Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
İnşaat Teknikerliği ve İstihdamı Araştırmaları

İnşaat Teknikerliği ve İstihdamı Araştırmaları

Ratings: (0)|Views: 545 |Likes:
Published by thyopo1157

More info:

Published by: thyopo1157 on Jun 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

pdf

text

original

 
 
0
İNŞAAT TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ VE İSTİHDAMIARAŞTIRMALARI
Yrd. Doç. Dr. Latif Onur UĞURYrd. Doç. Dr. Mustafa ALTIN Öğr. Gör. Engin YÜKSELÖğr. Gör. İlknur BEKEM Öğr. Gör. Serdar KORKMAZ  İnş. Tek. Meryem ONUR İnş. Tek. Handan ALTINPARMAK  İnş. Tek. Kahraman BAŞ 
 Kırşehir, 2010
 
 
1
 
 
2
SUNUŞ
Yaşadığımız çağın gereklerini yerine getiren ve hızlı gelişmelere uyum sağlayantoplumlar, iktisadi açıdan önemli kazanımlara sahip olabilmektedirler. Teknolojik alandayeterlilikleri kanıtlanmış ülkelerin varlığı göz önüne alındığında iktisadi açıdan da rahatolduklarını söylemek mümkündür. Bu gerçeği görmeye çalışan Türkiye, kalkınma süreçlerinekatkıda bulunabilmek amacıyla mesleki ve teknik eğitime önem vermeye başlamıştır. Verilenönem, eğitim düzeyinde kalmamalı, bu kurumlardan mezun olanlara yasal hakları ile birlikte,istikrarlı bir çalışma hayatı tesis edilmelidir.Kullanılan materyal, mekan ve eğitimin içeriği göz önüne alındığında, Mesleki veTeknik Eğitim pahalı bir eğitim sistemidir. Bu pahalı eğitim sistemi içerisinde iyi yetişmiş1.500.00. civarında Tekniker, farklı branşlar da endüstri ve sanayiye, görev-yetki-sorumlulukları oranında katkıda bulunmaya çalışmaktadır.Ülkemizde yeterli düzeyde yetiştirilmiş nitelikli teknik elemanların varlığına rağmen,işdünyası, teknolojik alanda mimar ve mühendisin haricinde ihtiyaç duyduğu mesleki veteknik eğitim almış olan vasıflı iş gücünü bulamadığından sürekli yakınmaktadır. Bu bir sorundur.Aslında sorunun kaynağında, mesleki ve teknik eğitim almış tekniker veteknisyenlerin, kendi mesleklerine yön verecek ve çalışma hayatında hukuki boşluğudolduracak mesleki odalarının bulunmaması yatmaktadır. İşte bu nedenledir ki; Mevcutyasalar içerisinde tekniker ve teknisyenlere verilmiş görev-yetki ve sorumluluklar ilerleyentakvim, teknoloji ve nüfus artışına, ters orantılı olarak geriye yürütülmeye ve hattakaldırılmasına yönelik hatalı yaklaşımlar sergilenmektedir. Kanun koyucuların mutlak surettetekniker ve teknisyenlere ait meslek odalarının kuruluşunu bir yasa ile gerçekleştirmesi,çalışma barışı başta olmak üzere teknolojik ve endüstriyel faydalar bütününde, ülkemizmenfaatinedir.Kalkınmanın itici gücü teknolojik varlığınıza bağlıdır. Dinamik yapısı ve genç nüfusuitibariyle Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim almış nitelikli elemanların yaşadığı temelsorunların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Aksi takdirde uluslar arası rekabeti bir yana bırakın, varlığınızı sürdürmeniz büyük risklere gebedir.Mesleki ve teknik eğitim, fabrika üreten fabrika örneğine benzemektedir. Mesleki veTeknik Eğitimin ürünü olan teknik personel, çalışma hayatı içerisinde üretici konumundarolünü sergilemektedir. Mimar-mühendis, tekniker, teknisyenler arasında müşterek bir vizyon belirlenmesi bütünün parçalarının yerine gelmesi demektir.Tekniğine uygun inşa edilmeyen yapılar, uygun tarzda denetlenmeyen işler, sonuçta bizlere istenilmeyen üzücü sonuçlar doğurabilmekte, canımızı yakmaktadır.Tüketim sektöründe, kaliteli ve güvenli mal kullanımı rekabet ve otokontrolü zorunlukılmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim almış elemanların, yerinde istihdamı ile kalite ve güvenunsurunun bir otomasyon zinciri oluşturacağını göz ardı etmemek gerekir.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cemal Sanli liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->