Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
492Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Variante Matematica M2 2009

Variante Matematica M2 2009

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 98,129|Likes:
Published by Vlad Bradu

More info:

Published by: Vlad Bradu on Jun 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2015

pdf

text

original

 
BACALAUREAT 2009-MATEMATIC
Ă
- Proba D, MT2, programa M2
cacre proesonae; prou enc, specazarea oae cacre proesonae.
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
 
La toate subiectele se cer rezolv
ă
ri complete.
1SUBIECTUL I (30p)
Varianta 001 5p1.
S
ă
se calculeze
23
3!
+
.
5p2.
S
ă
se determine solu
ţ
iile reale ale ecua
ţ
iei
( )
5
log342
 x
+ =
.
5p3.
S
ă
se calculeze
12
11
 x x
+
,
ş
tiind c
ă
 
1
 x
ş
i
2
 x
 sunt solu
ţ
iile ecua
ţ
iei
2
20
 x x
=
.
5p4.
Se consider
ă
func
ţ
ia
[ ]
:0,1
 f 
,
( )
2
 f x x
=
. S
ă
se determine mul
ţ
imea valorilor func
ţ
iei
 f 
.
5p5.
Fie punctele
( )
2,1
 A
 
ş
i
( )
1,3
 B
. S
ă
se determine numerele reale
a
 
ş
i
b
astfel încât
 AB ai b j
= +
.
5p6.
Se consider
ă
triunghiul
 ABC 
cu
4,7
 AB A
= =
 
ş
i
3
 BC 
=
. S
ă
se calculeze m
ă
sura unghiului
 B
.
 
Varianta 1
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar1SUBIECTUL II (30p)– Varianta 001  1.
Se consider
ă
determinantul
123231312
 x x xd x x x x x x
=
, unde
123
,,
 x x x
sunt solu
ţ
iile ecua
ţ
iei
3
320
 x x
+ =
.
5pa)
S
ă
se calculeze
123
 x x x
+ +
.
5pb)
S
ă
se arate c
ă
 
333123
6
 x x x
+ + =
.
5pc)
S
ă
se calculeze valoarea determinantului
.
 2.
Pe mul
ţ
imea numerelor reale definim opera
ţ
ia4412
 x y xy x y
= + + +
.
5pa)
S
ă
se verifice c
ă
(4)(4)4
 x y x y
= + +
pentru orice ,
 x y
.
5p b)
S
ă
se calculeze (4)
 x
, unde
 x
este num
ă
r real.
5pc)
Ş
tiind c
ă
opera
ţ
ia „
” este asociativ
ă
, s
ă
se calculeze (2009)(2008)20082009
 
.
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar1SUBIECTUL III (30p)– Varianta 001  1.
Se consider
ă
func
ţ
ia
{ }
:1
 f 
 \ 
,
( )
2
1
 x f x x
=+
.
 
5pa)
S
ă
se calculeze derivata func
ţ
iei
 f 
.
 5pb)
S
ă
se determine intervalele de monotonie ale func
ţ
iei
 f 
.
 5p c)
S
ă
se demonstreze c
ă
 ()4 pentru orice 1
 f x x
<
.
 2.
Se consider
ă
func
ţ
ia
( )
2
,0:,.1,0
 x
 x e x f f x x x
+
=
+ >
 
5pa)
S
ă
se arate c
ă
func
ţ
ia
 f 
admite primitive pe
.
 5pb)
S
ă
se calculeze
01
().
 x f x dx
∫ 
 
5pc)
S
ă
se determine volumul corpului ob
ţ
inut prin rota
ţ
ia în jurul axei
Ox
a graficului func
ţ
iei
[ ]
( ) ( )
:0;1,
g g x f x
=
.
 
BACALAUREAT 2009-MATEMATIC
Ă
- Proba D, MT2, programa M2
cacre proesonae; prou enc, specazarea oae cacre proesonae.
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
 
La toate subiectele se cer rezolv
ă
ri complete.
222SUBIECTUL I (30p)
Varianta 002 5p1.
Se consider
ă
func
ţ
ia
:
 f 
,
( )
3
 f x x
=
. S
ă
se determine
( ) ( ) ( ) ( )
4334
 f f f
⋅ −
.
5p2.
S
ă
se determine solu
ţ
iile reale ale ecua
ţ
iei
( )
22
log2log3
 x x
+ + =
.
5p3.
S
ă
se rezolve în mul
ţ
imea numerelor întregi inecua
ţ
ia
2
551.
 x x
+
 
5p4.
S
ă
se demonstreze c
ă
pentru orice
 x
numerele
1
31,3
 x x
+
 
ş
i
531
 x
+
sunt termeni consecutivi într-o progresie aritmetic
ă
.
5p5.
În reperul cartezian
 
 xOy
 
se consider
ă
 
punctele
( )
4,8
 A
 
ş
i
( )
6,3.
 B
 S
ă
se determine coordonatelevectorului
OA OB
+

.
5p6.
S
ă
se calculeze aria triunghiului
 ABC 
 
ş
tiind c
ă
 
( )
2, 30
 AC m BA
= = °
 
ş
i
4
 AB
=
. 
 
Varianta 2
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar2SUBIECTUL II (30p)– Varianta 002  1.
Se consider
ă
determinantul
a b cd c a bb c a
=
, unde
,,
a b c
.
5pa)
Pentru 2
a
=
, 1
b
=
 
ş
i 1
c
=
, s
ă
se calculeze determinantul
. 
5pb)
S
ă
se verifice c
ă
 
222
1()(()()())2
d a b c a b b c c a
= + + + +
, oricare ar fi,,
a b c
.
5pc)
S
ă
se rezolve în mul
ţ
imea numerelor reale ecua
ţ
ia2355230352
 x x x x x x x x x
=
.
 2.
Pe mul
ţ
imea numerelor reale definim opera
ţ
ia 26621
 x y xy x y
= +
. 
5pa)
S
ă
se arate c
ă
2(3)(3)3
 x y x y
= +
, pentru orice ,
 x y
.
5p b)
S
ă
se rezolve în mul
ţ
imea numerelor reale ecua
ţ
ia
11.
 x x
=
 
5pc)
Ş
tiind c
ă
opera
ţ
ia ”
” este asociativ
ă
, s
ă
se calculeze 1232009
.
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar2SUBIECTUL III (30p)– Varianta 002  1.
Se consider
ă
func
ţ
ia :
 f 
,
( )
.
 x x
 f x e e
=
 
 
5pa)
S
ă
se calculeze
0
()(0)lim
 x
 f x  x
.
 5p b)
S
ă
se arate c
ă
func
ţ
ia
 f 
 este cresc
ă
toare pe
.
 5pc)
S
ă
se calculeze
(0)(1)...(2009), unde :, ()()()
S g g g g g x f x f x
= + + + =
.
 2.
Se consider
ă
func
ţ
iile ,:,
 f
()
ş
i ()(1)
 x x
 f x xe F x x e
= =
.
5p a)
S
ă
se verifice c
ă
func
ţ
ia
este o primitiv
ă
a func
ţ
iei
 f 
.
 5p b)
S
ă
se calculeze aria suprafe
ţ
ei plane determinate de graficul func
ţ
iei
 f 
, axa
Ox
 
ş
i dreptele0
 x
=
 
ş
i1.
 x
=
 
5pc)
S
ă
se demonstreze c
ă
 
( )
221
()()()12, pentru orice 1()
 x
 f t f t f xdt x x f
+= >
∫ 
.
 
BACALAUREAT 2009-MATEMATIC
Ă
- Proba D, MT2, programa M2
cacre proesonae; prou enc, specazarea oae cacre proesonae.
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
 
La toate subiectele se cer rezolv
ă
ri complete.
3SUBIECTUL I (30p)
Varianta 003 5p1.
S
ă
se determine al zecelea termen al
ş
irului 1, 7, 13, 19, ... .
5p2.
Se consider
ă
toate numerele naturale de trei cifre scrise cu elemente din mul
ţ
imea
{ }
1,2. S
ă
secalculeze probabilitatea ca, alegând un astfel de num
ă
r, acesta sa fie divizibil cu 3.
5p3.
S
ă
se determine solu
ţ
iile reale ale ecua
ţ
iei
2
x x
+ =
.
5p4.
Se consider
ă
func
ţ
ia :
 f 
,
( )
21.
 f x x
= +
 S
ă
se calculeze
( ) ( ) ( ) ( )
2101
 f f f f 
+ − + +
.
5p5.
S
ă
se determine ecua
ţ
ia dreptei care trece prin punctele
( )
2,1
 A
 
ş
i
( )
1,2.
 B
 
5p6.
S
ă
se calculeze aria triunghiului
 ABC 
,
ş
tiind c
ă
 2
 AB A
= =
,
( )
30.
m A
= °
 
 
Varianta 3
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar3SUBIECTUL II (30p)– Varianta 003  1.
Se consider
ă
determinantul
123231312
 x x xd x x x x x x
=
, unde
123
,,
 x x x
sunt solu
ţ
iile ecua
ţ
iei
3
20.
 x x
=
 
5pa)
S
ă
se calculeze
123
 x x x
+ +
.
5pb)
S
ă
se calculeze
222123
 x x x
+ +
.
5pc)
S
ă
se calculeze determinantul
.
 2.
Se consider
ă
polinoamele cu coeficien
ţ
i reali
432
2896
 f X aX X b
= + − + +
,
2
224
g X
= +
 
ş
i
22
(224)(4)
h X X
= +
.
5pa)
S
ă
se scrie forma algebric
ă
a polinomului
h
.
5p b)
S
ă
se determine
,
a b
astfel încât polinoamele
 f 
 
ş
i
h
s
ă
fie egale.
5pc)
S
ă
se rezolve în mul
ţ
imea numerelor reale ecua
ţ
ia
162828482960
 x x x x
+ + =
.
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar3SUBIECTUL III (30p)– Varianta 003  1.
Se consider
ă
func
ţ
ia
( )
:0,
 f 
+∞
,ln()
x f x x
=
.
 
5pa)
S
ă
se verifice c
ă
 
( )
2ln',2
 x f x x x
=
pentru orice
( )
0;
 x
+∞
.
 5pb)
S
ă
se determine intervalele de monotonie ale func
ţ
iei
 f.
 5pc)
S
ă
se demonstreze c
ă
 
53
35
.
 2.
Se consider
ă
func
ţ
ia :
 f 
,
( )
, 12, 1
 x
e e x f x x x
=
+ >
.
5pa)
S
ă
se arate c
ă
func
ţ
ia
 f 
admite
 
primitive pe
.
 5pb)
S
ă
se calculeze volumul corpului ob
ţ
inut prin rota
ţ
ia în jurul axei
Ox
, a graficului func
ţ
iei
[ ]
:0,2
g
,()()
g x f x
=
,
[ ]
0,2
 x
.
5p c)
S
ă
se calculeze
02
()
 x f xdxe
∫ 
.

Activity (492)

You've already reviewed this. Edit your review.
Daniela Focsa liked this
Rebeca Ghidiboanca liked this
eunicia liked this
Valeriu liked this
Georgi Ana liked this
Madalina Mihaela Docan liked this
Tanef Elena liked this
Angelescu Laura liked this
1 hundred thousand reads
bologaandra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->