Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bevaringsstrategier for digitale arkivalier

Bevaringsstrategier for digitale arkivalier

Ratings: (0)|Views: 82 |Likes:
Published by Daniell Marcussen
Universitetsopgave om bevaringsstrategier for digitale arkivalier
Universitetsopgave om bevaringsstrategier for digitale arkivalier

More info:

Published by: Daniell Marcussen on Sep 11, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

Evaluering i Informationsforvaltning efter\u00e5r 2006
Bevaringsstrategier for digitale arkivalier
Sp\u00f8rgsm\u00e5l:

Der \u00f8nskes en redeg\u00f8relse for henholdsvis migration og emulation som bevaringsstrategi. Endvidere \u00f8nskes en diskussion af, hvilke indvirkninger valget af bevaringsstrategi har for bevaringen af kulturhistoriske digitale kilder.

1.0 Indledning

Historikere har i deres arbejde altid v\u00e6ret afh\u00e6ngige af de levn, som fortiden har efterladt sig, men
ikke alle historiske perioder har efterladt sig lige mange kilder. M\u00e6ngden af kildemateriale fra
forskellige historiske perioder afh\u00e6nger dels af materialets holdbarhed, dels af det milj\u00f8 de
opbevares i, og dels af de foranstaltninger man i fortiden har truffet for at sikre bevarelsen af
kilderne. I dag st\u00e5r vi i den paradoksale situation, at det samfund som mange betegner som et
informationssamfund risikerer at efterlade meget f\u00e5 anvendelige kilder til fremtidens historikere.
Det er ikke bevidstheden om vigtigheden af at bevare kilderne eller institutioner til at varetage
bevarelsen, der mangler, men mange af det vigtige digitale kildemateriale, som vi producere i dag,
er simpelthen af en s\u00e5dan beskaffenhed, at det er meget vanskeligt at bevare i en tilg\u00e6ngelig form.
Hvor f.eks. papirkilder er umiddelbart tilg\u00e6ngelige, er digitale kilders tilg\u00e6ngelighed afh\u00e6ngig af

bestemte teknologier.

Jeg vil i denne opgave, efter en kort introduktion til emnet bevaringsstrategier for digitale kilder,
redeg\u00f8re for to forskellige strategier dertil,migrati onsstrategien ogemulati on sstrategien.
Efterf\u00f8lgende vil jeg diskuterer de konkrete problemer, der g\u00e6lder bevaringen af digitale
kulturhistoriske kilder i relation til disse strategier.

2.0 Bevaringsstrategier

I denne opgave vil jeg kun ber\u00f8re bevaringsstrategierne emulation og migration, mens jeg vil se
bort fra den museale strategi ogudskrif tsstrategien.
F\u00f8r man forholder sig til bevaringsstrategier er det vigtigt at g\u00f8re sig klart, hvem man bevarer for.
Det er oplagt, at de personer, som i fremtiden skal anvende de kilder, som vi bevarer, kan have
meget forskellige behov, som stiller forskellige krav til den m\u00e5de, hvorp\u00e5 vi bevarer kilderne, og

dermed hvad vi bevarer. Nogle vil m\u00e5ske kun v\u00e6re afh\u00e6ngige af den r\u00e5 data, som ligger i den
digitale kilde, mens andre, eksempelvis historikere der besk\u00e6ftiger som med softwarehistorie vil
v\u00e6re afh\u00e6ngige af hele kilden i dens oprindelige digitale form.
De overordnede problemer, som de forskellige bevaringsstrategier fors\u00f8ger at l\u00f8se, er dels
forbundet med for\u00e6ldelsen af hard- og software og dels med forg\u00e6ngeligheden af de fysiske
medier, som kilderne opbevares p\u00e5. Problemet med de forg\u00e6ngelige medier er der kun en l\u00f8sning
p\u00e5, nemlig at flytte den arkiverede data fra det oprindelige medie til et nyt. Efterh\u00e5nden som
medierne i sig selv bliver for\u00e6ldet, er det ogs\u00e5 n\u00f8dvendigt at overf\u00f8re den arkiverede data til nyere

typer af medier, dette kunne f.eks. v\u00e6re fra 5.25\u201d floppydisk over 3.5\u201d HD og CD-ROM til DVD.
Uanset hvilken bevaringsstrategi, man v\u00e6lger, er det n\u00f8dvendigt med en kontinuerlig overflytning
til nye medier pga. de fysiske mediers begr\u00e6nsede levetid.1
2.1 Migration som bevaringsstrategi
Den bevaringsstrategi, som g\u00e5r under betegnelsen migration, er den mest udbredte, og ogs\u00e5 den
strategi som anvendes i Danmark.

Med migrationsstrategien v\u00e6lger man at bevare de digitale arkivalier i en tilg\u00e6ngelig form ved at
konverterer dem til nye standardiserede formater efterh\u00e5nden som de gamle for\u00e6ldes (det originale
version b\u00f8r naturligvis altid bevares som et supplement til enhver migrationsmetode). Der findes
imidlertid flere forskellige former for migration, som bl.a. Paul Wheatley har fors\u00f8gt at udvikle en
r\u00e6kke begreber for2 (her i fordansket udgave):
1) Minimum migration
Denne form for migration er relativ simpel teknisk l\u00f8sning som ikke kr\u00e6ver meget arbejde.
Metoden indeb\u00e6rer at man enten manuelt eller automatisk henter den rene tekst ud af et givent
digitalt dokument (dokument skal her og efterf\u00f8lgende forst\u00e5s i en meget bred betydning og ogs\u00e5
kan indbefatte hele computersystemer) og gemmer den i et nyt format. Hvis man tager en Word fil
som eksempel vil det betyde at kun den r\u00e5 tekst gemmes mens alt der f.eks. har med tekstformater,
struktur, layout og funktionalitet at g\u00f8re g\u00e5r tabt.
2)B evaringsmigrati on
Sigtet med denne bevaringsstrategi er at bevare tekstindhold og evt. hyperstruktur og noget af

dokumentets oprindelige \u201dlook and feel\u201d (alt der har at g\u00f8re med design, layout og andre elementer
ved hard- og softwares udformning det p\u00e5virker brugerens oplevelse og m\u00e5ske ogs\u00e5 selve
1 Rothenberg, Jeff: "Ensuring the Longevity of Digital Information" (1999).
2 Wheatley, Paul: "Migration - a CAMiLEON discussion paper" (2001).

anvendelsen) uden at bevare den hard- og software, som dokumentet k\u00f8rte p\u00e5. Dette kan ske p\u00e5 tre
forskellige m\u00e5der: A) Grundl\u00e6ggende bevaringsmigration, som indeb\u00e6rer at det migrerede
dokument gemmes sammen med en r\u00e6kke screenshots, der viser dokumentet i brug p\u00e5 den
oprindelige computerplatform og evt. billeder af det for\u00e6ldede hardware. B)A noteret

bevaringsmigration, som udover det ovenst\u00e5ende ogs\u00e5 indeholder en tekst som beskriver brugen af

dokumentet p\u00e5 den oprindelige computerplatform. C) Kompleks bevaringsmigration, som udover
screenshots, billeder og en anotering ogs\u00e5 indeholder filmsekvenser, der viser dokumentet anvendt
p\u00e5 den oprindelige computerplatform.
Bevaringsmigration er en relativt billig og simpel m\u00e5de at bevare noget af det originale dokuments

\u201dlook and feel\u201d med udg\u00f8r samtidig i sig selv et bevaringsproblem, idet de filer, som gemmes
sammen med det migrerede dokument for at beskrive det, ogs\u00e5 skal sikres i en tilg\u00e6ngelig form.
Det er derfor vigtigt n\u00f8je at overveje \u201dholdbarheden\u201d af de valgte formater, s\u00e5ledes at de uden st\u00f8rre

problemer kan migreres sammen med det arkiverede dokument.
3)R ekonstrukti on
Det kan diskuteres om rekonstruktion overhovedet kan betegnes som en migrationsmetode men den
er alligevel medtaget her, bl.a. fordi de i visse tilf\u00e6lde udg\u00f8r et alternativ til emulationsstrategien.
Rekonstruktion indbefatter at det digitale dokument kodes fra bunden i et nyt programmeringssprog
p\u00e5 en ny computerplatform. M\u00e5let med denne metode er at komme s\u00e5 t\u00e6t p\u00e5 det originale

dokuments \u201dlook and feel\u201d uden dog at anvende et eneste element fra originalen. Denne metode har
v\u00e6ret anvendt i forbindelse med simple computerspil som et brugbart men ogs\u00e5 meget
omkostningsfuldt alternativ til emulering.

For b\u00e5de minimum migration og bevaringsmigration g\u00e6lder det, at man enten kan lave en reversibel
eller en ikke-reversibel migration. Den reversible migration laves s\u00e5ledes at man har mulighed for
migrerer bagl\u00e6ns og dermed sikre sig at migrationen er foreg\u00e5et korrekt ved at sammenligne med
den foreg\u00e5ende original. For historikeren m\u00e5 det siges at v\u00e6re afg\u00f8rende at de originale dokumenter
bevares i deres oprindelige form og at migrationerne er reversible.3

Fordele og ulemper ved migrationsstrategien
En af de mest i\u00f8jnefaldende fordele ved migrationsstrategien er, at den g\u00f8r dele af de digitale
arkivalier umiddelbart tilg\u00e6ngelige uden, at det kr\u00e6ver s\u00e6rligt emulationssoftware eller at brugeren
3Ibi d.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->