Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nova ProVincia Corvina, nr. 57-59

Nova ProVincia Corvina, nr. 57-59

Ratings:
(0)
|Views: 348|Likes:
Published by science2010

More info:

Published by: science2010 on Jun 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2013

pdf

text

original

 
Anul X
 V
- nr.
57, 58
ş
i 59 (trim. II, III
ş
i IV
20
11
)
NOuAPROVINCIACORVINA
x Ú Ê
Revistă de
ariergard
ă
cultural
ăsub egida
moral
ă
a
Uniunii Scriitorilor din România
R
evist
a
este
edit
ată de Asociaţiacultural-umanitară şi ştiinţifică „Provincia Corvina“din Hunedoara şi apare cu sprijinulConsiliului judeţean Hunedoara
 1 5  a n i !
 
NOUA PROVINCIA CORVINA
anul XV - nr. 57, 58
şi 59
(trim.II, III
şi IV
2011)
Pentru publicitate, donatii sau contributii As.C.U.S. ‘Provincia Corvina‘ Hunedoaraare deschis, la BCR Filiala Hunedoara, contul in lei cod IBAN RO 45 RNCB 0162.0201.0137.0001
redac
ţ 
ia :
eugen evu - director 
fondator 
ion urda - redactor coordonator 
şi
procesare electronic
ă
mugura
ş
maria petrescu
- redactor coordonare literară
radu ro
ş
ian - redactor coordonare grafic
ăflorentin smarandache - redactor varianta online
constantin stancu - redactor elena daniela sgondea - trad. italian
ă
mariana zavati gardner - trad. englez
ă
magdalena c. schlesak - trad. german
ă
elisabeta bog
ăţ 
an - trad. francez
ă
redactori colaboratori externi :
angelo manitta - italiamaria teresa liuzzo - italia
adresa redac
ţ 
iei :
H
unedoara, str. Avram Iancu nr.14/7code street : 331014, ROMANIAe_mail contact : evueugen@yahoo.comion_urda@yahoo.comtelefon : +40 354 402836mobil : +40 746 146690
 +40 751 517100
 Apărută sub îngrijirea As.C.U.S. „Provincia Corvina“ Hunedoaraîn colaborare cuEditura „Realitatea Românească“ - Vulcan
ISSN: 1841 - 4478
 Apare
şi sub egida Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Timişoara. Redacţia nu îşi asumă ideileşi opiniile exprimate, responsabilitatea aparţinând exclusiv semnatarilor. Pamfletul se tratează ca atare.
Tiparul
SC PROD COM s.r.l. TG.JIUNum
ăr multiplu dedicat aniversării a 15 ani de apariţie neîntreruptă, realizat în colaborarecu Biblioteca judeţeană „Ovid Densuşianu“ Deva, cu sprijinul financiar al Consiliului judeţean Hunedoara
Pre
şedintele CJ Hunedoara, prof. Mircea Ioan MOLOŢ,secondat de managerul Bibliotecii judeţene „Ovid Densuşianu“,Sebastian BARA, sprijină constant cultura scrisă...
S
criitorii şi artiştii hunedoreni sunt mai uniţi în ideea Corvina:cea a conurbaţiei Corvina. Este marea şansă de relansareeconomică şi culturală a unei zone istorice fără egal în toate...
 Viitorul este al conurba
ţiei Corvina...
Personalit
ăţi care sprijină cultura...
 
asocia
ţ
ia cultural - umanitar 
ă
 
ş
i
ş
tiin
ţ
ific
ă
 
"provincia corvina" 
anul XVnr. 57 - 59
 
noua proVincia corvina
pag. 1
U
Pseudo editorial
Lec
ţ
ia Baudelaire sau omul sfâ
ş
iat
Moto: E adev
ă 
rat c
ă 
poezia
 ş
i-o închin
ă 
durerii,v
ă 
 zând în ea semnul distinctiv al demnit 
ăţ 
ii umane.
*
Marele clasic al poeziei universale moderne, întemeietorul ei, (mijloacele sec. XIX-XX), este considerat unanim Charles Baudelaire, piatra de hotar a liricii moderne. Închip de pseudo editorial, red
ă
m câteva secven
ţ
e privitoare la Oximoronism, figura destil antinomic
ă
, sau dac
ă
vre
ţ
i cheia dualismului de care scrie Mircea Florian în„Recesivitatea ca structur 
ă
a lumii”. „Pentru a p
ă
trunde sufletul unui poet, trebuie s
ă
 c
ă
ut
ă
m în opera sa cuvinte care apar cel mai frecvent. Cuvântul va traduce obsesia” (
Charles Baudelaire).
 Cuvinte cheie în
„Les Fleurs du Mal”: o
 bscuritate, abis, spaim
ă
, de
ş
ert, pustiu, frig, temni
ţă
, negru, putred…Pe de alt
ă
parte: elan, azur, cer, ideal, lumin
ă
, puritate… Antiteza: aproape fiecare poem e str 
ă
 b
ă
tut deantiteza lor înfrigurat
ă
. Adeseori ea se comprim
ă
într-un spa
ţ
iu infim, devenind disonan
ţă
lexical
ă
: negru
ş
iluminos, lumin
ă
murdar 
ă
, descompus
ş
i fermec
ă
tor, îmbietoare groaz
ă
… Aceast
ă
îmbinare de lucruri în modnormal incompatibile, se nume
ş
te oximoron (tradus literalmente
„mu
 ş
c
ă 
tura nebunului”,
ca figur 
ă
de stil,n.n.).…Dincolo de aceste grup
ă
ri lexicale se afl
ă
reminiscen
ţ
e de concep
ţ
ii cre
ş
tine. Baudelaire nu poate ficonceput f 
ă
ă
cre
ş
tinism. Dar el nu mai e cre
ş
tin.
(Hugo Friedrich
,
„Structura liricii moderne
-
 Die Struktur der modernen lyrik 
”- 1956, Reinbek bei Hamburg) … Satanismul lui Baudelaire e supralicitarea r 
ă
ului primar, animal (
ş
i ca atare a banalului), prin r 
ă
ul concept de inteligen
ţă
, cu scopul de a ob
ţ
ine, prin aceast
ă
 însumare a r 
ă
ului, saltul în idealitate. De aici atrocit
ăţ
ile
ş
i perversiunile din Les Fleurs du Mal. Din cauza
„setei de infinit”,
ele degradeaz
ă
natura, râsul, dragostea în diabolic, pentru a g
ă
si aici locul de evadare spre
„nou”.
Ibid.
*
Dup
ă
un alt cuvânt-cheie omul e
„hiperbolic”,
mereu încordat spre înalt, într-o febr 
ă
spiritual
ă
. Dar e unom sfâ
ş
iat în esen
ţ
a sa, un homo duplex, care trebuie s
ă
satisfac
ă
polul satanic pentru a-l sim
ţ
i pe cel ceresc.În aceast
ă
schem
ă
revin forme timpurii, maniheene
ş
i gnostice ale cre
ş
tinismului, ajunse la Baudelaire prinilumina
ţ
ii secolului al XVIII-lea
ş
i prin Jospeh de Maistre. …
”Intelectul modern recurge la modalit 
ăţ 
i vechide gândire, modalit 
ăţ 
i care îi confirm
ă 
sfâ
 ş
ierea”.
(H. Friedrich, ibid.).
„E adev
ă 
rat c
ă 
poezia
 ş
i-o închin
ă 
durerii, v
ă 
 zând în ea semnul distinctiv al demnit 
ăţ 
ii umane. Dar ceeace a r 
ă 
mas din acesta este un cre
 ş
tinism în ruin
ă 
”(ibid.).
Cre
ş
tinismul
nu se ruineaz
ă 
niciodat 
ă 
 , el se„restaureaz
ă 
”.
Einstein
ş
tia
ş
i scria c
ă
prostia va distruge specia. (n.n.)
Via
ţ
a scribilor e un policer? sau un Rebusache…
Scriitorul
român(esc
) de roman poli
ţ
ist, pe care la noi, dinainte de 1989, îl putem numi
mili
 ţ 
ist, cu
 ş
abloanele stereotipe ale epocii semi-cazone comuniste,
face parte dintre cei speciali, oameni speciali,con
ş
tiin
ţ
e speciale: ei defuleaz
ă
printre
ş
aradele, parabolele
ş
i
unui sim
 ţ 
al justi
 ţ 
iei cumva misticoid 
, mecanic,CAZON/ ACTIVISTIC, în înscen
ă
rile lor epice, îns
ă
nu po
ţ
i s
ă
nu descoperi, în personajele lor „negre”contra celor „albe” (b
ă
ie
ţ
i buni, b
ă
ie
ţ
i
ă
i) tensiuni ce amintesc fie de Freud, fie de Jung… Eugen Ionescudefinea societatea româneasc
ă
din comunism una isterizat
ă
, filosofii sintezi
ş
ti clamau „con
ş
tiin
ţ
a de mas
ă
” a„omului nou, cu o înalt
ă
ş
i etcetera”. Adic
ă
mancurtizat
ă
, cum pare-se agonizeaz
ă
, dar nu de tot! Romanulmili
ţ
ist era tentant în epoca Tovar 
ăş
ilor, deoarece se consuma genul, era un soi de supap
ă
„ kukta” asemenea bancurilor politice, sau
almanahelor,
se câ
ş
tiga bini
ş
or, editurile î
ş
i f 
ă
ceau „planul”
ş
i tirajul RENTABIL cuadev
ă
rat era de minimum 1o.ooo de exemplare. Astfel de tiraje i-a f 
ă
cut pe unii scriitori cu vile, ma
ş
ini
ş
ietecetera, iar regimul îi agrea eventual serviciile cadre ale poli
ţ
iei, securit
ăţ
ii sau cei
ş
tilor armatei, recte„paza militarizat
ă
”, le oferea unele avantaje: un loc de munc
ă
, eventual la „organele de cultur 
ă
”, unapartament etc.Cel pu
ţ
in zece dintre scriitorii hunedoreni au scris astfel de romane, de la Martinovici
ş
i Chirica, la Ha
ş
a
ş
i Bârg
ă
u. Al
ţ
ii au ratat tentativa, în simpl
ă
maculatur 
ă
.Spionaj, contraspionaj, du
ş
manii poporului, vigilent, al Tovar 
ăş
ilor, eroismul revolu
ţ
ionar, triumfulcauzei contare efectului (sic!); Se fac scotociri, restaur 
ă
ri, comsetiz
ă
ri, dic
ţ
ionare, ceva de tot hazul, ca s
ă
nu

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
daniluz8888706 liked this
sorinrrr liked this
sorinrrr liked this
sorinrrr liked this
gavril4ever liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->