Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KOMUNIKASYON

KOMUNIKASYON

Ratings:
(0)
|Views: 119|Likes:
Published by khennetea

More info:

Published by: khennetea on Jun 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2011

pdf

text

original

 
KOMUNIKASYON
Isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sapamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo. Ang Aralingpangkomunikasyon ang disiplinang pang-akademya na pinag-aaralan angkomunikasyon. Ito rin ay ang interaksyon ng mga tao sa isa't isa.
MGA NILALAMANIba't ibang kahulugan
y
 
D
iksyunaryong Webster: Ang komunikasyon ay pagpapahayag,pagpapabatid o pagbibigay ng impormasyon sa mabisang paraan, isangpakikipag-ugnayan, pakikipagpalagayan o pakikipag-unawaan.
y
 
B
arnhart (American College
D
ictionary): Ang komunikasyon aypagpapahayag at pagpapalitan ng ideya, opinyon o impormasyon sapamamagitan ng pagsasalita, pagsulat, o pagsenyas.
y
 
S
ikologo: Napiling pagtugon o reaksyon.
y
 
D
alubwika: Ang komunikasyon ay ang pakikibahagi ng tao sa kanyangkapwa at pakikibagay niya sa kanyang kapaligiran.
y
 
Aristotle: Nagsasalita, sinasabi, nakikinig
y
 
Wilbur
S
churman:
o
 
P
inanggalingan - taong nagsasalita, sumusulat, gumuguhit,kumukumpas atbp.
o
 
M
ensahe  pamamagitan ng simbolo, mga usapan, liham atbp.
o
 
D
estinasyon  taong nakikinig, nagbabasa, nanonood atbp.
y
 
R
ichard
S
wanson at Charles
M
arquandt:
o
 
Ang pinanggalingan ng mensahe (participant na nagsulat onagbasa)
o
 
Ang ideya o mensahe (binuong kaisipan)
o
 
K
odigo (wika, kumpas, ekspresyon ng mukha)
o
 
T
sanel (paraan ng paghahatid sa pamamagitan ng telepono,teleponong selular, liham, karaniwang usapan, atbp.)
o
 
T
umatanggap ng mensahe (kasali na nagbabasa o nakikinig)
 
Uri ng komunikasyon
y
 
K
omunikasyon ng hayop
y
 
K
omunikasyong interpersonal
o
 
M
arketing
o
 
P
ropaganda
o
 
K
apakanang pampubliko
o
 
U
gnayang pampubliko
y
 
K
omunikasyong intrapersonal
y
 
K
omunikasyong di pasalita
y
 
K
omunikasyong pasalita
y
 
K
omunikasyong cross-cultural
y
 
T
elekomunikasyon
o
 
K
omunikasyong gamit ang kompyuter
 Anyo at sangkap ng komunikasyong pantao
Nakikipagusap ang mga tao upang maipamahagi o maitukoy ang karanasan at kaalaman ng bawat isa.
M
aaari din na intrapersonal o interpersonal angkomunikasyon.
M
ay mga ilang teoriya ng komunikasyon na sinusubukangipaliwanag ang komunikasyon pang-tao. Ito ay isang sistemangpagkaiintindihan sa bawat taong nagkakaintindihan.
M
aaari na intensyonal odi intensyonal, interaktib, transaktib,ang komunikasyon; maaari din na dipasalita o pasalita ito. puwede rin intrapersonal o kaya'y interpersonal angkomunikasyon pantao.
M
ay mga ilang paktor ng komunikasyon nasinusubukang ipaliwanag ang komunikasyon pang-tao.
 
Te
knolohiya ng komunikasyon
S
a telekomunikasyon, nangyari sa pinakaunang transatlantic napamamahayag gamit ang two-way radio noong Hulyo 25, 1940.
(Tingnan din:semaphore, telegraphy, telephony, at radioteletype- kilala din bilang PublicSwitched Telephone Network, communications satellites, ethernet, at anginternet - isang network ng mga kabit-kabit na computer network.)
 Habang bumabalangkas ang teknolohiya, kailangan din bumalangkas ang
communication protocol 
; halimbawa, kailangang matuklasan ni
T
homasEdison na kaunti lamang pagiging ambiguous ng pagbati ng
hello
sapamamagitan ng boses sa malayong distansya; di maintindihan o nawawalaang transmission ng mga naunang pagbati katulad ng
hail 
.
M
aaaring paghiwalay ang pagkomunikasyon ng bawat tao sa iba't ibanglarangan sa pagtubo ng palitang kaisipan sa pagitan ng maliliit na numerongng tao (debate,
talk radio
, e-mail, personal na sulat) at sa mga malawak napagkakalat ng isang payak na mensahe (ugnayang pampubliko, telebisyon,pelikula).Hindi nagtatapos sa salitang ugat ng Latin na "
communicare
" angpagkakautang natin sa mga
R
omano sa larangan ng komunikasyon.
S
ila angkauna-unahang gumawa na maaari nating tawagin na tunay na sulat osistemang koreo upang gawing sentro ang pagkontrol sa buong imperyo ng
R
oma.
D
ahil sa sistemang ito, madaling natipon ng
R
oma ang kaalaman ukolsa kaganapan ng karamihan sa kanilang laganap na lalawigan.Isang mahalagang usapin sa komunikasyong gamit ang kompyuter ang
virtual management 
.Nagbabago ang komunikasyon sa pagunawa nito. Habang nagbabago angmundo, nagbabago din ang paraan kung paano makipag-usap at mag-organisa.
S
a katotohanan, ang pagbabago sa teknolohiya ng komunikasyon anggumagawa sa pinakamalimit at laganap na pagpababago ng pilipino - tignannatin ang halimbawa ng pagtaas ng gamit ng
web cam chat 
at iba pang biswalna komunikasyon na gumagamit ng network sa pagitan ng mgamagkakalayong tao.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->