Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
29Activity

Table Of Contents

Bài 1: GIỚI THIỆU MICROSOFT ACCESS
2. Khởi động Microsoft Access
3. Các đối tượng bên trong tập tin cơ sở dữ liệu của access
Bài 2: TẠO CẤU TRÚC VÀ NHẬP DỮ LIỆU CHO TABLE
1. Tạo cấu trúc table
2. Nhập dữ liệu cho table
3. Hiệu chỉnh cấu trúc bảng
4. Hiệu chỉnh table ở chế độ Datasheet view
5. Tạo table bằng một số cách khác
Bài 3: THIẾT LẬP QUAN HỆ GIỮA CÁC TABLE
2. Các loại mối quan hệ
3. Thiết lập quan hệ
2. Nhập dữ liệu cho trường dữ liệu kiểu OLE Object
3. Tìm kiếm một giá trị
4. Các dạng table nhập, xuất, liên kết
5. In các record của table
Bài 5: TRUY VẤN DỮ LIỆU - SELECT QUERY
3. Tạo một trường tính toáng trong query
Bài 6: CÁC PHÉP TOÁN VÀ HÀM SỬ DỤNG TRONG QUERY
1. Các phép toán thông thường
2. Các phép toán so sánh
3. Phép toán ghép chuỗi
6. Phép đối sánh mẫu LIKE
7. Phép toán BETWEEN ... AND
Bài 7: TỔNG HỢP DỮ LIỆU VÀ ĐẶT THAM SỐ CHO QUERY
1. Tổng hợp dữ liệu bằng select query
2. Đặt tham số cho query
Bài 8: MỘT SỐ QUERY KHÁC
1. Crosstab query
2. Update Query
3. Make-Table Query
4. Append Query
5. Delete Query
Phần 2. Access Nâng Cao
Bài 1: CÁC KHÁI NIỆM VÀ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN TABLE VÀ QUERY
2. Tạo một table
3. Tạo quan hệ giữa các table
4. Khái niệm về Query
5. Tạo một Select Query
Bài 2: TẠO MỘT FORM THEO HƯỚNG DẪN CỦA ACCESS (WIZARD FORM)
1. Khái niệm
2. Thiết kế form bằng form wizard
3. Chỉnh sửa các đối tượng trên form
4. Các loại form khác
Bài 3: THIẾT KẾ MỘT FORM ĐƠN GIẢN KHÔNG DÙNG FORM WIZARD
1. Cách tạo
2. Các thành phần của Form
3. Tạo các trường nhập dữ liệu cho form- Thiết kế phần Detail
4. Lưu trữ form
Bài 4: CÁC CÔNG CỤ DÙNG ĐỂ THIẾT KẾ FORM
1. Công cụ Select Objects:
2. Công cụ Control Wizard
3. Công cụ Label
4. Công cụ Text Box
5. Công cụ Combo Box
6. Công cụ List Box
7. Công cụ Command Button
8. Công cụ Tab Control
9. Công cụ Sub Form/Sub Report
10. Công cụ Option Button
11. Công cụ Check Box
12. Công cụ Toggle Button
13. Công cụ Option Group
14. Công cụ Image
15. Công cụ Unbound Object Frame
16. Công cụ Bound Object Frame
Bài 5: TẠO REPORT THEO HƯỚNG DẪN CỦA ACCESS (REPORT WIZARD)
2. Tạo report wizard
3. Tạo AutoReport: Columna
4. Tạo AutoReport:Tabular
5. Chỉnh sửa một report
Bài 6: THIẾT KẾ MỘT REPORT
1. Tạo một report đơn giản
2. Các thành phần của một report đơn giản
3. Tạo các đối tượng trên report: Thiết kế phần Detail
4. Kết nhóm dữ liệu trong report
5. Công thức tính toán trong report
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ms_Access

ms_Access

Ratings: (0)|Views: 5,536 |Likes:
Published by ruacondn

More info:

Published by: ruacondn on Jun 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 17 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 21 to 70 are not shown in this preview.

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
cacbu liked this
Pearlme TA liked this
Harry Cong Dat liked this
huyfeng liked this
Mạnh Đức liked this
Vu Mai Hoang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->