Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
nota taranum 8

nota taranum 8

Ratings: (0)|Views: 1,557|Likes:
Published by Fadil

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Fadil on Jun 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2013

pdf

text

original

 
 
 
PENGENALAN
 
Satu lagi tarannum yang muktabar dan terkenal di kalangan para QurraÊ duniaialah tarannum Hijaz. Keasyikan dan kelembutan serta kelantangan tarannumHijaz ini telah membuatkan setiap Qari dan Qariah yang mempelajarinya pastimeminatinya. Begitu juga dengan para pendengar, seandainya merekamendengar seseorang imam membacakan tarannum Hijaz di dalam solatnyaataupun seseorang Qari membuat persembahan dengan lagu Hijaz, maka sudahtentu mereka akan khusyuk dan suka mendengarnya. Ini kerana tarannum Hijazadalah sebuah tarannum yang unik disebabkan oleh kepelbagaian ciri dansifatnya.Sesuatu persembahan bacaan al-Quran tidak akan bertenaga tanpa dimasukkantarannum Hijaz di dalamnya. Ia mampu memberi tenaga terhadap persembahanal-Quran. Semua ini akan kita pelajari dalam topik-topik seterusnya.
HASIL PEMBELAJARAN
 Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1.
 
Menjelaskan tentang sejarah tarannum Hijaz, sifat-sifat danperanannya dalam bacaan al-Quran;2.
 
Menerapkan tarannum Hijaz di dalam surah-surah yangmengandungi
Mad ÂAridh Lissukun, Mad ÂIwad 
dan yang tidakmengandungi mad di kepala ayat; dan3.
 
Mengaplikasikan tarannum-tarannum yang sesuai diwaslahkandengan Hijaz.
TTooppii 
88
 
TarannumHijaz
 
 
TOPIK 8 TARANNUM HIJAZ
104
SEJARAH TARANNUM HIJAZ
8.1.1 Definisi Hijaz dan Sejarah Perkembangannya
Hijaz adalah nama bagi suatu kawasan meliputi beberapa daerah di negara ArabSaudi. Dinamakan tarannum ini sebagai Hijaz kerana ia berasal dari negaraArab. Oleh kerana ia berasal dari tanah Arab, maka ia telah dipelopori dandipopularkan oleh Qari-qari Hijazi mengikut budaya bangsanya yang tinggal dikawasan berpadang pasir yang tandus lagi panas.Ia telah berkembang ke seluruh dunia dan dipelajari oleh setiap Qari dan Qariahdari pelbagai negara. Seperti tarannum-tarannum lain, ia juga telah mengalamipengubahsuaian oleh pakar-pakar tarannum Mesir. Di Malaysia, boleh dikatakania mula popular sejak Musabaqah Tilawah al-Quran diperkenalkan. Ia dimulaioleh tokoh-tokoh tarannum yang hebat ketika itu seperti Allahyarham MaÊsomPergau dari Kelantan, Allahyarham Ismail Hasyim dari Kedah dan lain-lain.Tokoh-tokoh hebat tarannum ini masing-masing mempunyai cara yang berlainan dalam melagukan lagu Hijaz ini dan lagu-lagu lain. Kemudiannya iadiwarisi oleh murid-murid mereka dari generasi ke generasi selepas merekasehinggalah ke generasi yang ada pada waktu ini.Berdasar kepada pemerhatian, para Qari dan Qariah di Malaysia amatmenggemari tarannum ini terutamanya mereka yang memiliki suara yang tinggidan lantang. Boleh dikatakan setiap kali mereka memperdengarkan bacaan al-Quran secara bertarannum, maka setiap kali itulah mereka tidak akanketinggalan untuk memasukkan tarannum Hijaz sebagai salah satu lagudaripada susunan beberapa lagu lain yang mereka susun.
AKTIVITI 8.1
 
Musabaqah
 
Tilawah al-Quran adalah acara tahunan yang dianjurkan olehabatan Kemajuan Islam Malaysia. Bincangkan di dalam kumpulan tentangkebaikan acara ini dan beri cadangan untuk memperbaharui perlaksanaannya.
8.1
Bincangkan tentang sejauh manakah pentingnya ilmu tarannum ini untukdikembangkan dan disebarkan kepada orang ramai.
SEMAK KENDIRI 8.1
 
TOPIK 8 TARANNUM HIJAZ
 105
 
8.1.2 Sifat-sifat Tarannum Hijaz
Secara umumnya, tarannum Hijaz dikenali sebagai sebuah lagu yangmempunyai gerak yang ringkas dan tegas. Ia biasanya sesuai dibawa pada nada
nawa, jawab 
dan
 jawabul jawab 
. Pergerakan lagunya tidak begitu kompleks danfleksibel seperti tarannum-tarannum lain, akan tetapi ia tetap mampu memberikesan yang mendalam terhadap para pendengar setanding dengan tarannum-tarannum lain. Oleh kerana sebahagian daripada keseluruhan gerakan harakattarannum Hijaz ini berada di tahap suara
 jawab 
, maka ia memerlukankelantangan suara untuk merealisasikannya dengan berkesan. Justeru, tarannum ini amat sesuai dengan para Qari dan Qariah yangmempunyai suara yang lantang dan tinggi. Jika tidak, berkemungkinanpembawaan lagu ini akan menjadi sedikit hambar kerana Qari ataupun Qariahyang membawa lagu ini tidak mampu mencapai tahap
 jawab 
dan
 jawabul jawab 
 yang merupakan tahap kemuncak dalam lagu ini. Rajah 8.1 berikutmenunjukkan beberapa sifat lain yang ada pada tarannum Hijaz.
Rajah 8.1:
Sifat-sifat tarannum hijaz
 

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Effah Fadzilah liked this
Muhammad Suyuthi liked this
Sal Saliha liked this
Norizan Sadir liked this
DrAzmi Hassan liked this
Shamimi Mardhiah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->