Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
м

м

Ratings: (0)|Views: 104|Likes:
Published by hristo vatev

More info:

Published by: hristo vatev on Jun 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2011

pdf

text

original

 
УВОД
Тазобедрено-наместващо-разтриващата терапия се прилага главно от физиотерапевтипри лекуване на болните. Тя не е подходяща за самолечение.Сега, при ежедневната измерителна работа на хората, у тях се поражда желанието лесно
да изучат и приложат оздравителна терапия без да бъдат ограничавани от мястото
итака да премахнат лумбалгията, раменните болки, болките в гърба, умората и други болести,които ни измъчват всеки ден. Затова аз създадох
 масажната гимнастика за упражнения на базата на хълбочно-изправящата масажна терапия.
 Гимнастиката е класифицирана в 48 параграфа на отделни упражнения, които да засягат различни части на тялото.Обясненията на упражненията са дадени чрез
видеозапис на касета придружени с лека музика.
Следвайки записаните на лентата обяснения, учащите могат да изпълняват сами тазитренировъчна масажна гимнастика.Сега, позволете ми да дам обяснения за отличителната черта на
самотренировъчната масажна гимнастика.
 Хълбочно-изправящата наместващо-разтриваща терапия има за цел даизправи хълбочно-то изкълчване, което болните не могат да лекуват самостоятелно с тазитерапия, която само лечителят може да извърши.Макар самотренировъчната масажна гимнастика да не може направо да наместибедреното изкълчване, то може да създаде
добри условия
 за оправянето на гръбначния стълб,да намести хълбочните стави, ставите на рамената, колената и да поддържа телесното
 равновесие.
Упражненията и методът на тази гимнастика са прости и лесно изучими. Всяко нейно упражнение изисква по-малко от 5 секунди. Някои от тях не изискват специална обстановка и могат да се правят на работното място или през краткото време на чакане на автобуса. Затова аз препоръчвам на читателите тази гимнастика, за да упражняват тялото си презцелия ден, използвайки свободното си време след сутрешното ставане от леглото или следкъпането. При постоянство в упражняването, ден след ден, ефектът става все по-очевиден.Само ако вие всеки ден постоянствувате в прилагането на тази гимнастика, вашата умораи болестни смущения ще бъдат отстранени, ще имате бодър дух и ще се чувствувате по-млад.
 
Самотренировъчната гимнастика
1.
 
Упражняване на раменните стави.(фиг. 1).
Разкрачи краката си колкото е раменнаташирочина Едновременно бързо повдигни раменатанагоре. Ако чуете пукане в раменните стави, товапоказва, че еластичността им е от първа класа Акопукането е само от едната раменна става,еластичността е от втора класа
2.
 
Упражняване на вратните прешлени ( фиг.2).
Повдигни лявото рамо, същевременно наклониврата си наляво. Най-напред опитай това бавно, послес пълна сила прави същите движения. Движениятавдясно са същите.Ако си чува пукане и от двете страни на повечетоот вратните прешлени, еластичността е от най-високакласа. Ако се чуват едно или две пукания от дветестрани на вратните прешлени, тяхната еластичност еот първа класа. Ако пукането само от едната странаеластичността е от втора класа.
фиг. 1фиг. 23. Опъване и превиване на тилнитемускули(фиг. 3).
Наведи врата си колкото е възможно по-надясно, отпусни надолу лявото си рамо, за да сеобтегнат левите тилни мускули. Движенията дасе опънат десните вратни мускули са същите.При навеждането на главата надясно, поставидясната ръка върху лявата страна на главата. Принавеждане на главата наляво, постави лявата ръкавърху дясната страна на главата. При навежданена главата напред, постави ръцете си върху тиласи и натискай надолу.
4.
 
Опъване на тилните мускули
Обърни главата си колкото е възможноналяво, после надясно.
5.
 
Въртене на главата(фиг. 4).
Завърти главата си бавно и максимално най-напред наляво, после надясно.
фиг. 3фиг. 4
 
6. Упражнение на раменните стави(фиг. 5
).Опъни ръцете напред, вдигни ги в юмруци,сгъни лактите поалко от 90 градуса, после ги размахвай на двете страни, като ги задържиш нависочината на раменете Изпъчи гърдите си.Ако се чува едно пукане в раменните стави,горните гръдни прешлени или ребрата, гъвкавосттае от най-висока класа.
7.
 
Упражнение на раменните стави(фиг. 5).
Завърти ръцете си една след друга, напред иназад, с малко сгънати лакти и отпуснати мускули.
фиг. 58.
 
Обтягане и изправяне на раменните стави(фиг. 6).
Постави ръцете си отзад на кръста и ги изпъни, като държишпръстите в юмруци, и опъвай лактите в едната и другата посока.Упражнението може да намести раменните стави.Ако се чува пращене в раменните стави, еластичността е отпьрва класа. Ако се чува пукане само от едната страна, еластич-ността е от втора класа.
9.
 
Обтягане на раменните стави(фиг. 6а).
Отпусни лявата ръка и после я опъни назад към горната частна гърба и в същото време издигни дясната ръка назад и наддясното рамо така, че и пръстите на двете ръце да се хванат задгърба.Движенията на другата страна са същите. Да се повторятдвиженията на тази страна, на която ви е било поруднообтягането.Ако ръцете могат да се хванат и държат една за друга и надвете страни,, еластичността на рамената е от най-висока класа.Ако ръцете могат само да се опрат една друга, еластичността еот първа класа. Ако те могат да се докоснат само от еднатастрана, еластичността е от втора класа.
фиг. 6фиг. 6а10.
 
Изпъване на лакътните стави (фиг.7).
Поддържай левия лакът с дясната ръка иго повдигни нагоре, размахай ляната китканапред, След това свий в юмрук лявата ръка,но не силно, с длани навътре, размахвай янавътре и я отпусни.Движенията на дясната ръка са подобни.Ако се чува пукане в лактите, лакътнатаеластичност е от първа класа. Ако пукането сечува само от едната страна, еластичността е отвтора класа.
фиг. 7

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->