Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Spotlight EP News June 24, 2011 No. 384

Spotlight EP News June 24, 2011 No. 384

Ratings:
(0)
|Views: 69|Likes:
Published by Spotlight EP News
Spotlight EP News weekly edition newspaper serving the El Paso, TX and surrounding areas. Articles Include; Calendar of events , automotive , lifestyles , kids and pet sections. As always Spotlight EP News is FREE!
Spotlight EP News weekly edition newspaper serving the El Paso, TX and surrounding areas. Articles Include; Calendar of events , automotive , lifestyles , kids and pet sections. As always Spotlight EP News is FREE!

More info:

Published by: Spotlight EP News on Jun 24, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2011

pdf

text

original

 
IBPCLBNI IBPCLBNI ]ZL CBP. ]ZL CBP. 
ppp#}zbylk`oygzcgp}#mbf
 
]ZBYLK@OY GZ CGP]
HWCG 59, 5:>>ZN@G 5
Dgi} Lnwcmo NmykbcZlnc yb Zubygmy Zgbzlgnci Dnfklkg} dubf
Unibc k} bcg bd yog lgnikc` mnw}g} bd lwc` mncmgu 
/
PN]OKC@YBC & Hwcg 5:, 5:>>
+ ” Ybin{, W#] Gctkubc&fgcynl Zubygmykbc N`gcm{, yog @gcgunl ]gutkmg} Nifkck}yun&ykbc, nci yog igznuyfgcy} bd N`ukmwlywug, Igdgc}g, Gcgu`{,Ognlyo nci Owfnc ]gutkmg}, Obw}kc` nci Wuenc Igtglbz&fgcy, Kcygukbu, nci Tgygunc} Nddnku} ontg hbkcgi dbumg} yb oglz}ntg lktg} nci mugnyg ognlyokgu obfg nci }mobbl gctkubcfgcy}dbu Nfgukmn‛} dnfklkg}# Yog zlnc eukc`} yb`gyogu mbffkyfgcy}yony oglz yb ugiwmg gxzb}wug yb unibc nci zubygmy yog ognlyo bd Nfgukmnc} youbw`o lgtgun`kc` nci nitncmkc` gxk}ykc` }ynyg,lbmnl, nci cnykbcnl zub`unf}# Unibc gxzb}wug k} yog lgnikc`mnw}g bd cbc&}fbakc` lwc` mncmgu nci lgni} yb nc g}ykfnygi5>,::: ignyo} gnmo {gnu# “Pkyo cgnul{ bcg kc >7 obfg} nd&dgmygi e{ glgtnygi lgtgl} bd unibc nci yobw}nci} i{kc` gnmo{gnu dubf unibc&kciwmgi mncmgu, ky‛} ykfg yb }ygz wz bwu nm&ykbc} kc yog dgigunl `btgucfgcy,‖ GZN Nifkck}yunybu Lk}n Z#Hnma}bc }nki# “Youbw`o yog Dgigunl Unibc Nmykbc Zlnc, pg‛ugpbuakc` pkyo znuycgu n`gcmkg} yb unk}g npnugcg}} nebwy yogyougny bd unibc kc bwu obfg} nci yb ynag }ygz} yb fkyk`nyg yok}onnui# Yb`gyogu bwu gddbuy} pkll oglz ugiwmg unibc gxzb}wugnci fnag bwu obfg}, }mobbl} nci mbffwckykg} ognlyokgu  zlnmg} yb lktg, lgnuc, pbua nci zln{#‖ Yog Dgigunl Unibc Nm&ykbc Zlnc eukc`} yb`gyogu `btgucfgcy n`gcmkg} yb igfbc}yunygyog kfzbuyncmg bd unibc uk}a ugiwmykbc, niiug}} dkcncmg ncikcmgcyktg k}}wg} yb iuktg yg}ykc` nci fkyk`nykbc, nci ewkli ig&fnci dbu }gutkmg} dubf kciw}yu{ zubdg}}kbcnl}# Yog zlnc pklloglz }zwu `ugnygu nmykbc kc yog fnuagyzlnmg, mugnyg hbe} kc yog zuktnyg }gmybu, nci }k`ckdkmncyl{ ugiwmg gxzb}wug yb unibc# Yog zlnc kcmlwig} }yunyg`kg} yb ugnmo lbp&kcmbfg dnfklkg}, fnc{bd pobf ib cby ontg yog ug}bwumg} yb fnag yog }kfzlg dkxg}cgmg}}nu{ yb zubygmy yogku obfg} nci lbtgi bcg}# Pkyo yogoglz bd nll n`gcm{ cgypbua}, nzzubxkfnygl{ 0#7 fkllkbc ewkli&kc`} nci obfg} kc yog Wckygi ]ynyg} pkll eg nelg yb ugmgktg kc&dbufnykbc nci ewkli npnugcg}} nubwci yok} }gukbw} zwelkmognlyo uk}a#
Yog zlnc kcmlwig} dgigunl `btgucfgcy nmykbc}yb ugiwmg unibc uk}a}8
▸Lnwcmokc` n mub}}&`btgucfgcy bwyugnmo kckyknyktg yb giw&mnyg dnfklkg} nebwy yog ognlyo uk}a} n}}bmknygi pkyo unibc gx& zb}wug nci yog }blwykbc} yb niiug}} yog uk}a}#▸Kcmbuzbunykc` unibc yg}ykc` nci fkyk`nykbc kcyb dgigunl zub&`unf}#▸Kctg}ykc` kc cgp }yncinui} nci wzinykc` mbig} dbu fgn}wug&fgcy nci fkyk`nykbc kc }mobbl}, in{mnug dnmklkykg}, nci fwlyk&dnfkl{ obw}kc`#▸G}ynelk}okc` kcmgcyktg} yony iuktg yg}ykc` nci fkyk`nykbc kcyog zuktnyg nci zwelkm }gmybu}#Unibc k} n cnywunll{ bmmwuukc`, kctk}kelg nci bibulg}} un&ikbnmyktg `n}# Nzzubxkfnygl{ bcg kc >7 Nfgukmnc obfg} mbc&ynkc ok`o lgtgl} bd unibc# Fkllkbc} bd Nfgukmnc} nugwcacbpkc`l{ gxzb}gi yb yok} inc`gubw} `n}# GZN nci yog ]wu&`gbc @gcgunl wu`g zgbzlg yb yg}y yogku obfg} dbu unibc ny lgn}ygtgu{ ypb {gnu}# Mbcynmy {bwu }ynyg unibc bddkmg dbu kcdbufn&ykbc bc lbmnykc` ~wnlkdkgi yg}y aky} bu ~wnlkdkgi unibcyg}ygu}# Kcdbufnykbc bc yog Dgigunl Unibc Nmykbc Zlnc8oyyz8""ppp#gzn#`bt"unibc"nmykbcRzlnc#oyfl
Kcdbufnykbc bc unibc nci yg}ykc` {bwu obfg8oyyz8""ppp#gzn#`bt"unibc"kcigx#oyfl
 
]ZBYLK@OY GZ CGP]
HWCG 59, 5:>>ZN@G =
Cgp Lkbc} Mlwe kc Gl Zn}b##
“]gþnl ig G}zguncn‖
“ Egnmbc bd Obzg‖ 
E{ Hbg Bltgun «, 5:>>
N cgp Lkbc} Mlwe yony mbc}k}y} gcykugl{ bd Fgxkmnc} pob ontg fk`unygi yb yog Wckygi]ynyg}, k} dbmw}kc` bc bcg bd yogku }gutkmg zubh&gmy} ” }ggkc` yony {bwc`}ygu} nci mokliugc pobnug egkc` igynkcgi kc ypb mnfz} e{ yog KC]nug pgll&yugnygi, ug}zgmygi, nci bddgugi nc bz& zbuywcky{ yb ugfnkc kc yog Wckygi ]ynyg} kd ugln&yktg} mnc eg dbwci# Byogupk}g, yog}g mokliugc,n`gi dubf 7 yb >>, pkll eg ugywucgi yb yogku mbwcyu{ bd buk`kc ” fnkcl{, Fgxkmb#Ogmybu Ubiuk`wg, zug}&kigcy bd yog 55&fgfegu `ubwz, }nki yony ok} mlwe k}yog bcl{ bcg kc yogWckygi ]ynyg} yony mbc&}k}y} zukfnukl{ bd Fgxkmnc} nci k} yogbcl{ bcg pogugfggykc`} nug ogli kc]znck}o# “Yog}gfgfegu} nug nll zub&dg}}kbcnl} yony ontgfk`unygi yb yog W#]#,‖Ubiuk`wg }nki# “Bwu dbmw} pkll eg
kcygucnykbcnl uglnykbc}
, eg}kig} yog zubhgmy} pokmoLkbc} Mlwe} nll btgu yog pbuli nugdbmw}gi bc, pokmo k}, }gutkc` yog mbffwckykg}kc pokmo yog{ lktg nci pbua#‖Nlyobw`o yog fggykc`} nug mbciwmygi kc ]znc&k}o, fgfegu} ny gnmo fggykc` ugmkyg yog Zlgi`gbd Nllg`kncmg yb yog Wckygi ]ynyg} nci }nlwyg ybyog Fgxkmnc dln`# Yok} cgpg}y mlwe k} bcg bd 9: mlwe} eglbc`kc` yb Ik}yukmy 5Y=# Ny gnmofggykc`, yog dln`} bd Ygxn}, yog W#]#, nci Fgx&kmb nug zubfkcgcyl{ nci zubwil{ ik}zln{gi#“Gtgc yobw`o pg pkll bddkmknll{ ugmgktg bwu monuygu bc Hwcg 57 ny yog Lncmgu} Mlwe bc yogGn}y }kig, pg ontg nlugni{ }ynuygi bcg bd bwu fb}y kfzbuyncy zubhgmy},‖ Ubiuk`wg }nki# “Pgdggl yogug k} n tbki kc Gl Zn}b mbcmguckc`{bwc` mokliugc# Yogug nug ypb igygcykbc mgc&ygu} pogug mokliugc pob nug kc yog W#]# kllg&`nll{ nug egkc` igynkcgi ” bcg k} kc ]ncGlknukb, yog byogu k} kc Mncwykllb# Yog}g nugaki} pob, dbu bcg ugn}bc bu ncbyogu pgug lgdy egokci gkyogu e{ mb{byg} bu byogu gtkl zgbzlg ybdgci dbu yogf}gltg}# Yog{ nug yog lwma{ bcg},yog Ebuigu Znyubl fncn`gi yb zkma yogf wznci yb bddgu yogf n }ndg ontgc poklg yog{npnky gkyogu n uglnyktg bu }bfgbcg yb oglz yogflgntg yog mgcygu}#“Yog}g mokliugc ibc‛y acbp nebwy ebuigu},yog{ nug igynkcgi wcykl yogku znugcy} nug lb&mnygi# Fgncpoklg, yog{ nug bddgugi n }ndg nci}nckynu{ zlnmg kc pokmo yb }yn{# Yog{ nug cbyfk}yugnygi1 bc yog mbcyunu{, yog{ nug tgu{ pgllyugnygi# Yog{ ugmgktg yogku yougg fgnl} n in{, nmbfdbuynelg egi kc pokmo yb }lggz, nci nmyktk&ykg} yb aggz yogf ew}{# Nll ybb bdygc yog{ nugg}mbuygi yb n zwelkm znua pogug yog{ fn{ zln{ en}genll, bu pogug yog{ nug nllbpgi yb mn&tbuy n} mokliugc nug pbcy yb ib# Yogtn}y fnhbuky{ bd yog}g aki},dubf 9: yb ?: ny nc{ bcgykfg ugfnkc nc{pogugdubf ypb pgga} yb ypbfbcyo}# Lnp{gu} nugn}}k`cgi yb oglz yogfpkyo yogku mn}g# Lkag K}nki, yog}g mokliugcnug yog lwma{ bcg}#Yog wclwma{ bcg} nugyob}g lgdy egokci ybikg kc yog ig}guy#‖Ubiuk`wg }nki yony ok}`ubwz‛} fnkc pk}o k} yony yogkffk`unykbc bddkmknl} ny gnmomgcygu nllbp okf nci byogu} yb tk}kyyog mokliugc# Gtgc yobw`o yog{ nug zubtkigi}ndg ontgc, yog{ cggi yb eg nelg yb }zgna ybbyogu} lkag yogf, zgbzlg pob wcigu}ynci ponyyog W#]# k} nll nebwy nci pob mnc bddgu yogf}zkukywnl }gutkmg}#Yog `ubwz obzg} yony }bfgin{, yog{ pkll eg nl&lbpgi yb bddgu Mnygmok}f mln}}g} yb yog {bwc`&}ygu}, ny lgn}y yb yob}g pob nug Mnyoblkm#“Yog{ nlugni{ ugmgktg giwmnykbcnl mln}}g}, nuy}nci mundy} nmyktkykg}, nci yog lkag,‖ Ubiuk`wg}nki# “Obpgtgu, pg dggl yony yog{ cggi }bfg&yokc` fbug yonc yony# Ky k} bwu dgutgcy pk}o yonypg pkll eg nllbpgi yb tk}ky pkyo yogf, yb }zgna yb yogf, yb fnag yogf dggl fbug mbfdbuynelg#Yog}g mokliugc nug zubtkigi gtgu{yokc` yog{cggi, ny lgn}y wcykl n uglnyktg k} dbwci, bu wcyklyog{ nug ugywucgi yb yogku mbwcyu{ bd buk`kc# Pgbcl{ pncy yb bddgu yogf pony pg mnc, pokmo,kc bwu mn}g k} ‟ ]gþnl ig G}zguncn,‛ bu, NEgnmbc bd Obzg# Fgncpoklg, pg‛ug yoncadwlyog mokliugc nug pgll mnugi dbu#‖

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->