Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EU skripta

EU skripta

Ratings:
(0)
|Views: 1,895|Likes:
Published by boba_001
institucijski sustav europske unije
institucijski sustav europske unije

More info:

Published by: boba_001 on Jun 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2013

pdf

text

original

 
1. Objasnite pojmove globalizam i regionalizam!
Globalizam predstavlja sve veća međunarodna ovisnost, internacionalizacija proizvodnje i prometa teliberalizacija trgovine roba i usluga.Regionalizam je težnja za regionalnim grupiranjem radi stvaranja povoljnijih uvjeta za razvoj regije, jačanja pregovaračkih pozicija i konkurentnosti grupa zemalja na svjetskom trže.
2. Objasnite pojam regionalno grupiranje!
Regionalno grupiranje predstavlja procese međusobnih prilagodbi i razvoja komplementarnih privreda naregionalnoj razini, a regionalne integracije se očituju u obliku raznih multilateralnih ugovora, slobodnihzona trgovine, carinskih unija i dr.
3. Objasnite pojam "politička teorija integracije" te navedite njegove osnovne pravce.
Političke integracije proučavaju ulogu države i nadnacionalnih institucija u razvoju i funkcioniranjuintegracija.Pravci: federalizam, funkcionalizam, neofunkcionalizam, pluralizam.
4. Objasnite pojam federalizam!
Federalizam je stvaranje nadnacionalne zajednice koja je po svojim funkcijama komplementarna državi( bazira se na formalnim zajedničkim nadnacionalnim institucijama ).Uspješne: SAD, Kanada, Švicarska.Neuspješne: SSSR, Jugoslavija
5. Objasnite pojam pluralizam!
Pluralisti smatraju da cilj integracije nije izgradnja nadnacionalnih političkih institucija, već integracijudefiniraju kao zajednicu država koje nisu ograničile vlastiti suverenitet, ali su postigle visoku razinupolitičke, ekonomske i socijalne suradnje sa zajedničkim pravilima.
6. Objasnite pojam funkcionalizam!
Funkcionalizam polazi od pretpostavke da se međunarodna integracija treba zasnivati na funkcionalnimvezama kroz aktivnosti kao što su trgovina, transport, zdravstvo, znanost i sl., što će osigurati povezivanjebez osnivanja političkog nadnacionalnog autoriteta.
7. Objasnite pojam neofunkciolizam!
Neofunkcionalizam na ideju funkcionalizma nadogruje potrebu uspostavljanja nekog oblikanadnacionalnog sustava koji se temelji na zajedničkim interesima.Funkc. i neofunk. smatraju da bi u procesima integracije ekonomski i socijalni interesi trebali prevladatipolitičke.
8. Objasnite pojam liberalizam!
Liberalisti smatraju da je osnovni uvjet uspješne integracije monetarna stabilnost i konvertibilnostnacionalnih valuta. Zagovaraju integraciju primjenom mehanizma tržišnog gospodarstva koje trba osiguratslobodan protok roba, usluga, kapitala i radne snage.
9. Objasnite pojam institucionalizam!
Institucionalisti smatraju da djelovanje tržišnih zakonitosti nije dovoljan uvjet za punu integraciju, već dase integracijski proces može ostvariti jedino pod kontrolom ekonomskih politika zemalja članica, kao i
 
globalnim planiranjem te da je potrebna unutarnja organizacija integracije putem organa i institucija snadnacionalnim ovlaštenjima.
10. Navedite očeve-osnivače EU-a!
Osnivači: Konrada Adenauera, Alcidea De Gasperi, Jean Monnet, Robert Shuman, Paul-Henri Spaak
11. Objasnite pojam Trumanova doktrina!
Trumanova doktrina je američki vanjskopolitički plan o zaustavljanju totalitarnog pokreta ( komunizma ) ueuropi, promijenjen je odnos prema SSSR-u, pomaže se Grčkoj i Turskoj vojno i ekonomski kako nebipale u sovjetsku sferu.
12. Objasnite pojam Marshallov plan!
To je plan SAD-a o obnovi poslijeratne europe ( program europske obnove ) i suzbijanju komunizmanakon ww2. Plan je djelovao 4 godine, počevši od 1947., a u tom periodu je cca 13 milijardi dolaraekonomske i tehničke pomoći plasiranu u europu ( članicama OECD-a ). Ekonomije svih članica osimNjemačke su prerasle prijeratnu.
13. Objasnite pojam Bruxellski pakt!
To je pakt potpisan između V.Britanije, Francuske i zemljama Benelux-a s ciljem međusobne suradnje izajedničke obrane, kasnije preimenovan u Zapadnoeuropsku uniju. U to vrijeme komunizam se širieuropom ( 1948. ).
14. Objasnite pojam OEEC!
To je organizacija za europsku ekonomsku suradnju, predstavlja provođenje Marshallovog plana, nanjezinim temeljima je osnovana OECD.
15. Objasnite pojam OECD te navedite njegove osnovne ciljeve!
Nastaje kao nasljednica OEEC-a, a predstavlja međunarodnu ekonomsku organizaciju s ciljevima:- unapređivanje privrede članica- povećanje životnog standarda u članicama- doprinositi razvoju globalne privrede- ekonomski napredak u članicama, ali i van njih- širenje međunarodne trgovine- povećanje svjetske trgovine
16. Objasnite pojam NATO!
Sjevernoatlanski savez, međunarodna organizacija vojno-političke prirode nastala 1949. između državatadašnjeg zapadnog bloka.Ključna odredba: napad na jednu članicu smatra se napadom na sve članice.Sjedište: Bruxelles, BelgijaNove zadaće NATO-a: borba protiv terorizma, oružja za masovno uništenje, globalna stabilnost.
 
17. Navedite temeljne zaključke kongresa u Haagu!
Zaključci: stvaranje političke i gospodarske unije europe, harmonizacija europskog suvereniteta,demokracija, stvaranje europske skupštine, stvaranje suda pravde.
18. Objasnite pojam Vijeće Europe te navedite njegove osnovne ciljeve!
Prva supernacionalna institucija 47 država šire europske regije sa sjedištem u Strasbourg-u, osnovano5.5.1949.Ciljevi: zaštita demokracije i vladavine prava, zaštita ljudskih prava i sloboda, zaštita demokracije,povećanje životnog standarda.
19. Objasnite pojam Europski sud za ljudska prava!
To je sudska institucija Vijeća Europe, osnovana 1959., za zaštitu prava i sloboda.Nadležnost suda - povreda ljudskih prava, osobnih prava, posebnih prava pojedinaca država članicaVijeća Europe.
20. Navedite polazne supernacionalne organizacije!
Europska zajednica za ugljen i čelik ( CECA ), Europska obrambena zajednica ( CED/DEC ) I Europskapolitička zajednica ( EPC ).
21. Objasnite pojam CECA te navedite njezine temeljne ciljeve!
To je Europska zajednica za ugljen i čelik osnovana 1951., sa zadaćom da državama članicama stvoritržište ugljena i čelika.Temeljni ciljevi su: unapređenje razmjene između članica, opskrbljenost zajedničkog tržišta, dostupniizvori proizvodnje, modernizacija infrastrukture, unapređenja života i uvjeta rada zaposlenika sektoraugljena i čelika, racionalno korištenje resursa i određivanje minimalnih cijena.
22. Kojim je ugovorom i kada osnovana CECA?
Osnovana je 18.travnja 1951. Pariškim ugovorom.
23. Objasnite pojam CED ( EDC )!
To je europska obrambena zajednica koja je trebala integrirati obrambene napore tadašnji članica CECA-e u smislu stalne vojne strukture, zajedničkog tržišta naoružanja, proračuna i administracije. 1954. jeodbijena ratifikacija CED-a.
24. Objasnite pojam EPC!
EPC je bila inicijativa da se stvori europska politička zajednica koja bi članicama omogućila da se diopolitičkih odluka odnosi zajednički što je trebalo utvrditi strukturu "male Europe". 1954. je odbačena i tamogućnost.
25. Kojim je ugovorom i kada osnovana CED?
24.10.1950. je Pariškim ugovorom osnovana CED, no francuski parlament 1954. odbija sporazum.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
samirmujcinovic liked this
Amela Brasnjic-Berbic liked this
Toth Agnes liked this
Azra Nozinovic liked this
Aleksandar Rakic liked this
Igor Ivetić liked this
Sladjana Lazic liked this
Mujo Trtak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->