Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Essay Game Journalism Rvandesande

Essay Game Journalism Rvandesande

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by rickvandesande
Essay on Game Journalism for assignment 2
Essay on Game Journalism for assignment 2

More info:

Published by: rickvandesande on Jun 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2011

pdf

text

original

 
Game journalistiek en de druk van de industrie
Door: Rick van de SandeStudentnummer: 3511936
Introductie
Zeven, acht en negen juni van dit jaar (2011) waren voor de gameindustrie de belangrijkste dagen van het jaar. In het Los AngelesConvention Center vond de “Electronic Entertainment Expo”,kortweg E3, plaats. Sinds 1995 komt op deze jaarlijkse beurs devolledige game industrie samen. Voor game publishers is het eenuitgelezen mogelijkheid om beelden van nieuwe games te tonen,nieuwe hardware te presenteren en nieuwe franchises aan tekondigen. Van 1995 t/m 2006 was de beurs te bezoeken voor zowelpers als fans en trok de beurs zo’n 60.000 bezoekers. De kosten diemoesten worden gemaakt door de publishers werden echter te hoogen daarom werd besloten om vanaf 2007 een kleinschaligerevenement neer te zetten
1
. Dit resulteerde in het huidige formatwaar de beurs enkel toegankelijk is voor mensen uit de gameindustrie, pers en speciale genodigden.Fans zijn dus afhankelijk van de verslaggeving van gamepersom op de hoogte te blijven van wat er op de E3 allemaal wordtgepresenteerd. De journalisten functioneren derhalve dus als eenmediator tussen fans en de game industrie en zijn voor de gameindustrie van zeer belangrijke waarde bij de lancering van nieuweproducten. Aan de andere kant zijn de journalisten zeer afhankelijkvan de game industrie, die ze niet alleen toegang verschaft totmateriaal, maar ook middels advertenties zorgen voor inkomsten.Door deze dynamiek ontstaat een spanningsveld waarbij de journalistieke onafhankelijkheid in het geding dreigt te komen.Dit essay zal dit spanningsveld in kaart brengen aan de handvan eerder gepubliceerde artikelen omtrent dit onderwerp vanonder andere Nieborg en Sihvonen en Carlson. Vervolgens zal ditspanningsveld worden vergeleken met een ander veld binnen de journalistiek: de voetbaljournalistiek. Hierbij zal worden aangetoonddat er een aantal belangrijke overeenkomsten zijn tussen devoetbaljournalistiek en de gamejournalistiek, met name in hetspanningsveld tussen de industrie, de journalisten en de fans. Hetdoel is uiteindelijk om, door te kijken naar de manier waarop devoetbaljournalistiek omgaat met de macht van de industrie (in hetgeval van de voetbaljournalistiek zijn dit de clubs en bonden),aanbevelingen te doen voor de manier waarop gamejournalistiek dedruk van de game industrie kan verlagen.
1
Voor een verklaring omtrent de verkleining van de E3 zie:http://www.gamespot.com/news/6154935/esa-confirms-much-smaller-e3-in-07?sid=6154935
 
Industrie, journalisten en fans
In de introductie is al gerefereerd naar een spanningsveld datbestaat tussen de industrie, journalisten en de fans, maar hoe zietdit spanningsveld er nu precies uit? In deze sectie zal dit verklaardworden. Als relatieve buitenstaander, ik ben niet werkzaam in deindustrie en ik ben ook geen journalist, tracht ik dit spanningsveldweer te geven aan de hand van eerdere publicaties omtrent ditonderwerp.
 Game Journalisten en de industrie
Met de industrie worden in dit geval op de ontwikkelaars enuitgevers van computergames bedoeld. Hun doel is simpel, zo veelmogelijk van hun product verkopen. Hiervoor maken ze gebruik vanmarketing en PR. Het promoten van nieuwe games gebeurt onderandere door advertenties in game media en het houden van events.Een ander belangrijk instrument om hun producten bekendheid tegeven bij de doelgroep, is via artikelen die worden gepubliceerd ingame media. “From the perspective of those in the game industrythe work of a game journalist is a crucial piece of free publicity”(Nieborg & Sihvonen 2), voor de journalisten die deze artikelenmoeten schrijven wordt daarom van alles georganiseerd door deindustrie, denk hierbij aan speciale perstrips, evenementen,goodiebags etc.Het belangrijkste instrument dat de industrie echter tot zijnbeschikking heeft is echter de toegang tot het materiaal waaroverde journalisten moeten schrijven; specifcaties van de game,screenshots, trailers en de games zelf zijn tot de game uitkomtenkel verkrijgbaar via de uitgevers zelf. Dit geeft ze een machtigepositie ten opzichte van de gamejournalisten.Naast de toegang tot materiaal levert de game industrie ookop financieel vlak een belangrijke bijdragen aan de media waarvoorgame journalisten werken. “Although most contemporaryvideogame publications [...] are not actually published by gamecompanies, these publications continue to make their primaryrevenue through advertising dollars from the game publishers anddevelopers” (Carlson 6). De bedrijven uit de game industrie zijn dusde belangrijkste adverteerders in de media waarvoor game journalisten werken. Ook dit kan gezien worden als een belangrijkpressiemiddel.De werkzaamheden van Game journalisten concentreren zichmet name op het reviewen van games, ze spelen games en gevenhun mening over de kwaliteit van de game. Dit heeft vooral temaken met de wensen van het publiek, op gamespot.com staat telezen dat 87.7% van de bezoekers de reviews leest alvorens over tegaan tot aankoop (Gamespot 2010). Dit soort cijfers laten zien datgame media een belangrijke rol spelen in het aankoopproces vancomputergames.
 
Dit gegeven heeft twee consequenties voor de gameindustrie. Ten eerste is er het feit dat om games te verkopen hetbelangrijk is om aandacht te krijgen in de populaire game media. Ten tweede is het belangrijk dat hun games in die media positief worden afgeschilderd. Hierdoor ontstaat er dus een spanningsveldtussen journalisten en de industrie. Wanneer een journalist zich tekritisch uitlaat over een bepaalde game, kan de uitgever de journalist daar eenvoudig voor straffen door niet meer te adverterenop/in het medium waarvoor diegene schrijft of door ze de toegangte ontzeggen tot exclusieve beelden van nieuwe games. Het is juistdit gegeven dat centraal staat in de kritiek omtrent game journalistiek. Rebecca Carlson beschrijft deze kritiek als volgt: “Theirmediation continues to be filtered by the market; their ability to selladvertising space and to produce subscribers and site visits [...]remains dependent on the positive benefits of working closely, if notentirely ethically with producers (Carlson 7).” Het lijkt erop dat dezeafhankelijkheid zich vooral voordoet in de game journalistiek, maaris dit wel zo?
De voetbaljournalistiek 
Laten we eens kijken naar een ander journalistiek vlak, devoetbalwereld. Dit lijkt op het eerste gezicht een totaal ander vlakdan de game industrie, toch zijn er een aantal belangrijkeovereenkomsten. Er is er ook in de voetballerij sprake van eenwisselwerking tussen industrie, journalisten en fans.De industrie in de voetbalwereld typeer ik in dit geval als declubs en overkoepelende bonden (zoals de Koninklijke NederlandseVoetbal Bond, de FIFA en de UEFA). Voor de industrie in devoetbalwereld is betrokkenheid met de fans nodig, voor decommunicatie met de fans maken clubs gebruik van journalisten.Dit blijft niet enkel beperkt tot het geven van interviews overwedstrijden, maar heeft ook vaak met politiek te maken. Een recentvoorbeeld is de machtstrijd die zich bij Ajax plaatsvond. Het zittendebestuur van die club kwam onder druk te staan door kritiek die oudspeler Johan Cruijff op hen uitte. Wat volgde was een strijd om demacht die voornamelijk in de media gevoerd werd en waarbij goedeconnecties met journalisten van groot belang was. Cruijff gebruiktehiervoor zijn contacten bij de Telegraaf en het Ajax bestuur lekte e-mails naar het Algemeen Dagblad. Uiteindelijk leidde de oorlog tothet aftreden van het Ajax bestuur
2
. Het toont aan dat de industriede media nodig heeft, niet alleen om te verkopen zoals in de gameindustrie, maar ook om de steun van fans te krijgen over het te
2
Voor meer informatie over het aftreden van het Ajax bestuur en een overzichtvan de media oorlog tussen het bestuur en Johan Cruijff zie o.a.:http://www.ad.nl/ad/nl/1441/Ajax/article/detail/2431017/2011/05/10/Van-den-Boog-Ik-hou-nog-steeds-van-Ajax.dhtml,http://www.ad.nl/ad/nl/1441/Ajax/article/detail/2426032/2011/04/17/Van-den-Boog-stapt-op-bij-Ajax.dhtml en http://www.nusport.nl/dossier-ajax/

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->