Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Câu hỏi ôn thi môn Quản trị học - Tín Chỉ

Câu hỏi ôn thi môn Quản trị học - Tín Chỉ

Ratings: (0)|Views: 854 |Likes:
Published by Nguyễn Anh Tú

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nguyễn Anh Tú on Jun 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2012

pdf

text

original

 
http://nguyenanhtutssc.info
CÂU HỎI ÔN THI HẾT MÔN QUẢN TRỊ HOC - TÍN CHỈ
Chương 1
Câu 1 (2,5 điểm)
: Quản trị học là gì ? Nội dung nghiên cứu của Quản trị học đềcập đến những vấn đề gì ? Tại sao cần phải nghiên cứu quản trị học ?
Câu 2 (2,5 điểm)
: Hãy trình bày các khái niệm về: quản trị; quản trị tổ chức; chứcnăng quản trị ? Cho ví dụ minh họa về những hoạt động thuộc một chức năng quản trịtổ chức ?
Câu 3 (3,0 điểm)
: Chức năng quản trị là gì ? Hãy trình bày các chức năng quản trịtheo quá trình quản trị và theo lĩnh vực hoạt động ? Tại sao phải nghiên cứu chứcnăng quản trị theo các phương diện đó ?
Câu 4 (2,5 điểm)
: Hãy làm rõ vai trò của quản trị tổ chức ?
Câu 5 (2,5 điểm)
: Giải thích tại sao quản trị mang tính khoa học, tính nghệ thuật vàlà một nghề ?
Chương 2
Câu 6 (3,0 điểm)
: Quy luật là gì ? Hãy trình bày cơ chế vận dụng các quy luật vàgiải thích tại sao phải nghiên cứu cơ chế vận dụng các quy luật ?
Câu 7 (2 điểm)
: Quản trị học quan tâm đến những loại quy luật nào ? Cho biếtnhững yêu cầu đối với cán bộ quản trị để có thể nhận thức và vận dụng được cácquy luật vào quản trị tổ chức ?
* Câu 8 (2,0)
: Làm trái quy luật, đi ngược lại xu thế sẽ thất bại. Đó là kết luận rútra từ thực tiễn, hãy làm rõ kết luận trên và
cho mét vÝ dô minh h
a nhËn thøc vµ vËn dông quy luËt vµo
thực tiễn
qu¶n trÞ c¸c tæ chøcnh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tæ chøc (tæ chøc kinhdoanh hoÆc tæ chøc phi kinh doanh) ?
Câu 9 (4 điểm)
: Nguyên tắc quản trị là gì ? Hãy làm rõ các căn cứ để xây dựng cácnguyên tắc quản trị ?
Câu 10 (3 điểm)
: Hãy làm rõ các nguyên tắc quản trị chung trong quản trị các tổchức ?
Câu 11 (3,5 điểm)
: Quản trị các tổ chức kinh tế xã hội bao gồm những nguyên tắcnào ? Hãy làm rõ ( quan điểm, nội dung, yêu cầu, lưu ý ) các nguyên tắc: Kết hợphài hòa các lợi ích, nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả và những chú ý trong quá trìnhthực hiện những nguyên tắc này ?
 
http://nguyenanhtutssc.info
Câu 12 (3,5 điểm)
: Hãy làm rõ quan điểm, nội dung, yêu cầu của các nguyên tắc:Tuân thủ luật pháp và thông lệ xã hội, nguyên tắc tập trung dân chủ ? Theo anh, chịvận dụng những nguyên tắc này trong quản trị kinh doanh phải như thế nào ?
Câu 13 (2,5 điểm)
: Vì sao tiết kiệm và hiệu quả là một trong những nguyên tắcquan trọng của quản trị ? Hãy làm rõ quan điểm, nội dung, yêu cầu của nguyên tắcnày ? Cho ví dụ về việc vận dụng nguyên tắc này trong quản trị các tổ chức ?
Câu 15 (3,0 điểm)
: Trình bày những vấn đề về việc vận dụng các nguyên tắc quảntrị ?
Chương 3:
Câu 16 6 (4,5 điểm)
: Hãy phân tích, làm rõ những yêu cầu đối với một quyết địnhquản trị và những cơ sở để đề ra quyết định quản trị ?
Câu 17 7 (3 điểm)
: Hãy trình bày các cơ sở để đề ra quyết định quản trị ?
Câu 18 8 (4,0 điểm)
: Hãy trình bày các nguyên tắc ra quyết định quản trị và quátrình ra quyết định quản trị ?
Câu 19 9 (3,0 điểm)
: Hãy nêu ra những phương pháp để ra quyết định quản trị ?Hãy làm rõ những yếu tố cản trở việc ra quyết định hiệu quả ?
Câu 20 (1,5 điểm)
: Theo anh, chị, làm thế nào để có thể ra được một quyết địnhquản trị đúng đắn và hiệu quả (Hãy trình bày ngắn gọn, tóm tắt những ý chính) ?
Câu 21 (2 điểm)
: Theo anh, chị có thể có những nguyên nhân nào dẫn đến mộtquyết định quản trị kém đúng đắn, kém hiệu quả, thậm chí là sai lầm ?
Câu 22 10 (3,0 điểm)
: Trình bày khái niệm thông tin, công nghệ thông tin, hệ thốngthông tin ? Có ý kiến cho rằng thông tin và công nghệ thông tin ngày nay đã làm thayđổi quan niệm của con người về thế giới, hãy cho ý kiến về nhận xét trên ?
Câu 23 11 (3,5 điểm)
: Hãy trình bày: vai trò của thông tin, vai trò của hệ thốngthông tin và những tác động ảnh hưởng của hệ thống thông tin lên tổ chức ? Hiểuthế nào là làm việc từ xa ? Làm việc từ xa có những ích lợi gì ? Theo anh, chị làmthế nào để có thể làm việc từ xa ?
Câu 24 (1,5 điểm)
: Trình bày khái niệm về kế hoạch, lập kế hoạch ? Kế hoạch vàlập kế hoạch có vai trò như thế nào trong quản trị các tổ chức ?
Câu 25 23 (3,0 điểm)
: Hãy trình bày về hệ thống kế hoạch của tổ chức ? Cho ví dụminh họa về một loại kế hoạch theo hình thức thể hiện ?
Câu 26 24 (3,0 điểm)
: Hãy trình bày các bước của quá trình lập kế hoạch ? Trongcác bước đó, bước nào là bước có vai trò chủ yếu quyết định đến tính đúng đắn củakế hoạch, giải thích ?
 
http://nguyenanhtutssc.info
Câu 27 25 (2,0 điểm)
: Hãy trình bày mô hình phân tích 5 lực lượng của M. Porter trong việc xây dựng chiến lược ?
Câu 28 27 (3,0 điểm)
: Hãy trình bày mô hình phân tích SWOT trong xây dựngchiến lược, mô hình SWOT có những lợi điểm gì ? Lấy ví dụ minh họa cho đề xuấtchiến lược cho một tổ chức từ mô hình phân tích SWOT ?
Câu 29 (3,0 điểm)
: Hãy trình bày mô hình ma trận BCG trong xây dựng chiến lượccủa tổ chức ? Dựa vào mô hình ma trận BCG, anh, chị hãy liên hệ đến việc đào tạocác ngành ở trường ta những năm qua và phác thảo hướng chiến lược cho cácngành đó ?
Câu 30 (1,5 điểm)
: Mục đích chủ yếu của chiến lược cấp ngành của tổ chức là gì ?Hãy trình bày các chiến lược chủ yếu thuộc chiến lược cấp ngành ?
Câu 31 26 (1,5 điểm)
: Hãy phân biệt quản trị chiến lược và quản trị tác nghiệp ?
Câu 32 (1,5 điểm)
: Hãy trình bày nội dung quản trị tác nghiệp ?
Chương 5:
Câu 33 (1,0 điểm)
: Chức năng tổ chức là gì ? Hãy giới thiệu tóm tắt và ngắn gọncác nội dung hoạt động chủ yếu thuộc công tác tổ chức ?
Câu 34 (2,0 điểm)
: Cơ cấu tổ chức là gì ? Cơ cấu tổ chức có những thuộc tínhnào ? Hãy cho biết tại sao phải chuyên môn hóa công việc trong cơ cấu tổ chức ?
Câu 35 (3,5 điểm)
: Quyền hạn là gì ? Hãy trình bày rõ: quyền hạn trực tuyến,quyền hạn tham mưu, quyền hạn chức năng trong tổ chức ?
Câu 36 37 (3 điểm)
: Trình bày các khái niệm: tập trung, phân quyền, ủy quyền trongquản trị tổ chức và làm rõ các điều kiện, các bước để tiến hành ủy quyền hiệu quả ?
Câu 37 (2 điểm)
: Anh, chị cho biết một cách khái quát những nội dung hoạt độngcơ bản để có thể xây dựng được một cơ cấu tổ chức thích hợp (trình bày một cáchkhái quát ngắn gọn những nội dung chính với những ý chính) ?
38 (4 điểm)
: Hãy trình bày những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức và các nguyên tắctổ chức ?
Câu 39 38(4 điểm)
: Cán bộ quản trị có vai trò như thế nào ? Theo anh, chị làm thếnào để có thể trở thành nhà quản trị tốt ?
Câu: 40 39 (2 điểm)
: Tại sao tổ chức cần phải thay đổi ? Hãy liên hệ đến quản trịcác tổ chức ở Việt Nam và liên hệ đến bản thân trong bối cảnh hội nhập kinh tếquốc tế hiện nay ?

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hiến Dương added this note
hok có câu trả lời ak?
Trang Dang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->