Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kajian Tindakan 2010 Close & Open Method

Kajian Tindakan 2010 Close & Open Method

Ratings:
(0)
|Views: 786|Likes:
Published by nazzi_mnz

More info:

Published by: nazzi_mnz on Jun 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2013

pdf

text

original

 
Nama dan Alamat SekolahSEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KOTA KLIAS,89808 BEAUFORT,SABAH.Tajuk Kajian”CLOSE & OPEN METHOD”: MENINGKATKAN PENGUASAAN MURIDTINGKATAN4 VOLTA DALAM MENENTUKAN SUDUT DIANTARA GARIS DENGAN SATAHDAN SATAH DENGAN SATAH.Nama PengkajiMOHD NAZAN BIN KAMARUL ZAMAN
 
Abstrak 
Kajian ini dijalankan kepada 16 orang murid Tingkatan 4 Volta (4V) di SekolahMenengah Kebangsaan Kota Klias, Sabah. Sekolah ini mempunyai dua kelas Tingkatan 4 iaitu satu kelas Sains dan satu kelas Sastera. Tingkatan 4V adalahkelas Sains. Objektif kajian, pertamanya untuk menentukan tahap pencapaianmurid dalam mengenalpasti dan menamakan sudut diantara garis dengan satahdan satah dengan satah. Keduanya, mengenalpasti bentuk kesilapan murid danakhir sekali mengenalpasti kesilapan dan mengetahui bagaimana cara merekamendapatkan jawapan.
1.0 LATAR BELAKANG KAJIAN
Daripada rekod keputusan peperiksaan semester dan ujian bulanan kelastingkatan 5 Dalton dan 5 Volta tahun lepas, didapati bahawa tahap penguasaanmurid untuk bab “Lines and Planes in 3 Dimension” masih lagi ditahap yang lemah.Semasa
 
memeriksa kertas ujian excel 1, saya dapati bahawa pelajar masih lemahdalam konsep menentukan atau menamakan sudut diantara garis dengan satahdan satah dengan satah. Pelbagai jawapan yang diberikan oleh murid dalammenamakan sudut.
 
Masalah yang sama berlaku kepada pelajar tingkatan 4Volta 2010.
Saya merasakan bahawa penerangan bersama contoh, aktiviti dan penekananbeserta penyertaan pelajar dan latihan yang diberikan di dalam kelas sudah cukupuntuk pelajar menguasai konsep ini. Sangkaan ini meleset apabila mendapati ratarata pelajar saya masih belum dapat menguasainya.Ini terbukti daripada keputusanpeperiksaan excel yang baru saja berlalu. Mereka tidak dapat menjawab solan yangberkaitan dengan tajuk ini. Bagi kebanyakan pelajar, matematik dianggap sebagaisatu mata pelajaran yang sukar dan mengelirukan (Noor Azlan, 2005). Perkara yangsama juga berlaku kepada murid tinggkatan 4V tahun ini, Ini membuatkan sayateruja untuk mengkaji permasalahan ini . Tajuk ini menjadi tajuk kajian tindakanyang bakal saya jalankan.
2.0 PERNYATAAN MASALAH
Daripada tinjauan awal, jelas bahawa hampir keseluruhan murid 4V kurangmenguasai dalam mengenalpasti sudut untuk “Lines and Planes in 3 Dimension”.Situasi ini menyebabkan murid sukar untuk menjawab soalan kertas satu danmengira sudut bagi kertas dua untuk soalan SPM.
 
3.0 KEPENTINGAN KAJIAN
Kajian ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah penguasaanmengenalpasti sudut dalam kalangan murid Tingkatan 4V. Oleh itu melaluipenguasaan ini adalah diharapkan murid dapat meningkatkan penguasaan yanglebih baik dalam pembelajaran matematik Tingkatan 5. Ia juga diharapkan dapatmembantu guru matematik dalam pengajaran pembelajaran bagi tajuk-tajuk yangseterusnya dengan lebih berkesan. Kajian ini diharapkan dapat membantu sekolah-sekolah yang menghadapi masalah yang sama.
4.0 OBJEKTIF KAJIAN
Kajian ini dijalankan untuk mencapai obejktif berikut:
i.Untuk mengenalpasti mengapa 16 orang murid tingkatan 4V tidak dapatmenguasai kemahiran mengenalpasti sudut diantara garis dengan satah dansatah dengan satah.ii.Untuk memastikan 16 orang murid tingkatan 4V dapat menguasaikemahiran mengenalpasti sudut diantara garis dengan satah dan satahdengan satah.iii.Untuk menilai sejauh manakah program intervensi dapat membantu 16orang murid tingkatan 4V menguasai kemahiran mengenalpasti sudutdiantara garis dengan satah dan satah dengan satah.
5.0 METODOLOGI KAJIAN5.1 Rekabentuk kajian5.1.1 Langkah 1 : Kenalpasti isu
Isu yang dikenalpasti kajian tindakan oleh penyelidik ialah isu ramai muridtingkatan 4 yang belum menguasai kemahiran mencari sudut di antara garisdengan satah dan satah dengan satah
5.1.2 Langkah 2 : Perancangan Tindakan
Merancang strategi bagi mengatasi masalah ini.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mooi Weng Kar liked this
maszmin liked this
Ervina_Kura_ku_6036 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->