Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
nota taranum 3

nota taranum 3

Ratings:
(0)
|Views: 2,432|Likes:
Published by Fadil

More info:

Published by: Fadil on Jun 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2015

pdf

text

original

 
 
 
PENGENALAN
 
Seni bacaan al-Quran walaupun berbeza dari sudut istilahnya mengikut sebutanyang dipopularkan oleh sesebuah negara atau masyarakat, namun tujuan danobjektifnya tetap sama, iaitu meningkatkan mutu pembacaan al-Quran menurutkehendak yang dituntut oleh syaraÊ.
Tarannum 
adalah istilah yang popular dandikenali oleh kebanyakan masyarakat di alam Melayu,
Tajwid 
dan
Maqamat 
pula adalah istilah yang popular di kalangan masyarakat Arab.Dalam topik ini, anda akan didedahkan dengan perbincangan danperkembangan berkisar skop sejarah, falsafah, peranan dan pembahagiantarannum al-Quran. Perbahasan ini juga menceritakan berkaitan kaedah bacaanyang diamalkan oleh junjungan besar kita, Nabi Muhammad s.a.w melaluipeninggalan Baginda iaitu al-Sunnah al-Nabawiyyah.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1.
 
Menghuraikan sejarah seni tarannum al-Quran bermula zamanRasulullah s.a.w hingga kini;2.
 
Menjelaskan falsafah tarannum dan peranannya; dan3.
 
Menerangkan tentang pembahagian tarannum al-Quran dari sudutkonsep
lahjah 
.
TTooppii 
33
 
 
PerkembanganSeni Tarannumal-Quran
 
TOPIK 3 PERKEMBANGAN SENI TARANNUM AL-QURAN
 41
SEJARAH TARANNUM AL-QURAN
Sebagaimana kita sedia maklum,
Tarannum al-Quran 
merupakan satu kaedahyang menggunakan kelunakan suara dalam membacakan ayat-ayat suci al-Quranal-Karim. Suara adalah suatu getaran bunyi yang diproses oleh udara dari paru-paru melalui selaput suara ke rongga-rongga mulut atau hidung yang akanditentukan bunyinya oleh alat pertuturan yang lain mengikut kehendak yangtertentu.Mengikut sejarah,
Tarannum 
atau muzik adalah merupakan sebahagian daripada budaya sesebuah masyarakat setempat. Ia juga diilhamkan melalui beberapaunsur seperti yang digambarkan dalam Rajah 3.1 berikut.
Rajah 3.1:
Asal usul tarannum al-quran atau muzik
AKTIVITI 3.1
Merujuk kitab-kitab Hadis yang muktabar, kemukakan seberapa banyakhadis-hadis yang merujuk kepada kaedah bacaan Rasulullah s.a.w.
3.1
 
 
TOPIK 3 PERKEMBANGAN SENI TARANNUM AL-QURAN
42
Hasil daripada bunyi-bunyian tersebut, maka diambil
istifadah 
atau manfaatoleh ahli-ahli muzik dan penyair dengan mengubah dan dilunakkan mengikutselera masing-masing. Dengan itu lahirlah kepelbagaian bentuk irama tarannumdan muzik mengikut budaya sesebuah masyarakat.Ibnu al-Arabi seorang penyair terkenal dan pakar dalam bidang sejarah berpendapat bahawa bertarannum itu adalah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat Arab silam. Sejarah menunjukkan seawal zaman Jahiliyyahlagi, masyarakat Arab ketika itu terkenal dengan kepakaran dalam bidang syairsehingga diwujudkan sebuah tempat yang dikenali sebagai
Souq al-`Ukkaz.
Ia bertujuan untuk dijadikan medan mendeklamasikan syair-syair dan digantungsyair-syair yang indah-indah menunjukkan kebanggaan pemiliknya.Setelah kedatangan Islam dan penurunan al-Quran, umat Islam ketika itudisarankan supaya menukar budaya tersebut kepada membudayakan bacaan al-Quran dalam kehidupan seharian mereka dengan bacaan yang lebih baik danlunak. Ia bertujuan untuk menarik masyarakat Arab Jahiliyyah ketika itu untukmengisi keperluan rohani dan mempedengarkan di telinga-telinga merekatentang isi kandungan al-Quran al-Mukjiz.Dalam kebanyakan Hadis-hadis Sahih, di antaranya adalah sebagaimana yangdiriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam kitabnya
al-JamiÊal-Sahih 
yangmenunjukkan isyarat keharusan membaca al-Quran secara bertarannum atau berlagu. Ini dibuktikan oleh hadis berikut:Maksudnya:
Daripada Abu Hurayrah r.a. daripada Rasulullah s.a.w bersabda: Adapun yang diizinkan oleh Allah akan sesuatu perkara dan diakui perintah itu oleh Nabi s.a.w ialah melagukan bacaan al-Quran.
  Jumhur ulama berpendapat bahawa hadis di atas merupakan isyaratmembolehkan membaca al-Quran dengan bertarannum selama mana tidakterkeluar dari hukum-hukum tajwid. Jika sekiranya terkeluar dari had dan hak
ْﻦﻋﻲﹺﺑﹶﺃﹶﺓﺮْﻳﺮُﻫﻲﹺﺒﱠﻨﻟﺍ
 
ْﻦﻋِﻪْﻴﹶﻠﻋ
 
ُﻪﻠﻟﺍ
 
ﻰﻠﺻ
 
ﻢﻠﺳﻭﹶﻝﺎﹶﻗ
:
ﻲﹺﺒﱠﻨﻠِﻟ
 
ﹶﻥِﺫﹶﺃ
 
ﺎﻣ
 
ٍﺀْﻲﺸِﻟ
 
ُﻪﻠﻟﺍ
 
ﹶﻥِﺫﹶﺃ
 
ﺎﻣﹾﻥﹶﺃِﻥﺁْﺮﹸﻘﹾﻟﺎﹺﺑ
 
ﻰﱠﻨﻐﺘﻳ 
 

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
farhahnurizyani liked this
Al Fateh liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Musafir Senja liked this
NurFatin Nadiera liked this
layyinulqalbi liked this
layyinulqalbi liked this
Noor Azalina Aris liked this
Noni Zawani liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->