Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LF 2011 Equia RO

LF 2011 Equia RO

Ratings: (0)|Views: 30 |Likes:
Published by Gc Romania

More info:

Published by: Gc Romania on Jun 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2011

pdf

text

original

 
Un nou standard în tehnologia restaurativãcare vã oferã o opñiune adiñionalã pentrua satisface toate cerinñele pacienñilordumneavoastrã.
 
EQUIA
 
de la
GC.
 Soluñia
pentru
restaurãri
posterioare
 
estetice
realizate
 
 într-o singurã etapã.
  z   O    L   F   R   O    2   1   2   0   5   /   1   1
GC EUROPE N.V.
Head OfficeResearchparkHaasrode-Leuven 1240B - 3001 LeuvenTel. +32.16.74.10.00Fax. +32.16.40.48.32info@gceurope.comwww.gceurope.com
GC EUROPE N.V.
GC EEO - RomaniaBD. N. Balcescu, nr. 5Cbl. Dunarea 1, ap. 57, se ct. 1RO - BucurestiTel. +40.21.315.93.15Fax. +40.21.315.93.15romania@eeo.gceurope.comwww.eeo.gceurope.com
Sistemul EQUIA este disponibil în diferite variante de ambalare care conñin un flacon de 4 ml EQUIA Coat ºi capsulede EQUIA Fil disponibile în urmãtoarele nuanñe Vita
®
: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3 ºi C4. Vita
®
este marcã înregistratã a Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania.EQUIA a fost conceput pe baza feedback-ului pozitiv acumulat în anii de experienñã clinicã cu restaurãri realizate cuGIC cu vâscozitate ridicatã, a cãror longevitate a fost subliniatã din nou în analizele sistematice recente a literaturii despecialitate**. Pe acest principiu, existã dovezi cã lacul rãºinic** îmbunãtãñeºte proprietãñile fizice ale restaurãrii realizate cuEQUIA. Numeroase studii clinice, în curs de desfãºurare în întreaga lume, prezintã rezultate foarte promiñãtoare**:
Ce spun Dovezile ªtiinñifice despre EQUIA
• Rezultatele clinice indicã faptul cã EQUIA prezintã o adaptare excelentã la culoarea iniñialã**.• Fiind comparat cu compozite rãºinice cu micro-umpluturã pe o perioadã de 12 luni, EQUIA a demonstrataceeaºi eficienñã ca ºi sistemul compozitului rãºinic cu micro-umpluturã**.• La evaluarea retrospectivã dupã 2 ani a aproximativ 150 de restaurãri, s-a ajuns la concluzia cã EQUIA poate fiutilizat ca material de restaurare permanent pentru orice cavitate de clasa I ºi pentru cavitãñile de mãrimeredusã de clasa a II-a**.• Într-o altã evaluare clinicã a aproximativ 245 de pacienñi pe o perioadã de 2 ani, s-a ajuns la concluzia cã siste-mul EQUIA este o alegere sigurã pentru restaurãrile stomatologice de lungã duratã, chiar ºi în cazulsuprafeñelor dentare supuse stresului ocluzal**.**Date disponibile pe http://www.gceurope.com/goto/referencesEQUIA poate fi utilizat în urmãtoarele cazuri: cavitãñi de clasa I supuse stresului ocluzal, cavitãñi de mãrime redusã declasa a II-a, cavitãñi de clasa a V-a ºi restaurãri ale dinñilor deciduali; cavitãñi radiculare, reparañia restaurãrilor vechi ºirefaceri de bonturi.
Restaurãrile EQUIA - realizate în doar 3 minute ºi 25 de secunde!
Preparare standarda cavitãñii.Utilizare opñionalãa condiñionantului.Clãtire.Aplicare rapidã, într-o singurã etapã,a EQUIA Fil.Conturare dupãpriza iniñialã.
   P  r  o   f .   D  r .   K .   H .   F  r   i  e   d   l ,   G  e  r  m  a  n   i  a
Finisare finalã sub jet de apã aprox.2’30’’ de la începe-rea mixãrii.Aplicarea lui EQUIACoat. Foto-polime-rizare 20’’.Rezultate excelente în doar 3’25’’.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->