Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Touch Screen Chain Men Hair Salon Project Proposal

Touch Screen Chain Men Hair Salon Project Proposal

Ratings: (0)|Views: 211 |Likes:
Published by Ahmed A Major Aminu
Final Project by Akhabue Aminu Oseiwe
Final Project by Akhabue Aminu Oseiwe

More info:

Published by: Ahmed A Major Aminu on Jun 17, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

 
VWFY KCZFYMHGF MOY BFC DHKY WHLOC
 
9080
Phnf
8
om 
4
 
IWg $Docw+ kc Womz~hyf Fcnkcffykcn ~kzd BvlzkbfjkhMhgvlz{ om Kcmoybhzkoc - Gobbvckghzkoc Zfgdcolon{Lkbeoe~kcn Vck}fywkz{ om Gyfhzk}f Zfgdcolon{
PYOAFGZ PYOPOWHL ZOPKG1VWFY KCZFYMHGF MOY BFCDHKY WHLOC
 
VWFY KCZFYMHGF MOY BFC DHKY WHLOC
 
9080
Phnf
9
om 
4
 
IWg $Docw+ kc Womz~hyf Fcnkcffykcn ~kzd BvlzkbfjkhMhgvlz{ om Kcmoybhzkoc - Gobbvckghzkoc Zfgdcolon{Lkbeoe~kcn Vck}fywkz{ om Gyfhzk}f Zfgdcolon{
KCZYOJVGZKOCHiwzyhgz
Zdkw pyoafgz hkbw zo jf}flop h gvwzobfy kczfymhgf ~fi hpplkghzkoc moy bfc whloc zohwwkwz kc zdf kcgyfhwf om gvwzobfy phzyochnf hcj lo{hlz{# Zdf gvyyfcz w{wzfb kc vwfmhklw zo bffz zdf glkfcz½w cffjw moy zdkw zopkg hyfh, jvf zo zdfky nfcfykg hppyohgd hcjpooy lf}fl om vwhiklkz{# Zdf hyzfmhgz pyojvgfj jvykcn zdkw pyoafgz kw hkbfj hz dflpkcn zofwzhilkwd h nooj whloc"gvwzobfy yflhzkocwdkp hcj fbpo~fykcn gvwzobfyw ~kzdeco~lfjnf om do~ bvgd zkbf zo ~hkz ifmoyf yfgfk}kcn zyfhzbfcz#
O}fy}kf~
Zfgdcolon{ dhw kbpyo}fj lozw om ivwkcfwwfw zojh{# F}kjfcgf kw wffc kc zdf ihcekcnwfgzoy ~dfyf h gyfjkz/jfikz ghyj ghc if vwfj zo pfymoyb zyhcwhgzkocw myob zdfgobmoyz om ocf½w dobf# Zdf Hkylkcf dhw hlwo ftpfykfcgfj zfgdcolonkghl hj}hcgfbfczkc bhc{ hyfhw, hc fthbplf ifkcn oclkcf yfwfy}hzkoc om zkgefzw# Zfgdcolon{ dhw hlwokbpyo}fj wbhllfy ivwkcfwwfw lkef whlocw# Moy fthbplf, oclkcf hppokczbfczw ghc ifbhjf i{ gvwzobfyw zo yfgfk}f zyfhzbfcz# Wobf whlocw f}fc vwf dknd"zfgdfxvkpbfczw lkef zdf ¶mhgkhl ifj½ ~dkgd goczyolw lfn, ihge, zklz, dfkndz hjavwzbfczw hcjbfgdhckghll{ yfnvlhzfj zkbf ilo~fy#
PYOILB JFMKCHZKOC
Pyoilfb Wzhzfbfcz
Ovzlkcf om zdf fc}kyocbfcz hcj pyoilfb zo if wol}fjZdf Glkfczw hyf o~cfyw om bfc½w dhky whlocw kc ~dfyf zdf{ pfymoyb wkbklhy mvcgzkocwvwvhll{ h}hklhilf kc ~obfc½w whloc hcj bvgd boyf, moy fthbplf, jhbp ovz hcj mkckwd#Glkppfy gvz nyhjf 8": hll o}fy, dhky hyz, golovykcn, zyhjkzkochl ifhyj zykb, wdh}kcn, lvtvy{~fz wdh}f#Zdfyf hyf lozw om gvwzobfyw ivz wz{lkwzw mkcj kz dhyj zo jfzfybkcf ~do kw cftz kc lkcf moy wfy}kgf, hcj kcmoybhzkoc hiovz zdf gvwzobfy kw coz zhefc lkef dkw dhky wz{lf hcj pyojvgzwiovndz# Kz kw kbpoyzhcz moy wz{lkwzw zo eco~ zdf phwz jfzhklw om gvwzobfyw zo pyobozf nooj
 
VWFY KCZFYMHGF MOY BFC DHKY WHLOC
 
9080
Phnf
7
om 
4
 
IWg $Docw+ kc Womz~hyf Fcnkcffykcn ~kzd BvlzkbfjkhMhgvlz{ om Kcmoybhzkoc - Gobbvckghzkoc Zfgdcolon{Lkbeoe~kcn Vck}fywkz{ om Gyfhzk}f Zfgdcolon{
gvwzobfy wfy}kgf hcj goczkcvkz{ km df ~hczw whbf wz{lf# Gvwzobfyw hlwo cffj zo ifh~hyf om pyobozkoc moy ifzzfy phzyochnf#
Pyoilfbw Kjfczkmkfj
"
Kchiklkz{ zo jfzfybkcf zdf gvwzobfy cftz kc lkcf moy zyfhzbfcz/ wfy}kgf
"
Kchiklkz{ zo zyhge gvwzobfy½w jfzhklw
"
Co yfgoyj om phwz jfzhklw om gvwzobfy 
"
Co yfgoyj om pyojvgzw wolj
Hkbw
"
Z o bhchnf zdf xvfvf
"
Zo hllo~ gvwzobfyw h yovnd ~hkzkcn zkbf hppyotkbhzfl{ 90 bkcvzfw
"
Zo yfgoyj gvwzobfy jfzhklw gyfhzkcn gvwzobfy wfy}kgf/ lo{hlz{
"
Zo ivklj h jhzhihwf om gvwzobfyw moy bhyefzkcn pvypowfw
"
Zo yfgoyj cozfw moy fhgd gvwzobfy hcj pyojvgzw iovndz
"
Iooe effpkcn w{wzfb
"
Dhyj~hyf $zovgd wgyffc zdhz kczfyhgzw ~kzd gvwzobfy jkwplh{kcn hppyotkbhzf ~hkzkcnzkbf kcglvjkcn hc ·hggfpzº oy ·aokc zdf xvfvfº ivzzocw+
"
Wzoge goczyol w{wzfb
"
Whlocw jhkl{/~ffel{/boczdl{/hccvhl zhekcnw
"
Kcjk}kjvhlw½ jhkl{/~ffel{/boczdl{/hccvhl zhekcnw
"
Gobbkwwkoc moy fhgd wz{lkwz jhkl{/~ffel{/boczdl{/hccvhl zhekcnw
PYOAFGZ OIAFGZK]FWPyoafgz jflk}fyhilfw
^
fi hpplkghzkoc ~kzd DGK $Dvbhc Gobpvzfy Kczfyhgzkoc+ Gvwzobfy vwfy kczfymhgf moy gdhkc om bfc½ whlocw
Bhcjhzoy{
Pyozoz{pf 8" Bhchnf zdf xvfvfPyozoz{pf 9" Hllo~ gvwzobfyw h yovnd ~hkzkcn zkbf hppyotkbhzfl{ 90bkcwPyozoz{pf 7" Yfgoyj chbfw gyfhzkcn gvwzobfy lo{hlz{Pyozoz{pf :" Yfgoyj cozfw moy fhgd gvwzobfy 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->