Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Szondi két apródja

Szondi két apródja

Ratings:
(0)
|Views: 307|Likes:
Published by Popovics Szidi

More info:

Published by: Popovics Szidi on Jun 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2014

pdf

text

original

 
Szondi két apródja
Arany János legismertebb történelmi balladája a Szondi két apródja, melyetnagykőrösi tanársága idején 1856-ban írt. A szabadságharc bukása mélyfájdalommal töltötte el a költőt. Az uralkodó osztrák hatalom azt várta a magyar költőktől, hogy az elnyomók dicséretét zengjék. Arany ez ellen tiltakozik művében.
A költemény műfaja ballada, az úgynevezett többszólamúballadák csoportjába tartozik. Az első két versszakban Aranyhelymeghatározást ad. Megtudjuk, hogy Drégely váránakterületén játszódik a ballada. A mű tárgyát Arany TinódiSebestyén 16. Századi költő költeményéből merítette, akimegörökítette Drégely elestét és a várkapitány hősi halálát,Arany viszont két apród történelméhez fűzi az eseményt.A balladát több részre tagolhatjuk. Az I. szakaszba az 1.-2.versszak tagolható. Ebből a két versszakból megtudjuk, hogy azegykori Drégely vára egy harc eredménye képpen romossá vált,szemben vele a másik hegytetőn egy hadi zászló látható. A sírmellett két férfi térdel, kezükben lanttal, a völgyben pedig azellenség győzelmi ünnepe folyikA II. szakasz a 3. versszaktól a vers végéig tart. Ettől kezdve apáratlan versszakok főszereplője a török sereg illetve a törökökhírnökei, a páros versszakok pedig a magyar seregről illetve akét dalnokról szólnak. Miután a török hadvezér a hőskapitánytés katonáit megölette, azt várja Szondi György két apródjától,hogy az ő dicsőségére és szórakoztatására énekeljenek. Akiígéretekkel akarja őket a török táborba csalogatni, de azokhajthatatlanok maradnak.A II. szakaszon belül az 5. versszaktól a múlt kap főszerepet, acsata jelenetét meséli el a költő a két dalnok segítségével.Innentől végig párbeszédekben bontakozik ki a balladacselekménye. A 6. versszakban Ali hírnöke szólal meg, arra kériaz ifjakat, hogy ne sirassák tovább Szondit, jöjjenek inkább atörökök táborába. A 7. versszakban Szondi szólal meg. Alinaküzeni, hogy, hogy nem adja meg magát. A 8. versszakban ismét
 
a hírnök szavait halljuk, aki a lakoma leírásával próbáljaátcsábítani a dalnokokat. A következő versszaktól megtudjuk,hogy Szondi nem adta meg magát, ezért a törökök támadástindítottak a vár ellen. A 10. versszakban ismét a hírnök szólalmeg, újabb érvvel akarja lecsalogatni a völgybe az apródokat. A11. versszakban ismét a dalnokok története folytatódik,megtudjuk, hogy Szondi inkább elpusztította minden kincsét éslovait, nehogy a törökök kezére kerüljenek. A 12. versszakbana hírnök már egyre türelmetlenebb, és arra kéri a dalnokokat,hogy ma Ali dicsőségét zengjék Szondié helyett. A következőversszakban az apródok saját sorsukról énekelnek, és ismétSzondit dicsőítik. A 14. versszakban a hírnök saját szavaivalfolytatja a történetet, szerinte Alihoz küldte Szondi azapródokat, hogy a továbbiakban őt szolgálják. A hírnök szavainem zavarják meg a dalnokok történetmesélését, továbbra isSzondi hősiességét zengik. A ballada egyik legérdekesebbpontja a 16. versszak. Itt fut össze a cselekmény két szála: Aliküldönce az apródok szavainak hatására maga is önkéntelenüldicsőíti Szondit. Ő is látta, ahogy ágyútól eltalálva is küzdött azutolsó leheletéig. Ugyanerről szól az apródok éneke is a 17.versszakban. Szondit apródjai és ellensége is egyaránt hősnektartják. A 18. versszakban a hírnök már dühösen szól adalnokokra. Szavai fenyegetésbe csapnak át: vesszőzés, börtönvárja őket, ha nem mennek Alihoz szépszerével. Az utolsóversszakban átkot mondanak a dalnokok arra, aki megölteSzondit és kérik az Istent, hogy ne irgalmazzon meg agyilkosnak.Balladai homály övezi a költeményt, mely megvédte a költőt apolitikai támadásoktól, de olvasóik megértették üzenetét: aköltő nem alkuszik a magyar nép zavaraival.
Girasek Edmond - Arany János: Szondi két apródja
Arany ezt a balladáját a nagykőrösi tanárság évei alatt írta. A nagykőrösi balladák jellemzője arténelmi ma, ami kora jelenek szól. Forrása Tidi Lantos Sebestn Cronicája.Ebben a műben nem a hősiességet mutatja be, hanem az apródok hazához való hűségét. Az apródok ittnem fegyverhordozó katonák, hanem hisriás énekeket szereznek és énekelnek.
 
A mű nagyon magasról indul: Felhőbe hanyatlott a drégeli rom,Rá visszasüt a nap, ádáz tusa napja” Ezzel szemközti dombon pedig a két apród térdel. A helybeliek elbeszélése szerint Arany járt a drégelivárban, mert csak így tudta ilyen pontosan leírni a tájat.A mű története három helyszínen zajlik. Az egyik helyszín a harc helyét mutatja be. A másik helyszínSzondi magasztalása, nyugalmát ábrázolja. A har¬ma¬dik helyszín lent a faluban, ahogy a győztesekünneplik a diadalt. Az apródok énekében sok kép ta¬lálható. Énekük az el¬be¬szélő hangtól halad azünnelyesg felé. A rökök éneke a jelenről beszél és a jövő lehetőségeivel hitegeti őket: Mit csak terem a nagy szultán birodalma” A további részekben Ali azt akarja, hogy az apródok az ő diadalát énekeljék, ez az apródokbanellenszenvet vált ki. Az apródok Szondi hősiességéről énekelnek. Szondi igen-igen hősies volt,semmiképpen nem akarta a rban leértéktárgyak török tulajdoba kerüljenek. Inbbmegsemmisíti a várban található értékeket, minthogy a török kezére kerüljön. Szondi az apródokatszépen felöltözteti, hogy ne ócska ruhában haljanak meg. Az apródok dicsőítik Szondit, Ali ezt egyre jobban sokkalja, és börtönbe viteti a két apródot.Arany a magyarokat fenn a hegyen, a törököket, pedig lent a faluban ábrázolta. Érdekes, hogy Alialapvetően pozitív figura, és csak a több török mondható negatívnak. A mű végén megjelenik az átok,(utolsó versszak).A vers formája zaklatott hangvételű, nyugtalan váltakozó ritmus. Az egyes sorok eltérő szótagszánúak,ezzel a költő izgatottságot fejez ki. A műben két különböző értékrend áll egymással szemben.
Múltbeli dolgok mai olvasatban
Kemény Zsigmond: Zord idõ. Bukarest-Kolozsvár, 1997, Kriterion. 418 p. /Történelmi regények./A Kriterion Könyvkiadó a
Történelmi regények 
sorozatában Jókai Mór
Egy az Isten
címû mûvével egy idõben, Kemény Zsigmond szépírói pályáját lezáró,1857 és 1862 között írt nagyregényét, a
Zord idõket 
is megjelentette. Kitûnõválasztás volt, mert ennek a mûnek napjainkban mintha nyomatékosulnaidõszerûsége. Köztudott, hogy írója az irodalmi romantika neveltje volt, azonban- a kortárs európai regénnyel párhuzamosan - az irodalmi realizmusmegteremtésére törekedett, lett légyen az a XIX. századi epikában inkábbkövetkezménye, mint ellenhatása a romantikának, és egyúttal elindította alélektani regényt is, sõt a külsõ és belsõ idõ változó nézõpont használatával, ahõsei tudatában végzett mélyfúrásokkal XX. századi prózaírásunk egyik legfõbbelõdének is tekinthetõ. Mindez Kemény elévülhetetlen irodalomtörténeti, mitöbb, költészettani érdeme. Azonban 1541 májusában Izabella királynõ,Werbõczi István, Martiniizzi György - tehát valós történelmi személyiségek -szerepeltetésével, Buda törökök általi elfoglalásával, idõben és térben rögzítettcselekményének, valamint képzeletalkotta hõseinek létezik egy tágabb ésmélyebb aktualizálható értelme is. Éspedig az, hogy miközben a mûben egynagyszabású és nagy kihatású történelmi-társadalmi - és több megrendítõegyéni - tragédiát bontakoztat ki, azt az alapeszmét szuggerálja - bejárván akötelességtudat és áldozatkészség tragikus lépcsõfokait -, hogy a hódoltató,esetünkben a török, arról igyekszik meggyõzni a leigázottat, hogy társadalmilagés anyagilag magasabbra emelkedhet, ha kiszolgálja az idegen, a népét elnyomó

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Popovics Szidi liked this
Grama Levente Lorincz Timi liked this
Vincze Gerlinde liked this
Lukács Orsy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->