Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tratamentul bolilor infectioase

tratamentul bolilor infectioase

Ratings: (0)|Views: 2,289|Likes:
Published by toxxIC_

More info:

Published by: toxxIC_ on Jun 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2014

pdf

text

original

 
Capitolul 3
TRATAMENTUL BOLILOR INFEC
Ţ
IOASE3.1.
 
 ASPECTE GENERALE
Tratamentul bolilor infec
ţ
ioase include un complex de m
ă
suriterapeutice numit
tratament antiinfec
ţ
ios
,
ş
i ini
ţ
iat, de regul
ă
 
 în"regim de urgen
ţă
"
, fie de c
ă
tre medicul de familie -în cadrulasisten
ţ
ei primare, fie de medicul de boli infec
ţ
ioase - în urma intern
ă
riipacientului în sec
ţ
ia de boli infec
ţ
ioase (unde pacientul vine: adus prinServiciul de Salvare, trimis de medicul de familie, sau de un medic avândalt
ă
specialitate).M
ă
surile de tratament sunt instituite în regim ”de urgen
ţă
" deoa-rece, de multe ori, bolile infec
ţ
ioase au o evolu
ţ
ie imprevizibil
ă
(putându-se agrava rapid
ş
i având prognostic rezervat).Tratamentul antiinfec
ţ
ios aplicat ini
ţ
ial, se nume
ş
te
"tratamentempiric"
(empiric = bazat numai pe experien
ţă
senzorial
ă
, empeiria=experien
ţă
); acest tratament este validat/completat/modificat pe bazacriteriilor "
ş
tiin
ţ
ifice" de tratament, folosindu-se rezultatele examin
ă
rilorparaclinice (ex. bacteriologice, antibiograma, efectuate din diferiteproduse patologice recoltate de la pacient: sânge, urin
ă
, LCR, sput
ă
,lichid pleural, colec
ţ
ie ascitic
ă
, exudat faringian,etc).Prin efectuarea tratamentului antiinfec
ţ
ios
se urm
ă
re
ş
te
:
 
vindecarea cu certitudine
ş
i într-un interval de timp scurt a bolnavului,avându-se în vedere: agentul cauzal implicat, particularit
ăţ
ile individualeale pacienetului, forma clinic
ă
de boal
ă
, antecedentele personale alepacientului(APP), efectele secundare ale antibioticului;
 
sterilizarea bacteriologic
ă
a pacientului
ş
i a persoanelor depistate a fi în stare de portaj (purt
ă
tor convalescent, purt
ă
tor -clinic s
ă
n
ă
tos înmomentul depist
ă
rii- dar identificat în anturajul familial, colectivitate
ş
colar
ă
, pre
ş
colar
ă
, etc, sau ca urmare a unui "screening epidemio-logic"); ac
ţ
iunea, realizat
ă
de obicei prin antibioticoprofilaxie, evit
ă
 extinderea bolii infec
ţ
ioase.Tratamentul antiinfec
ţ
ios reprezint
ă
un complex terapeutic cecuprinde urm
ă
toarele sec
ţ
iuni: tratamentul curativ (igieno-dietetic),tratamentul etiologic, tratamentul patogenetic, tratamentul simptomatic.
Tratamentul curativ
cuprinde m
ă
surile terapeutice ce asigur
ă
 pacientului condi
ţ
ii optime în lupta cu boala; el con
ţ
ine m
ă
suri ambien-tale (repaus la pat, controlul parametrilor de mediu: temperatur
ă
,umiditate, calitatea aerului, etc.)
ş
i m
ă
suri legate de alimenta
ţ
ie (dieta).
Tratamentul simptomatic
urm
ă
re
ş
te reducerea suferin
ţ
elor acu-
 
Tratamentul bolilor infec
ţ
ioase 3-2
zate de bolnav (dureri, tuse, insomnii, hipertermie, etc).
Tratamentul patogenetic
se refer
ă
la combaterea efectelor se-cundare induse de agentul patogen
ş
i corectarea unor insuficien
ţ
e (deze-chilibre) de organ majore, instalate la pacient, care contribuie cert laagravarea evolu
ţ
iei cazului.
Tratamentul etiologic
este o component
ă
principal
ă
a trata-mentului antiinfec
ţ
ios
ş
i cuprinde toate m
ă
surile destinate anihil
ă
riidirecte a agentului patogen
ş
i/sau a toxinelor sale. Folosind produsemedicamentoase cu efect antimicrobian, tratamentul etiologic poate fi,dup
ă
categoria agentului patogen asupra c
ă
ruia ac
ţ
ioneaz
ă
: anti-bacterian, antiviral, antifungic.Recuperarea complet
ă
a bolnavului
ş
i evitarea instal
ă
rii oric
ă
reicomplica
ţ
ii (precoce/tardive) este posibil
ă
numai în cazul efectu
ă
rii
 întregului complex
terapeutic antiinfec
ţ
ios.
În domeniul stomatologic
, alegerea
ş
i aplicarea corect
ă
a tra-tamentului antimicrobian permite:
 
pentru pacient: efectuarea tratamentului stomatologic în siguran
ţă
, cuevitarea agrav
ă
rii afec
ţ
iunii stomatologice propriu-zise
ş
i a instal
ă
rii,(comunitar sau nosocomial), a unor eventuale complica
ţ
ii;
 
pentru medicul stomatolog: protec
ţ
ia s
ă
n
ă
t
ăţ
ii sale.
3.2.
 
TRATAMENTUL ANTIBACTERIAN3.2.1.
 
Familii de antibiotice
3.2.1.1.
 
 Aspecte generale3.2.1.1.1.
 
Denumiri, clasific
ă
ri
În practica medical
ă
curent
ă
, pentru preparatele folosite întratamentul antibacterian s-a încet
ăţ
enit termenul de
antibiotic
.
Ini
ţ
ial
termenul de antibiotic se referea numai la acele preparatecu efect antimicrobian care au fost ob
ţ
inute din extrase naturale (precumPenicilina din mucegaiuri, etc); actualele preparate antibacteriene suntob
ţ
inute prin sintez
ă
chimic
ă
 
ş
i termenul corect pentru ele este de
chimioterapice
. Deoarece distinc
ţ
ia antibiotice/chimioterapice prive
ş
tedoar modalitatea de ob
ţ
inere, termenul folosit curent pentru preparateleantibacteriene r
ă
mâne cel de antibiotice. Antibioticele au o ac
ţ
iune, selectiv
ă
 
ş
i specific
ă
, asupra bacteriilorimplicate în etiologia bolilor infec
ţ
ioase –
 împiedicându-le
multiplicarea(efect bacteriostatic) sau
distrugându-le
(efect bactericid) -,
ă
r
ă
îns
ă
 a exercita un efect d
ă
un
ă
tor asupra celulelor organismului uman.
 
Tratamentul bolilor infec
ţ
ioase 3-3
Fiecare antibiotic, are:
 
o singur
ă
denumire comun
ă
interna
ţ
ional
ă
(
DCI
), la care se facereferire în limbajul medical comun
ş
i în lucr
ă
rile
ş
tiin
ţ
ifice; de regul
ă
DCIeste formulat
ă
în latin
ă
.
 
una sau mai multe denumiri comerciale, acela
ş
i antibiotic putând fiprodus de diferite firme de medicamente.
3.2.1.2.
 
Clasificarea antibioticelor
Principalele clasific
ă
ri ale antibioticelor sunt: dup
ă
structurachimic
ă
, dup
ă
spectrul lor antibacterian
ş
i dup
ă
efectul pe care îl exer-cit
ă
asupra bacteriilor.
 A)
Dup
ă
 
structura lor chimic
ă
, antibioticele se clasific
ă
în familii,grupe, subgrupe, etc. Principalele familii de antibiotice sunt: Betalacta-mine, Aminoglicozide, Macrolide, Ketolide, Oxazolide, Lincosamide,Glicopeptide, Chinolone, Rifamicine, Polipeptide ciclice, Tetracicline,Cloramfenicoli, Sulfamide-Cotrimoxazol-, Nitrofurani, Imidazoli.
B)
Dup
ă
 
spectrul antibacterian eficient
, exist
ă
antibiotice cu spectru îngust (ex. Penicilina G , Aminoglicozide), antibiotice cu spectru larg ( ex.Cloramfenicolul, Tetraciclina)
ş
i antibiotice cu spectru l
ă
rgit (ex. Ureido-penicilinele, Cefalosporinele de genera
ţ
ia III/IV, Carbapeneme). Antibiotice de ultim
ă
genera
ţ
ie, sunt antibiotice de “rezerv
ă
” indicate întratamentul infec
ţ
iilor bacteriene cu evolu
ţ
ie foarte grav
ă
, ap
ă
rutenosocomial
ş
i pe teren imunocompromis.
C)
Dup
ă
 
efectul exercitat asupra bacteriilor
exist
ă
antibiotice cuefect bactericid (care induc distrugerea microorganismelor)
ş
i antibioticecu efect bacteriostatic ( care împiedic
ă
multiplicarea agen
ţ
ilor bacterieni).Cercet
ă
rile medicale efectuate în scopul ob
ţ
inerii de noi antibiotice,au avut urm
ă
toarele obiective:
acoperirea unui spectru antibacteriancât mai extins;
penetrabilitate bun
ă
la nivelul organelor
ş
i
ţ
esuturilorprofund situate;
eficien
ţă
maxim
ă
la doze/zi reduse, T
1/2
prelungit,efect postantibiotic prelungit;
reducerea efectelor adverse -ce caracte-rizau familia de antibiotice din care face parte un nou preparat-.
3.2.1.3.
 
Caracteristicile farmacokinetice ale antibioticelor
Principalele caracteristici farmacokinetice ale antbioticelor sunt:absorb
ţ
ia de la locul de administrare, distribu
ţ
ia
ş
i penetrarea în
ţ
esuturile
ş
i lichidele organismului, legarea de proteinele plasmatice,metabolizarea, excre
ţ
ia.
 Absorb
ţ
ia
este procesul prin care antibioticul este transferat de lalocul de administrare (oral, i.m., intrarectal) la nivelul
ţ
esuturilor
ş
iorganelor
ţ
int
ă
. Biodisponibilitatea reprezint
ă
frac
ţ
iunea din dozaadministrat
ă
care ajunge în circula
ţ
ia sistemic
ă
.

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
Michele Mastria liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Rap Srk liked this
Ciprian Popa liked this
Teona Oana liked this
Ingeras Mic liked this
Bercaru Madalina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->