Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Introducere in Educatia Incluziva

Introducere in Educatia Incluziva

Ratings: (0)|Views: 126 |Likes:
Published by Proiectul SOS

More info:

Published by: Proiectul SOS on Jun 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

 
Inclusion Guidebook 1 v0.3_Romanian Maria Andruszkiewicz /Keith Prenton
1
 GHIDUL 1INTRODUCERE LAEDUCAŢIA INCLUZI
 
Inclusion Guidebook 1 v0.3_Romanian Maria Andruszkiewicz /Keith Prenton
2
Cuvânt de bun venit
Prezentulghideste primulvolum din seria de ghidurielaborate în cadrulproiectului
Acces la educaţie pentru grupuridezavantajat
.Ele se vor utiliza în cadrulseminariilor de formare adresate cadrelor didactice,directorilor şiinspectorilor şcolari.Vor putea fifolosite şica o resursă în eforturile de construirea unor şcoliincluzive.De asemenea,părţidin aceste ghiduriconstituie puncte depornire pentru reflecţie.Speranţa autorilor este că veţireflecta,pornindde laideile prezentate în aceasserie de ghiduri,cu scopulde a analiza cât deincluzivă este instituţia dumneavoastră şide a decide ce măsuriputeţilua pentrua progresa pe calea incluziunii. 
 Ghidul 1: Introducerela Educaţia Incluzivă
îşipropune să spundă laîntrebarea:Ce este educia incluzivă?” şisă vă familiarizeze cu principiile debază ale educieiincluzive.
 Ghidul 2: Planificarea în contetul schimbării
se adresează cu precădereinspectorilor şcolarişidirectorilor din sistemulde învăţământ preuniversitar,careau sarcina de a organiza şicoordona transpunerea în realitate a filosofieieducieiincluzive.
 Ghidul 3: Învăţarea într-n mediu incluziv
prezino serie de tehnici,metodeşistrategiide predare-învăţare care promovează practicile incluzive în şcoli.
 Ghidul 4: Sprijin individualizat pentr învăţare
se adresează maialesacelor cadre didactice care lucrează cu elevicu cerinţe educionale speciale în şcolilede masă.Ghidulabordează felulîn care putem răspunde nevoilor individuale deînvăţare ale copiilor.
 Ghidul 5: Sprijin pentr adulţii careînvă
discuunele aspecte ale educaţieiadulţilor şise adresează cu precădere acelor cadre didactice care predau la clase de tipulA Doua Şansă,sau susţin alte cursuripentru adulţi(alfabetizareetc.). 
 Ghidul 6: Constrirea pareneriatului şcoală-familie-comunitate
abordeazărelia de parteneriat dintre şcoală-familie-comunitaten specialîn cazul comunităţilor dezavantajate.
 Ghidul 7: Reflectarea valorilorcomunităţii în curriculumul la decizia şcolii
 discuaspecte esenţiale ale dezvolriicurriculum-uluilocal(curriculum ladecizia şcolii),oferindsprijin pentru cadrele didactice care doresc să diversificeoferta educională şisă o adapteze la cerinţele comuniţiilocale.
 
Inclusion Guidebook 1 v0.3_Romanian Maria Andruszkiewicz /Keith Prenton
 3 
CUPRINS
Cuvânt debun venitCuprinsCum să folosim acet ghid?1.Educaţieincluzivă în România
Mi-am dat seama cât de bine poate fila şcoalăexperienţeromâneştiîn domeniuleducieiincluzive
2.Cunoştiedebază pentr toţi
2.1.Ce este educia incluzivă?2.2.Ce putem face pentru a combate discriminarea ?
 
2.3.Cum putem include în şcoala noastcopiiicu cerinţe educativespeciale?2.4.Cum putem ajuta eleviisă depăşească barierele în învăţare?2.5.Să ne facem timp pentru a reflecta asupra activiţiinoastre
3.Cunoştinţedebază pentr directori şi inspectori şcolari
 3.1.Cum putem promova o cultuşcolară incluzivă? 3.2.Cum putem face ca şcoala să fie primitoare pentru toalumea? 3.3.Cum putem schimba lucrurile?
4.Combaterea discriminării
4.1.Cum putem fisigurică nu exisdiscriminare în şcoala noastră?4.2.Cum putem demonstra că luptăm împotriva discriminării?4.3.Cum putem să îiconvingem pe ceilalţisă renunţe la atitudinilediscriminatorii?4.4.Cum putem elimina comportamentele de intimidare din şcoalanoast?
5.Strategii pentr cadreledidactice
5.1.Cum putem să-iajum pe toţieleviisă progreseze?
 
5.2.Cum abordăm cursanţiiadulţi?5.3.Cum putem să-iajutăm pe copiiicare frecventează şcoalanoastdoar o parte a anuluişcolar?
6.Lecturi suplimentare
6.1.De ce trebuie să înceapă educia împotriva discriminăriidinperioada preşcolară6.2.Atitudiniimpliciteşiimplicaţiile pentru profesori6.3.Impactuletichetăriiasupra atitudinilor şirealizărilor elevilor6.4.De la integrare la incluziune6.5.Educia incluzivă în contextuldrepturilor omului6.6.Educia incluzivă dreptulla educie de masă6.7.Bariere în învăţare6.8.Strategiide predare predarea diferenţia6.9.Evaluarea6.10.Etosulşcolii6.11.Rolullideruluişialmanagementuluiîn dezvoltarea unuietosincluziv6.12.Autoanaliza:Învăţarea bazată pe experienţă şireflecţie

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->