Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

1. Đặc điểm của VBA
2. Trình tự xây dựng một dự án bằng VBA
3. Cấu trúc của một dự án VBA
4. Môi trường phát triển tích hợp VBA IDE
5.1. Kiểu logic (boolean)
5.2. Kiểu số nguyên
5.3. Kiểu số thực
5.4. Kiểu mảng (array)
5.5. Kiểu chuỗi (String)
5.6. Kiểu thời gian (Date)
5.7. Kiểu Variant
5.8. Kiểu tự định nghĩa (user-defined type)
5.9. Kiểu lớp (Class)
6.1. Khai báo hằng số
6.2. Khai báo biến
6.3. Khai báo kiểu tự định nghĩa
6.4. Khai báo mảng tĩnh
6.5. Khai báo mảng động
6.6. Khai báo, tạo và làm việc với biến đối tượng
7.1. Các toán tử
7.2. Các hàm toán học
7.3. Các hàm chuyển đổi dữ liệu
7.4. Các hàm xử lý chuỗi
8.1. Cấu trúc điều kiện
8.2. Cấu trúc lựa chọn
8.3.1. Vòng lặp theo biến đếm
8.3.2. Lặp trong một tập hợp
8.4. Vòng lặp không xác định
9.1. Hàm (Function)
9.2. Thủ tục (Sub)
9.3.1. Truyền tham số theo tham chiếu
9.3.2. Truyền tham số theo tham trị
9.3.3. Tham số tuỳ chọn
9.3.4. Danh sách tham số với số lượng tham số tuỳ ý
9.3.5. Hàm có giá trị trả về là kiểu mảng
9.4. Biến trong chương trình con
9.5. Cách thức gọi chương trình con
9.6. Thoát khỏi chương trình con
10. Tổ chức các chương trình con theo hệ thống các mô-đun chuẩn (Module)
11.1.1. Tạo UserForm và các thành phần điều khiển trong VBA IDE
11.1.2. Các thuộc tính của UserForm và các thành phần điều khiển
11.1.3. Các phương thức của UserForm và các thành phần điều khiển
11.1.4. Các sự kiện trên giao diện
11.1.5. Ví dụ
11.2. Làm việc với UserForm
11.3. Các điều khiển thông dụng
12.2. Hộp nhập dữ liệu (Input Box – InputBox)
12.3. Hộp thoại dựa trên điều khiển Common Dialog
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VBA

VBA

Ratings: (0)|Views: 183|Likes:
Published by Lee Anh Vinh

More info:

Published by: Lee Anh Vinh on Jun 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 72 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 76 to 78 are not shown in this preview.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->