Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Siasah Al-syariah -Ahlul Ahli Wa al-Aqdi-

Siasah Al-syariah -Ahlul Ahli Wa al-Aqdi-

Ratings: (0)|Views: 136 |Likes:
Published by AZLAN YUSOF PUNDING

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: AZLAN YUSOF PUNDING on Jun 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2013

pdf

text

original

 
ISI KANDUNGAN 1PENGHARGAAN 2PENGENALAN 3PENGERTIAN AHLUL HALLI WA AL-’AQDI 4JENIS PERLEMBAGAAN 6SEJARAH AHLUL HALLI WA AL’AQDI 6CARA PEMILIHAN AHLUL HALLI WA AL-’AQDI 8MASYRU’IAH AHLUL HALLI WA AL-’AQDI 9ORANG YANG MENJADI AHLUL HALLI WA AL-’AQDI 10SYARAT-SYARAT AHLUL HALLI WA AL-’AQDI 10BILANGAN AHLUL HALLI WA AL-’AQDI 11TUGAS-TUGAS AHLUL HALLI WA AL-’AQDI 12KESIMPULAN 131.0.PENGHARGAAN
Segala puji bagi Allah S.W.T, Tuhan Semesta Alam yang menguasai hari pembalasan,selawat dan salam keatas semulia-mulia utusan, Nabi Muhammad S.A.W hamba Allahdan utusan-Nya dan ke atas semua keluarganya dan para sahabatnya. Juga orang-orangyang mengikut mereka sehinggalah Hari Pembalasan. Semoga pemeliharaan Allah S.W.Tdiberikan kepada orang-orang yang berpegang teguh terhadap islam dan memberkati sayayang sentiasa mencari ilmu Allah S.W.T.1
 
 
Bersyukur ke Hadrat Illahi kerana dengan berakah dan keizinan-Nya, penulis dapatmenyiapkan kerja tugasan, Siasah al-Syariah dalam tajuk Ahlul Halli Wa al-Aqdi tanpasebarang konflikasi dan masalah dari segi pembiayaan, rujukan, masa dan kesihatan.Penulis gembira dan berlapang dada setelah berhempas-pulas bagi menjayakan kerjakursus ini.Setinggi-tinggi penghargaan yang tidak terhingga kepada pensyarah yang penulissanjungi iaitu Ustaz Mujahid Bin Abdullah. Penulis amat menghargai bantuan beliauyang memberi penulis input berkenaan kerja kursus kerana penulis masih setahun jagungdalam pembabitan kerja kursus ini. Akhirnya dengan bantuan beliau penulis dapatmenyiapkan dengan jayanya.
 
Selain itu jutaan terima kasih kepada ibu bapa dan famili yang penulis sayangi yangsentiasa memberikan penulis sokongan dari belakang dan menyediakan pelbagaikemudahan seperti pembiayaan kos kerja kursus penulis ini. Hal ini menyuntik semangat penulis dalam melangsungkan dan merealisasikan kerja kursus ini mahupun pembelajaran penulis untuk berjuang dengan bersungguh-sungguh dalam mencarikebenaran ilmu Allah S.W.T.
 
Akhirnya, penulis berharap usaha yang penulis lakukan dalam menyiapkan kerjakursus ini dapat meningkatkan keimanan penulis terhadap Allah S.W.T dan agama-Nyadan menjadi insan yang dapat membantu orang lain dalam merealisasikan impian merekaselagi penulis termampu.
2.0.PENGENALAN AHLUL HALLI WA AL-‘AQDI
Ahlul Halli Wa al-‘Aqdi adalah satu istilah perbendaharaan kata bidang politik dalamkajian fikah Islam yang jarang disentuh perbahasannya. Banyak kajiannya dalam fikahIslam adalah istilah khalifah dan khilafah, imam dan imamah, amir dan imarah, ra'i(pemimpin) dan ra'iyyah (rakyat). Satu lagi istilah yang senasib dengan ahl al'halli waal-’aqdi ialah bai'ah (janji taat setia). Oleh kerana kurang kajian mengenainya, makasebagai contoh, dalam Kamus Dewan pun kita tidak mendapat maklumatnya. Kita hanya2
 
menemui "ahli II, ahlil, ahlu, ahlul kaum; ... bait; ... kitab; ... kubur; ... nujum; ... suluk;dan ... sunnah (waljamaah). Ini berlainan dengan perkataan khalifah, khilafah, imam,amir dan ra'iyyah (raiat) yang dengan mudah kita temui maklumatnya kerana ia sudahmenjadi kata-kata yang digunakan sehari-hari. Perwakilan dalam tulisan ini adalah sepertiyang ditakrifkan Kamus Dewan dalam maklumat 'perwakilan' nombor 3 yakni "wakil,majlis wakil-wakil, tempat wakil-wakil: dewan (majlis) perwakilan rakyat," termasuk didalamnya perwakilan parti politik yang menghadiri mana-mana mesyuarat agungnya.Ahlul Halli Wa al-‘Aqdi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pembentukan sesebuah Negara dan kerajaan. Ianya kerana mereka adalah golongan yangmemegang tampuk pemerintahan dalam sesebuah Negara. Kemahiran yang mereka miliki juga adalah sebagai panduan dalam menentukan hala tuju sesebuah kerajaan yang mereka pimpin. Namun hakikat pada hari ini, sistem ini tidak lagi dipraktikkan dalam kuasa pemerintahan di Negara-negara Islam berbanding pada zaman Rasulullah, sab\habat dantabi’in pada masa dahulu. Hari ini sistem tersebut digantikan dengan sistem legislatif yang terdiri daripada barisan pemerintah Negara seperti parlimen dan dewan rakyat.Peranan Ahlul Halli Wa al-‘Aqdi adalah juga dianggap sebagai imam iaitu ketua ataumenyerupai sistem khalifah. Sistem Ahlul Halli Wa al-‘Aqdi sangat memainkan peranan penting dalam pelaksanaan sistem politik dalam Islam.
3.0.PENGERTIAN AHLUL HALLI WA AL-‘AQDI
Dari segi bahasa, ahl al'halli wa al-'aqdi mempunyai pengertian 'orang yang mempunyaikuasa untuk melonggarkan dan mengikat. Ahlul Halli Wa al-‘Aqd diertikan dengan orang –orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. AhlulHalli Wa al-‘Aqdi juga disebut oleh al-Mawardi sebagai ahl al-ikhtiyar (golongan yang berhak memilih). Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah Ahlul Halli Waal-‘Aqdi didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama atau utama yang3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->