Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Извори за българска история - списък

Извори за българска история - списък

Ratings: (0)|Views: 2,548|Likes:
Published by Sabrina Trad

More info:

Published by: Sabrina Trad on Jun 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2015

pdf

text

original

 
Извори
 Извори за славяните
1. П линий Стари І век – Естествена история – кратка информация за славяните2. Публий Тацит – І-ІІ век Римска история „За произхода и нравите на германците”,отразява някои характерни особености на славяните като техния бит, сравнява ги сгерманците, отразява и съществуването на славянска родово племенна аристокрация.3. Клавдий Птолемей „География” – дава данни за славянската прародина.4. Земите обитавани от славяните – съчинението на готския историк от 6 век Йорданес – римската история и за произхода и делата на гетите – дава данни за поселенията наславяни и прабългари, споменава, че славяните са многолюден народ, а българитеспоменава като бич божий, дава данни за съществуването на аристокрация приславяните, както и информация за българо-славянски нападения по времето наЮстиниян5. „ История на войните” на византийския историк от 6 в. Прокопий Кесарийски(500-563г.)- Вярвания, начин на живот и нрави на славяните- Славяни плячкосват западните Блакански земи през549г.- Славянски нападения южно от р.Дунав през 549-550г.- Славяно-византийски сблъсаци към средата на 6 век6. Агатий Миринейски, роден в Мала Азия през VІ век. Той продължава историята наПрокопий, дава сведения за отношенията на славяни и прабългари.7. Историческо съчинение на Менандър Протектор от 6 век – написал “История”, коятое запазена само в отделни откъси. Дава сведения за отношенията между славяните иаварите през през третата четвърт на 6 в. За състоянието на славянското общество иоформящата се родова аристокрация, както и данни за прабългарите и раздорите междутях.8. „Църковна история” на сирийския автор от 6 в. Йоан Ефески – славяни за 1 пътотсядат за по-дълго време южно от р.Дунав9. „Стратегикон” византийски трактат по военно изкуство, писан в края на 6 илиначалото на 7 в. Някой изседователи смятат, че е писан от император Маврикий – живот и военно дело на славяните10. „Чудесата на св. Димитър Солунски” – славянскатая обсада на Солун през 645-647г.11. Йоан Малала (около 491-578 г.) – автор е на “Хронография” от 18 тома, кто себазира както на по-стари автори, така и на разкази на съвременници. Дава сведения заславянското нашествие в Тракия през 558-559 г.12. Михаил Сирийски – патриарх на Антиохия от 1166 до 1199 г. Автор е на “Хроника”,в която помества сведения за живота на славяните от VI-VII век. Описва също така инашествията на славяни, авари и прабългари в пределите на Византия, както ипомощта, която оказва хан Тервел на обсадения от арабите Константинопол.13. Себеос14. Теофилакт Симоката – История съчение – съчинието е посветено на императорМавкрий това е автора, който дава подробна картина за нападението на Византия, даваданни за нашествиието на славянаите и навлизането им около Константинопол.Задълбочава представата за развитието на княжеската институция.15. Пасхална Хроника16. За управлението на империята – византийския император Константин Багренородни – Този труд съдържа историко-географски данни, етнографско описание на различнитенароди.
 Извори за прабългарите
 
1. Анонимен римски хронограф от 354г.- първо споменаване на прабългарите2. „История на Армения” от арменския историк Моисей Хоренски (края на 4-5 в.)-прабългари се заселват в Северен Кавказ; Базира се на писанията на литописеца МарАбас Катина, дал най-старите сведения за прабългарите.3. „Похвално слово за крал Теодорих” от остготския историк от края на 5 – 6 в. Енодий – храбростта на прабългарите4. „Стратегикон” – военно изкуство на прабългарите5. „Чудесата на св. Димитър Солунски”- прабългарският вожд Кубер се заселва воколностите на град Битоля6. „География” на Ананий Ширакаци7. „Кратка хроника” на Никифор8. Хроника на Йоан Никиуски9. „Хронография” на Теофан Изповедник (средата на VIII век) – византиски монах,съчинението му обхващаща периода до 813 г, съдържат се сведения за хан Кубрат, разпадането на Велика България. разселването и придвижването на Аспарух.10. Комес Марцелин – латински автор от VI век, който описва в хрониката синападенията на прабългарите в пределите на Византиската империя в периода от краяна пети и началото на шести век.11. Павел Дякон (720-797 г.) –В съчинението си “История на лангобардите” дава ценнисведения за събитията на Балканския полуостров до 744 г. Споменава и за прабългаритепри тяхното нападение над замите на лангобардите в началото на пети век, както и засъбития от времето на хан Тервел.12. Енодий – V-VІ век дава сведения за отношенията на прабългарите с остготите.13. Касиодор Сенатор – данни за отношения между прабългари остготи
 Извори за Средновековна България (681- 1018)
1. „Хронография” на византийския хронист Теофан Изповедник (края на 8 – първатаполовина на 9 в.), автор на световна хроника която обхваща събитията до 813 г.Аспарухова България и българо-византийските отношения между VІІ и ІХ век, имаданни за славянското и прабългарското население, кризата на България от VІІІ век,военните действия на хан Крум срещу империята, Хронографията на Теофан имапродължение – продължителят на Теофан – ІХ . Х век.2. „Кратка Хроника” от византийския хронист константинополския патриарх Николай(8 в. – 829г.), патриарх (806-813г.) – за събитията от 680-681г. Хрониката обхващапериода от 7 до 9 век. Дава особенно ценни сведения за основаването на Българскатадържава . Той се опитва да бъде по-конкретен от Теофан, описва вътрешно-политическата криза през осми век.3. „Именник на българските ханове” –Първи български летопис съставен на два пътипо времето на Аспарух и през втората половина на 8 в. Запазен е в късни преписи.4. Актовете на Шестия Вселенски събор.5. Българска апокрифна летопис от 11 век6. Българсак кратка хроника написана под формата на добавки в Манасиевата хроника14 век.7. Теофилакт Охридски – византийски писател и архиепископ на Българската църква впериода XI-XII век, който в своето “Житие на Тивериуполските мъченици” описва религията на прабългарите.8. История Славенобългарская от 18 век.9. Латинските извори даващи информация за Основаването на България са павел Дяконот 8 век и Зигебет от 11 век.10. Руския летопис „Повест за изминалите времена”; Дукленската хроника; Арменскагеография
 
11. Хрониката на Теофан Изповедник – Българо-византийски отношения при ханТервел12. „Суда” византийски сборник от 10 в. – могъществото на хан Тервел, има данни заот отношенията между хан Тервел и император Юстиниан II, както и надписите околоМадарския конник13. Хрониката на Теофан Изповедник - междуособици в България14. Хрониката на Теофан Изповедник – хан Терелиг избива византийските шпиони вБългария.15. „Суда” византийски сборник от 10 в. - хан Крум издава своите закони, след като разпитал пленени авари16. Хрониката на Теофан Изповедник – българите за пръв път превземат Сердика 809г.17. Теофан Изповедник – в своята “Хроника” дава информация за българо-византийските военни сблъсъци през 812г., превземането на Месемврия, битката приВерсиникия на 22 юни 813 г., и за действията на хан Крум пред стените на столицатапрез 813 г.18. Михаил Сирийски – в своята “Хроника” оспорва сведенията за извършените отвизантийските войски зверства при превземането на Плиска от император Никифор,както и се опитва да загатне, че императора е убит от своите войници зарадикатастрофата във Върбишкия проход.19. Хамбарлийски надпис- на гръцки език от двете страни на надгробен камък, даващсведения за победите на хан Крум над Византия и загатващ за промени в териториалноотношение ; Надпис номер 8; Шуменски надпис; Маламирова Летопис; Надпис отФилипи; Надпис от Василика- кавханите в ранносредновековна България.Управлението на хан Крум.20. „За император Никифор и как оставил костите си в България” - Анонименватикански разказ – кратка византийска хроника с неизвестен автор, открита въвВатикана, която отразява събитията от началото на девети век. Описва детайлно походана император Никифор срещу Плиска и разгрома на византийските войски въвВърбишкия проход, последвалия поход на хан Крум срещу Константинопол през 813 г.,на византийския опит за покушение срещу него и събитията след това.21. Теофан Изповедник – в своята “Хроника” дава информация за българо-византийските военни сблъсъци през 812г., превземането на Месемврия, битката приВерсиникия на 22 юни 813 г., и за действията на хан Крум пред стените на столицатапрез 813 г.22. Анонимна византийска хроника от второто десетилетие на 9 век – хан Крум умирапри подготовката си за щурма на Константинопол23. „Животопис на Карл Велики” и „Летопис”от франкския писател Айнхард- българии франки спорят за властта над славянските племена, свдения за Крум и Омуртаг24. Чаталарски надпис Шуменско, каменен надпис на гръцки език – строителен надписот времето на хан Омуртаг- дава сведения за построена крепост на р. Тича.25. Втори Хамбарлийски надпис; надпис от 819-820; Омуртагов надпис от Мадара;Инвентарен надпис от Преслав; Надписът на Мостич - Ичиргу боилите в ранносредновековна България управлението на хан Омуртаг26. Търновски надпис, каменен надпис на гръцки език използван при строежа на„Свети 40 мъченици” в Търново- строителен надпис от времето на хан Омуртаг койтодава информация за построения дворец на Дунав.27. Патриарх Никифор – в “Житие” описва мирния договор от 815 г. и размененитеклетви между българските пратеници и византийския император.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->