Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
97Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Suport Curs Pegag Inv Primar Si Presc

Suport Curs Pegag Inv Primar Si Presc

Ratings: (0)|Views: 8,569 |Likes:
Published by Adi Dana

More info:

Published by: Adi Dana on Jun 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREAPERSONALULUI DIDACTIC
 
PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUIPRIMAR ŞI PREŞCOLAR 
-
 suport de curs
-Autor:Lect. univ. dr. Valerica ANGHELACHE2011
 
CUPRINS
CAPITOLUL I.
 INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA PEDAGOGIEI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR
I.1. Caracteristici generale ale învăţământului primar şi preşcolar......................3I.2. Obiective şi tendinţe actuale ale învăţământului primar şi preşcolar..............4
CAPITOLUL II.
STANDARDELE PROFESIONALE PENTRU PREDAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
II.1. Conceptul de standard profesional..........................................................7II.2. Conţinutul, principiile şi caracteristicile standardelor profesionale pentrupredarea în învăţământul primar.............................................................................7
CAPITOLUL III.
PARTICULARITĂŢILE PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN GRĂDINIŢĂ ŞI CLASELE  I – IV 
III.1. Specificul învăţării la vârsta preşcolară şi şcolară mică..............................9III.2. Particularităţile procesului de învăţământ în grădiniţa de copii şi în ciclulprimar................................................................................................................15III.2.1. Caracteristici generale..............................................................15III.2.2.Forme de organizare a activităţii didactice în grădiniţă şişcoală................................................................................................................17
CAPITOLUL IV.PARTICULARITĂŢI ALE CURRICULUM-ULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTULPREŞCOLAR ŞI PRIMAR 
IV.1. Curriculum. Caracteristici generale.......................................................27IV.2. Documentele curriculare pentru grădiniţă şi clasele I-IV..........................31IV.3.
 
Caracteristicile reformei curriculare în înţăntul prcolar şiprimar................................................................................................................47
CAPITOLUL V.METODOLOGIA ŞI MIJLOACELE DE INSTRUIRE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR ŞI PRIMAR 
V.1.Delimitări conceptuale..........................................................................50V.2. Sistemul metodelor de instruire (particularităţi pentru ciclul preşcolar şiprimar)..............................................................................................................51V.3. Rolul mijloacelor de învăţământ în activitatea didactică din grădiniţă şi claseleI-IV...................................................................................................................68
CAPITOLUL VI.PROIECTAREA DIDACTICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR ŞI PRIMAR 
VI.1. Clarificări conceptuale.........................................................................70VI.2. Particularităţi ale proiectării tradiţionale şi curriculare.............................71VI.3. Etape şi niveluri ale proiectării didactice. Particularităţi pentru învăţământulpreşcolar şi primar...............................................................................................73
CAPITOLUL VII. PROBLEMATICA EVALUĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞIPREŞCOLAR 
VII.1. Clarificări conceptuale.......................................................................79VII.2. Forme şi metode de evaluare în ciclul primar şi preşcolar.......................81VII.2.1. Forme de evaluare...............................................................81VII.2.2. Metode de evaluare..............................................................84VII.3. Reforma sistemului de evaluare în învăţământul primar.........................892
 
Bibliografie generală
........................................................................................92
CAPITOLUL I
 INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICAPEDAGOGIEI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR
Unităţi de conţinut:
I.1. Caracteristici generale ale învăţământului primar şi preşcolarI.2. Obiective şi tendinţe actuale ale învăţământului primar şi preşcolar
Obiective:
Cunoaşterea structurii sistemului de învăţământ de la 0 la 10 ani;
Înţelegerea caracteristicilor, particularităţilor şi tendinţelor de evoluţie în învăţământul preşcolar şi primar;
Cotientizarea locului înţăntului primar şi prcolar în structurasistemului de învăţământ public şi a rolului pedagogiei şcolare şi preşcolare în sistemulştiinţelor educaţiei.
I.1. Caracteristici generale ale învăţământului primar şi preşcolar
Analiza problematicii şi a particularităţilor învăţământului preşcolar şi şcolarnecesită în prealabil clarificarea conceptului de sistem de învăţământ. Astfel, în sens larg,sistemul de învăţământ reprezintă ansamblul coerent al instituţiilor şcolare de toategradele, profilele şi formele, dintr-o anumită ţară, care este conceput, organizat şifuncţionează în baza unor principii generale cu caracter organizatoric şi juridic.În sens restrâns, sistemul de învăţământ reprezintă reţeaua organizaţiilor şcolare,determinala nivel pedagogic şi juridic la nivelul unor „servicii publice deschise”,perfectibile şi autoperfectibile.Sistemul de învăţământ reprezintă principalul subsistem al sistemului de educaţie,specializat în realizarea funcţiilor pedagogice ale acestuia la nivelul procesului deinstruire, în cadrul concret al activităţii de predare-învăţare-evaluare.Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cuprinde:
a)
educa
ț 
ia timpurie
(0-6 ani):
nivelul antepre
ș
colar (0-3 ani)
 învă
ț
ământul pre
ș
colar (3-6 ani), care cuprinde: grupa mi, grupamijlocie
ș
i grupa mare;b)
învă
ț 
ământul primar 
(6-10 ani)
clasa pregătitoare
clasele I-IV;Din punct de vedere structural,
 învăţământul preşcolar (educaţia timpurie)
reprezino subramură a pedagogiei rstelor şi prima veria sistemului de învăţământ, ale cărui caracteristici sunt:
a)
asigură intrarea copilului în sistemul de învăţământ obligatoriu (în jurul vârsteide 6 ani), prin formarea capacităţii de a învăţa;
 b)
accentuează unicitatea copilului şi consideră că abordarea lui trebuie să fieholistică (comprehensivă din toate punctele de vedere ale dezvoltarii sale);
c)
soliciîn mod fundamental ca la rstele mici avem o abordarepluridisciplinară (îngrijire, nutriţie şi educaţie în acelaşi timp);
d)
la nivelul relaţiei „didactice”, consideră adultul/educatorul ca un partener de joc, matur, care cunoaşte toate detaliile jocului şi regulile care trebuie respectate;
e)
solicită ca activităţile desfăşurate în cadrul procesului educaţional să devinăadevărate ocazii de învăţare situaţională;3

Activity (97)

You've already reviewed this. Edit your review.
Toma Tatiana liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Bordea Alexandru liked this
Anca Oncescu liked this
Lulu Dumitru liked this
Rowena Cutesi liked this
Buibas Carmen liked this
costaxus965 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->