Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
62Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Faktor Kecemerlangan Pelajar

Faktor Kecemerlangan Pelajar

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 8,832|Likes:
Published by khirulamzari

More info:

Categories:Types, Research
Published by: khirulamzari on Jun 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2015

pdf

text

original

 
Mini Research
 
2008
 
1
PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR DIDORONG OLEH FAKTOR-FAKTOPERILAKU DAN LATARBELAKANG PELAJAR (DKM2S1).
OlehMohd Khairulamzari Bin HamjahJabatan Kejuruteraan MekanikalPolteknik Kuching Sarawak.
 Abstrak 
Kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk mengenalpasti apakah faktor-faktor yang menentukan kecemerlangan pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal (DKM2S1) Politeknik Kuching Sarawak dalam keputusan peperiksaan Sem 1 Sesi Januari 2006/2007. Sampel kajian terdiri dari 30 orang pelajar yang mengambil kursus DKM Semester 2 Sesi Julai 2007/2008. Ujian Kesignifikanan Pekali Korelasi Pearson digunakan dalam menentukan faktor-faktor yang mempunyai perkaitan dengan keputusan peperiksaan (CGPA). Hasil analisis menunjukkan bahawa daripada tiga faktor yang dikaji didapati tidak mempunyai hubungan signifikan dengan pencapaian pelajar. Faktor-faktor tersebut ialah keluarga (nilai  p=0.809), sikap dan perilaku (nilai p=0.634), jantina (nilai p=0.645). Faktor-faktor lain yang dikaji ialah keputusan pencapaian SPM/SPMV dan bangsa didapati tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian pelajar dalam keputusan peperiksaan (CGPA) Sem 1 Sesi Januari 2006/2007.
Pengenalan/Pendahuluan
Pendidikan di Malaysia telah banyak berubah dan kini ianya bertambah mantap terutamadalam awal abad ke-21 ini. Perubahan ini selaras dengan perkembangan ekonomi negarayang sedang meningkat dari semasa ke semasa. Pendidikan dan masyarakat tidak bolehdipisahkan, sama ada di negara maju, negara membangun mahupun negara mundur.Berdasarkan perkara tersebut maka kerajaan terus membiayai institusi pendidikan dengankepercayaan bahawa pendidikan itu ialah alat untuk membawa kemajuan yang sejajardengan kehendak dan aspirasi sesuatu masyarakat mengikut perkembangan semasa.Sebagai sebuah negara ketiga yang sedang maju, Malaysia perlu menempuhi pelbagai jenispembangunan termasuk bidang pendidikan. Walau bagaimanapun mutu pendidikan negara
 
Mini Research
 
2008
 
2
perlu ditentukan oleh nilai dan kehendak masyarakat itu sendiri. Bagi masyarakat Malaysia,kriteria bagi mutu pendidikan ialah pendidikan yang seimbang dari segi jasmani, emosi,rohani dan intelek (JERI) iaitu mampu menghasilkan masyarakat yang percaya kepadaTuhan, bersatu padu, berktrampilan, memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu,bertanggungjawab, bermotivasi dan berkemampuan mencapai kesejahteraan diri sertamenyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara seperti yangtermaktub dalam Falsafah Pendidikan Negara (1987). Konsep ini merupakan lanjutan dariDasar Pelajaran Kebangsaan.Pihak kerajaan melahirkan hasrat bagaimana individu yang diperlukan dan mesti dihasilkan.Sekolah pula menyediakan prasarana dan peluang untuk merealisasikan hasrat tersebutmelalui proses pendidikan. Masyarakat pula menyediakan suatu suasana yang kondusif untuk individu pelajar berkembang. Manakala ibu bapa mempunyai aspirasi tersendiriterhadap perkembangan anak-anak mereka dari segi akademik, sosial dan emosi termasuk aspek konsep kendiri dan motivasi pencapaian. Justeru itu dalam proses pendidikan,keempat-empat komponen di atas perlu bekerjasama dan saling bantu membantu untuk melahirkan individu yang seimbang sesuai dengan Falsafah Pendidikan Negara yangdinyatakan.Sebenarnya terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajarseperti latar belakang seseorang pelajar serta tahap potensi dan intelek individu. Selain itu,faktor konsep kendiri dan motivasi pencapaian juga merupakan faktor penting yangmempengaruhi pencapaian akademik seseorang pelajar. Menurut Crow & Crow (1983),darjah pencapaian seseorang pelajar dalam proses pengajarannya banyak bergantungkepada sikap, minat dan motivasi yang berterusan. Justeru itu, kekuatan kedua-dua konsepkendiri sama ada akademik dan bukan akademik serta motivasi pencapaian perludikenalpasti supaya sesuatu boleh dilakukan bagi mengembangkan mana-mana yang baik terhadap pelajar khasnya dan sekolah amnya.Banyak kajian telah dijalankan berhubung dengan faktor-faktor yang mempengaruhipembelajaran dan pencapaian pelajar-pelajar di sekolah. Di antara kajian-kajian itu ialahhubungan antara konsep kendiri, motivasi pencapaian dan pencapaian. Ini menyebabkan isutersebut menjadi semakin penting dalam bidang pendidikan. Misalnya kajian-kajian olehByrne & Worth Gavin (1996) dan Skaalvik (1990) telah mendapati pencapaian akademik dan konsep kendiri mempunyai perkaitan yang bermakna.
 
Mini Research
 
2008
 
3
Kecemerlangan pelajar sering dikaitkan dengan pelbagai faktor yang dikatakanmempengaruhinya. Antaranya termasuklah faktor keluarga, rakan, guru, sekolah dan palingpenting adalah sikap pelajar itu sendiri (Centra & Potter, 1980). Selain itu, satu kajian yangdijalankan oleh Mohd Nasir Khalid (1997) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhipencapaian pelajar di sekolah-sekolah di Malaysia mendapati bahawa faktor-faktor sepertikeyakinan pelajar, status sosioekonomi keluarga, jantina, kedudukan sekolah, persekitaransekolah, dan pencapaian matematik terdahulu adalah antara penganggar yang signifikanbagi pencapaian matematik bagi sekolah-sekolah di Malaysia. Beberapa kajian lain yangtelah dijalankan juga menunjukkan bahawa terdapat banyak faktor yang mempengaruhipencapaian pelajar.Rajah 1 berikut merupakan satu model proses pendidikan yang dibina oleh Bryant (1974,dalam Alias Baba, 1989). Ianya menunjukkan secara keseluruhan faktor-faktor yangmempengaruhi pencapaian pelajar.Menurut Alias Baba (1989), model ini menerangkan bahawa terdapat tiga jenis kumpulanyang memberi kesan kepada hasil pembelajaran. Kumpulan pertama dikategorikan sebagai
Faktor Latar BelakangSikapMotivasi AspirasiHarapanPengaruh Pendidikan
 
Kebolehan (Ability) danSifat PeribadiPengaruh LainKeputusan & HasilanRajah 1:Model Proses Pendidikan

Activity (62)

You've already reviewed this. Edit your review.
izzuddin1017 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
miepuo liked this
Has_Nieza_2157 liked this
Kamariah Salim liked this
Julaiha Amir liked this
Lenn Leen liked this
Muhammad Tarmizi liked this
Kayz Awang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->