Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
In Templul Lui Janus

In Templul Lui Janus

Ratings: (0)|Views: 473|Likes:
Published by solohov

More info:

Published by: solohov on Jun 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2013

pdf

text

original

 
 
 ÎN TEMPLUL LUI JANUS 
 
- studii
ş
i gânduri despre trecut
ş
i viitor -
 
2
CUPRINSUL
I. Cuvânt înainte: Priveli
ş
ti fugare din „Marea Trecere”
II. Evul Mediu1. Europa central
ă
 
ş
i
ă
s
ă
ritean
ă
în secolul al XIV-lea: o restructurare geo- politic
ă
 2. Situa
ţ
ia interna
ţ
ional
ă
a
ţă
rilor române în a doua jum
ă
tate a secolului alXVI-lea3. Cadrul interna
ţ
ional al ac
ţ
iunii politice a lui Mihai Viteazul4. Mihai Viteazul
ş
i Transilvania5. Un episod transilvan în
ă
zboiul de treizeci de aniIII. Repere ale moderniz
ă
rii în secolele XVIII-XIX6. Secolul „Luminilor” în Europa7. Cadrul european al revolu
ţ
iei de la 18488. Spiritul de la ‘489. Procesul de modernizare în Imperiul habsburgic dup
ă
185010. Cu privire la evolu
ţ
ia democra
ţ
iei în centrul
ş
i sud-estul Europei între 1850-1914IV. Confesiune, cultur 
ă
 
ş
i Luminism11. Greco-catolicism
ş
i Luminism12.
Ş
coala ardelean
ă
 13. Rolul preg
ă
tirii teologice în formarea intelectualit
ăţ
ii române dinTransilvania14. Unele fr 
ă
mânt
ă
ri în Biserica Unit
ă
în anii primului r 
ă
zboi mondial15. Propaganda pentru suprimarea Bisericii Greco-catolice în anii 1945-194816. Na
ţ
ionalitate
ş
i apartenen
ţă
confesional
ă
 V. Transilvania la
ă
scruce17. Literatura ardelean
ă
 
ş
i idealul Unirii18. Despre tratatul de la Trianon19. 1 Decembrie: odinioar 
ă
 
ş
i acum
 
3
20. Convergen
ţ
e spirituale în Unirea de la 191821. Marea Unire
ş
i dezvoltarea României moderne22. Imagini ale Transilvaniei în revistele literare interbelice23. Opinia public
ă
româneasc
ă
din Transilvania
ş
i dictatul de la VienaVI. Personalit
ăţ
i istorice
ş
i culturale24. Inocen
ţ
iu Micu – personalitate european
ă
 25. Luministul Thomas Jefferson26. Stephan Ludwig Roth27. Cu privire la ascensiunea social
ă
 
ş
i profesional
ă
a familiei Bari
ţ
iu28. George Bari
ţ
iu: încercare de portret psihologic29. Timotei Cipariu30. Prietenii româno-italiene31. Gândirea politic
ă
a lui Eminescu32. O con
ş
tiin
ţă
a unui veac: Friedrich Meinecke33. Un mare savant democrat: Ion I. Russu34. Reculegere printre umbreVII. Na
ţ
iunea, între declin
ş
i resurec
ţ
ie35. Na
ţ
iunea-dimensiune a lumii moderne36. O revenire asupra conceptelor de na
ţ
iune, na
ţ
ionalitate
ş
i minoritatena
ţ
ional
ă
 37. Cu privire la problema na
ţ
ionalit
ăţ
ilor în Transilvania în eraneoabolutismului38. Câteva considera
ţ
ii asupra form
ă
rii na
ţ
iunilor în Europa central
ă
 VIII. Românism
ş
i europeitate39. Identitate
ş
i destin40. Latinitate
ş
i identitate na
ţ
ional
ă
 41. Asupra reintegr 
ă
rii spiritualit
ăţ
ii române
ş
ti în cultura european
ă
 42. Spre o tranzi
ţ
ie a identit
ăţ
ii na
ţ
ionale43. Opinii române
ş
ti privitoare la securitatea colectiv
ă
 
ş
i la cel de-al doilea
ă
zboi mondial

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
riana 77 liked this
Adriana Haidau liked this
Adriana Haidau liked this
apostolsilvia60 liked this
Nunvailer liked this
raza de soare liked this
Viorel Arniceru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->