Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pensininkas 2011 m. gegužė - birželis

Pensininkas 2011 m. gegužė - birželis

Ratings: (0)|Views: 369 |Likes:
Published by pprancke
JAV Lietuvių Bendruomenės Socialinių reikalų taryba, JAV Lietuvių Bendruomenė, http://javlb.org
Turinys
Ar save pažįstame
Iš krikščioniškojo pasaulio
Šis bei tas
Sveikata - brangiausias turtas
Patarimai, patarimai, patarimai
Patarlės - išminties lobynas
Gero apetito!
Auginkime!
Skaitytojų kertelė
Linksmiau
JAV Lietuvių Bendruomenės Socialinių reikalų taryba, JAV Lietuvių Bendruomenė, http://javlb.org
Turinys
Ar save pažįstame
Iš krikščioniškojo pasaulio
Šis bei tas
Sveikata - brangiausias turtas
Patarimai, patarimai, patarimai
Patarlės - išminties lobynas
Gero apetito!
Auginkime!
Skaitytojų kertelė
Linksmiau

More info:

Published by: pprancke on Jun 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2011

pdf

text

original

 
2011
m.
geguze-biirzelis
 
PENSININKAS
LeidziaJAVLietuviuBendruomenesSocialiniureikalutarybaLithuanianHumanServicesCounciloftheUSA,INC2711West71stStreet,Chicago,Illinois60629Telefonas:773-476-2655RedaguojaDanuteBindokiene7155SouthHomanAve.,Chicago,IL60629El-pastas:dbindokas@netzero.netAdministruojaDanguoleIlgenyte2711West7ptStreet,Chicago,IL60629Telefonas773-476-2655
Prenumerata
metams:
JungtineseAmerikosValstijose-15(JAV)dol.Kanadojeirkituruzsienyje-25(JAV)dol.Atskironumeriokaina-1.50(JAV)dol.Prenumeratoscekiusrasytiadministracijosadresu.Zumalasyradvimenesinis
Turinys
A
v·
?
4
rsavepazistame.
I
v
kriksciiskoi1·6
1
sciomsojo
pasau
10.
Sisbeitas10Sveikata-brangiausiasturtas14Patarimaipatarimaipatarimai18Geroapetito!23Auginkime!25Skaitytojukertelc27Linksmiau302011m.geguze-birzelis
 
v
MOTINOSISEJIMAS
AlfonsasTyruolis
Motule,kaigraudingutavoveiduSuasarakartikanciariedejo,[neiinioskeliusmaneisleidai,Likaidienoms,kuriastamsauiliejo.Tuklaupdavaipriekryziausvakaropi,Kadapavargussaulejiironkrinta,1rskyreimana
dienq
danguiglobtiSkausmingaasara,maldon[pinta.Suduzdavotaasara,kaip
diiita
[vakarqdiena,kanciosviendavus;Klauseistik,kqpadangejvejaskuzda,Klauseistikvakaraistenvarpoaido,Kaiptolumonnubegatonaisraviis,Kolangelastaveisvestinusileido.
Atsisveikinimassumotina.
MOTINAI
JuozasMikuckis
Manaslojpirmqkartsuklupus,Tumazqkeleijuodamos,Kai
pirmq
iodi
tareliipos-Jossaukesitaves-mamos!Kainepatirtiskleidesburtai.Margo}pasauliopanoramoj,Pradejusmeilessapnakurti,Dziaugsmesaukiauas:mama,mama!Kaiapsuptamapgaulestinklo,[gelemanklastapiktoji,Kaiponastapeciaipalinko,Raudodams-mama!-askartojau.1rbaigdamssavoklaikadrama,Kaivisa
jau
cionaiapkarto,Saukiuparklupes:mama,mama!Saukiuuztarusiqdaugkartu.
-3-

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->