Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BARÁTH TIBOR - ŐSTÖRTÉNETÜNK ORIENTALISTA SZEMLÉLETBEN

BARÁTH TIBOR - ŐSTÖRTÉNETÜNK ORIENTALISTA SZEMLÉLETBEN

Ratings: (0)|Views: 247 |Likes:
Published by turulnemzetseg
BARÁTH TIBOR - ŐSTÖRTÉNETÜNK ORIENTALISTA SZEMLÉLETBEN
BARÁTH TIBOR - ŐSTÖRTÉNETÜNK ORIENTALISTA SZEMLÉLETBEN

More info:

Published by: turulnemzetseg on Jun 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

 
BARÁTH TIBOR 
 
ŐSTÖRTÉNETÜNK 
 ORIENTALISTA
SZEMLÉLETBEN
 
Szerző kiadása
 
Montreál, 1988
 
 
Útunk az orientalista őstörténet felé
 
Az ókori magyar történet — 
 
divatosabb szóval élve
 
„őstörténet" — 
 
a nemzeti múlt ama szakaszával foglal
kozik,
amely Kr.e. 3000 körül kezdődik és a jelen időszámítás 895.esztendejével végződik. Ez utóbbi időpontban
 
érkezett be aKárpátmedencébe a magyarul beszélő népek utolsó nagy
 
hulláma és telepedett le az újonnan szerzett hazában.
 
A magyar őstörténet időbeli elhatárolása régi hagyo
-
mányon nyugszik, de módszertanilag is indokolható. A
 
szóbanforgó időszakaszban ugyanis a történettudomány
(az
írott okmányok gyér volta miatt) jobban rá van utal
va
segédtudományai támaszára, mint későbbi szaka
szaiban.
Segédtudományai közül leginkább a nyelvészet
 
és arégészet eredményeit tudja használni, de a vallástörténet ésa régi írásmódokkal foglalkozó paleográfia is
 
sok segítségetnyújt. A segédtudományokhoz csatlakozott az utóbbiz
-
tizenöt év folyamán a földrajzi elnevezéseket elemzőhelynévkutatás is. Az őstörténeti problémák e sokoldalúmegközelítése szükségszerűen megnehezíti a történészmunkáját.
 
Az östörténelem azonban nemcsak roppant kiterjedésű,hanem egyúttal „eleven" tudomány is, amennyiben
nagy
szerepet játszik a nemzeti tudat kialakításában.
Viszont ez
okból gyakran ki van téve politikai beavatkozásoknak.
 1.
 — 
 
Amikor a modern történettudomány kialakult, a
19.
század közepén,
 
a magyar tudósok nehéz válaszút
 
elékerültek.
 
 El kellett dönteniük, melyik őstörténeti koncepcióelsőbbségét fogadják el, az úgynevezett finnugor,
vagy az
úgynevezett orientalista felfogást.
A finnugor
(más néven uráli)felfogás alaptételeit svéd, német és
 
orosz tudósok fogalmazták meg első körvonalaiban, különösen kiemelveA. L. Schlözer göttingai egyetemi tanár szerepét. E felfogásszerint a mi őseink, az ősmagyarok, nyelvileg és népilegrokonságban állnak a finnekkel és az észtekkel és — 
 
távolabbró
l
 — 
a Volga-menti
kis népekkel is. Hajdanábanmindezek a népek közös
 
hazában laktak, a nagy kiterjedésűSzibériában, ahol a
 
kultúra legalacsonyabb fokán éltek.
 
 A magyar őstörténet finnugor elgondolását 
a Habsburg-
dinasztia hívei kezdettől fogva erősen felkarolták. Az
1849.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1mru5 liked this
Keve liked this
Atty85 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->