Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
490Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Variante Matematica M2 2009

Variante Matematica M2 2009

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 95,524|Likes:
Published by Vlad Bradu

More info:

Published by: Vlad Bradu on Jun 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2015

pdf

text

original

 
BACALAUREAT 2009-MATEMATIC
Ă
- Proba D, MT2, programa M2
cacre proesonae; prou enc, specazarea oae cacre proesonae.
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
 
La toate subiectele se cer rezolv
ă
ri complete.
1SUBIECTUL I (30p)
Varianta 001 5p1.
S
ă
se calculeze
23
3!
+
.
5p2.
S
ă
se determine solu
ţ
iile reale ale ecua
ţ
iei
( )
5
log342
 x
+ =
.
5p3.
S
ă
se calculeze
12
11
 x x
+
,
ş
tiind c
ă
 
1
 x
ş
i
2
 x
 sunt solu
ţ
iile ecua
ţ
iei
2
20
 x x
=
.
5p4.
Se consider
ă
func
ţ
ia
[ ]
:0,1
 f 
,
( )
2
 f x x
=
. S
ă
se determine mul
ţ
imea valorilor func
ţ
iei
 f 
.
5p5.
Fie punctele
( )
2,1
 A
 
ş
i
( )
1,3
 B
. S
ă
se determine numerele reale
a
 
ş
i
b
astfel încât
 AB ai b j
= +
.
5p6.
Se consider
ă
triunghiul
 ABC 
cu
4,7
 AB A
= =
 
ş
i
3
 BC 
=
. S
ă
se calculeze m
ă
sura unghiului
 B
.
 
Varianta 1
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar1SUBIECTUL II (30p)– Varianta 001  1.
Se consider
ă
determinantul
123231312
 x x xd x x x x x x
=
, unde
123
,,
 x x x
sunt solu
ţ
iile ecua
ţ
iei
3
320
 x x
+ =
.
5pa)
S
ă
se calculeze
123
 x x x
+ +
.
5pb)
S
ă
se arate c
ă
 
333123
6
 x x x
+ + =
.
5pc)
S
ă
se calculeze valoarea determinantului
.
 2.
Pe mul
ţ
imea numerelor reale definim opera
ţ
ia4412
 x y xy x y
= + + +
.
5pa)
S
ă
se verifice c
ă
(4)(4)4
 x y x y
= + +
pentru orice ,
 x y
.
5p b)
S
ă
se calculeze (4)
 x
, unde
 x
este num
ă
r real.
5pc)
Ş
tiind c
ă
opera
ţ
ia „
” este asociativ
ă
, s
ă
se calculeze (2009)(2008)20082009
 
.
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar1SUBIECTUL III (30p)– Varianta 001  1.
Se consider
ă
func
ţ
ia
{ }
:1
 f 
 \ 
,
( )
2
1
 x f x x
=+
.
 
5pa)
S
ă
se calculeze derivata func
ţ
iei
 f 
.
 5pb)
S
ă
se determine intervalele de monotonie ale func
ţ
iei
 f 
.
 5p c)
S
ă
se demonstreze c
ă
 ()4 pentru orice 1
 f x x
<
.
 2.
Se consider
ă
func
ţ
ia
( )
2
,0:,.1,0
 x
 x e x f f x x x
+
=
+ >
 
5pa)
S
ă
se arate c
ă
func
ţ
ia
 f 
admite primitive pe
.
 5pb)
S
ă
se calculeze
01
().
 x f x dx
∫ 
 
5pc)
S
ă
se determine volumul corpului ob
ţ
inut prin rota
ţ
ia în jurul axei
Ox
a graficului func
ţ
iei
[ ]
( ) ( )
:0;1,
g g x f x
=
.
 
BACALAUREAT 2009-MATEMATIC
Ă
- Proba D, MT2, programa M2
cacre proesonae; prou enc, specazarea oae cacre proesonae.
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
 
La toate subiectele se cer rezolv
ă
ri complete.
222SUBIECTUL I (30p)
Varianta 002 5p1.
Se consider
ă
func
ţ
ia
:
 f 
,
( )
3
 f x x
=
. S
ă
se determine
( ) ( ) ( ) ( )
4334
 f f f
⋅ −
.
5p2.
S
ă
se determine solu
ţ
iile reale ale ecua
ţ
iei
( )
22
log2log3
 x x
+ + =
.
5p3.
S
ă
se rezolve în mul
ţ
imea numerelor întregi inecua
ţ
ia
2
551.
 x x
+
 
5p4.
S
ă
se demonstreze c
ă
pentru orice
 x
numerele
1
31,3
 x x
+
 
ş
i
531
 x
+
sunt termeni consecutivi într-o progresie aritmetic
ă
.
5p5.
În reperul cartezian
 
 xOy
 
se consider
ă
 
punctele
( )
4,8
 A
 
ş
i
( )
6,3.
 B
 S
ă
se determine coordonatelevectorului
OA OB
+

.
5p6.
S
ă
se calculeze aria triunghiului
 ABC 
 
ş
tiind c
ă
 
( )
2, 30
 AC m BA
= = °
 
ş
i
4
 AB
=
. 
 
Varianta 2
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar2SUBIECTUL II (30p)– Varianta 002  1.
Se consider
ă
determinantul
a b cd c a bb c a
=
, unde
,,
a b c
.
5pa)
Pentru 2
a
=
, 1
b
=
 
ş
i 1
c
=
, s
ă
se calculeze determinantul
. 
5pb)
S
ă
se verifice c
ă
 
222
1()(()()())2
d a b c a b b c c a
= + + + +
, oricare ar fi,,
a b c
.
5pc)
S
ă
se rezolve în mul
ţ
imea numerelor reale ecua
ţ
ia2355230352
 x x x x x x x x x
=
.
 2.
Pe mul
ţ
imea numerelor reale definim opera
ţ
ia 26621
 x y xy x y
= +
. 
5pa)
S
ă
se arate c
ă
2(3)(3)3
 x y x y
= +
, pentru orice ,
 x y
.
5p b)
S
ă
se rezolve în mul
ţ
imea numerelor reale ecua
ţ
ia
11.
 x x
=
 
5pc)
Ş
tiind c
ă
opera
ţ
ia ”
” este asociativ
ă
, s
ă
se calculeze 1232009
.
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar2SUBIECTUL III (30p)– Varianta 002  1.
Se consider
ă
func
ţ
ia :
 f 
,
( )
.
 x x
 f x e e
=
 
 
5pa)
S
ă
se calculeze
0
()(0)lim
 x
 f x  x
.
 5p b)
S
ă
se arate c
ă
func
ţ
ia
 f 
 este cresc
ă
toare pe
.
 5pc)
S
ă
se calculeze
(0)(1)...(2009), unde :, ()()()
S g g g g g x f x f x
= + + + =
.
 2.
Se consider
ă
func
ţ
iile ,:,
 f
()
ş
i ()(1)
 x x
 f x xe F x x e
= =
.
5p a)
S
ă
se verifice c
ă
func
ţ
ia
este o primitiv
ă
a func
ţ
iei
 f 
.
 5p b)
S
ă
se calculeze aria suprafe
ţ
ei plane determinate de graficul func
ţ
iei
 f 
, axa
Ox
 
ş
i dreptele0
 x
=
 
ş
i1.
 x
=
 
5pc)
S
ă
se demonstreze c
ă
 
( )
221
()()()12, pentru orice 1()
 x
 f t f t f xdt x x f
+= >
∫ 
.
 
BACALAUREAT 2009-MATEMATIC
Ă
- Proba D, MT2, programa M2
cacre proesonae; prou enc, specazarea oae cacre proesonae.
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
 
La toate subiectele se cer rezolv
ă
ri complete.
3SUBIECTUL I (30p)
Varianta 003 5p1.
S
ă
se determine al zecelea termen al
ş
irului 1, 7, 13, 19, ... .
5p2.
Se consider
ă
toate numerele naturale de trei cifre scrise cu elemente din mul
ţ
imea
{ }
1,2. S
ă
secalculeze probabilitatea ca, alegând un astfel de num
ă
r, acesta sa fie divizibil cu 3.
5p3.
S
ă
se determine solu
ţ
iile reale ale ecua
ţ
iei
2
x x
+ =
.
5p4.
Se consider
ă
func
ţ
ia :
 f 
,
( )
21.
 f x x
= +
 S
ă
se calculeze
( ) ( ) ( ) ( )
2101
 f f f f 
+ − + +
.
5p5.
S
ă
se determine ecua
ţ
ia dreptei care trece prin punctele
( )
2,1
 A
 
ş
i
( )
1,2.
 B
 
5p6.
S
ă
se calculeze aria triunghiului
 ABC 
,
ş
tiind c
ă
 2
 AB A
= =
,
( )
30.
m A
= °
 
 
Varianta 3
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar3SUBIECTUL II (30p)– Varianta 003  1.
Se consider
ă
determinantul
123231312
 x x xd x x x x x x
=
, unde
123
,,
 x x x
sunt solu
ţ
iile ecua
ţ
iei
3
20.
 x x
=
 
5pa)
S
ă
se calculeze
123
 x x x
+ +
.
5pb)
S
ă
se calculeze
222123
 x x x
+ +
.
5pc)
S
ă
se calculeze determinantul
.
 2.
Se consider
ă
polinoamele cu coeficien
ţ
i reali
432
2896
 f X aX X b
= + − + +
,
2
224
g X
= +
 
ş
i
22
(224)(4)
h X X
= +
.
5pa)
S
ă
se scrie forma algebric
ă
a polinomului
h
.
5p b)
S
ă
se determine
,
a b
astfel încât polinoamele
 f 
 
ş
i
h
s
ă
fie egale.
5pc)
S
ă
se rezolve în mul
ţ
imea numerelor reale ecua
ţ
ia
162828482960
 x x x x
+ + =
.
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar3SUBIECTUL III (30p)– Varianta 003  1.
Se consider
ă
func
ţ
ia
( )
:0,
 f 
+∞
,ln()
x f x x
=
.
 
5pa)
S
ă
se verifice c
ă
 
( )
2ln',2
 x f x x x
=
pentru orice
( )
0;
 x
+∞
.
 5pb)
S
ă
se determine intervalele de monotonie ale func
ţ
iei
 f.
 5pc)
S
ă
se demonstreze c
ă
 
53
35
.
 2.
Se consider
ă
func
ţ
ia :
 f 
,
( )
, 12, 1
 x
e e x f x x x
=
+ >
.
5pa)
S
ă
se arate c
ă
func
ţ
ia
 f 
admite
 
primitive pe
.
 5pb)
S
ă
se calculeze volumul corpului ob
ţ
inut prin rota
ţ
ia în jurul axei
Ox
, a graficului func
ţ
iei
[ ]
:0,2
g
,()()
g x f x
=
,
[ ]
0,2
 x
.
5p c)
S
ă
se calculeze
02
()
 x f xdxe
∫ 
.

Activity (490)

You've already reviewed this. Edit your review.
eunicia liked this
Valeriu liked this
Georgi Ana liked this
Tanef Elena liked this
Angelescu Laura liked this
1 hundred thousand reads
bologaandra liked this
Deea Andreea liked this
HaineNicolle liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->