Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

1.2. Khái niệm
1.4.1. Chuẩn IEEE 802.16 – 2001
1.4.2. Chuẩn IEEE 802.16a
1.4.3. Chuẩn IEEE 802.16 – 2004
1.4.4. Chuẩn IEEE 802.16e
1.5.2. Các băng tần ở Việt nam có khả năng dành cho WiMAX
1.6.1. Công nghệ OFDM
1.6.2. Công nghệ OFDMA
1.6.3. Điều chế thích nghi
1.6.4. Công nghệ sửa lỗi
1.6.5. Điều khiển công suất
1.6.6.1. Phân tập thu và phát
1.6.6.2. Các hệ thống ăng ten thích nghi
1.7.1.1. Mô hình ứng dụng cố định (Fixed WiMAX)
1.7.1.2. Mô hình ứng dụng WiMAX di động
1.7.2. Mô hình hệ thống WiMAX
1.7.3. Các ứng dụng
1.8.2. Tình hình triển khai thử nghiệm WiMAX tại Việt Nam
1.9. Kết luận chương
2.1. Giới thiệu chương
2.2. Mô hình tham chiếu
2.3.1. Lớp con hội tụ MAC
2.3.2.1. Địa chỉ và kết nối
2.3.2.2. Các định dạng MAC PDU
2.3.2.3. Xây dựng và truyền các MAC PDU
2.3.2.4 . Cơ cấu ARQ
2.3.2.5. Truy nhập kênh và QoS
2.3.2.6. Các cơ cấu yêu cầu và cấp phát dải thông
2.3.2.7 . Hỗ trợ PHY
2.3.2.8 . Vào mạng
2.3.3. Lớp con bảo mật
2.4.1. Đặc tả WirelessMAN-SC PHY
2.4.2. Đặc tả PHY WirelessMAN-SCa
2.4.3.1. Đặc điểm
2.4.3.2 . Symbol OFDM
2.4.3.3 . Cấu trúc khung
2.4.4.1 . Đặc điểm
2.4.4.2 . Symbol OFDMA
2.4.4.3 . Cấu trúc khung
2.4.5. Lớp con hội tụ truyền dẫn TC
2.5. Kết luận chương
3.1. Giới thiệu chương
3.2 . Tổng quan về các chuẩn truy nhập vô tuyến băng rộng
3.3. So sánh WiMAX cố định và LMDS, MMDS
3.4. So sánh WiMAX di động với 3G
3.5. So sánh WiMAX di động với WiBro
3.6.2. Giải pháp sản phẩm của SR-Telecom
3.6.3. Giải pháp sản phẩm của Alvarion
3.6.4. Giải pháp sản phẩm của Motorola cho ISP
3.6.5.1. Mô tả
3.6.5.2. Tính năng:
3.6.5.3 Ứng dụng:
3.6.5.4 Thiết kế có liên quan
3.7. Kết luận chương
4.1. Giới thiệu chương
4.2.1. Nhu cầu truy nhập băng rộng tại Việt Nam
4.2.2.1. Truy nhập băng rộng qua hệ thống cáp hữu tuyến
4.2.2.2. Truy nhập băng rộng qua hệ thống vô tuyến
4.2.2.3. Truy nhập băng rộng qua vệ tinh
4.3.1. Mạng dùng riêng
4.3.2. Các mạng phục vụ cộng đồng
4.4. Tình hình triển khai WiMAX thử nghiệm tại Việt Nam
4.5. Kết luận chương
5.1. Giới thiệu chương
5.2.1. Giới thiệu chung
5.2.2. Cấu trúc lập trình của một chương trình mô phỏng dùng OMNeT++
5.3.1. Giới thiệu chung về chương trình
5.3.2. Các giao diện của chương trình
5.3.3. Các trường hợp của chương trình mô phỏng
5.3.4.1. Các giá trị thống kê
5.3.4.2. Các đồ thị vẽ bằng chương trình Plove trong OMNet++
5.4. kết luận chương
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
00 Cong Nghe Wimax 4202

00 Cong Nghe Wimax 4202

Ratings: (0)|Views: 90 |Likes:
Published by jackson120489

More info:

Published by: jackson120489 on Jun 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 40 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 44 to 77 are not shown in this preview.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->