Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phuong Phap Giai Toan Hoa Huu Co Lop 11 Tien Giang

Phuong Phap Giai Toan Hoa Huu Co Lop 11 Tien Giang

Ratings:
(0)
|Views: 157|Likes:
Published by jinlowest17

More info:

Published by: jinlowest17 on Jun 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2015

pdf

text

original

 
 PP GIẢI TOÁN HÓA HỌC-GV TRƯƠNG CHÂU THÀNH-THPT CHUYEN-TIỀN GIANG
PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÓA HỮU CƠ và VÔ CƠ & MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ (GV: Trương Châu Thành-Trường THPT Chuyên TG)
---

---
A-GIẢI NHANH BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM VÔ CƠ 1/
H
2
SO
4
2H
+
+ SO
42-
H
2
HCl
H
+
+ Cl
-
 
VD1:
Cho 2,81 g hỗn hợp Fe
2
O
3
, ZnO, MgO tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch H
2
SO
4
0,1M.Khối lượng muối sunfat tạo ra trong dung dịch là:Giải: nH
2
SO
4
=0,05 = n SO
42-
--->nH
+
= 0,12H
+
+ O
2-
= H
2
O0,1 0,05 molm muối = m oxit – m O(trong oxit) +m gốc axit =2,81 –0,05.16 +0,05.96 =6,81 gam
VD2:
Cho 8 g hỗn hợp bột kim lọai Mg va Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 5,6 lit H
2
ở đktc. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch làGiải: nH
2
=0,25 ---> nHCl =nCl = 0,25.2 =0,5. m muối =8 + 0,5.35,5=25,75 gam
VD3
Cho 11 gam hỗn hợp 2 kim loại tan hoàn toàn trong HCl dư thấy có 8,96 lít khí thoát ra (đkc) v à ddX, cô cạn dd X thì khối lượng hỗn hợp muối khan thu được là (gam):Giải: nH
2
=0,4 ---> nHCl =nCl
-
= 0,4.2 =0,8. m muối =kl kim loại +kl ion Cl
-
=11+0,8.35,3=39,4 gam
2/ Axít + Ocid bazơ ( kể cả ocid bazơ không tan)
VD1: Fe
2
O
3
 
a molPhản ứng dung dịch HClFe
x
O
y
b mol
 
n
O
2-
= 3a+ by
2H
+
+ O
2-
 
H
2
O6a+2yb
3a+ybVD2:Hoà tan 2,4 g một oxit sắt vừa đủ 90ml ddHCl 1M. Công thức của oxit sắt nói trên là:Gọi CTPT oxit sắt là:FexOy
a molnHCl =0,09mol2H
+
+ O
2-
 
H
2
O0,09 0,045 molnO
2-
=ay = 0,045 (1)56a + 16ya = 2,4 (2)xa =0,03
x:y =2:3
CTPT là Fe
2
O
3
3/ Axít + Bazơ ( kể cả bazơ không tan)
 
VD
: Dung dịch H
2
SO
4
phản ứng với hổn hợp: Fe(OH)
3
amol, Al(OH)
3
bmol, Cu(OH)
2
cmoln
OH-
= 3a+3b+2c = n
H+
 
4/ Axít + Kim Loại
Muối và giải phóng khí H
2
 
VD: Na
H
½ H
2
1
m
muối
= m
Kim Loại
+ m
gốc axít
2H
+
+ O
2-
H
+
+ OH
-
 
nH
+
+ M
M
n+
+
 
 PP GIẢI TOÁN HÓA HỌC-GV TRƯƠNG CHÂU THÀNH-THPT CHUYEN-TIỀN GIANG
 
Al
3H
3/2 H
2
VD1:
Cho 8.3 g hỗn hợp Al,Fe tác dụng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng khối lượng HCl tăng thêm7.8 g. Khối lượng mỗi muối tạo ra trong dung dịch và kl mỗi kim loại trong hhGiải;n H
2
=(8,3-7,8 ):2 =0,253/2a+b = 0,2527a +56 b= 8,3---> a=b= 0,1 mol
VD 2:
Cho m gam nhôm,Magiê, sắt vào 250 ml dd X chứa hh axít HCl 1M,H
2
SO
4
0,5 M, thu được0,2375 mol khí H
2
và dd Y.Tính pH của dd Y.
Giải:
n H
+
 bđ=0,25 +0,25.0,5.2 = 0,5nH
+
pư = 0,2375.2=0,475nH
+
dư =0,025 mol
 
C
H+
=0,1
pH =1
5/ CO, H
2
khử oxít kim loại sau Al tạo Kim loại + CO
2
, H
2
O
 
VD:
Hổn hợp gồm CuO
amolFe
2
O
3
 
bmol + CO
n
O(trong oxít)
= a+3b CO + O
CO
2
 a+3b
a+3b
a+3b
VD:
Một hỗn hợp X gồm Fe
2
O
3
, FeO và MgO có khối lượng là 4,24 g trong đó có 1,2 g MgO. Khi cho X phản ứng với CO dư (phản ứng hoàn toàn), ta được chất rắn A và hỗn hợp CO và CO
2
. Hỗn hợp này khiqua nước vôi trong cho ra 5 g kết tủa. Xác định khối lượng Fe
2
O
3
, FeO trong hỗn hợp X.
Giải:
m 2 oxit sắt là: 4,24 –1,2 =3,04 gam---> 160 a +72 b =3,04n CO
2
= n O(trong 2 oxit sắt) = 0,05 ----> 3a +b = 0,05 ---> a=0,01 ; b= 0,02
 6/ Phản ứng giữa 2 ion chỉ xảy ra khi sản phẩm có chất kết tủa, dễ bay hơi, điện li yếu.VD
1
:
Ca
2+
+ CO
32-
CaCO
3
2H
+
+ CO
32-
 
H
2
O + CO
2
2H
+
+ S
2-
 
H
2
S
Na
+
+ NO
3-
x không xảy ra
VD
2
: Dung dịch chứa amol AlCl
3
, bmol CuCl
2
, cmol NaCl phản ứng dung dịch AgNO
3
dư thu dmol kếttủa. Mối liên hệ a,b,c,dn
Cl-
= 3a+2b+c 
n
AgCl
= n
Cl-
= n
Ag+ phản ứng
= 3a+2b+c = dAg
+
+ Cl
-
 
AgCl
7/ Định luật bảo toàn khối lượng:
 m
g
hổn hợp kim loại + m
1 g
dung dịch HCl thu được m
2 g
dung dịch A, m
3 g
khí B và m
4 g
rắn không tan.Ta có : m + m
1
= m
2
+ m
3
+ m
4
 
m
2
= m + m
1
– m
3
– m
4
 
8/ Bảo toàn điện tích:
Trong 1 dung dịch : Tổng điện tích dương = tổng điện tích âm
VD
1
: Dung dịch chứa amol Al
3+
, bmol Ca
2+
, cmol SO
42-
, dmol Cl
-
.Ta co: 3a + 2b = 2c + d
VD
2
: m
g
hổn hợp Fe, Mg, Zn phản ứng dung dịch HCl dư thu (m+m
1
) gam muối.m
g
hổn hợp trên phản ứng dung dịch HCl thu bao nhiêu gam muối?. m
muối clorua
= m
kim loại
+ m
Cl-
 
m
Cl-
= m
1g
 
n
Cl-
=
5,35
1
m
mol. Bảo toàn điện tích: 2Cl
-
SO
42-
( 2.n
SO42-
= n
Cl-
)
2
CO + O
( trong oxít)
t
o
CO
2
 
o
 
 PP GIẢI TOÁN HÓA HỌC-GV TRƯƠNG CHÂU THÀNH-THPT CHUYEN-TIỀN GIANG
 
5,35
1
m
 
 
71
1
m
. muối sunfat = m +
71
1
m
x 96
VD3:
Cho m g hỗn hợp Cu, Zn, Fe tác dụng với dung dịch HNO
3
loãng, dư thu được dung dịch A. Cô cạndung dịch A thu được (m+62) gam muối khan. Nung hỗn hợp muối khan trên đến khối lượng không đổithu được chất rắn có khối lượng là:Giải: n NO
3-
=62:62 = 1mol ---> 2NO
3-
-------> O
2-
. n O
2-
=0,5 mol1 mol 0.5 molm oxit = m kim loại + m O = m + 0,5.16 =( m + 8 ) gam
Vídụ 4:
Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS
2
và a mol Cu
2
S vào dung dịch HNO
3
vừa đủ, thuđược dung dịch X chỉ chứa 2 muối sunf và khí NO duy nhất. Giá trị a là:Giải: dd gồm:0,12 mol Fe
3+
, 2a mol Cu
2+
,(0,24+a) mol SO
42-
.áp dụng Đlbt điện tích: 3.0,12 +2.2a =2(0,24 +a)
a=0,06
9/ Bảo toàn nguyên tố :VD
1
: Cho 1mol CO
2
phản ứng 1,2mol NaOH thu m
g
muối. Tính m?.
2-
COOH
nn
= 1,2
sản phẩm tạo 2 muối. Gọi CT 2 muối NaHCO
3
 
amol BT nguyên tCacbon: a+b = 1 a= 0,08molNa
2
CO
3
 
bmol BT nguyên tố Natri: a+2b = 1,2
b = 0,02mol
VD
2
 
: Hổn hợp A gồm FeO a mol, Fe
2
O
3
b mol phản ứng với CO ở t
0
cao thu được hổn hợp B gồm: Fecmol, FeO dmol, Fe
2
O
3
e mol, Fe
3
O
4
f mol. Mối quan hệ giữa a,b,c,d…Ta có : n
Fe
(trong A)
 
= n
Fe
(trong B)
 
VD 3:
Hấp thụ hoàn toàn 0,12 mol SO
2
vào 2,5 lít dd Ba(OH)
2
a mol/l thu được 0,08 mol kết tủa. gí trị của a là bao nhiêu.
Giải:n BaCO
3
=0,08
n C còn lại tạo Ba(HCO
3
)
2
= 0,04
 
nBa(HCO
3
)
2
=0,02
n Ba =n Ba(OH)
2
=0,08 + 0,02 =0,1
C
M
=0,1/2,5 =0,04 M
VD 4
:Hòa tan 5,6 gam Fe vào dd H
2
SO
4
thu dược dd X.dd X phản ứng vừa đủ với V lít dd KMnO
4
0,5 M giá trị của V là?
Giải:
nFe = nFe
2+
=0,1 mol
 
nMn
2+
= 0,1.1/5=0,02(đlBT electron)
V = 0,02:0.5 =0,04 lít
10/ Bảo toàn Electron :
. Chỉ sử dụng đối với phản ứng oxi hóa khử. Phương pháp: + Xác định chất khử + xác định chất oxi hóa+ Viết 2 quá trình + định luật bảo toàn Electron : n
e cho
 
= n
e nhận
VD : 0,3 mol Fe
x
O
y
phản ứng với dd HNO
3
dư thu được 0,1mol khí NO. Xác định Fe
x
O
y
.Giải : xFe
2y/x
– ( 3x-2y)
xFe
+3
n
FexOy
= 0,3
n
Fe2y/x
= 0,3x
 
x = 30,3x
0,3(3x-2y)
y = 4 hoặc x=y=1 N
+5
+ 3e
N
+2
0,3.(3x – 2y) = 0,3
3x – 2y = 10,30,1Vậy CTPT : Fe
3
O
4
hoặc FeO
11/ Xác định CTPT chất :
VD : 1 oxít của sắt có % mFe chiếm 70%. Xác định CTPT của oxít.Gọi CT của oxít là: Fe
x
O
y
 
 
=
 y x
==
666,016/3056/70
32
Fe
2
O
3
3a+3b = c + d + 3e

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tam Duong Tran liked this
Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->