Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
17Activity

Table Of Contents

2. Xuất xứ của dự án
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM DỰ ÁN
Bảng : Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo
2. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập
Bảng : Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập
2. Các thiết bị quan trắc môi trường sử dụng
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM DỰ ÁN
VI. QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG 1
1.1. TÊN DỰ ÁN
1.2. CHỦ DỰ ÁN
1.3.2. Khoảng cách từ vị trí dự án đến các công trình xung quanh
1.3.3. Vị trí tiếp giáp của dự án
1.3.4. Hiện trạng khu đất của dự án
1.3.5. Các lợi ích kinh tế xã hội của dự án
1.3.6. Nhận xét
1.4.2. Các công đoạn sản xuất
1.5.2. Các công trình của dự án
1.6.2. Hệ thống đường giao thông
1.6.3. Hệ thống cấp điện
1.6.4. Hệ thống cấp nước
1.6.5. Hệ thống thoát nước mưa
1.6.6. Hệ thống thu gom nước thải
1.6.7. Trạm xử lý nước thải
1.6.8. Khu lưu giữ chất thải rắn
1.6.9. Phương án thi công
1.7.2. Chi phí cho từng hạng mục đầu tư của dự án
1.8. TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN
1.9. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN
CHƯƠNG 2
2.1. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC DỰ ÁN
2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất
2.1.2. Điều kiện về khí tượng, thuỷ văn
2.2. HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
2.2.1. Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt
2.2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường nước dưới đất
2.2.3. Hiện trạng chất lượng môi trường nước biển ven bờ
2.2.4. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí
2.2.5. Hiện trạng tiếng ồn
2.2.6. Hiện trạng rung động
2.2.7. Hiện trạng chất lượng môi trường đất
2.2.8. Hiện trạng chất lượng trầm tích
2.2.9. Hệ sinh thái trên cạn
2.2.10. Hệ sinh thái dưới nước
2.3.2. Điều kiện về xã hội khu vực
CHƯƠNG 3
3.1.2. Đánh giá công nghệ sản xuất xi măng
3.1.3. Đánh giá về mặt bằng dây chuyền sản xuất
3.1.4. Dòng thải từ các công đoạn sản suất xi măng
3.2.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải
3.2.3. Đánh giá tác động trong giai đoạn giải phóng mặt bằng
3.2.4. Đối tượng và quy mô bị tác động
3.3.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải
3.3.3. Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng
3.3.4. Đối tượng và quy mô bị tác động
3.4.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải
3.4.3. Những rủi ro về sự cố môi trường
3.4.4. Đối tượng và quy mô chịu tác động
3.4.5. Đánh giá tác động đối với môi trường không khí
3.4.6. Đánh giá khả năng chịu tải môi trường của dự án
3.4.7. Đánh giá tác động đối với môi trường nước
3.4.8. Đánh giá tác động do chất thải rắn
3.4.9. Đánh giá tác động của tiếng ồn
3.4.10. Đánh giá tác động tới sức khoẻ con người
3.4.11. Đánh giá rủi ro môi trường trong quá trình vận hành
3.4.12. Đánh giá sự cố môi trường trong quá trình vận hành
CHƯƠNG 4
4.1. NGUYÊN TẮC
4.2.2. Phân khu chức năng các hạng mục công trình kỹ thuật
4.2.3. Giải pháp kiến trúc và kết cấu công trình
4.3.2. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí
4.3.3. Giảm thiểu tiếng ồn và rung động
4.3.4. Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải
4.3.5. Giảm thiểu ô nhiễm do nước rửa trôi bề mặt
4.3.6. Biện pháp kiểm soát ô nhiễm do chất thải rắn trong xây dựng
4.3.7. Biện pháp tổ chức thi công xây lắp
4.3.8. Biện pháp giảm thiểu các tác động khác
4.4.2. Kiểm soát khí thải
4.4.3. Kiểm soát nước thải
4.4.4. Kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn
4.4.5. Kiểm soát chất thải rắn
4.4.6. Áp dụng sản xuất sạnh hơn trong sản xuất xi măng
4.4.7. Các giải pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trường
4.5.2. Công trình xử lý nước thải
4.5.3. Công trình xử lý tiếng ồn và rung
4.5.4. Công trình xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
4.5.5. Dự toán kinh phí cho các công trình xử lý môi trường
4.6.2. Chương trình giám sát môi trường
CHƯƠNG 5
5.1. CAM KẾT TUÂN THỦ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ QUY HOẠCH
5.5. CAM KẾT TUÂN THỦ CÁC TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG BẮT BUỘC ÁP DỤNG
5.6. CAM KẾT GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
5.7.2. Lựa chọn kỹ thuật tham vấn cộng đồng
Bảng : Lựa chọn kỹ thuật tham vấn cộng đồng
5.7.3. Biện pháp tham vấn cộng đồng
KẾT LUẬN
I. KẾT LUẬN
II. KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3. Huong Dan DTM Xi Mang

3. Huong Dan DTM Xi Mang

Ratings: (0)|Views: 2,218|Likes:
Published by kieutrang1068

More info:

Published by: kieutrang1068 on Jul 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 71 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 76 to 81 are not shown in this preview.

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kim Thuy liked this
si275 liked this
Thai Kim liked this
Ho Hoan liked this
Than Nguyen liked this
Ho Hoan liked this
19890916 liked this
Luan Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->