Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Minimizarea Functiilor Logice Compuse

Minimizarea Functiilor Logice Compuse

Ratings:
(0)
|Views: 89|Likes:
Published by laszlo123

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: laszlo123 on Jun 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2011

pdf

text

original

 
Seminar Circuite Integrate Digitale Zoltan Hascsi
 
MINIMIZAREA DIAGRAMELOR VK CU FUNC
Ţ
II LOGICE
1. Reprezentarea func
ţ
iilor pe diagrame VK compacte
S
ă
consider
ă
m o func
ţ
ie logic
ă
de trei variabile,
 f 
, definit
ă
prin tabelul de adev
ă
r:
a b c f0 0 0 00 0 1 00 1 0 10 1 1 01 0 0 01 0 1 11 1 0 11 1 1 1
Expresia ei normal
ă
disjunctiv
ă
(FND) este:
 f 
= a’bc’ + ab’c + abc’ + abcIar reprezentarea ei pe diagrama VK parti
ţ
ionat
ă
dup
ă
toate cele trei variabile ale sale (a, b
ş
ic) este urm
ă
toarea:
1 1 1 01 0 0 0bac
 f 
Diagrama VK parti
ţ
ionat
ă
dup
ă
toate variabilele unei func
ţ
ii o vom numi
diagram 
ă
VK extins 
ă
 sau
normal 
ă
.Dac
ă
grup
ă
m termenii expresiei normal disjunctive de mai sus în func
ţ
ie de variabilele a
ş
i b,vom ob
ţ
ine:
 f 
= a’b(c’) + ab’(c) + ab(c’ + c) = a’b(c’) + ab’(c) +ab(1)Pentru claritate vom introduce
ş
i cea de-a patra combina
ţ
ie a variabilelor a
ş
i b, care nuapare explicit în expresiile anterioare, a’b’. Aceast
ă
combina
ţ
ie va fi înmul
ţ
it
ă
(
Ş
I) cu
0
logic astfel încât func
ţ
ia
 f 
s
ă
nu fie afectat
ă
de introducerea ei:
 f 
=
a’b’(0)
+ a’b(c’) + ab’(c) +ab(1)Orice func
ţ
ie logic
ă
de dou
ă
variabile, fie acestea a
ş
i b, are forma canonic
ă
disjunctiv
ă
:
h
= a’b’
h
(00) + a’b
h
(01) + ab’
h
(10) +ab
h
(11)Comparând ultimele dou
ă
expresii logice observ
ă
m c
ă
func
ţ
ia noastr
ă
,
 f 
, poate fi egalat
ă
cufunc
ţ
ia h dac
ă
 
ş
i numai dac
ă
:
h
(00) =
0
,
h
(01) = c’,
h
(10) = c,
h
(11) =
1
 Era de a
ş
teptat acest lucru deoarece func
ţ
ia f depinde de 3 variabile. Dac
ă
încerc
ă
m s
ă
oreprezent
ă
m într-o form
ă
caracteristic
ă
func
ţ
iilor de dou
ă
variabile (form
ă
normal
ă
cu 4mintermeni, tabel de adev
ă
r cu 4 rânduri, sau diagram
ă
VK cu 4 c
ă
su
ţ
e) valoarea func
ţ
iei înpunctele definite de combina
ţ
iile primelor dou
ă
variabile (a
ş
i b) poate s
ă
nu fie o constant
ă
logic
ă
 (
0
sau
1
) ci poate depinde de o a treia variabil
ă
(c).Digrama VK a func
ţ
iei
 f 
poate fi compactat
ă
într-o diagram
ă
caracteristic
ă
func
ţ
iilor de dou
ă
 variabile prin gruparea punctelor mul
ţ
imii de defini
ţ
ie care corespund acelora
ş
i combina
ţ
ii de valoriale variabilelor a
ş
i b:
 
Seminar Circuite Integrate Digitale Zoltan Hascsi
 
1 1 1 01 0 0 0
ba
c
 f 
 
(00) f(01)(10) f(11)
 Func
ţ
ia
 f 
(00) este restric
ţ
ia func
ţ
iei ini
ţ
iale
 f 
pe submul
ţ
imea de puncte de defini
ţ
iecaracterizat
ă
prin a =
0
 
ş
i b =
0
, func
ţ
ia
 f 
(01) corespunde submul
ţ
imii de puncte care au a =
0
 
ş
i b=
1
,
ş
.a.m.d.Diagrama compact
ă
a func
ţ
iei
 f 
poate fi ob
ţ
inut
ă
prin “plierea” diagramei VK extinse dup
ă
 t
ă
ietura variabilei care nu se reg
ă
se
ş
te între variabilele care vor împ
ă
r
ţ
i diagrama VK compact
ă
(încazul nostru, variabila c):
11 10 0bac
 f 
100
O c
ă
su
ţă
de pe diagrama VK extins
ă
se va suprapune peste cealalt
ă
c
ă
su
ţă
din diagramaextins
ă
care are exact acelea
ş
i valori ale variabilelor a
ş
i b. Pentru a afla ce valoare logic
ă
sau cefunc
ţ
ie logic
ă
se va pune într-o c
ă
su
ţă
de pe diagrama VK compact
ă
în locul perechii de valorilogice ale c
ă
su
ţ
elor de pe diagrama VK extins
ă
ce au fost suprapuse prin “pliere”, trebuie doar s
ă
 afl
ă
m rela
ţ
ia între valorile logice ale perechii
ş
i valoarea variabilei c:
1 1 1 01 0 0 0bac
 f(10)
ccc
 f(00) f(01) f(11)
 Fiecare pereche de valori poate fi imaginat
ă
ca o minidiagram
ă
VK împ
ă
r
ţ
it
ă
doar dup
ă
 variabila c, diagram
ă
din care este foarte u
ş
or s
ă
extragem func
ţ
ia logic
ă
. În final diagrama VKcompactat
ă
dup
ă
variabila c, altfel spus care con
ţ
ine în interior func
ţ
ii de variabila c, arat
ă
a
ş
a:
1 cc’ 0ba
 f 
Diagramele VK cu variabile sau func
ţ
ii logice în interior nu sunt a
ş
adar altceva decâtdiagramele VK compacte ale unor func
ţ
ii logice de mai multe variabile.
 
Seminar Circuite Integrate Digitale Zoltan Hascsi
 
2. Minimizarea func
ţ
iilor pe diagrame VK compacte
Pasul I: separarea expresiilor logice distincte 
S
ă
consider
ă
m func
ţ
ia
 f 
din exemplul precedent reprezentat
ă
prin diagrama VK compact
ă
 ob
ţ
inut
ă
la finalul lui. Putem privi aceast
ă
diagram
ă
ca o suprapunere de trei diagrame VK,valoarea logic
ă
a fiec
ă
rei c
ă
su
ţ
e din prima diagram
ă
fiind suma logic
ă
(SAU) a valorilor dinc
ă
su
ţ
ele suprapuse ale ultimelor trei diagrame:
1
cc’
0ba
 f 
1 00 0ba
 f 
1
 
x
c
0 0ba
 f 
c
 
x 0
c’
0ba
 f 
c’
 
= + +
Astfel valoarea logic
ă
a func
ţ
iei
 f 
în c
ă
su
ţ
a din stânga sus, corespunz
ă
toare domeniului a =
1
 
ş
i b =
1
, este suma logic
ă
a valorilor func
ţ
iilor
1
,
 f 
c
 
ş
i
 f 
c’
în punctul (a,b) = (1,1), punct localizat deasemenea în c
ă
su
ţ
a din stânga sus pe diagramele lor:
 f 
 
(a=1, b=1) =
1
+ x + x =
1
 Analog pentru celelalte c
ă
su
ţ
e ale diagramei compuse:
 f 
 
(a=1, b=0) = 0 + c + 0 = c
 f 
(a=0, b=1) = 0 + 0 + c’ = c’
 f 
 
(a=0, b=0) = 0 + 0 + 0 = 0Cele trei diagrame au permis separarea expresiilor logice distincte care apar pe diagramacompact
ă
, cât
ş
i separarea lor de valorile logice de
1
. Diagrama lui
 f 
1
con
ţ
ine numai valori logicede
1
în afara celor nule, diagrama
 f 
c
con
ţ
ine numai instan
ţ
e ale variabilei c în afara valorilor nule,iar
 f 
c’
con
ţ
ine numai instan
ţ
e ale expresiei c’ în afara valorilor nule.
Pasul II: Reducerea diagramelor VK ce con 
ţ 
in variabile sau expresii logice 
Func
ţ
ia a c
ă
rei diagram
ă
con
ţ
ine numai valori nule
ş
i instan
ţ
e ale unei singure variabilepoate fi exprimat
ă
ca produs logic (
Ş
I) între acea variabil
ă
 
ş
i o alt
ă
func
ţ
ie care pe o asemeneadiagram
ă
este reprezentat
ă
numai prin valori logice de
0
 
ş
i de
1
. Astfel, func
ţ
ia
 f 
c
poate fi rescris
ă
 ca produsul logic între variabila c
ş
i o alt
ă
func
ţ
ie,
2c 
:
c
·x
c
·1
c
·0
c
·0ba
 f 
c
 
x 10 0ba
 f 
2 c
 
= ·
 
x
c
0 0ba
 f 
c
 
=
c
În acela
ş
i mod o func
ţ
ie a c
ă
rei diagram
ă
con
ţ
ine numai valori nule
ş
i instan
ţ
e ale uneiexpresii logice poate fi exprimat
ă
ca produs logic (
Ş
I) între acea expresie logic
ă
 
ş
i o alt
ă
func
ţ
iecare pe o asemenea diagram
ă
este reprezentat
ă
numai prin valori logice de
0
 
ş
i de
1
. Astfel,func
ţ
ia
 f 
c’
poate fi rescris
ă
ca produsul logic între expresia logic
ă
c’
ş
i o alt
ă
func
ţ
ie,
2c’ 
:
c’
·x
c’
·0
c’
·1
c’
·0ba
 f 
c’
 
x 01 0ba
 f 
2 c’
 
= ·
 
c’
x 0
c’
0ba
 f 
c’
 
=

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->