Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
31Activity
P. 1
Studiu de Gen in Educatie

Studiu de Gen in Educatie

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 742 |Likes:
Published by Proiectul SOS

More info:

Published by: Proiectul SOS on Jun 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2014

pdf

text

original

 
Institutul de
Ş
tiin
ţ
e ale Educa
ţ
ieiUNICEF
PERSPECTIVEASUPRA DIMENSIUNII DE GEN ÎN EDUCATIE
 
Bucure
ş
ti, 2004
 
PERSPECTIVE ASUPRA DIMENSIUNII DE GEN ÎN EDUCA
Ţ
IE
2
Autori
:M
AGDALENA
B
ALICA
cap. 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2C
IPRIAN
F
ARTU
Ş
NIC
cap. 3.2, 3.3, 3.4.1,I
RINA
H
ORGA
cap. 1.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.3M
IHAELA
J
IG
Ă
U
cap. 3.1, 3.6, 3.7L
UCIAN
V
OINEA
cap. 1.2, 2
Analiza datelor statistice
:C
ORNELIA
N
OVAK
 
Al
ţ
i colaboratori
:P
ETRE
B
OTNARIUC
,
 
D
AN
C
ANJA
,
 
S
PERAN
Ţ
A
C
ÂRLEA
,
 
I
RINA
C
OZMA
,
 
M
IHAELA
D
INU
,
 
L
AURA
D
UMBR
Ă
VEANU
,
 
M
IHAELA
I
ONESCU
,
 
A
NI
Ş
OARA
I
ORDACHE
,
 
O
LIMPIUS
I
STRATE
,
 
A
NGELA
M
USC
Ă
,
 
A
NDREEA
S
ILVIA
T
Ă
NASE
.
 
Autorii mul
ţ
umesc pentru observa
ţ
iile
ş
i sugestiile oferite în elaborarea studiului
:M
IHAI
A
LBU
– asistent univ. drd., Universitatea Hyperion, Bucure
ş
tiA
LINA
C
HIRIAC
– director, Program Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Bucure
ş
tiM
IHAELA
F
RUNZ
Ă
– asistent univ. drd., Universitatea Babe
ş
-Bolyai, Cluj NapocaL
AURA
G
RUNBERG
– asistent programe, UNESCO-CEPES, Bucure
ş
tiM
IHAELA
M
IROIU
 – profesor univ. dr., SNSPA, Bucure
ş
tiD
OINA
O
LGA
Ş
TEF
Ă
NESCU
– lector univ. dr., SNSPA, Bucure
ş
ti
Lucrarea a fost realizat
ă
 
ş
i publicat
ă
cu sprijinul financiar al Reprezentan
ţ
ei UNICEF în România.Descrierea CIP a Bibliotecii Na
ţ
ionale a RomânieiPerspective asupra dimensiunii de gen în educa
ţ
ie/
Institutul de
Ş
tiin
ţ
e ale Educa
ţ
iei, UNICEF-Reprezentan
ţ
a în România. – Bucure
ş
ti: MarLink,2004Bibliogr.ISBN: 973-8411-30-0371
 
Editura MarLinkTel./Fax.: 0040-21-211 89 76E-mail: v.mares@fx.roCoperta/DTP: Ioana STANLector: Lili ST
Ă
NESCU
 
PERSPECTIVE ASUPRA DIMENSIUNII DE GEN ÎN EDUCA
Ţ
IE
3
 
CUPRINS
INTRODUCERE
................................................................................................................................................4
Capitolul 1 DIMENSIUNEA DE GEN ÎN EDUCA
Ţ
IE.SCURT ISTORIC
Ş
I ABORD
Ă
RI ACTUALE
...........................................................................61.1. Scurt istoric ..................................................................................................................61.2. Abord
ă
ri actuale ale dimensiunii de gen în educa
ţ
ie....................................................9
Capitolul 2 METODOLOGIA DE CERCETARE
........................................................................................172.1. Metode
ş
i tehnici de investiga
ţ
ie ................................................................................172.2. Popula
ţ
ia investigat
ă
..................................................................................................192.3. Limite
ş
i dificult
ăţ
i ale investiga
ţ
iei .............................................................................20
Capitolul 3 REZULTATELE CERCET
Ă
RII
................................................................................................213.1. Participarea la educa
ţ
ie din perspectiva dimensiunii de gen .....................................213.2. Con
ş
tientizarea dimensiunii de gen în educa
ţ
ie ........................................................313.3. Atribute, roluri
ş
i rela
ţ
ii de gen promovate în
ş
coal
ă
..................................................37
3.3.1. Rolul cadrelor didactice în promovarea dimensiunii de gen ............................37 3.3.2. Modele de gen asumate de elevi .....................................................................42 
3.4. Dimensiunea de gen în produsele curriculare ...........................................................48
3.4.1. Analiza de con
ţ 
inut a manualelor 
ş
colare ........................................................48 3.4.2. Opinii privind modalit 
ăţ 
ile de reflectare a dimensiunii de genîn produsele curriculare ...................................................................................5
3.5. Dimensiunea de gen în curriculum-ul implementat ...................................................65
3.5.1. Dimensiunea de gen în organizarea mediului fizic al înv 
ăţă
rii ........................65 3.5.2. Gen
ş
i strategii didactice ..................................................................................713.5.3. Gen
ş
i evaluarea rezultatelor 
ş
colare ..............................................................79
3.6. Gen
ş
i rela
ţ
iile dintre profesori
ş
i elevi .......................................................................873.7. Gen
ş
i orientarea
ş
colar 
ă
 
ş
i profesional
ă
a elevilor ...................................................97
3.7.1. Diferen
ţ 
e de gen în formarea profesional 
ă
......................................................97 3.7.2. Op
ţ 
iunile profesionale ale elevilor .................................................................104
CONCLUZII
....................................................................................................................................................115
RECOMAND
Ă
RI
............................................................................................................................................121
ANEX
Ă
. DATE STATISTICE RELEVANTE DIN PERSPECTIVA DE GEN
..............................................1291. Date la nivel na
ţ
ional ..................................................................................................1302. Date privind participarea la educa
ţ
ie .........................................................................1313. Date privind personalul didactic .................................................................................141
BIBLIOGRAFIE
.............................................................................................................................................142

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Tula Pop liked this
Ankmaria liked this
deealexx liked this
Nicoleta Vlad liked this
Silvia Cojocaru liked this
Grigoras Adriana liked this
alexaalex liked this
maleku liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->