Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
33Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Perbankan Islam di Malaysia

Perbankan Islam di Malaysia

Ratings:

4.5

(8)
|Views: 3,491|Likes:
Published by aisyahr

More info:

Published by: aisyahr on Sep 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

 
Perbankan Islam di Malaysia
Dari Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas.
Lompat ke:navigasi,gelintar  Bentuk terawal aktiviti perbankan Islamdiketahui bermula pada bulanSeptember  1963 dengan tertubuhnya Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji (PWSBH). PWSBH telah ditubuhkanuntuk dijadikan institusi bagi umat Islam membuat simpanan sebagai persediaan mengerjakanibadatHajike tanah suci Mekah. Pada tahun 1969, PWSBH telah bergabung dengan Pejabat Urusan Haji bagi membentuk Lembaga Urusan dan Tabung Haji (kini dikenali sebagai LembagaTabung Haji
 
).Bank Islam pertama telah ditubuhkan pada tahun 1983. Pada tahun 1993, bank perdagangan, bank saudagar dan syarikat kewangan mula dibenarkan untuk menawarkan produk-produk dan perkhidmatan perbankan Islam di bawah Skim Perbankan Islam (SPI). Walau bagaimanapun,institusi-institusi ini dikehendaki mengasingkan dana dan aktiviti urus niaga perbankan Islamdaripada urus niaga perbankan konvensional bagi memastikan tiada percampuran dana.
[sunting] Prinsip Syariah dalam Perbankan Islam
Perbankan Islam mempunyai tujuan yang sama dengan perbankan konvensional melainkanoperasinya adalah berlandaskan prinsip Syariah, yang dikenali sebagai Fiqh al-Muamalat(peraturan-peraturan Islam di dalam urus niaga). Prinsip dasar perbankan Islam ialah perkongsian untung dan rugi dan larangan ke atasriba(faedah).Di antara konsep-konsep Islam yang selalu diguna pakai di dalam perbankan Islam ialah:
 perkongsian untung (Mudharabah)
simpanan (Wadiah)
usaha sama (Musyarakah)
kos tokok (Murabahah
 
)
sewaan (Ijarah
 
Riba
Dari Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas.
Lompat ke:navigasi,gelintar 
Riba
ertinya adalah al-ziyadah (tambahan). Daripada segi bahasa, bermaksud tambahan ataukenaikan. Secara istilah, ia bermaksud penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yangdisyaratkan oleh pemberi pinjaman atau dijanjikan oleh penerima pinjaman manakala dalam pertukaran sesetengah barangan dan matawang, ia bermaksud perbezaan nilai akibat kuantitiyang berbeza ataupun perbezaan waktu pertukaran.
Senarai kandungan
o
o
o
o
o
o
[sunting] FirmanAllahs.w.t.
 Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba(yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
 
Surah Al-Baqarah (2):278
 
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilanriba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
Surah Al-Baqarah (2): 279.
 
 Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada hartamanusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikanberupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang- orang yang melipat gandakan (pahalanya).
 
Surah Al-Rum (30): 39
 
 
Ayat di atas jelas menegaskan bahwa selebihnya dari pokok harta adalah riba, baik itu sedikitmaupun banyak.
[sunting] Riba Zaman Jahiliyyah
Pada zaman Jahiliyyah, riba terkenal dengan dua model yaitu riba nasi'ah dan riba fadhl:
[sunting] Riba Nasi'ah
1. Menurut Qatadah, riba al-nasi'ah adalah riba kaum jahiliyyah dimana seorang menjual sesuatuhingga tempoh waktu tertentu. Apabila tempoh waktu itu tamat sedangkan pembelinya belummampu melunasi pembayarannya maka harganya dinaikkan dan tempohya dilanjutkan lagi.2. Mujahid mengatakan bahawa pada zaman jahiliyyah ada orang yang mempunyai hutangkepada orang lain, lalu yang berhutang berkata kepada pemberi hutang, "Hutang saya akan saya bayar "sekian (lebih)" dengan syarat anda melanjutkan tempohnya kepada saya". Lalu orang itumelanjutkan waktunya.3. Abu Bakar Al-Jashshah mengatakan bahawa pada zaman jahiliyyah riba hanya pinjaman berjangka dengan penambahan bunga bersyarat. Penambahan bunga itu sebagai imbalan dari penundaan waktu pelunasan hutangnya, lalu Allah SWT membatalkan sistem itu.4. Menurut AlImam Ar-Razidalam tafsirnya, "Sesungguhnya riba al-nasi'ah itulah yang terkenaldi zaman jahiliyyah kerana seseorang dari mereka meminjamkan wangnya kepada orang laindengan tempoh tertentu, dengan syarat ia harus memberinya bunga tertentu setiap bulan. Kalautidak sanggup memenuhi janjinya maka bunganya ditambah dan waktunya dilanjutkan".
[sunting] Riba Fadhl
Riba ini terjadi apabila seseorang menjual sesuatu dengan sejenisnya dengan tambahan, sepertimenjual emas denganemas, matawangdirham dengan dirham, gandum dengan gandum dan seterusnya.Abu Said Al-Khudari berkata, "Rasulullah bersabda : "Emasdengan emas, perak dengan  perak,gandum dengan gandum, syair dengan syair, kormadengan korma dan garam dengan garam dipertukarkan dengan sama, segenggam dengan segenggam. Siapa yangmanambah atau minta tambah maka ia telah malakukan riba, baik yang meminta maupunyang memberi, dalam hal itu sama saja. Hadith Riwayat Al-Syaikhan.Dari Abu Said Al-Khudari, katanya, "Bilaldatang kepada Rasulullah SAW denganmembawa korma kualitas Barni. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Dari manakormaitu ?". Ia menjawab , "Kami punya korma yang buruk lalu kami tukar beli dua liter dengan satu liter". Maka Rasulullah bersabda:"Masya Allah, itu juga adalah perbuatan riba. Jangan kau lakukan. Jika kamu mau membeli, juallah dahulu kurmamu itu kemudian kamu beli kurma yang kamu inginkan. Muttafaq 'alaih

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hasma Parakkasi liked this
Ahmad Irfan liked this
As Ucuk liked this
Farzana Ali liked this
Kerun Niesya liked this
Jiwa Kosong liked this
Aizad Osman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->