Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AP - Teaching Guide Quarter 1 FINAL March 3,2010

AP - Teaching Guide Quarter 1 FINAL March 3,2010

Ratings: (0)|Views: 1,258|Likes:

More info:

Published by: Ra Yjason Aringo Bornasal on Jun 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

 
Unang Markahan(Quarter 1)Paksa (Topic) :
 Kahulugan ng KasaysayanKahalagahan ng KasaysayanKaugnayan ng Kasaysayan saiba pang Disiplinang Panlipunan
Bilang ng Araw /Sesyon (No. of session): 10Pamantayang Pangnilalaman (Content Standard) :
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ngkasaysayan at ang bahaging ginampanan ng heograpiya at tao sapagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino.
Pamantayan sa Pagganap (Performance Standard) :
Ang mag-aaral ay nakapagsasagawa ng mga gawain o proyekto tuladng kasaysayang lokal o case study ng mga piling pamayanan, at iba pana nagpapakita ng malalim na pag-unawa sa kasaysayan at bahagingginampanan ng heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunangkabihasnang Pilipino.
Mga Kakailanganin sa Pag-unawa (Essential Understanding) :
Ang ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa heograpiya ay nagbigay –daan sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino napinaunlad ng mga karanasan ng nakaraan na nagpasalin-salin at nagingbahagi ng kasaysayan.
Mahahalagang Tanong (Essential Question) :
Paano nabuo at umunlad ang sinaunang kabihasnang Pilipino?
Nauunawaan ng mag-aaral ang :
Malalim na kahulugan ng kasaysayan;
Kahalagahan ng kasaysayan
Kaugnayan ng kasaysayan sa iba pang disiplinang panlipunan
Ang mag-aaral ay:
Nakapagkapagpapaliwanag ng malalim at sariling pakahuluganng kasaysayan
Nakapag-uulat sa masining na pamamaraanng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng kahalagahan ngkasaysayan Nakapaglalahad ng kaugnayan ng kasaysayan sa
 
ANTAS 1 (Stage 1) Results/Outcomes
1
 
iba pang disiplinang panlipunan
Nakapagsasagawa ng panayam at pananaliksik kaugnay ngpaksang tatalakayin
Nakapagbabahagi ng kani-kanilang damdaming pagpapahalagasa pag-aaral ng kasaysayan
Inaasahang Pagganap(Product/ Performance) :
Ang mag-aaral aynakapagsasagawa ng mgagawain o proyekto tulad ngkasaysayang lokal o
case study 
ng mga piling pamayanan , atiba pa na nagpapakita ngmalalim na pag-unawa sabahaging ginampanan ngheograpiya at tao sa pagbuo atpag-unlad ng sinaunangkabihasnang Pilipino .
Pagpapatibay ng Antas ngPag-unawa (At the level of understanding):
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sapamamagitan ng:
Pagpapaliwanag (Explanation)
Pagpapaliwanag ng kahalagahan ng kasaysayan,heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ngsinaunang kabihasnang Pilipino
.
Batayan sa Pagmamarka:Katanggap-tanggapMalalimKalidad ng impormasyon
Interpretasyon (Interpretation)
Pagbibigay-puna na pananagutan ng bawatmamamayan na pangalagaan ang likas na yamanat preserbasyon ng pamanang kultural atkasaysayan ng bansa at ng kani-kaniyangpamayanan.Batayan sa pagmamarka: makatotohanan,napapanahon, may kaugnayan sa mahalagangkaisipan, malikhain 
Sa Antas ng Pagganap (At the level of performance):
Pagtataya sa malalim na gawain o proyekto tulad ngkasaysayang lokal o case study ng mga pilingpamayanan batay sa sumusunod:A.Batay sa pananaliksikB.Nagpapakita ng kasanayan sa pamamaraan atpagsusuring pangkasaysayan
 
ANTAS 2 (Stage 2) Assessment
2
 
 
Paglalapat (Application)
Paglahok sa mga aktibidad at maihayag angpaninindigan sa mga isyung pangkapaligiran atcultural na banta o sumisira sa kapaligiran at likasna yaman at sa preserbasyon ng mga pamanangkultural at kasaysayan ng bansa o pamayananBatayan sa pagmamarka:- Dalas ng paglahok- Malalim na mensahe- Makatotohanan/nagpapakita ngPaninindigan
Perspektibo (Perspective)
Pagbibigay-katwiran na para sa kabutihan ng bansalalo na ng susunod na henerasyon ang masinop athindi mapanirang paggagamit at paglinang ng mgalikas na yaman, pangangalaga sa kapaligiran at angpreserbasyon ng pamanang kultural at kasaysayanng bawat pamayanan at bansa.Batayan sa pagmamarka:- Kalidad ng impormasyon- Malalim na mensahe- Organisasyon
Pagsasaalang-alang sa Damdaminng Iba (Empathy)
Pagninilay-nilay na mailagay ang sarili sa katayuanng isang historyador at siyentipiko. Maisabuhay anghigpit (rigor) ng pamamaraan ng disiplina atnararanasang sakripisyo, pagtitiis at komitment ngisang historyador at siyentipiko na mapaunlad ang
3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jasmin Sevilla liked this
Solita Daz liked this
Rosemarie Blando liked this
Allan Bacietes liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->