egymJ!l!llt.izsiget,
.mo}ttb.!i,n\l:ta~
:lJoni.kal.monl£zs
,ileviUetlel?
E~~S~
l~
~!!llja,
l!o.:gyipa~kocl'!otJt
ezt,
~Si,
azrisvisszacseJl:llIru
,;I
buLd~rLel1dil!ti"lm.~1\6
altaI
eppen,c.$O~1M1{1U
a,h~
zatbOl.?.A.!igha..A
I.eltor,
~n~Wli~
e]oo
olvas6,
csaik
abb~liI
f~JUle;llylredliteul(,
bogyresziuil.sikelifultiU.-Cl1t[ri~gllrenteliiealcincsOOlegy..egy
eMillv~1:,
resrint
~m
!logyigll~gotswnljaz.6ol~arokklllv\;l~k
~Jd,.
ikik
lIgyThll
a
ool~ut
szeg6LJiea
indul~Di:I!I.eki
<Ii':
ul1:mi:,
.I:IeMtyuval
<I
MEilIWn,
e.1(m£lCileklo~menl.e-!lru.1Je'].·l1srlaIC\l'egO,
uta.IJJ.
<'lhllmotildm.'d,
6s
.;:t
IclJIe(.onO~ltul.
rneolJeuazAl:iI.
:nmgrnindig
ijri.llliettea
.sz~ps&g~lOOfilii.evem
~~rnlizcgez;yeleldnle1lukel.
N,ekik~
,e!;
cw15
neldk
ad~I.<1iIt;]z
e;1611~lnk
hevcro
((ndilAs
~jmli:s~l.u:resektt
Adj:1I.
lstc:~.
hogy
,i,gy
Jegyernl.
8
9'

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->