Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
oncetus.com_tusdata_2011-e-1_renkli

oncetus.com_tusdata_2011-e-1_renkli

Ratings: (0)|Views: 158 |Likes:
Published by oncetus

More info:

Published by: oncetus on Jun 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2011

pdf

text

original

 
TUSDATA EYLÜL 2011 DÖNEMİ 1. DENEME SINAVI SORULARI ve DOĞRU CEVAP ANAHTARI
Her sorunun doğru ceva
b
ıkırmızıolarak işaretlenmiştir. Cevap Anahtarları sayfanın en altında ayrıcayayınlanmaktadır.
1.
Aşağıdaki eklemlerden hangisi gomphosis tipi bir eklem
dir?A)
Articulatio radioulnaris proximalis
B)
Articulatio tibiofibularis distalis
C)
Articulatio talocruralis
D)
Articulatio dentoalveolaris
E)
Articulatio atlantooccipitalis
2.
Kola ya da önkola hareket yaptıran aşağıdaki kaslardan h
angisinin humerus´a
tutunması
yoktur?A)
Musculus biceps brachii
B)
Musculus triceps brachii
C)
Musculus brachioradialis
D)
Musculus teres major 
E)
Musculus pectoralis major 
3.
Humerus gövdesi kırığından kaynaklanan nervus radialis zed
elenmesinde
aşağıdakilerden hangisi görülür?
A)
Önkolun pronasyon hareketinde bozulma
B)
El başparmağının oppozisyon hareketinde bozulma
C)
Tenar bölgede deri duyusu kaybı
D)
Elin ekstensiyon hareketinde bozulma
E)
El başparmağının adduksiyo
n hareketinde bozulma
4.
Aşağıdaki kaslardan hangisi ele fleksiyon ve adduksiyon yaptırır?
A)
Musculus palmaris longus
B)
Musculus pronator quadratus
C)
Musculus flexor carpi ulnaris
D)
Musculus pronator teres
E)
Musculus flexor digitorum profundus
5.
Arteria pancreatica magna, aşağıdaki arterlerden hangisinin dalıdır?
A)
Arteria hepatica communis
B)
Arteria mesenterica inferior 
C)
Arteria mesenterica superior 
D)
Arteria gastroomentalis sinistra
 
E)
Arteria splenica
6.
Ureter´ler aşağıdakilerden hangisini önden
çaprazlamaz?A)
Nervus genitofemoralis
B)
Vena ovarica
C)
Arteria umbilicalis
D)
Vena iliaca communis
E)
Nervus obturatorius
7.
Confluens sinuum´a açılan dural sinüs aşağıdakilerden
hangisidir?A)
Sinus rectus
B)
Sinus sagittalis inferior 
C)
Sinus occipitalis
D)
Sinus transversus
E)
Sinus petrosus inferior 
8.
Aşağıdaki sinirlerden hangisi plexus sacralis´in dalıdır?
A)
Nervus iliohypogastricus
B)
Nervus genitofemoralis
C)
Nervus obturatorius
D)
Nervus ilioinguinalis
E)
Nervus ischiadicus
9.
Beyin sapını sulcus retroolivaris´ten terk eden kranyal sinirler aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde
en doğru verilmiştir?
A)
Nervus glossopharyngeus, nervus vagus, nervus accessorius
B)
Nervus abducens, nervus facialis, nervus vestibulocochlearis
C)
Nervus trigeminus, nervus abducens, nervus facialis
D)
Nervus vagus, nervus accessorius, nervus hypoglossus
E)
Nervus glossopharyngeus, nervus vagus, nervus hypoglossus
10.
Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı nervus hypoglossus felcinde
görülür?A)
İpsilateral dilin 2/3 ön bölümünde somatik duyu kaybı
B)
Kontralateral dil yarısında atrofi
C)
İpsilateral glossopleji
D)
Dil dışarı çıkarıldığında lezyonun karşı tarafına deviyasyon
E)
Kontralateral sadece musculus genioglossus´da işlev kaybı
 
11.
Aşağıdaki hücrelerden hangisi mononükleer fagositer sistemin üyesi değildir 
?A)
Alveoler makrofaj
B)
Kupffer hücresi
C)
Histiyosit
D)
Osteoblast
E)
Mikrogliya
12.
Sindirim sistemi histolojisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır 
?A)
Dudak epidermisi elaidin proteini içerir.
B)
Ağız boşluğu çok katlı yassı epitelle örtülüdür.
C)
Dilde bulunan papillalardan foliat papilla insanda rudimenterdir.
D)
Fungiform papilla, tat tomurcuğu içermez.
E)
Sirkumvallat papillalar, insanda sulkus terminalisin etrafında yerleşmişlerdir.
13.
Hücre içeriğinin tamamının boşaltılarak yapılan salgılama tipi aşağıdakilerden
hangisidir?A)
Seröz
B)
Parakrin
C)
Müköz
D)
Holokrin
E)
Merokrin
14.
Işık mikroskobuyla bakıldığında hücrede fırçamsı kenar görüntüsünü oluşturan yapıaşağıdakilerden hangisidir?
A)
Vimentin
B)
Desmin
C)
Sitokeratin
D)
Mikrovillus
E)
Dynein
15.
Aşağıdakilerden hangisinin yapısında fibröz kıkırdak bulunur?
A)
Larinks
B)
Trakea
C)
Menisküsler 
D)
Plika vokalisler 
E)
Epiglottis
16.
Aşağıdakilerden hangisi büyüme hormonu salgılanmasını artırır?
A)
Hiperglisemi

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->