Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Peran Gubernur BI Dalam Sistem Perekonomian Kredit

Peran Gubernur BI Dalam Sistem Perekonomian Kredit

Ratings:
(0)
|Views: 28|Likes:

More info:

Published by: Marsuki, SE., DEA. Ph.D on Jun 22, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2011

 
ZYKIVC ZKBVY, WFCKC, 8:"0:"9004
Pfyhc Nvifycvy IK jhlhb Wkwzfb Pfyfeocobkhc Eyfjkz
Olfd 1 Bhywvek, JFH $Jowfc Mhevlzhw Feocobk Vcdhw+
ZYKIVC ZKBVY
Eoczyo}fywk pfbklkdhc Nvifycvy IK $NIK+ hedkyc{h zfyah~hi, wfzflhd pyfwkjfc bfbklkd jhcEobkwk TK JPY bfcfzhpehc bflhlvk mkz hcj pyopfy zfwz Pyom Jy Ivjkoco#Efpvzvwhc kck jhphz jkehzhehc wvewfw, ehyfch zkjhe hjh yfhewk pfcolhehc {hcn gvevp ifyhyzkjhyk pfbhcnev efpfczkcnhc# Zhbphec{h dhl kck jkbvcnekcehc ehyfch pyfwkjfc jhlhbbfcnvwvlehc ghloc Nvifycvy IK wvjhd wfwvhk jfcnhc VV efihcewfczyhlhc, {heck ifyzkcjhewfihnhk efphlh Cfnhyh, ivehc wfihnhk efphlh pfbfykczhdhc wfihi bflkihzehc ififyhphpfbhcnev efpfczkcnhc#Zfczv whah wflh{hec{h jfbkekhc, ehyfch ihce wfczyhl hjhlhd lfbihnh cfnhyh kcjfpfcjfcwhcnhz wzyhzfnkw {hcn jklkcjvcnk VV, ivehc wfihnhk lfbihnh polkzke pfbfykczhd#Whhz mkz hcj pyopfy zfwz, ghloc NIK ihyv zflhd bfcnhnfcjhehc ififyhph pyonyhb wzyhzfnkwe{hcn hehc jkzfbpvd wfhcjhkc{h zfypklkd#Jk hczhyh pyonyhb wzyhzfnkw kzv hehc bfbpowkwkehc pfyhc IK jhlhb pfbihcnvchc feocobkjfcnhc ifyeooyjkchwk jfcnhc pfbfykczhd, vzhbhc{h jhlhb bfcnhzhwk kcmlhwk {hcn wfbhekceobplfew, hehc bfbifchdk pfyhcnehz dvevb whhz pfyfeocobkhc bfcnhlhbk eykwkw efvhcnhc,hehc bfbifchdk bhwhhlhd pfcnhbiklhc efpvzvwhc hcnnhyhc IK wfdkcnnh chczkc{h zkjhejkpfybhwhlhdehc lhnk, hehc bfbifchdk efyah whbh ikjhcn efvhcnhc kczfychwkochl vczvebfcnhzhwk eykwkw efvhcnhc, jhc ififyhph hnfcjh lhkcc{h jhlhb ehkzhc jfcnhc pfyihcehcw{hykhd jhc pfyeyfjkzhc wfezoy VBEB#
Hnfcjh Pfczkcn
 Zhpk hjh hnfcjh {hcn iflvb zfyvcnehp phjhdhl whcnhz pfczkcn vczve jkifchdk {hkzv hnfcjhhph {hcn hehc jkpfywkhpehc vczve bfcndhjhpk bflvhwc{h eykwkw feocobk jk Hbfykeh Wfykehzjhc Fyoph whhz kck#Eykwkw feocobk kzv wvjhd zfyhwh bflhcjh pfyfeocobkhc jvckh, zfybhwve Kcjocfwkh, ifyvph)eykwkw eyfjkz) hekihz hbiyvec{h phwhy )wvipykbf boyzhnfnfw) jk Hbfykeh Wfykehz#Wfdkcnnh jkyfeobfcjhwkehc olfd phyh hdlk jhc pflhev phwhy efvhcnhc jvckh, zfybhwveNvifycvy Ihce Wfczyhl HW, Zdf Mfj, I Ifychcef jhc N Woyow, wvph{h wfzkhp pfbkbpkc cfnhyhzfyvzhbh pfbkbpkc ihce wfczyhl jk jvckh bfbpfyefzhz pfcnh~hwhc zfydhjhp hezk}kzhw eyfjkzpfyihcehcc{h#Jhlhb ehkzhc kzv, ifyhyzk nvifycvy IK {hcn ihyv jkdhyhpehc bfbpvc{hk ehphiklkzhw hzhveobpfzfcwk bfcnfchk ifyihnhk hwpfe pfyeyfjkzhc, ihke jhlhb ehkzhcc{h jfcnhc hwpfe bkeyopfyihcehc, jhc hwpfe pfyihcehc jhlhb pfyfeocobkhc bheyo, zfyvzhbh jhlhb efyhcnehpfc{vwvwchc efikahehc bocfzfy#
8

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->