Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kuantum Bilmecesi- Wolfgang Smith

Kuantum Bilmecesi- Wolfgang Smith

Ratings: (0)|Views: 167|Likes:
Published by Gercekh

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Gercekh on Jun 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2013

pdf

text

original

 
http://genclikcephesi.blogspot.com
 
 WOLFGANG SMITH1930'da doğan Woırgang Smith, 1948'de CornelI Üniversitesi'nin fizik, felsefe ve matematik bölümlerindenmezun oldu. Purduc Üniversitesi Fizik Bölümü'nde mastır yaptıktan sonra Bcll Uçak Şirkcı i'ue girdi ve oradayabancı bir gazııı aerodinamik ısınma üzerindeki etkisiyle ilgilendi. Yayılma alanları üzerinde yazdı?,ımakaleleri (journal of the Aeronautica! Sciences ) , hava uçuşu için yeniclen giriş sorununun çözümündeteorik bir anahtar işlevi gördü.Kolombiya Universiıcsi'ndc matematik dalında doktora yaptıktan sonra Dr. Smith, M.L.T ve U.C.L.A'daöğrctim Cıyeliği yaptı ve ı 968'den sonra Oregon Devlet Univcrsiı csindc matematik proicsoru olarak çalıştı.Lorcnız geometrisi, kısmi difcransiycl denklemler, göreceli kozınoloji ve dilcransiycl ıopoloji alanlarında genişaraştırmalar yuruuu ve yazılar yayırnladı. Dr Smith ayrıca temel ve disiplinler arası meseleler üzerinde ikikitap \'C çok sayıda makale yayunladı. Yazar, özellikle "bilimsel bilgi ile bilimsel inançlar arasındaki keskinolmasma karşın sık sık gözden kaçırılan ayrım" diye ıarumladığı konuya eğilmiş ve bugün bilimsel hakikatler adı altında yaygınca kabul gören belli başlı hatalı ve yanıltıcı anlayışları ortaya koymak için çok çaba sarf etıniştir.
http://genclikcephesi.blogspot.com
 
ÖNSÖZgiderek genişleyen halk kesimlerini yıllarca hayal kırıklığına uğratmış bir bilmeceyi incelemektedir. Konuhakkında zengin bir literatür mevcuttur ve görünüşe bakılırsa problemi anlamaya yönelik her yaklaşım -rıekadar zoraki görünürse görünsün- bir yerlerde savunulmuş ve incelenmiştir. Tek bir kurulu dünya görüşünündesteğiyle fiziğin otoritesinden yardım istendiği günler geride kalmıştır! Bu arada yaşanan şey ise, kuantumteorisinin içeriklerini kavrayan fizikçilerin şimdi "klasik" diye adlandırılan kuantum öncesi dünya görüşünü "enbaşta" reddetmesi oldu. Bu da sonuçta adeta ontolojik boşluğu- bu durum "gerçeklik pazarı" diye bir şeydensöz eden son dönem yazarlarından birini hatırlatmaktadır- doldurmak için birbirleriyle rekabet eden alternatif varsayımlar bolluğunu doğurmuştur. Kuantum mekaniğini bir Weltanschauung araştırmasında kullanılanbilimsel bir teoridir. Söz konusu araştırma 192Tden beri sürdürülmektedir.!Bu arada on iki farklı dünya görüşünü destekleyen bir düzine bilim adamından oluşan manzara da pekgüven verici değildir. Đnsan bu durumda doğrunun ulaşılmaz ve daha kötüsü göreceli yani salt kişisel görüşebağlı olduğuna ilişkin bir çıkarsama yapmaya yönlendirilmektedir.8 • KUANTUM BtLMECEStOysa gereken şey, bilimsel düşüncenin temellerine, bizim çağdaş düşünsel algılayışlarımızı koşullandırangizli ön kabullere daha yakından bakmaktır. Genellikle gözden kaçırılan meseleye bu mütevazi yaklaşım,ürkütücü bir gerçeği ortaya çıkarmaya yetecektir: her kuantum gerçekliği önermesi bir ve aynı ontolojik önkabule dayanmaktadır. Galileo ve Descartes'in felsefi sorgulamalarından çıkarsanmış ve yeterince hayretuyandırıcı bir biçimde 20. yüzyılın en seçkin kimi felsefecileri tarafından geliştirilen tutarlı ve keskinsaldırılara maruz kalmış bir görüşe dayanmaktadır. Aslında ontolojik bir varsayımın dolayısıyla en azındansanının enine boyuna kuantum gerçekliği meselesi bağlamında itiraza maruz kalmadan varlığını korumasıilginç olabilir.? Ancak unutulmamalıdır ki, bahsettiğimiz görüş nerede ise bir ön kabulolma noktasındabilimsel mantalitede kökleşmiş ve onun kendi başına yanlış bir örıcül olarak işlev görmesine izin verilmiştir.Bu noktada benim temel iddiam şöyle açıklanabilir: Bu hatayı ortadan kaldırmak ve heryerde karşımızaçıkan bu varsayımın nasıl bir yanılgı olduğunu ortaya çıkarmaktır. Böylece kuantum bilmecesinin parçalarıyerlerine oturmaya başlayacaktır. Gerçekte bu ontolojik düzeltmeden önce en anlaşılmaz görünen kuantumteorisinin esas özelliklerinin şimdi en aydınlatıcı özellikler olduğu ispatlanmıştır. Tahmin edileceği üzere buözellikler, teknik düzeyde ontolojik bir olguya, şimdiye kadar saklanmış bir gerçeğe uygunluk göstermektedir.Benim ilk amacım bu anlaşılması zor yanlış öncülü tespit etmek ve onu olabildiğince tutarlı bir biçimdeolumsuzlamaktan ibarettir. Sonra da fiziğin onunla tanımladığı ı. (hareket tarzı c.n)sinin tekrar gözdengeçirilmiş bir açıklamasını, hali hazırda geçersizleşmiş bir aksiyoma dayanmayan bir açıklamasınısunacağım. Bunu yaptıktan sonra, bu garip ve bilmeceli olguların en azından anlaşılıp anlaşılmayacağınıgöremeyeceğirniz, kuantum teorisinin çarpıcı bulgularını yeniden muhakeme edeceğimiz bir konumdaolmamız gerekir. Bu da bu kitabın geri kalan kısmının amacını oluşturmaktadır.Bir açıklamayı gerektiren "tuhaf olaylar" listesinin başında, kuantum fiziğinin merkezi bilmecesi diyetarıımlanabilecek, durum venıorcnün çöhüşü olgusu bulunmaktadır. Bu, fızihsel evrenin dOğası ve onundiğer ontolojik düzlemlerle ilişkisini anlamak isteyen kimsenin atlayamayacağı veya gözardı ederneyeceği bir sorunsal içermektedir.ÔNSÔZ • 9Hem bu tarz düşünceler ne çalışan fizikçiye engel olur ne de kuantum mekaniğinin insanın şimdiye kadar geliştirdiği en doğru en evrensel ve aynı zamanda en karmaşık bilimsel teori olduğu gerçeğini değiştirir.Binlerce kılı kırk yaran deney henüz onun yanlış olduğunu ispatlamış değildir. Aksine kuantum teorisi bir dizisoruya cevap verme işlevi görmekte ve ayrıca kendine özgü bazı soruları da önce çıkarmaktadır. Klasik fizikgörece daha kaba ve hatalı olmasına karşın herşeyi bildiğini sansa da, yeni fizik uyarıcı ve temkinli tavrıylameselelere yaklaşmaktadır.Bu gelişigüzel gözlemlerden sonra elinizdeki kitabın konuyla ilgili fizikçiler kadar genel ya da "rnatematikçi''olmayan okurlar içinde yazılmış olduğu söylenebilir. Öncelikle okuyucunun fiziğe ilişkin herhangi teknik bir bilgiye veya kuantum gerçekliği literatürü hakkında ön bir malumata sahip olduğunu varsaymamanındoğurduğu zahmeti göze aldım. Kuantum teorisinin vazgeçilmez teknik kavramlarını uygun biçimdebasitleştirilmiş ifadelerle kısaca açıkladım. Açıklanmamış teknik kavramlar ve göndermeler ise istisnasız anakonumuzun dışında kalacaktır. Matematikle ilgilenen okuyucular için kuantum teorisinin matematikselyapısına dair öz bir bilgi sunan söz konusu teoriye kısa bir giriş; kitabın sonuna ekledim.Yer yer pek bilinmeyen felsefi terimler kullandım ve bazı yerlerde kendime ait birkaç teknik ifadeye yer vermek zorunda kaldım. Bu özel ifadelerin anlamları ilk geçtiği yerlerde açıklanmıştır. Kısa tanımlamalar bir lügatçe içinde sunulmuştur. Son olarak belirtilmesi gereken şey, kuantum gerçekliği sorunsalı görünürdeki"özelleşmiş" doğasına rağmen kuşkusuz bilimin öne sürdüğü evrensel perspektifte en önemli ve en zor 
Bu
kitap, kuantum fiziği ya da "kuantum gerçekliği" adı verilen konu hakkındadır. Fizikçileri, felsefecileri ve
http://genclikcephesi.blogspot.com

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Aalfaa Beta liked this
maskican liked this
maskican liked this
D.yksl liked this
Vedat Kasimi liked this
Mehmet Korkmaz liked this
Mehmet Korkmaz liked this
Serkan Keskin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->