Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Impozitul Pe Profit

Impozitul Pe Profit

Ratings: (0)|Views: 1,554 |Likes:
Published by Roxana Cimpoaie

More info:

Published by: Roxana Cimpoaie on Jun 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

 
I.Tehnici specifice stabilirii impozitului pe profit
Determinarea impozitului pe profit se poate realiza fie de către contribuabili, fie deautoritatea fiscală Aplicarea tehnicii pentru stabilirea impozitului pe profit nu trebuie sănecesite costuri mari.Autoritatea fiscală este obligată reglementeze un sistem deimpozitarea care să asigure un sistem de impozitarea în funcţie de capacitatea reală acontribuabilului şi cu costuri minime.
Tehnica directă de stabilire a impozitului pe profit
Este cunoscută sub denumirea de metoda declaraţiilor controlate sau sistemul real presupune stabilirea impozitului pe profit de către contribuabil.Formula de calcul al rezultatului fiscal se poate determina dupa următoarea formulă:
±
Rezultatul fiscal =
±
Rezultatul – Deduceri + Reintegraricontabil fiscale fiscale
Rezultatul contabil reprezintă profitul sau pierderea înregistrată de contribuabil la sfârşitulexerciţiului. Determinarea rezultatului contabil se poate realiza prin două metode:
Metoda bilanţierii
Metoda contului de rezultateMetoda bilanţierii(metoda variaţiei capitalului din operaţiuni interne)Constă in stabilirea rezultatului contabil prin diferenţa dintre capitalul propriu de lasfârşitulperioadei şi capitalul propriu de la începutul perioadei, ajustat cu influenţa operaţiilor decreştere şi micşorare a capitalului din operaţiuni externe. Formula de calcul este: 
±
Rezultatul = Capitalul propriu de la – Capitalul propriu de
±
Variatia capitaluluicontabil sfarsitul perioadei la inceputul perioadei operatiuni externe
Metoda contului de rezultate constă în stabilirea rezultatului contabil prin diferenţa dintrevenituri şi cheltuieli înregistrate în contabilitate în exerciţiul financiar curent.Formula de calcul este: 
±
Rezultatul = Venituri - Cheltuielicontabil contabile contabile
Tehnica indirectă de stabilire a impozitului pe profit
1
 
Este cunoscusub denumirea de metoda evalrii administrative (forfetară) presupune stabilirea impozitului pe profit de către autoritatea fiscală pe baza datelor furnizatede către contribuabil.Tehnica fiscală indirectă prezintă dezavantaje pentru că rezultatul fiscal stabilit prin aceastătehnică este diferit de rezultatul financiar obtinut de contribuabil.Tehnica directă este obligatorie pentru contribuabili mari si mijlocii, iar tehnica indirectă poate fi aplicată de contribuabilii mici prin opţiune.
Tehnica mixtă de stabilire a impozitului pe profit
Este cunoscută sub denumirea de sistemul micor-întreprinderilor reprezintă ocombinaţie între tehnică directă şi tehnica indirectă privind stabilirea impozitului pe profitastfel, potrivit acestei tehnice fiscale stabilirea veniturilor impozabile se realizează în bazatehnicii directe, iar cheltuielile sunt determinate potrivit tehncii indirecte.Formula de calcul a veniturilor impozabile este următoarea: 
Veniturile = Venituri - venituriImpozabile contabile neimpozabileCheltuielile deductibile
se stabilesc astfel: 
Cheltuielile = venitul impozabil x Cotadeductibile forfetara
Din cauza acestui mod de calcul, sistemul de impozitare al micro întreprinderilor ce se aplicăin România este considerat un sistem de impozitare pe cifra de afaceri. 2
 
II.Reglementarea impozitului pe profit in Romania
Impozitul pe profit face parte din impozitele personale, el diferenţiindu-se în funcţie demărimea veniturilor şi de situaţia personală a fiecărui plătitor.
Contribuabili
Sunt obligati la plata impozitului pe profit , următoarele persoane:
Persoanele juridice romane
Persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent din România
Persoanele juridice străine care realizeazaă venituri din/sau cu proprietăţi imobiliaresituate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română
Persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitateîn România într-o asociere fără personalitate juridică
Persoanele fizice nerezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturilerealizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.Sunt
scutiţi
de la plata impozitului următorii contribuabili:
Trezoreria statului
Instituţiile publice , pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii şidisponibilităţile realizate şi utilizate potrivit legii nr.500/2002 privind finanţele publice
Persoanele juridice române care plătesc impozitul pe veniturile microintreprinderilor 
Fundaţiile române constituite ca urmare a unui legat
Cultele religioase, pentru: venituri obţinute din producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor necesare activităţii de cult;venituri obţinute din chirii;venituri dindespăgubiri
Instituţiile de învăţământ particular acrediatate, precum şi cele autorizate
Asociaţiile de proprietari constituite ca pesoane juridice şi asociaţiile de locatarirecunoscute ca asociaţii de proprietari
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 3

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Daniela Albert liked this
Teodoru Alina liked this
Violeta Medelean liked this
Manuela Toma liked this
Mihaela Sterpu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->