Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
E drejta penale

E drejta penale

Ratings: (0)|Views: 606 |Likes:
Published by juridikuu
E drejta penale
E drejta penale

More info:

Published by: juridikuu on Jun 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2012

pdf

text

original

 
 
E DREJTA PENALE
SARAJEVË / PRISTINË 2006FSK/S - 14/06
Borisllav Petroviq
 
2
P Ë R M B A J T J A
ParathëniePYETJET E PËRGJITHSHME TË SË DREJTËS PENALEI. NOCIONET THEMELORE DREJTËS PENALE1. Nocioni i së drejtës penale2. Emri i së drejtës penale3. Lënda e së drejtës penale4. Funksioni i së drejtës penale5. Ndarja e së drejtës penaleII. RAPORTET E DREJTËS PENALE NDAJ DEGËVE TJERA DREJTËSISË1. E drejta penale dhe e drejta kushtetuese2. E drejta penale dhe e drejta civile3. E drejta penale dhe e drejta familjare4. E drejta penale dhe e drejta administrative5. E drejta penale dhe e drejta e punës6. E drejta penale dhe e drejta ekonomike7. E drejta penale dhe e drejta e procedurës penale8. E drejta materiale dhe e drejta e ekzekutimit të sankcioneve penaleIII. BURIMET E DREJTËS PENALE1. Nocioni dhe llojet e burimeve të së drejtës penale2. Ligji penal (Kodi penal)3. Interpretimi i ligjit penal4. Analogjia5. Vlefshmëria kohore e ligjit penal6.
 
Vlefshmëria hapësinore - territoriale e ligjit penal7. Imuniteti penalVEPRA PENALEI. NOCIONI DHE ELEMENTET E VEPRES PENALE1. Nocioni i veprës penale2. Elementet e përgjithshme të veprës penale dhe klasifikimi i tyre3. Elementi qenësor i veprës penale
II. OBJEKTI DHE SUBJEKTI I VEPRËS PENALE
 
1. Objekti dhe llojet e objekteve të veprës penale2. Subjekti i veprës penaleIII. KRYERJA E VEPRËS PENALE
1. Akti i veprës penale2. Pasoja e veprës penale3. Shkaqet
 
3
4. Vendi dhe koha e kryerjes së veprës penaleIV. RREZIKSHMËRIA SHOQËRORE, KUNDËRLIGJSHMËRIA, DHE PËRCAKTIMI IVEPRËS PENALE ME LIGJ1. Nocioni i rrezikshmërisë shoqërore2. Llojet e rrezikshmërisë shoqërore3. Kundërligjëshmëria4. Përcaktimi i veprës penale me ligj
 
V. BAZAT QË E PËRJASHTOJNË VEPRËN PENALE1. Vepër e rëndësisë së vogël2. Mbrojtja e nevojshme2.1. Elementet e mbrojtjes nevojshme2.1.1. Sulmi dhe kushtet e ekzistimit të tij2.1.2. Mbrojtja dhe kushtet e ekzistimit të saj2.1.3. Tejkalimi i kufijve të mbrojtjes së nevojshme3. Nevoja ekstreme3.1. Elementet e nevojës ekstreme3.1.1. Rreziku dhe kushtet për ekzistimin e tij3.1.2. Eliminimi i rrezikut dhe kushtet për eliminimin e tij3.1.3. Tejkalimii kufijve nevojës ekstremeVI. TENTIMI I VEPRËS PENALE1. Stadiumet në kryerjen e veprës penale2. Tentimi2.1. Llojet e tentimit2.2. Natyra juridike e tentimit3. Tentimi i papërshtatshëm3.1. Llojet e tentimeve papërshtatshme3.2. Natyra juridike e tentimit të papërshtatshëm4
.
Heqja dorë (braktisja) vullnetarishtVII. BASHKIMI I VEPRAVE PENALE1. Përbashkësia e veprës penale dhe bashkimi2. Nocioni i bashkimit veprave penale3. Llojet e bashkimit veprave penale4. Bashkimi i rrejshëm (i imagjinuar) i veprave penale4.1. Bashkimi i rrejshëm (i imagjinuar) ideal i veprave penale4.2. Bashkimi i rrejshëm (i imagjinuar) real i veprave penale5. Vepra e përbërë penale6. Vepra e vazhdueshme penale7. Vepra penale kolektivePËRGJEGJËSIA PENALEI. NOCIONI DHE ELEMENTET E PËRGJEGJËSISË PENALE1. Nocioni i përgjegjësisë penale

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
showing liked this
Fexhrije Begolli liked this
Rinor Duraku liked this
Rinor Duraku liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->