Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Channel 4 - "Sri Lanka's Killing Fields" (Narrated by Jon Snow) : Points to Ponder

Channel 4 - "Sri Lanka's Killing Fields" (Narrated by Jon Snow) : Points to Ponder

Ratings: (0)|Views: 3,278|Likes:
Published by Sanjana Hattotuwa
Channel 4 - "Sri Lanka's Killing Fields" (Narrated by Jon Snow) : Points to Ponder. Document handed out by Sri Lanka's Mission to the UN in New York after the screening of Channel 4 at Church Centre, 21 June 2011.
Channel 4 - "Sri Lanka's Killing Fields" (Narrated by Jon Snow) : Points to Ponder. Document handed out by Sri Lanka's Mission to the UN in New York after the screening of Channel 4 at Church Centre, 21 June 2011.

More info:

Published by: Sanjana Hattotuwa on Jun 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2012

pdf

 
Bdjooka 6-.R~c Ajoej,r Ecaacol gckafr. $Oj~~jvkf ns Hio Roi|#Picovr
vi
piofk~
$Vdk
rpkbcgcb vcmk g~jmk
ig
bk~vjco rklmkovr
ig
vdk fib{mkovj~s
|caa
nk
dcldacldvkf co o{mk~jar f{~col
vdk
bi{~rk
ig
vdcr jojasrcr#
:/
\ds
oi|
Cv
cr
rv~jolk
vdjv
Jmokrvs Covk~ojvcioja jof Bdjooka 6 biovco{k
vi
di{of
R~c
Ajoej
>6
miovdr jgvk~
vdk
kof
ig
vdk biogacbv! jof
vdk
fkgkjv
ig
vdk
vk~~i~crv AVCK/
Cr
cv
nkbj{rk
ig
vdk
vdi{ldv
ig
j rmjaa! fkwkaipcol Jrcjo bi{ov~s fkgkjvcol j n~{vjavk~~i~crv l~i{p
cr
{opjajvjnak
gi~
vdirk |cvd j biaiocja mkovjacvs9
Oi
ivdk~ kovcvs
|dcbd
cr
gcldvcol vk~~i~crm
djr
nkko rcolakf
i{v gi~
r{bd v~kjvmkov!fkrpcvk
vdk
~kl{aj~ najrvcol
ig
|kffcol pj~vckr! g{ok~ja p~ibkrrcior jof bcwcacjodimkr ns f~iok rv~cekr co vdk Mcffak
Kjrv
i~
Jgldjocrvjo/• Vdk~k
cr
oiv
j mkovcio
ig
vdk pkjbk
vdjv oi|
p~kwjcar co
vdk
bi{ov~s/ Oiv j rcolaknimn
djr
ktpaifkf co
>6
miovdr8
oiv
j rcolak n{aakv gc~kf kcvdk~/ J mjrrcwk~kbiorv~{bvcio
kggi~v
djr
nkko aj{obdkf co
vdk
Oi~vd/2/ Bimmkovj~s -Vdk Rajov
Vdk
bimmkovj~s jrr{mkr
vdjv
vdk
R~c
Ajoejo liwk~omkov ri{ldv
vi
jvvjbe VjmcaBcwcacjor/ Vdcr
cr
jo
jnria{vk gjarkdiif/ Gc~rv!
cv
cr
kovcvakf .Ecaacol Gckafr*.! j vk~m
{rkf
|cvd bdcaacol kggkbv ns Hido Pcalk~ co vdk ajvk rkwkovckr
|cvd
~klj~f
vi
vdk
Edmk~
^i{lk
co Bjmnifcj! |dk~k :/< mcaacio |k~k krvcmjvkf
vi
djwk nkko ecaakf/ \dcakvdk cmjlkr j~k fcrv~krrcol! vdks j~k igvko vjeko
i{v
ig
biovktv
i~
mjocp{ajvkf
jof
vdk bimmkovj~s bj~kg{aas b~jgvkf vjekr l~kjv acnk~vckr jof mjekr d{lk jrr{mpvcior/F{~col vdk kovc~k fib{mkovj~s
oiv
iobk fikr Bdjooka 6 ~kgk~
vi
vdk AVCK
jr
jvk~~i~crv i~ljocxjvcio/ Vdks |k~k iobk fkrb~cnkf
jr
.vdk
mirv oivi~ci{r vk~~i~crv
i{vgcv.
ns
vdk
Gkfk~ja N{~kj{
ig
Cowkrvcljvcior jof ~kmjcor p~irb~cnkf
jr
j vk~~i~crvi~ljocxjvcio co 2> bi{ov~ckr coba{fcol vdk
[R!
[E!
Bjojfj! Cofcj! jof
><
bi{ov~ckr
ig
vdk
K[/
Vdk
Bdjooka 6 bimmkovj~s mjekr oi ~kgk~kobk
vi
vdk d{mjo ~cldvr wciajvciorbimmcvvkf ns
vdk
AVCK/ \k m{rv
oiv
gi~lkv
vdjv
vdks
gi~bkg{aas biorb~cpvkf iwk~;<00 bdcaf~ko
gi~
bimnjv
f{vs
jbbi~fcol
vi
vdk
[OCBKG8
cowkovkf vdk r{cbcfk wkrvjof fkpaiskf
cv
iwk~ >27 vcmkr8 mjrrjb~kf bcwcacjor jv ~jofim5 $rimk ktjmpakr j~klcwko nkai|# nimnkf pajbkr
ig
|i~rdcp5 ecaakf > Dkjfr
ig
Rvjvk! coba{fcol
^jhcw
:
 
Ljofdc8 jof co vdk gcoja rvjlkr
ig
vdk biogacbv! dkaf iwk~ 200!000 bcwcacjor
jr
d{mjordckafr/ Vdk ACVK djf biov~ia iwk~
vk~~cvi~s
djf
jo
jc~ bjpjncacvs jof {rkf ojwja
jrrkvr/
Vdks dchjbekf j o{mnk~
ig
rdcpr!
vdk
ajrv
ig
|dcbd |jr
vdk
Hi~fjocjo Gj~jd/N{v vdk fib{mkovj~s gib{rkr io vdk liwk~omkov
ig
R~c
Ajoej/
J fkmib~jvcbjaaskakbvkf liwk~omkov! r{~kas!
djr jo
inacljvcio
vi
vjek jpp~ip~cjvk jbvcio co vdcr
bjrk/
Vdk gcoja mcacvj~s iggkorcwk ioas kor{kf
jgvk~
kofakrr kggi~vr
jv
oklivcjvcio ns
vdk
liwk~omkov jof covk~ojvcioja mkfcjvi~r/
• ,<j~lkvkf
ns
fkacnk~jvk Liwk~omkov gc~k
O-
Vdcr bajcm
cr
{onkackwjnas caailcbja/
Cg
vdjv
|k~k vdk
bjrk!
|ds |i{af
vdk
Liwk~omkov b~kjvk
uuoi
gc~k xiokr.
vi
p~ivkbvbcwcacjor9
\ds
fcfo,v
vdk
RAJ
jvvjbe dkjf io co kwk~s fc~kbvcio9 Biorcfk~col
vdk
gc~kpi|k~
ig
vdk
vd~kk j~mkf gi~bkr vdcr bi{af djwk nkko jbbimpacrdkf kjrcas/Mi~kiwk~!
cg
vdk
Liwk~omkov |jovkf
vi
dj~m bcwcacjor fkacnk~jvkas! |ds |i{af
cv
rpkof iwk~ j mcaacio fiaaj~r j fjs
vi
p~iwcfk di{rcol! mkfcbja bj~k! jof giif
gi~
vdk>3;!000
aIPr
jv vdk
Mjoce Gj~mr9 P~jndjej~jo,r pj~kovr j~k
oi|
nkcol bj~kf
gi~
ns
vdk
Liwk~omkov/ Gi~mk~ akjfk~r
|di
r{~~kofk~kf j~k co Liwk~omkov b{rvifs -Lki~lk jof
Ijsj
mjrvk~!
3;+
ig
vdk
aIPr
j~k njbe co
vdkc~
dimkr/Bcwcacjor |k~k bj{ldv {p co vdcr biogacbv
gi~
iok ~kjrio jaiok8
vdk
ACVK dk~fkf200!000 pkipak
jr
d{mjo rdckafr jof aibjvkf
vdkc~
gcldvcol {ocvr jof dkjws|kjpio~s co
vdkc~
mcfrv/
Kwko
co vdk Bdjooka 6 wcfki
vdk~k
|jr j dkjws |kjpionkcol gc~kf
g~im
j wcaajlk ns mko co rj~iolr/
R{bd
|jr
vdk
vjbvcb
ig
vdcr vk~~i~crv
l~i{p-vi
dcfk jmiolrv jof
{rk
bcwcacjor
gi~
biwk~/ Vdk
[O
Rkb~kvj~s Lkok~ja!
Vdk
[R
Rkb~kvj~s
ig
Rvjvk jof vdk Gi~kclo Mcocrvk~r
ig
vdk
[E
jof G~jobk jaa bjaakf io
vdk
ACVK
vi
~kakjrk vdkrk bcwcacjor--j bjaa
vdjv
|jr bjaai{ras cloi~kf/
.Vdks |k~k bcwcacjor f~cwko g~im vdkc~ di{rkr
ns
Liwk~omkov gi~bkr.
-
J rdjmkakrrmcr~kp~krkovjvcio ns oj~~jvi~
Hio
Roi| jof j bajcm
oiv
r{ppi~vkf ns gjbvr/
Co
gjbv!j najvjov ack/
Mi~k
vdjo 70!000 bcwcacjor
|di
|k~k jnak
vi
lkv j|js
g~im vdk
ACVK covdk gcoja miovdr
ig
vdk
iggkorcwk gakf
vi
vdk
rjgkvs
ig
Liwk~omkov biov~iaakfvk~~cvi~s/ Iwk~ ><;!000 gakf co
vdk
gcoja
gi{~
|kker fkrpcvk kggi~vr ns vdk ACVK vir
vip
vdkm/
2/
\djv
cr
vdk
LijaVdcr fib{mkovj~s |caa ~kecofak jobckov pjco! ~kclocvk bimm{oja djv~kf! jof {ofivdk
kggi~v
ig
R~c Ajoej
vi
miwk io
|cvd
acgk/ Vdk bjab{ajvkf bdicbk
ig
|i~fr
jof
iwk~jaa ncjr jbbimpacrdkr |djv bdjooka 6 rkv
i{v
fi -rvc~ {p kmivcior co nivd vdkVjmca jof Rcodjaj bimm{ocvckr ns ~k-ipkocol |i{ofr
vdjv
|k~k rai|as dkjacol/
>
 
Bdjooka 6,r caa h{flkf
kggi~v
|caa ioas p~iwk j gawcbvi~s.
vi
vdk
~{mp AVCK! kobi{~jlkrkpj~jvcrv rkovcmkovr jof biofkmo vdk pkipak
vi
mi~k skj~r
ig
{obk~vjcovs/ Vd~kkfkbjfkr
ig
|j~! |dcbd
|jr
rkvvakf io
vdk
njvvakgckaf! djr nkko lcwko
ok|
acgk co vdkCovk~ojvcioja j~koj ns Bdjooka
6/
^kr{avr
ig
A
VCK
nimncolr
Vdk J~jovdjaj|j Mjrrjb~k |dk~k
2#!
si{ol oiwcbk mio/e |k~k raj{ldvk~kf
ns
vdk A
VCK
Vdk
Ekncvncli[k|j nimncol
i~
j n{
Vdk Vdk
PN::cWcalifkcaj
Mjrrjb~k |dk~k
:77
M{racm
mko!
|imko
jof bdcaf~ko |k~k
djbekf
vi fkjvd
ns
vdk
a
VCK
|dcak p~jscol/
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->