Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
04 Lubul Lub

04 Lubul Lub

Ratings: (0)|Views: 28|Likes:
Published by Seyyah Seyyahin

More info:

Published by: Seyyah Seyyahin on Jun 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2011

pdf

text

original

 
1
 
G Ö N Ü L D E N E S 
İ  
N T 
İ  
L E R (IV) 
İ  
SALE- 
İ  
 “L Ü B B Ü L L Ü’B V E S I R R Ü S S I RRI” 
ÖN ÖZÜ” VE SIRRI SIRRI” 
OSMANLICA ASLINDAN ÇEV
İ
RENNECDET ARDIÇNECDET ARDIÇ SER 
İ
S
İ
 IV
 
2
 
 İ 
Ç 
 İ 
N D E K 
 İ 
L E R
 
ÖN SÖZ.........................................................................TAKD
İ
M.........................................................................B
İ
İ
 NC
İ
TUR................................................................
İ
İ
 NC
İ
TUR..................................................................ÜÇÜNCÜ TUR..............................................................DÖRDÜNCÜ TUR.........................................................BE
Şİ
 NC
İ
TUR...............................................................ALTINCI TUR...............................................................YED
İ
 NC
İ
TUR..............................................................H
İ
KAYEÎ F
İ
L................................................................HAZARAT-I HAMSE .....................................................GAYBÎ MUTLAK...........................................................ALEM
İ
CEBERUT.........................................................ALEM
İ
MELEKÜT
 
.................................................. ….
Ş
UHÜDÜ MUTLAK.......................................................ÎNSAN-I KAM
İ
L............................................................B
İ
İ
 NC
İ
SEFER...........................................................
İ
İ
 NC
İ
SEFER..............................................................ÜÇÜNCÜ SEFER .........................................................TEKV
İ
 N MAKALES
İ
......................................................
 
3
 Ö N S Ö Z 
MUHTEREM okuyucum Bu kitap Muhyiddin-i A’rabî Hazretlerinin
“Fütuhat-
ı
 Mekkîyye”
isimli kitab
ı
ndan al
ı
nan baz
ı
bölümlerinin,
İ
smail Hakk 
ı
Bursevi Hazretleritaraf 
ı
ndan aç
ı
klamalanndan meydana gelmi
ş
tir.Biz de Osmanl
ı
ca asl
ı
ndan bu gün okunacak hale getirmek istedik ki, çok de
ğ
erli buküçük eser merakl
ı
lar 
ı
n
ı
n elinde, kendilerine yol gösteren bir k 
ı
lavuz olsun.Esasen daha evvelce de bir çok çevirileri yap
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.Sevgili okuyucum, bu kitab
ı
n yaz
ı
ı
ş
ı
nda, dizili
ş
inde, bas
ı
l
ı
ş
ı
nda, bast
ı
ı
l
ı
ş
ı
nda, eme
ğ
ive hizmeti geçenleri sayg
ı
ile yadet, geçmi
ş
lerine hay
ı
r dua et, ALLAH (c.c.) gönlünde feyzkap
ı
lan açs
ı
n.Yarabbi bu kitaptan meydana gelecek manevî has
ı
lat
ı
evvela acizane, EfendimizMuhammed Mustafa S.A.V. Efendimizin ruhuna, sonra merhum Adalet Teyzemizin ruhuna ve bütün u
şş
aki canlar 
ı
n ruhlanna hediye eyledim,
Necdet ARDIÇ U
ŞŞ
AKÎTEK 
İ
RDA
Ğ
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->