Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ratings: (0)|Views: 305|Likes:
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2011

pdf

text

original

 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-Απαραίτητες ενέργειες πριν και κατά τη μεταβίβαση ακινήτου.-
  ¡¡  ¢  
://www.cy
¢  £  ¤  ¥  
.
¦  §  
v.cy/m
§¨  
/c
¨  ¡  ¨  
z
©  ¥  
c
  £  ¡  ©  £  
/C
¨  ¡  ¨  
z
©  ¥  
C
  £  ¡  ©  £  
.
  ¥  
f/
  
ll/
  
358F377D70033C7C2256
  
54003699
  
?
  ¢©  
D
§  
c
¤  
m
©  ¡  
- Μεταβίβαση ακινήτου(Νόμος Αρ. 9/65)
  
εταβίβαση ακινήτου σημαίνει τη μεταβίβαση του τίτ
λου ιδιοκτησ
ίας ενός ακιΤα ανίκανα
φυσικ
ά πρόσ
ωπα εκπροσωπούνται κατ
ά τη μεταβίβαση από τους Νόμιμους, Δικαστικο
ύςΤα νο
μικά πρόσ
ωπα εκπροσωπούνται απ
ό τα πρόσ
ωπα που σύ
μ
φωνα
με το καταστατικό, το Νόμο ή τ -Δαπάνες και δικαιο
λογητικ
ά μεταβίβασης Ακινήτου- [
£    ¥  
l
  ¡  ©  
 
¡    ¨¥  
 
¢    ¦©  
] 20 Δεκ. 2010 – Δαπάνες και δικαιο
λογητικ
ά μεταβίβασης Ακινήτου. Κτηματομεσιτικές υπηρεσίεςwww.l
§  ¤  ¢  ¥¥¨¥  
.
¦  £  
/
¨    
f-
©  ¥  ¡    ¡  ©  
-m
©  ¡      
-
©  
l.j
¥  ¢  
- C
  
c
  ©    
-
¨  
m
¨  
l
£  
-
  ¡¡  ¢  
://www.l
§  ¤  ¢  ¥¥¨¥  
.
¦  £  
/
¨    
f-
©  ¥  ¡    ¡  ©  
-m
©  ¡      
-
©  
l.j
¥  ¢  
-
Χρ
ήσιμα Θέματα για Αγορά ή Πώ
ληση Ακιν
ήτουΔαπάνες και δικαιο
λογητικ
ά μεταβίβασης ΑκινήτουΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤ
  
YΤην αγορά ενός ακινήτου συνοδε
ύουν πρ
όσθετες δαπάνες που επιβαρ
ύνουν την πραγ
ματική αξία τ
1.Ο φ
όρος μεταβίβασης ακινήτου. Για τα πρώτα 15.000 της αξίας του ακινήτου που αναγΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤ
  
YΟ π
ωλητ
ής
χρει
ά
ζεται απ
ό την ε
φορ
ία:1.Τον τίτ
λο κτ
ήσης του ακινήτου και πιστοποιητικό μεταγρα
φ
ής του.2.Πρόσ
φατο τ
Τι
χρει
ά
ζεται ο αγοραστ
ής:1.Ο αγοραστής, α
φού εξασφαλ
ίσει την υπογρα
φ
ή του π
ωλητ
ή, πρέπει να καταθέσει σε τρίαΓια περισσότερες π
ληροφορ
ίες ή διευκρινήσεις για τις δαπάνες που επιβαρ
ύνουν τη
μεταβίβαση
-Χρ
ήσιμες Π
ληροφορ
ίες - Απαραίτητες ενέργειες πριν και κατά τη ...- [
£    ¥  
l
  ¡  ©  
 
¡    ¨¥  
 
¢    ¦©  
] Απαραίτητες ενέργειες πριν και κατά τη μεταβίβαση ακινήτου. Ε
φ
όσον βρείτε το ακίνητο που σwww.
¤    
l
¨  ¡  
y-
¨    
v
©  ¥  ¡  
m
©  ¡  
.
¦  £  
/
¤  ¥  ©  
f
¤  
l.
¥  ¢  
?l
¦  
=&
¨    
=6 - C
  
c
  ©    
-
¨  
m
¨  
l
£  
 -
Χρ
ήσιμες Π
ληροφορ
ίες - Απαραίτητες ενέργειες πριν και κατά τη ...- 10:45
¢  
m - [
£    ¥  
l
  ¡  ©  
 
¡    ¨¥  
 
¢    ¦©  
] Απαραίτητες ενέργειες πριν και κατά τη μεταβίβαση ακινήτου. Ε
φ
όσον βρείτε το ακίνητο που σwww.
  ¤    
l
¨  ¡  
y-
¨    
v
©  ¥  ¡  
m
©  ¡  
.
¦  £  
/
¤  ¥  ©  
f
¤  
l.
¥  ¢  
?l
¦  
=&
¨    
=6 - C
  
c
  ©    
-
¨  
m
¨  
l
£  
Χρ
ήσιμες Π
ληροφορ
ίες -
Φ
όροι και τέ
λη κατ
ά την πώ
ληση ακιν
ήτ
ων ...- [
£    ¥!  ¡  ©  
 
¡    ¨¥  
 
¢    ¦©  
] 
Δικαιο
λογητικ
ά για αγορά ή πώ
ληση ακιν
ήτου —
Φ
όροι και τέ
λη κατ
ά την πώ
ληση ...
"""  
.q
¤  !¨  ¡  
y-
¨    
v
©  ¥  ¡  
m
©  ¡  
.
¦  £  
/
¤  ¥  ©  #  ¤  !  
.
¥  ¢  
?
!  ¦  
=&
¨    
=5 -
$  %    ©    
- S
¨  
m
¨!£  
Χρ
ήσιμες Π
ληροφορ
ίες - Δικαιο
λογητικ
ά για αγορά ή πώ
ληση ακιν
ήτου ...- [
£    ¥  
l
  ¡  ©  
 
¡    ¨¥  
 
¢    ¦©  
] Δικαιο
λογητικ
ά για αγορά ή πώ
ληση ακιν
ήτου —
Φ
όροι και τέ
λη κατ
ά την πώ
ληση ...
"""  
.q
¤  !¨  ¡  
y-
¨    
v
©  ¥  ¡  
m
©  ¡  
.
¦  £  
/
¤  ¥  ©  #  ¤  !  
.
¥  ¢  
?
!  ¦  
=&
¨    
=4 -
$  %    ©    
- S
¨  
m
¨!£  
 -Χρ
ήσιμες Π
ληροφορ
ίες - Το γ
λωσσ
άρι τ
ων ακιν
ήτ
ων - R
©  !  
E
¥  ¡    ¡  ©  
... 
 
Δικαιο
λογητικ
ά για αγορά ή πώ
ληση ακιν
ήτου —
Φ
όροι και τέ
λη κατ
ά την πώ
ληση ...
"""  
.q
¤  !¨  ¡  
y-
¨    
v
©  ¥  ¡  
m
©  ¡  
.
¦  £  
/
¤  ¥  ©  #  ¤  !  
.
¥  ¢  
?
!  ¦  
=&
¨    
=3 -
$  %    ©    
- S
¨  
m
¨!£  
Χρ
ήσιμες Π
ληροφορ
ίες - - R
©    
l
  ¥  ¡    ¡  ©  
 
&  ¤    
l
¨  ¡  
y
'    
v
©  ¥  ¡  
m
©  ¡  
 
§    
C
£  ©  ¡  ©  
... Δικαιο
λογητικ
ά για αγορά ή πώ
ληση ακιν
ήτου —
Φ
όροι και τέ
λη κατ
ά την πώ
ληση ...
"""  
.q
¤  !¨  ¡  
y-
¨    
v
©  ¥  ¡  
m
©  ¡  
.
¦  £  
/
¤  ¥  ©  #  ¤  !  
.
¥  ¢  
?
!  ¦  
= -
$  %    ©    
 -Απαρα
ίτητες ενέργειες πριν και κατά τη μεταβίβαση ακινήτου Ε
φ
όσον βρείτε το ακίνητο που σας ενδια
φ
έρει, συνηθί
ζεται να δ
ίνεται μια μικρή προκαταβο
λ
ή,‘Όταν η αξία του ακινήτου υπερβαίνει το ποσό τ
ων 11.738
 είναι απαραίτητη η πρόσ
λη
ψη δικη
Όταν το ακίνητο που μεταβιβά
ζεται ε
ίναι οικόπεδο ή βρίσκεται εκτός σ
χεδ
ίου πό
λεως, η συνερ
Όταν ο
λοκληρωθε
ί ο νομικός και τε
χνικ
ός έ
λεγχος του ακιν
ήτου θα πρέπει να συντα
χθε
ί συμβό
λ
Για τη σ
ύνταξη του συ
μβο
λα
ίου πρέπει απαραίτητα και ο π
ωλητ
ής και ο αγοραστής: • Να έ
χουν Αριθ
μό
Φορολογικο
ύ Μητρ
ώου στην Ε
λλ
άδα• Δε
λτ
ίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισ
χ
ύ
Επιπλ
έον ο Αγοραστής θα πρέπει να προσκομίσει Απόδειξη π
ληρω
μής του
Φ
όρου Μεταβίβασης ΑκινΕπιπ
λ
έον ο Π
ωλητ
ής θα πρέπει να προσκομίσει• Τίτ
λο κτ
ήσης του ακινήτου ( Συμβό
λαιο, τ
ίτ
λος κληρονο
μιάς κ
λπ)• Αντ
ίγρα
φο της οικοδο
μικής άδειας, αν πρόκειται για κτίσμα• Τοπογρα
φικ
ό του οικοπέδου και κάτο
ψη ορ
ό
φου• Βεβα
ί
ωση απ
ό τη Δ.Ο.Υ.
φορολογ
ίας του ότι το συγκεκριμένο ακίνητο έ
χει δηλωθε
ί στις ετήσ
• Βεβα
ί
ωση του
Δήμου στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο από την οποία να προκ
ύπτει
ότι ο π
ωλη
Φορολογικ
ή ενημερότητα από την οποία προκ
ύπτει
ότι δεν έ
χει οφειλ
ές προς το Δημόσιο• Ασ
φαλιστικ
ή ενημερότητα, από την οποία προκ
ύπτει
ότι ο π
ωλητ
ής δεν έ
χει οφειλ
ές προς το
-
  ¡¡  ¢  
://
"©    %%    ©  
.
¦  §§  ¦  !  ©¤  ¥  ©  £%§    ¡  ©  ¡  
.
%§  
m/
¥  ©  £%    
?
  
=
%%    ©  
:3D41
¨  
j
(  
v2
¤  ¥  
J:
"""  
.
¤  !¨  ¡  )  
-
¨    
v
©  ¥  ¡  
m
©  ¡  
.
¦  £  
/
¤  ¥  ©  #  ¤  !  
.
¥  ¢  
%3
0  !  ¦  
%3D%26
¨    
%3D6+%22%C
  
%91%C
0  
%80%C
  
%
(  
1%C
0  
%81%C
  
%
(  
1%C
  
%
0  
%C
0  
%84%C
  
%
(  
7%C
0  
%84%C
  
%
(  
5%C
0  
%82+%C
  
%
(  
5%C
  
%
(  
D%C
  
%
  
D%C
0  
%81%C
  
%
(  
3%C
  
%
(  
5%C
  
%
(  
9%C
  
%
(  
5%C
0  
%82+%C
0  
%80%C
0  
%81%C
  
%
(  
9%C
  
%
(  
D+%C
  
%
(  
%C
  
%
(  
1%C
  
%
(  
9+%C
  
%
(  
%C
  
%
(  
1%C
0  
%84%C
  
%
  
C+%C
0  
%84%C
  
%
(  
7+%C
  
%
(  
C%C
  
%
(  
5%C
0  
%84%C
  
%
(  
1%C
  
%
(  
2%C
  
%
0  
%C
  
%
(  
2%C
  
%
(  
1%C
0  
%83%C
  
%
(  
7+%C
  
%
(  
1%C
  
%
(    
%C
  
%
(  
9%C
  
%
(  
D%C
  
%
  
%C
0  
%84%C
  
%
(0  
%C
0  
%85%22&
%    
=1&
  !  
=
©  
&
%  ¡  
=
%!    1  
&
¥§  ¤  £%  ©  
=
"""  
.
¦  §§  ¦  !  ©  
.
%§  
m -Φ
όροι και τέ
λη κατ
ά την πώ
ληση ακιν
ήτ
ων Απ
ό την 01-01-2006 η
φορολογ
ία στη μεταβίβαση ακινήτ
ων στην Ελλ
άδα ά
λλαξε
με αποτέ
λεσ
μα να
Φ
όρος Προστιθέμενης Αξίας (
Φ.Π.Α.)Ο ΦΠΑ επιβ
ά
λλεται
με συντε
λεστ
ή 19% στην αξία πώ
λησης (αξ
ία συμβο
λα
ίου) νεόδμητης οικοδομή 
Φ
όρος Μεταβίβασης Ακινήτου (
Φ.Μ.Α.)
Όσα ακίνητα δεν υπάγονται στο
ΦΠΑ, υπ
άγονται στο
ΦΜΑ. Ο ΦΜΑ υπολογ
ί
ζεται στη αντικει
μενικήΟ υπο
λογισ
μός του γίνεται με συντε
λεστ
ή 7% μέ
χρι του ποσο
ύ των 15.000
 και αυξάνεται σε 9%
Οι παραπ
άν
ω συντελεστ
ές αυξάνονται αντίστοι
χα απ
ό 7% σε 9% και από 9% σε 11% όταν το ακίνηΣτο ποσό του κ
ύριου φ
όρου επιβά
λλεται και φ
όρος 3% υπέρ δήμ
ων και κοινοτ
ήτ
ων. Για τους παρ
 
Φ
όρος Υπεραξίας (
Φ
όρος Αυτόματου Υπερτιμήματος)Κατά την αγοραπ
ωλησ
ία ακινήτου για δε
ύτερη φορ
ά μετά την 01-01-2006, ο π
ωλητ
ής είναι υπό
χρ
 • Τέ
λος Συναλλαγ
ήςΤο τέ
λος συναλλαγ
ής επιβά
λλεται
όταν το ακίνητο μεταβιβά
ζεται για δε
ύτερη φορ
ά μετά την 01-
 
  ¡¡  ¢  
://w
©    
c
  
c
  ©  
.
¦  §§  ¦  
l
©¤  ¥  ©  £  
c
§    ¡  ©  ¡  
.c
§  
m/
¥  ©  £  
c
  
?
  
=c
  
c
  ©  
:C
¤    §  
DF
  
J
2  
f
  
J:www.
¤    
l
¨  ¡  
y-
¨    
v
©  ¥  ¡  
m
©  ¡  
.
¦  £  
/
¤  ¥  ©  
f
¤  
l.
¥  ¢  
%3Fl
¦  
%3D%26
¨    
%3D5+%22%C
  
%91%CF%80%C
  
%
(  
1%CF%81%C
  
%
(  
1%C
  
%
  
F%CF%84%C
  
%
(  
7%CF%84%C
  
%
(  
5%CF%82+%C
  
%
(  
5%C
  
%
(  
D%C
  
%
  
D%CF%81%C
  
%
(  
3%C
  
%
(  
5%C
  
%
(  
9%C
  
%
(  
5%CF%82+%CF%80%CF%81%C
  
%
(  
9%C
  
%
(  
D+%C
  
%
(  
%C
  
%
(  
1%C
  
%
(  
9+%C
  
%
(  
%C
  
%
(  
1%CF%84%C
  
%
  
C+%CF%84%C
  
%
(  
7+%C
  
%
(  
C%C
  
%
(  
5%CF%84%C
  
%
(  
1%C
  
%
(  
2%C
  
%
  
F%C
  
%
(  
2%C
  
%
(  
1%CF%83%C
  
%
(  
7+%C
  
%
(  
1%C
  
%
(    
%C
  
%
(  
9%C
  
%
(  
D%C
  
%
  
%CF%84%C
  
%
(  
F%CF%85%22&c
  
=2&
  
l=
©  
&c
¡  
=cl
  1  
&
¥§  ¤  £  
c
©  
=www.
¦  §§  ¦  
l
©  
.c
§  
m-Δικαιο
λογητικ
ά για αγορά ή πώ
ληση ακιν
ήτουΓια τη σ
ύνταξη του συ
μβο
λα
ίου πρέπει απαραίτητα και ο π
ωλητ
ής και ο αγοραστής:• Να έ
χουν Αριθ
μό
Φορολογικο
ύ Μητρ
ώου στην Ε
λλ
άδα• Δε
λτ
ίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισ
χ
ύ
Επιπλ
έον ο Αγοραστής θα πρέπει να προσκομίσει Απόδειξη π
ληρω
μής του
Φ
όρου Μεταβίβασης ΑκινΕπιπ
λ
έον ο Π
ωλητ
ής θα πρέπει να προσκομίσει• Τίτ
λο κτ
ήσης του ακινήτου ( Συμβό
λαιο, τ
ίτ
λος κληρονο
μιάς κ
λπ)• Αντ
ίγρα
φο της οικοδο
μικής άδειας, αν πρόκειται για κτίσμα• Τοπογρα
φικ
ό του οικοπέδου και κάτο
ψη ορ
ό
φου• Βεβα
ί
ωση απ
ό τη Δ.Ο.Υ.
φορολογ
ίας του ότι το συγκεκριμένο ακίνητο έ
χει δηλωθε
ί στις ετήσ
• Βεβα
ί
ωση του
Δήμου στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο από την οποία να προκ
ύπτει
ότι ο π
ωλη
Φορολογικ
ή ενημερότητα από την οποία προκ
ύπτει
ότι δεν έ
χει οφειλ
ές προς το Δημόσιο• Ασ
φαλιστικ
ή ενημερότητα, από την οποία προκ
ύπτει
ότι ο π
ωλητ
ής δεν έ
χει οφειλ
ές προς το
-
  ¡¡  ¢  
://
"©    %%    ©  
.
¦  §§  ¦  !  ©¤  ¥  ©  £%§    ¡  ©  ¡  
.
%§  
m/
¥  ©  £%    
?
  
=
%%    ©  
:
¨  3  
Y
  
QJ
  
U
  ¥  
J:
"""  
.
¤  !¨  ¡  )  
-
¨    
v
©  ¥  ¡  
m
©  ¡  
.
¦  £  
/
¤  ¥  ©  #  ¤  !  
.
¥  ¢  
%3
0  !  ¦  
%3D%26
¨    
%3D4+%22%C
  
%91%C
0  
%80%C
  
%
(  
1%C
0  
%81%C
  
%
(  
1%C
  
%
0  
%C
0  
%84%C
  
%
(  
7%C
0  
%84%C
  
%
(  
5%C
0  
%82+%C
  
%
(  
5%C
  
%
(  
D%C
  
%
  
D%C
0  
%81%C
  
%
(  
3%C
  
%
(  
5%C
  
%
(  
9%C
  
%
(  
5%C
0  
%82+%C
0  
%80%C
0  
%81%C
  
%
(  
9%C
  
%
(  
D+%C
  
%
(  
%C
  
%
(  
1%C
  
%
(  
9+%C
  
%
(  
%C
  
%
(  
1%C
0  
%84%C
  
%
  
C+%C
0  
%84%C
  
%
(  
7+%C
  
%
(  
C%C
  
%
(  
5%C
0  
%84%C
  
%
(  
1%C
  
%
(  
2%C
  
%
0  
%C
  
%
(  
2%C
  
%
(  
1%C
0  
%83%C
  
%
(  
7+%C
  
%
(  
1%C
  
%
(    
%C
  
%
(  
9%C
  
%
(  
D%C
  
%
  
%C
0  
%84%C
  
%
(0  
%C
0  
%85%22&
%    
=3&
  !  
=
©  
&
%  ¡  
=
%!    1  
&
¥§  ¤  £%  ©  
=
"""  
.
¦  §§  ¦  !  ©  
.
%§  
m-Το γλωσσ
άρι τ
ων ακιν
ήτ
ων• Γ
ήπεδοΕίναι η συνε
χ
όμενη έκταση γης που αποτε
λε
ί αυτοτε
λ
ές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε ένα• ΟικόπεδοΕίναι κάθε γήπεδο που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σ
χ
έδιο ή μέσα στα όρια οικ • Συντε
λεστ
ής Δόμησης ΟικοπέδουΕίναι ο συντε
λεστ
ής που καθορί
ζει το
μέγιστο τ
ων τετραγωνικ
ών μέτρ
ων που
μπορο
ύν να κτιστο
 Συντε
λεστ
ής Αξιοποίησης ΟικοπέδουΕίναι ο συντε
λεστ
ής που εκ
φρ
ά
ζει τη δυνατ
ότητα οικοδομικής εκμετά
λλευσης του οικοπ
έδου και• Συντε
λεστ
ής ΕμπορικότηταςΕίναι ο συντε
λεστ
ής ( μεγα
λ
ύτερος
ή ίσος με τη μονάδα) που εκ
φρ
ά
ζει την ε
μπορικότητα ενόςΤιμή ΟικοπέδουΕίναι η ανά τετραγ
ωνικ
ό μέτρο αξία οικοπέδου που έ
χει πρ
όσο
ψη σε
ένα μόνο δρόμο, με Συντε
λ
 Κάτο
ψηΕ
ίναι η απεικόνιση στο
χαρτ
ί ενός κτιρίου ,
χωρ
ίς τη σκεπή. Στην κάτο
ψη αποτυπ
ώνονται με
λ
 • Τοπογρα
φικ
ό διάγραμμαΕίναι η αποτ
ύπωση στο χαρτ
ί της θέσης του οικοπέδου ή γηπέδου στο οποίο είναι κτισμένο το

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->