Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Strategjia Sektoriale e Bujqesise Dhe Ushqimit SSBU

Strategjia Sektoriale e Bujqesise Dhe Ushqimit SSBU

Ratings: (0)|Views: 7,088|Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

 
 
REPUBLIKA E SHQIPËRISËMINISTRIA E BUJQËSISË, USHQIMIT DHEMBROJTJES SË KONSUMATORIT
Strategjia Sektorialee Bujqësisë dhe Ushqimit (SSBU)2007 - 2013
Tirane, 2007
 
 MBUMK: Strategjia Sektoriale e Bujq
ë 
 sis
ë 
dhe Ushqimit
i
Përmbajtja.
...........................................................................................
.i
 
 Akronimet............................................................................................................iiiLista e tabelave, grafikeve dhe kutive....ivGrupi këshillimor dhe ai teknik për hartimin e Strategjisë..................................vLista e organizatave kontribuese kryesore..........................................................vLista e personave kontribues..............................................................................viPërmbledhje ekzekutive.....................................................................................viiHYRJE…………………………………………………………………………………………....viiKushtet aktuale.............................................................................................. vii  Vizioni, prioritetet dhje qëllimet strategjike.....xivPolitikat…………………………………………………………………….………………... xvLlogaridhënia, monitorimi dhe analiza vlerësuese….... ..xxRrjedhojat r burimet................................................................................. . xxÇështje kritike të lidhura me buxhetin e bujqësisë...................................... xxi
 
 
 MBUMK: Strategjia Sektoriale e Bujq
ë 
 sis
ë 
dhe Ushqimit
ii
 
 
Çështje politikave sektoriale…….42
 
KAPITULLI 4: LLOGARIDHËNIA, MONITORIMI DHE ANALIZA VLERËSUESE 48 4.1 Parime të përgjithshme................................................................................484.2 Matricat e indikatorëve të monitorimit.........................................................484.3 Sinergjia midis komponentëve të zhvillimit.................................................464.4 Raporti mes konvencionales dhe organikes....46KAPITULLI 5: RRJEDHOJAT PËR BURIMET 48 5.1 Hyrje kostimin e strategji…….485.2 Metodat e kostimit strategjis….............................................................495.3 Kostimi për 4-5 % rritje vjetore………………………………………………………505.4 Çështje kritike lidhura me buxhetin e bujqësisë......................................505.5 Kur IPA të jetë në Shqipëri...........................................................................515.6 Kontributet financiare për bujqësinë: një shikim i gjerë........................51
 
5.7 Partneriteti publik-privat……………………………………………………………….52

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
bedricollaku liked this
Mariglen Kurti liked this
Sokol Sallahu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->